Mapa projektów

Projekty realizowane z BO 5 lat

B0132 - Odnowa Teofilowa „Bezpieczna droga do przedszkola” – modernizacja ul. Wiernej Rzeki
lokalizacja: ul. Wiernej Rzeki
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Przebudowa drogi lokalnej.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0133 - Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów - budżet obywatelski
lokalizacja: PORADNIE WCHOZĄCE W SKŁAD MCM "BAŁUTY" W Łodzi
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
opis: Opis - Stworzenie systemu informatycznego umożliwiającego kompleksową obsługę pacjentów.
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
B0137BD - Workout Park Promienistych
lokalizacja: Park im. „Szarych Szeregów”
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2016/2017
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/52492/2364/workout promienisci.jpg
Pokaż na mapie
B0139WL - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 w kierunku trasy dk-71 ( 9 lamp) na tzw. łączniku.
lokalizacja: Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.
rejon: Bałuty
osiedle: Wzniesień Łódzkich
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Budowa oświetlenia na nieoświetlonym odcinku ulicy tzw. łączniku jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo na ww. terenie naszego osiedla. Wymieniony odcinek sąsiaduje z Lasem Łagiewnickim, nie posiada chodników dlatego wybudowanie oświetlenia jest tam niezbędne.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0141 - Uzupełnienie szpaleru drzew przy ul. Fiołkowej.
lokalizacja: pas drogowy ul. Fiołkowej po stronie południowej
rejon: Bałuty
osiedle: Julianów-Marysin-Rogi
kategoria: Inne
opis: uzupełnienie/kontynuacja istniejącego szpaleru po stronie południowej ul. Fiołkowej.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0144TW - "Od przedszkola do seniora". Przebudowa i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy SP 56.
lokalizacja: Działka nr 79/13, obręb B-44.
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Sport i rekreacja
opis: Budowa boiska wielofunkcyjnego / 44mx22m / z bezpieczną nawierzchnią sportową. Montaż 2 piłkochwytów, 2 koszy z regulacją wysokości oraz wytyczenie 3 pól do gry w siatkówkę. Uzupełnienie ogrodzenia siatki stalowej. Budowa ciągów pieszych z kostki betonowej. Budowa placu seniora ze ścieżką z betonowej kostki, 4 ławkami, 3 koszami na śmieci i zrewitalizowaną zielenią. Montaż 3 słupów oświetleniowych.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0145BC - Zakup automatycznego defibrylatora – urządzenia niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia
lokalizacja: Dom Pomocy Społecznej, ul. Sierakowskiego 65
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0147BC - Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut.
lokalizacja: ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5.
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
opis: Zadanie zakłada modernizację jednej z największych placówek lecznictwa otwartego w dzielnicy Bałuty w celu podwyższenia standardu obsługi pacjentów i poziomu bezpieczeństwa. W ramach inwestycji uwzględnia się częściową przebudowę i zmianę funkcjonalności pomieszczeń w celu optymalnego dostosowania do potrzeb pacjentów, w szczególności seniorów. Planowany jest też remont ciągów komunikacyjnych, gabinetów oraz wymiana infrastruktury teletechnicznej oraz wprowadzenie czytelnego systemu identyfikacji wizualnej.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0151BC - Medycyna bez barier w sercu Bałut.
lokalizacja: ul. Snycerska 1
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
opis: Zadanie zakłada stworzenie unikalnej w skali Bałut przychodni stomatologicznej, zapewniającej komfortowe warunki dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Poprzez modelowe wykorzystanie walorów architektonicznych oraz usytuowania w centrum dzielnicy będą mogli z niej skorzystać wszyscy potrzebujący, niezależnie od ograniczeń zdrowotnych. Zaplecze w postacie poradni podstawowej opieki zdrowotnej zwiększy bezpieczeństwo i umożliwi większości potrzeb zdrowotnych w jednym miejscu.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0152BD - Ścieżka rekreacyjna z urządzeniami do ćwiczeń na Zieleńcu między ul. Wojska Polskiego a Dworcem Północnym-budżet obywatelski
lokalizacja: Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS)
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2016/ 2017
Pokaż na mapie
B0153BD - Spokojny wypoczynek na Dołach (zbiornik wodny przy Akademii Sztuk Pięknych)”- budżet obywatelski
lokalizacja: Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Pankiewicza do Al. G. Palki)
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2016/ 2017
Pokaż na mapie
B0153RA - Ratujcie nasze plecy - zakup szafek szkolnych dla SP 122.
lokalizacja: SP 122, ul. Jesionowa 38
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
opis: Celem zadania jest wyremontowanie szatni szkolnej w szkole Podstawowej nr 122 oraz montaż indywidualnych szafek szkolnych dla uczniów i uczennic.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0155 - Zakup komputera dla Domu Dziennego Pobytu ul. Wrocławska 10
lokalizacja: Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
opis: Zakup komputera dla podopiecznych
edycja budżetu - rok: 2013/2014
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51749/2364/DDP sprzet multimedialny.jpg
Pokaż na mapie
B0155BD - Interaktywna Łódź "Marina" - zestaw urządzeń do ćwiczeń i zabaw na ścieżce rekreacyjnej W. Polskiego/Marynarska.
lokalizacja: Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS)
rejon: Bałuty
kategoria: Sport i rekreacja
opis: Interaktywna łódź "Marina" to zestaw 5 urządzeń i przyrządów zaprojektowany w formie łodzi wykonanej z odpowiednich i bezpiecznych materiałów umiejscowionej na ścieżce rekreacyjnej (ul. Wojska Polskiego /ul. Marynarska ) na podłożu z poliuretanu.. Planowana wielkość Łodzi 6 m szerokości x 1-1,5 m wysokości wg. załączonego projektu.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0157LA - Bezpieczne przejście z sanktuarium św. Antoniego do lasu łagiewnickiego.
lokalizacja: ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr B15-59/9.
rejon: Bałuty
osiedle: Łagiewniki
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis:

W szczególności projekt zakłada :

  • Zaprojektowanie i wymalowanie przejścia dla pieszych.
  • Montaż dwóch luster drogowych - na zakręcie przy skrzyżowaniu ul. Okólnej z ul. Przyklasztorze oraz nowopowstałym przejściu dla pieszych.
  • Montaż nowych i przebudowę istniejących barierek zapewniających bezpieczeństwo pieszych w okolicach przejścia dla pieszych.
  • Budowę nowego chodnika, lub renowację starego w okolicach przejścia oraz na skrzyżowaniu ul. Przyklasztorze z ul. Okólną.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0160RA - Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki.
lokalizacja: Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8 -1/93, B8-246/9.
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu przejścia podziemnego pod ulicą Zgierską, zlokalizowanego na Radogoszczu.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0162BD - Naprawa koszy podokiennych i założenie stojaka na rowery PM 77.
lokalizacja: ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Infrastruktura rowerowa
opis: Projekt zakłada naprawę 6 koszy podokiennych, (4 kosze od ulicy- Brackiej 23 oraz 2 kosze na terenie przedszkola - wyjście do ogrodu).
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0169BD - Doposażenie SP 153 w sprzęt na WF. Lokalizacja - Ul. Obrońców Westerplatte 28.
lokalizacja: Obrońców Westerplatte 28
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0172BC - Drzewa na Zachodniej.
lokalizacja: Zachodnia strona ul. Zachodniej.
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: Posadzenie szpaleru drzew uzupełniających zachodnią pierzeję ul. Zachodniej na odcinku wzdłuż terenu Manufaktury. Dęby szypułkowe "Fastigiata"(kolumnowe) - 9 -14 szt., 1 klon czerwony Acer Rubum. Sadzonki wys. 350 cm.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0173BD - Filmowy Stary Rynek.
lokalizacja: Stary Rynek.
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Kultura i dziedzictwo
opis: To projekt letniego plenerowego kina. Seanse miałyby się odbywać na Starym Rynku raz w tygodniu przez okres wakacji lipiec - sierpień 2018.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
Kontakt