Górna

BO 2019/2020 Górna

G001RO "Kup nam Piękną książkę" - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Lokalizacja projektu: Filia nr 73 Biblioteki Miejskiej, ul. Piękna 35/39.
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Opis projektu: Zakup książek (nowości wydawniczych, audiobooków), których brak jest bardzo odczuwalny. Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych należy do najniższych w Polsce.Zakupione książki i audiobooki będą dostępne w Filii nr 73 BM. Z nabytych książek będą mogli korzystać wszyscy wszyscy czytelnicy zarejestrowani w BM.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G001RO.pdf
Skan karty analizy: kG001RO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G002CD Zakup nowych książek dla Filii nr 76 Biblioteki Miejskiej.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Filia nr 76 Biblioteki Miejskiej, ul. Lenartowicza 16.
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Opis projektu: "Zakup nowości wydawniczych. Z zakupionych książek będą mogli korzystać bezpłatnie wszystkie osoby posiadające kartę Fiszka wydawaną przez filie Biblioteki Miejskiej. Zakup nowych książek w tym również lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży uatrakcyjni i wzbogaci ofertę biblioteki. Nowości wydawnicze niewątpliwie zwiększą liczbę odwiedzin i wypożyczeń w bibliotece oraz poprawią wizerunek placówki.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G002CD.pdf
Skan karty analizy: kG002CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G003CD Utworzenie parkingu przy ul. Łukasińskiego między ul. Kasową i ul. J.Słowackiego.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: ul. Łukasińskiego.
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu: Utworzenie około 50 ogólnodostępnych miejsc parkingowych (w tym 1 miejsca dla osób niepełnosprawnych) po stronie budynku przy ul. Łukasińskiego 4. Wymaga to usunięcia pasa zieleni przy ulicy między obecnym chodnikiem i drogą, przeniesienie młodych drzew na drugą stronę chodnika. Aby miejsca parkingowe posiadały odpowiednią standardową długość możliwe jest przesunięcie chodnika w stronę budynku zachowując styczność chodnika i parkingu. Utworzenie oznakowanych przejść dla pieszych przed ul. Słowackiego i ul. Kasową, montaż oznakowania pionowego (ok. 4 znaków), montaż 2-4 koszy na śmieci, obsiew trawy na terenie przyległym. Posadzenie żywopłotu z krzewów na wysokość do 50 cm między chodnikiem a budynkiem. Wykonanie oznaczeń poziomych na drodze.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G003CD.pdf
Skan karty analizy: kG003CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G004CD Rozbudowa i modernizacja parkingu przy ul. Łukasińskiego między ul. Rzgowską i ul. Kasowa.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: ul. Łukasińskiego.
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu: Utworzenie dodatkowych miejsc (około 10) i modernizacja istniejących przez zmianę nawierzchni parkingu -łącznie około 25 miejsc w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Wymaga to usunięcia części pasa zieleni przy ulicy. Montaż oznakowania pionowego (ok. 4 znaków), montaż 2 koszy na śmieci, obsiew trawy na terenie przyległym. Wykonanie oznaczeń poziomych na drodze.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: G004CD.pdf
Skan karty analizy: kG004CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
G005CD Rekultywacja trawnika wzdłuż torowiska na ul. Dąbrowskiego.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Torowisko tramwajowe wzdłuż ul. Dąbrowskiego na odcinku ad Al..Śmigłego Rydza do ul.Gojawiczyńskiej.
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Opis projektu: Zadanie zakłada rekultywację trawnika wzdłuż torowiska tramwajowego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od Al.. Śmigłego Rydza do ul. Gojawiczyńskiej.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G005CD.pdf
Skan karty analizy: kG005CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G006GO Zakup nowości książkowych oraz audiobooków.
Nazwa osiedla: Osiedle Górniak
Lokalizacja projektu: Filia nr 65 Biblioteki Miejskiej, ul. Przybyszewskiego 46/48.
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Opis projektu: Zakup nowych książek oraz audiobooków do biblioteki, dzięki którym mieszkańcy osiedla „Górniak uzyskają dostęp do najnowszych tytułów literatury młodzieżowej. Zakupione zostaną również lektury szkolne dostosowane do nowej podstawy programowej. Zakup audiobooków pozwoli na dostęp do nowości wydawniczych po raz pierwszy w takiej formie dla czytelników Filii nr 65.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G006GO.pdf
Skan karty analizy: kG006GO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G007GO Zakup nowości książkowych oraz audiobooków.
Nazwa osiedla: Osiedle Górniak
Lokalizacja projektu: Filia nr 68 (dla Dzieci i Młodzieży) Biblioteki Miejskiej, ul. Przybyszewskiego 63.
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Opis projektu: Zakup nowych książek oraz audiobooków do biblioteki, dzięki którym mieszkańcy osiedla „Górniak", głównie dzieci i młodzież, uzyskają dostęp do najnowszych tytułów literatury młodzieżowej. Zakupione zostaną również lektury szkolne dostosowane do nowej podstawy programowej. Zakup audiobooków pozwoli na dostęp do nowości wydawniczych po raz pierwszy w takiej formie dla czytelników Filii nr 68.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G007GO.pdf
Skan karty analizy: kG007GO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G008CD Unormowanie parkowania wzdłuż ul. Dąbrowskiego - montaż słupków + nasadzenia.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Ul. Dąbrowskiego: odcinek od Rydza Śmigłego - Tatrzańska.
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu: Instalacja słupków uniemożliwiających wjazd na chodnik oraz dodanie nasadzeń w miejscu zniszczonej przez samochody zieleni. Zadanie zakłada unormowanie parkowania, a jego realizacja poprawi estetykę miejsca i ochroni chodnik przed jego dalszą dewastacja.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: G008CD.pdf
Skan karty analizy: kG008CD.pdf
Skan karty analizy 2: kG008CD-1.pdf
Skan karty zmian: ZG008CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G009CD Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych – Chojny – Dąbrowa.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Dąbrowskiego - Tatrzańska (0120), Dąbrowskiego - Kossaka (0118), Dąbrowskiego - Podhalańska (0117), Kilińskiego - Broniewskiego (0270)
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu: Montaż 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie zadania na poszczególne przystanki byłoby nielogiczne, bezzasadne oraz nieekonomiczne.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G009CD.pdf
Skan karty analizy: kG009CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G010PK Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych - Piastów-Kurak.
Nazwa osiedla: Osiedle Piastów-Kurak
Lokalizacja projektu: Paderewskiego - Rzgowska (0712)(0713), Paderewskiego - Tuszyńska (0710)(0715), Paderewskiego - Karpacka (0717)(0707), Paderewskiego - Zaolziańska (0705)(0719).
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu: Montaż 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie zadania na poszczególne przystanki byłoby nielogiczne, bezzasadne oraz nieekonomiczne.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G010PK.pdf
Skan karty analizy: kG010PK.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G011RO Remont łazienki.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Lokalizacja projektu: Żłobek 13, ul. St. Rogozińskiego 2.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Łazienka młodszej grupy wymaga wyremontowania. Uwzględnione są w kosztorysie glazura oraz gres. W trakcie remontu dobrze byłoby zmodernizować instalację elektryczną i hydrauliczną. Nowe, wyremontowane pomieszczenie, w którym dzieci uczestniczą w czasie czynności pielęgnacyjnych wpłyną na ich bezpieczeństwo i komfort.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G011RO.pdf
Skan karty analizy: kG011RO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G012CH Wymiana podłóg w salach dziecięcych Żłobka nr 3.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Lokalizacja projektu: ul. Warneńczyka 5/17.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Projekt polega na remoncie podłóg w żłobku.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G012CH.pdf
Skan karty analizy: kG012CH.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G013PK Uzupełnienie chodnika w Parku im. Legionów.
Nazwa osiedla: Osiedle Piastów-Kurak
Lokalizacja projektu: Zachodnia strona Parku im. Legionów między ulicami Bednarska i Sanocką na osiedlu Piastów-Kurak.
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Opis projektu: Niedokończona do dzisiaj zachodnia część międzywojennego Parku im. Legionów nie ma nadal chodników, co powoduje, że jest mało uczęszczana, a w bardziej mokre dni nie da się wręcz tędy przejść. Ta niedogodność utrudnia także dotarcie rodzicom z dziećmi od zachodniej strony do placu zabaw, którzy teraz muszą iść naokoło. Wschodnia i centralna część parku tętni życiem na co dzień. Wykorzystajmy wreszcie w pełni wspólnie cały park!
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G013PK.pdf
Skan karty analizy: kG013PK.pdf
Skan karty zmian: ZG013PK.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G014PK Ścieżka rowerowa w Parku im. Legionów
Nazwa osiedla: Osiedle Piastów-Kurak
Lokalizacja projektu: Zachodnia strona Parku im. Legionów między ulicami Bednarska i Sanocką na osiedlu Piastów-Kurak.
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Opis projektu: Zapraszam do głosowania na ścieżkę rowerową wzdłuż zachodniej części Parku im. Legionów. Ta część parku jest do dzisiaj niedokończona i warto ją zagospodarować. Ścieżka rowerowa w tym miejscu ułatwi podróż w kierunkach północ-południe, tj. np. na rynek Górniak i dalej do centrum miasta po dedykowanej nawierzchni i bez konfliktów z pieszymi w głównej części parku.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: G014PK.pdf
Skan karty analizy: kG014PK.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
G015GO Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych.
Nazwa osiedla: Osiedle Górniak
Lokalizacja projektu: Osiedle Górniak. Park im. J. Słowackiego.
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Opis projektu: Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych w Parku im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). W wyniku braku oświetlenia cały park wieczorem i w nocy tonie w ciemnościach, zwłaszcza kiedy dni są krótkie w okresie jesienno-zimowym, co negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa w parku. Należy nadmienić, że w w/w parku jest miejsce objawienia, którego doznała Święta Faustyna Kowalska (w lipcu 1924r.). Miejsce to otoczone jest kultem, na kasztanowcu rosnącym w północno-zachodniej części parku przyczepionych jest wiele obrazków, kwiatów, tablica informacyjna a pod drzewem palą się znicze.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G015GO.pdf
Skan karty analizy: kG015GO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G016RU Naprawa nawierzchni ul. Popioły.
Nazwa osiedla: Osiedle Ruda
Lokalizacja projektu: Ul. Popioły na odcinku od nr 40 do nr 52/58.
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu: Nawierzchnia ul. Popioły jest w fatalnym stanie, szczególnie na odcinku od nr 40 do końca, konieczna jest jej naprawa.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G016RU.pdf
Skan karty analizy: kG016RU.pdf
Skan karty zmian: ZG016RU.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G017CH Bezstresowy dzwonek w SP 110.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Lokalizacja projektu: SP 110, ul. Zamknięta 3.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Zakup i montaż dzwonka bezstresowego. Jest to dzwonek dostosowany do uszu małych dzieci.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G017CH.pdf
Skan karty analizy: kG017CH.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G018RU Zakup nowości wydawniczych do biblioteki, Filii Nr 79.
Nazwa osiedla: Osiedle Ruda
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska - Filia Nr 79, ul. Rudzka 7.
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Opis projektu: Filia 79 jest jedyną, oraz najbardziej oddaloną biblioteką publiczną na Rudzie, z której korzystają dzieci, młodzież i najstarsi mieszkańcy.Zwiększony zakup nowości wydawniczych znacząco wzbogaci ofertę czytelniczą biblioteki dla różnych grup wiekowych.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G018RU.pdf
Skan karty analizy: kG018RU.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G019PK Tężnia.
Nazwa osiedla: Osiedle Piastów-Kurak
Lokalizacja projektu: Paderewskiego, Tuszyńska,Unicka, Bednarska, Pabianicka.
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Opis projektu: Budowa tężni.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: G019PK.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
G020CH Remont ul. Osobliwej.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Lokalizacja projektu: Ul. Osobliwa.
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu: Ulica Osobliwa to bardzo poważny problem dla mieszkańców naszego osiedla. Jest ona łącznikiem ulic Przedświt i Kosynierów Gdyńskich, jak również dojazdu do trasy ul. Bartoszewskiego z jednoczesnym odblokowaniem ul. Pryncypalnej. Brak odwodnienia stanowi ciągłe zalewanie, szczególnie w okresie jesienno - zimowym i wczesnej wiosny (około 7-8 miesięcy w roku). Jest ona nie tylko nieprzejezdna ale również mało dostępna dla pieszych, którzy próbują dojść do przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się na ulicy Kosynierów Gdyńskich. Kolejny problem jest dla chorych i ich rodzin z dojazdem i parkowaniem przed szpitalem „Jana Bożego" jak również rehabilitacji - budynek na ul. Przedświt. Działki pracownicze, które są jedną stroną ulicy, są terenem zalewowym, na którym przez większą część roku stoi woda, powodująca zalewanie jezdni. Dlatego też mieszkańcy i pacjenci czekają na szybki i kompleksowy remont.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G020CH.pdf
Skan karty analizy: kG020CH.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G021CH STAWY JANA - bezpłatne imprezy - "Dzień Dziecka" i Pożegnanie Lata". Warsztaty plastyczne dla dzieci i seniorów w SP 109.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Lokalizacja projektu: MOSiR "Stawy Jana"/SP 109, ul. Pryncypalna 74.
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Opis projektu: 1. „Dzień Dziecka" organizowany jest na „Stawach Jana" i stał się stałym elementem spotkań naszych dzieci. Maja one możliwość pokazania swoich programów artystycznych - dzieci przedszkolne i szkolne, które specjalnie są przygotowane na ta okazję. Organizator podczas imprezy zapewnia wszelkiego rodzaju atrakcji i poczęstunek na cały czas pobytu dzieci. 2. „Pożegnanie lata" na „Stawach Jana" jak „Dzień dziecka" jest również organizowany dla wszystkich mieszkańców naszego Miasta i osiedla. Jest to czas na spotkanie z radnymi naszego osiedla i na rozmowę o problemach z którymi borykają się nasi mieszkańcy i cieszy się dużym zainteresowaniem. Impreza jest bezpłatna z gorącym posiłkiem, słodkim poczęstunkiem i atrakcjami dla dzieci. 3. Spotkania „Seniorzy dzieciom - dzieci seniorom" trwają od trzech lat. Głównym celem jest zacienienie więzi rodzinnych, partnerskich między seniorami a dziećmi, jak również pobudzenie aktywności społecznej do działania na naszym osiedlu i zawiązywaniu przyjaźni między seniorami. Tematy spotkań ustalane są przez seniorów biorących udział i cieszą się duża popularnością. Zaś dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową nr 109 zajęcia są prowadzone pod okiem nauczycieli.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G021CH.pdf
Skan karty analizy: kG021CH.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G022CD Wyposażenie grup dziecięcych w obiekcie, Żłobek Nr 22, ul. Lelewela 11.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Żłobek Nr 22, ul. Lelewela 11.
Kategoria projektu: Zdrowie i pomoc społeczna
Opis projektu: Wyposażenie dwóch grup dziecięcych w zestawy mebli (szafki, regały, półki, biblioteczka) na pomoce edukacyjne.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G022CD.pdf
Skan karty analizy: kG022CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G023WI Kolorowy i bezpieczny plac zabaw.
Nazwa osiedla: Osiedle Wiskitno
Lokalizacja projektu: PM nr 233, ul. Kolumny 301.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: PM nr 233 mieści się na obrzeżach miasta. Posiada przepiękny ogród. Pragniemy, aby w tym ogrodzie znalazła się ścieżka zdrowia, huśtawka - Bocianie gniazdo, tablica do pisania kredą, ławeczki. Przedszkole to doskonałe miejsce do rozwoju aktywności ruchowej, a ruch to zdrowie. Dzieci uczęszczające do przedszkola powinny mięć możliwość korzystania z nowoczesnego, bezpiecznego, funkcjonalnego sprzętu i urządzeń rekreacyjnych. Wpłynie to pozytywnie na rozwój psychofizyczny wychowanków, atrakcyjność otoczenia i estetykę. Pragniemy, poprawić poziom świadczonych usług, promować wartość wychowania przedszkolnego, aby teren placu zabaw stal się miejscem przyjaznym dla społeczności lokalnej, a szczególnie dla rodziców z małymi dziećmi, którzy są lub w przyszłości zostaną wychowankami naszego przedszkola.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G023WI.pdf
Skan karty analizy: kG023WI.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: RO Wiskitno.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G024WI Remont Sali zabaw dla dzieci z najmłodszej grupy.
Nazwa osiedla: Osiedle Wiskitno
Lokalizacja projektu: PM nr 233, ul. Kolumny 301.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Największa sala w naszym przedszkolu należy do maluszków. Sala ta jest salą reprezentacyjną, w której odbywają się wszystkie spotkania i imprezy integracyjne. Wymaga ona gruntownego remontu, aby dzieci czuły się w niej miło, bezpiecznie i komfortowo. Pragniemy aby była to sala XXI wieku.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G024WI.pdf
Skan karty analizy: kG024WI.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: RO Wiskitno.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G025CH CHOJNY ZATORZE - nowoczesny plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kongresowej.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Lokalizacja projektu: Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Kongresowej w Łodzi, niedaleko skrzyżowania z ul. Jana Bożego.
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego placu zabaw przy ul.Kongresowej, dostosowanego także do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G025CH.pdf
Skan karty analizy: kG025CH.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G026CH CHOJNY ZATORZE– PARK REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWY dla mieszkańców w każdym wieku, z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych. Etap I.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Lokalizacja projektu: W prostokącie ulic: Przedświt, Jutrzenki, Kongresowa i Jana Bożego.
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie wewnątrz osiedla Chojny Zatorze obiektu parkowego , o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Byłby on przeznaczony na potrzeby mieszkańców w różnym wieku - od dzieci do seniorów. Całość obiektu , ze szczególnym uwzględnieniem placu zabaw, byłaby dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Teren, który wskazujemy jest ostatnim takim niezabudowanym miejscem na osiedlu Chojny Zatorze, które można przeznaczyć na potrzeby rekreacji i odpoczynku mieszkańców.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: G026CH.pdf
Skan karty analizy: kG026CH.pdf
Skan karty zmian: ZG026CH.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
G027GO Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34.
Nazwa osiedla: Osiedle Górniak
Lokalizacja projektu: Ul. Zarzewska 26/30.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Przedszkole usytuowane jest w części osiedla, gdzie przeważają stare kamienice z zaniedbanymi wybetonowanymi podwórkami. Dla naszych dzieci głównym miejscem spędzania czasu na powietrzu jest ogród przedszkolny. To spory teren, który wymaga modernizacji, usunięcia starych już częściowo spróchniałych sprzętów, uszkodzonej nawierzchni. Pragniemy, żeby ogród przedszkolny był miejscem bezpiecznym, gdzie dzieci będą mogły się bawić, uczyć i spędzać czas również ze swoimi rodzicami oraz rodzeństwem. Ogród czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-17.00.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G027GO.pdf
Skan karty analizy: kG027GO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G028RO Lustra drogowe na skrzyżowaniu Rogozińskiego/Cieszkowskiego.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Lokalizacja projektu: Skrzyżowanie Rogozińskiego/Cieszkowskiego.
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu: Montaż 4 luster na dwóch słupach, widocznych dla wyjeżdżających z obu stron ul. Rogozińskiego.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: G028RO.pdf
Skan karty analizy: kG028RO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
G029RO Komfortowy parking na Nowym Rokiciu.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Lokalizacja projektu: Plac pośrodku działki Działki G-10 15/11 dojazd do Komfortowej.
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu: Budowa parkingu na 12 pojazdów w okolicy pergoli śmietnikowej przy ul. Komfortowej 2, pozostawiając nadal duży obszar zieleni na pozostałej części działki. Dojazd alejką pomiędzy blokami Komfortowa 2 i 4.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G029RO.pdf
Skan karty analizy: kG029RO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G030RO Nowa ulica Komfortowa – remont nawierzchni jezdni i chodnika.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Lokalizacja projektu: Ul. Komfortowa wraz z chodnikiem na odcinku Rogozińskiego- Brzozowskiego.
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu: Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika i jezdni na ul. Komfortowej na odcinku od ul. Rogozińskiego do ul. Brzozowskiego.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G030RO.pdf
Skan karty analizy: kG030RO.pdf
Skan karty zmian: ZG030RO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G031CD Remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy obiekcie Żłobek nr 22 ul. Lelewela 11.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Żłobek Nr 22 ul. Lelewela 11
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Projekt obejmuje roboty budowlane związane z remontem zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy obiekcie Żłobek Nr 22 ul. Lelewela 11, polegające na : - zerwanie istniejącej nawierzchni ( płyt chodnikowych , krawężników i warstwy betonowej tarasów) - wyrównanie terenu i dostosowanie do potrzeb budynku - materiały budowlane wraz z ich transportem - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i krawężników - wywiezienie gruzu.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G031CD.pdf
Skan karty analizy: kG031CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G032CD Zakup książek dla czytelników Filii nr 74 Biblioteki Miejskiej.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Filia nr 74 Biblioteki Miejskiej, ul. Dąbrowskiego 91.
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Opis projektu: Projekt wzbogaci ofertę biblioteki przyczyniając się do popularyzacji czytelnictwa. Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup nowości wydawniczych, których brak jest bardzo odczuwalny w bibliotece. Wzbogacenie księgozbioru uatrakcyjni mieszkańcom dostęp do literatury oraz podniesie poziom czytelnictwa. Biblioteka jest instytucją dostępną dla wszystkich dlatego z efektów realizacji projektu będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G032CD.pdf
Skan karty analizy: kG032CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G033CD Plac zabaw dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Plac położony między blokami mieszkalnymi przy ul. Przyborowskiego 14 a Kraszewskiego 17.
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Opis projektu: Stworzenie placu zabaw dostosowanego dla dzieci niepełnosprawnych. Miejsce bezpieczne i ogrodzone, bez sztucznego oświetlenia. Części składowe placu: ogrodzenie (wys. 0,8 m), ławka bez oparcia, huśtawka, kosz na śmieci, piaskownica- wymiana co rok, 10 krzewów, które dodatkowo chronią strefę wypoczynku i zabawy.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G033CD.pdf
Skan karty analizy: kG033CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G034CH Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Lokalizacja projektu: Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej, ul. Natalii 4 blok 308.
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Opis projektu: Zrealizowanie proponowanego zadania pozwoli na poszerzenie oferty książkowej i audiobooków o nowości wydawnicze oraz lektury szkolne dla dzieci i młodzieży. Według badań Biblioteki Narodowej Polacy czytają z roku na rok coraz mniej książek, dlatego bardzo potrzebne jest zapewnienie odpowiedniej ilości ciekawej lektury w bibliotekach publicznych. Kwota 10 000 pozwoli na zakup 400 vol. książek i 40 audiobooków.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G034CH.pdf
Skan karty analizy: kG034CH.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G035WI Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130.
Nazwa osiedla: Osiedle Wiskitno
Lokalizacja projektu: SP 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gościniec 1.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Remont szatni obejmie poniższe zadania: 1. Adaptacja i wyposażenie osobnego pomieszczenia na szatnię dla klas I-III a. Wymiana tynków wraz z odgrzybieniem pomieszczenia b. Wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych dla podziału klas c. Wykonanie nowego oświetlenia z dostosowaniem instalacji elektrycznej d. Malowanie całego pomieszczenia e. Położenie płytek podłogowych f. Wykonanie obudowy instalacji sanitarnych g. Wyposażenie szatni klas I-III w listwowe wieszaki (szt. 18), ławeczki 2 m. (szt. 6). 2. Remont i wyposażenie istniejącej części szatni przeznaczonej dla klas IV-VIII a. Demontaż istniejących metalowych siatkowych boksów b. Wyrównanie ścian, sufitu wraz z malowaniem c. Położenie płytek podłogowych d. Montaż nowego oświetlenia wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej e. Wyposażenie szatni w indywidualne szafki uczniowskie dla 160 uczniów oraz 4 ławki. 3. Wykonanie monitoringu szatni ze względu na podniesienie bezpieczeństwa uczniów.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G035WI.pdf
Skan karty analizy: kG035WI.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: RO Wiskitno.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G036WI Kącik relaksu w SP 130.
Nazwa osiedla: Osiedle Wiskitno
Lokalizacja projektu: SP 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gościniec 1.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Projekt jest inicjatywą samorządu uczniowskiego. Na terenie SPr 130 chcemy stworzyć kolorową przestrzeń wypoczynku dla uczniów oraz wszystkich odwiedzających naszą szkołę. W części korytarza szkolnego na pierwszym piętrze (ok. 25 m2), chcemy usunąć drewniane krzesła, a zakupić miękkie kolorowe pufy, sofy i siedziska. Część ściany chcemy pokryć farbą magnetyczno - tablicową. Wyposażenie korytarza siedzenia typu pufy i sofy, pozwoli odprężyć się uczniom między lekcjami. Będą mogli w pewien sposób samodzielnie budować sobie przestrzeń, siadając w grupach lub poszukiwać np. odosobnienia z książką. Ściany magnetyczne, staną się miejscem, na wymianę pomysłów, prezentację prac i ogłoszeń. Nowo powstała przestrzeń będzie też służyć uczestnikom półkolonii letnich i zimowych organizowanych w naszej szkole oraz rodzicom oczekującym np. na spotkanie z pedagogiem szkolnym czy wychowawcą podczas konsultacji.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G036WI.pdf
Skan karty analizy: kG036WI.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: RO Wiskitno.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G037PK Wymiana chodnika wzdłuż ul. Łącznej.
Nazwa osiedla: Osiedle Piastów-Kurak
Lokalizacja projektu: Chodnik wzdłuż ul. Łącznej na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Niemcewicza po stronie parzystej.
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu: Remont chodnika wzdłuż ul. Łącznej o szerokości 1,5 m długości 100 m na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Niemcewicza (po stronie numerów parzystych).
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G037PK.pdf
Skan karty analizy: kG037PK.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G038CD Nowy ciąg pieszo jezdny.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Ul. Malczewskiego 54/56.
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu: Nowy ciąg pieszo jezdny od strony klatek ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły oraz mieszkańców bloku.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G038CD.pdf
Skan karty analizy: kG038CD.pdf
Skan karty zmian: ZG038CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G039CD Wyrównanie i utwardzenie terenu.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Droga osiedlowa strona wschodnia od PM 155, ul. Mazurska 47.
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu: Wyrównanie zniszczonej powierzchni po trawniku i ułożenie ażurowej kostki brukowej wraz z obrzeżami. Teren usytuowany od strony wschodniej PM 155 (Mazurska 47).
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N):
Uwagi: Projekt wycofany przez Lidera.
Skan projektu: G039CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N):
wygeneruj PDF
G040CD Plac zabaw i chodniki wokół bloków.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Ul. Podgórna 58
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu: Projekt polega na zagospodarowaniu przestrzeni przestrzeni przed blokiem przy ul. Podgórnej 58 w postaci elementów placu zabaw wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze).
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G040CD.pdf
Skan karty analizy: kG040CD.pdf
Skan karty zmian: ZG040CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G041CD Nowy chodnik.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Ul. Kołowa 17/19.
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu: Wykonanie nowego chodnika od strony klatek schodowych poprawi bezpieczeństwo w poruszaniu się osób starszych i dzieci oraz okolicznych mieszkańców.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G041CD.pdf
Skan karty analizy: kG041CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G042PK Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6.
Nazwa osiedla: Osiedle Piastów-Kurak
Lokalizacja projektu: Ul. Unicka 6.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Projekt obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 113 o wymiarach 44x22 m:. Inwestycja obejmuje - modernizację boiska szkolnego polegającą na zmianie podbudowy i nawierzchni w nawierzchnię poliuretanową o grubości 16 mm. Istniejące boisko ziemne zostanie zlikwidowane. Projekt zakłada budowę: piłkochwytów, ogrodzenia boiska, oświetlenia boiska, monitoringu wizyjnego boiska, udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z budową i podłączeniem nowej kanalizacji deszczowej boiska do istniejącej kanalizacji burzowej. Celem projektu jest utworzenie boiska przeznaczonego do różnego rodzaju form aktywności fizycznej dla uczniów szkoły, a także społeczności lokalnej. Dzięki przeprowadzonej modernizacji możliwa będzie gra w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, a także wielu innych dyscyplin sportowych. Możliwa będzie organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych, integracja społeczności lokalnej w formie organizacji festynów czy pikników.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G042PK.pdf
Skan karty analizy: kG042PK.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G043CD Rewitalizacja parku Dąbrowskiego.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Park Dąbrowskiego przy ul. Dąbrowskiego.
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Opis projektu: Budowa placu zabaw o powierzchni co najmniej 300 mkw. ze strefami zabaw dla dzieci małych i większych oraz z wydzieloną strefą rekreacji dla dorosłych. Instalacja monitoringu wokół placu zabaw i w parku (cztery punkty kamerowe, przy obecnej siłowni, dwie przy głównej alei i przy nowo wybudowanym placu zabaw). Remont nawierzchni istniejących alejek. Zakup i instalacja dodatkowych stojaków rowerowych (4 szt.), koszy na śmieci (10 szt) i psie odchody (5 szt). Zagospodarowanie terenów zieleni (dosadzenie drzew i krzewów, rekultywacja trawników).
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G043CD.pdf
Skan karty analizy: kG043CD.pdf
Skan karty zmian: ZG043CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G044RO Oświetlenie dla ulic: Jastarnia i Baśniowa.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Lokalizacja projektu: Ul. Jastarnia i Baśniowa.
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu: Projekt zakłada wykonanie oświetlenia wzdłuż ulic: Jastarnia (o długości 375 m) i Baśniowa (o długości 161 m). Obie te ulice są ulicami wytyczonymi w tzw. „ szczerym polu"". Nie posiadają ŻADNEGO, nawet bardzo starego oświetlenia. A właśnie wokół tych ulic powstało całe nowe, duże osiedle. Brak oświetlenia stwarza po zmroku duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Realizacja tego projektu poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo mieszkańców i zapewni bezpieczny powrót o zmroku. Lampy w odstępach ok. 30m - przewidywana ilość: 12 sztuk na ulicy Jastarni i 5 sztuk na ulicy Baśniowej.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G044RO.pdf
Skan karty analizy: kG044RO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G045CH Plac miejski przed kościołem Zmartwychwstania Pańskiego.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Lokalizacja projektu: Ul. Rolnicza 19.
Kategoria projektu: Inne
Opis projektu: Teren przed kościołem na działkach należących do miasta, jest terenem zaniedbanym. Na terenie tym należy położyć chodnik by mieszkańcy mogli bezpiecznie przechodzić i równie bezpiecznie wchodzić do świątyni. Miejsce to powinno być na tyle utwardzone by straż i inne służb) mogłyby wjechać na te działki. Teren ten jest otwarty i mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G045CH.pdf
Skan karty analizy: kG045CH.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G046NN Zakup fotopułapki z modułem GSM
Nazwa osiedla: Osiedle Nad Nerem
Lokalizacja projektu: Park Osiedlowy Nad Nerem.
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu: Zakupienie urządzenia rejestrującego obraz (fotopułapki )pozwoli na skuteczne ściganie sprawców podrzucania odpadów komunalnych w rejonie osiedla Nad Nerem oraz Parku Osiedlowego Nad Nerem. Koszty usuwania dzikich wysypisk ponosimy My mieszkańcy. Zakupiony zestaw należy wyposażyć w kartę telefoniczną SIM ułatwiającą przesyłanie zdjęć bezpośrednio na adres e-mailowy lub MMS-y na telefony komórkowe. Obsługą mogła by się zająć Straż Miejska lub sąsiadująca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Łaskowice.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G046NN.pdf
Skan karty analizy: kG046NN.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G047RO Sygnalizacja świetlna uruchamiana przyciskiem przez pieszych przy przejściu przez Jana Pawła II w okolicy Rogozińskiego.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Lokalizacja projektu: Przejście dla pieszych na Jana Pawła II w okolicy ul. Rogozińskiego.
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu: Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy w postaci przesunięcia peronu przystankowego o 30-50 m w stronę północną ulicy Jana Pawła II. W miejscu obecnego przystanku autobusowego należy wybudować sygnalizację świetlną wraz z przejściem dla pieszych (sygnalizacja z sygnalizatorami S-1 na każdym z pasów ruchu).
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G047RO.pdf
Skan karty analizy: kG047RO.pdf
Skan karty zmian: ZG047RO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G048CD Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Ul.Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Projekt polega na wybudowaniu boiska do siatkówki plażowej na terenie ogrodzonym przy XXXI LO w Łodzi. Dodatkowo boisko może służyć do gry w boule, badmintona, tenisa plażowego, beach soccera. Wszystkie te dyscypliny znajdują się w nowej podstawie programowej dla czteroletniego liceum. Realizacja projektu ma na celu uzupełnienie bazy sportowo-rekreacyjnej , z której korzystają uczniowie szkoły oraz okoliczni mieszkańcy.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G048CD.pdf
Skan karty analizy: kG048CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G049CD Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO. Opis - Zadanie obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy XXXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Obiekt składać się będzie ze specjalnie wyznaczonego miejsca do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową. Ponadto projekt zakłada budowę bieżni z trzema torami oraz skoczni do skoku w dal. Boisko będzie wyposażone w konstrukcje do gry w koszykówkę, słupy oraz siatki do piłki siatkowej, bramki do gry w piłkę nożną i ręczną. Realizacja projektu ma na celu uzupełnienie bazy sportowo-rekreacyjnej , z której korzystają uczniowie szkoły oraz okoliczni mieszkańcy.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G049CD.pdf
Skan karty analizy: kG049CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G050GO Przebudowa i modernizacja placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego.
Nazwa osiedla: Osiedle Górniak
Lokalizacja projektu: Park im. J. Słowackiego, ul. Pabianicka 56.
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Opis projektu: Przebudowa i modernizacja placu zabaw z Parku im. J. Słowackiego przy ul. Pabianickiej 56. Wykonanie projektu wraz z kosztorysem. Położenie nawierzchni amortyzacyjnej piankowej.Przeniesienie obecnych ławek do siedzenia przy ogrodzeniu. Montaż zestawu zabawowego z dwoma zjeżdzalniami i sznurkowymi wspinaczkami, piaskownicy z drewnianą konstrukcją, 2 huśtawek wagowych - dla młodszych i starszych dzieci, karuzela, bujaki sprężynowce, huśtawka 2 osobowa z jednym siedliskiem dla maluchów a drugim - "Ptasie gniazdo".
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N):
Uwagi: Projekt wycofany przez lidera.
Skan projektu: G050GO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N):
wygeneruj PDF
G051PK Czytanie z Reymontem - zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla czytelników Filii 64.
Nazwa osiedla: Osiedle Piastów-Kurak
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska Filia 64.
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Opis projektu: Postulujemy o zakup nowości wydawniczych i audiobooków, aby zwiększyć atrakcyjność oferty Filii 64. Obecnie biblioteka została przeniesiona do nowego lokalu i staramy się przyciągnąć jak największą liczbę nowych czytelników oraz zaspokoić potrzeby już zapisanych mieszkańców osiedla.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G051PK.pdf
Skan karty analizy: kG051PK.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G052CH NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE - sprzęt komputerowy dla SP 110.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Lokalizacja projektu: Ul. Zamknięta 3.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: W ramach zadania wyposażone zostaną: 1. Szkolna pracownia komputerowa.- 25 nowoczesnych stanowiska komputerowych oraz wielofunkcyjne urządzenia drukujące, 2. Szkolne centrum multimedialne- wyposażone w dwa stanowiska komputerowe i rzutnik multimedialny. 3. Osiem sal lekcyjnych zostanie wyposażone w projektory multimedialne z ekranami. 4. Piętnaście sal lekcyjnych wyposażonych będzie w komputery stacjonarne. Zakupiony zostanie mobilny zestaw tabletów dla uczniów i nauczycieli. Wyposażenie w powyższy sprzęt będzie wymagać także przystosowania pomieszczeń, zakupu okablowania i elementów mocujących, montażu sprzętu oraz zaopatrzenia zakupionego sprzętu w nowoczesne oprogramowanie na potrzeby edukacyjne w tym oprogramowanie zapewniające bezpieczne korzystanie z Internetu. Planowane jest zakupienie urządzeń bardzo wysokiej jakości, nowoczesnych i certyfikowanych, tak by umożliwić jak najdłuższe i efektywne ich użytkowanie przez uczniów i nauczycieli.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G052CH.pdf
Skan karty analizy: kG052CH.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G053CD Projekt multimedialnej pracowni polonistycznej w SP 64.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: SP 64 im. H. CH. Andersena, uL. Anczyca 6.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Projekt obejmuje zakup sprzętów, multimedialnych pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego i akcesoriów. Zakładanym celem jest stworzenie przestrzeni zachęcającej do interdyscyplinarnej nauki z wykorzystaniem TIK. Sala wyposażona będzie w narzędzia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów. Przestrzeń pracowni ma aktywizować młodzież do efektywnej nauki za pomocą nowoczesnych środków przekazu. Dzięki realizacji projektu można będzie dostosować proces edukacyjny do oczekiwań uczniów i stworzyć pracownię polonistyczną na miarę XXI wieku.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G053CD.pdf
Skan karty analizy: kG053CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G054CD „Na ćwiczenia zawsze pora- Od młodego do seniora"- Siłownia zewnętrzna w SP 64.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: Ul. Anczyca 6.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Zamontowanie dziewięciu nowoczesnych i atestowanych urządzeń do aktywnej rekreacji w plenerze, umożliwiających wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych, siłowych i wytrzymałościowych. Siłownia będzie zlokalizowana na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi i dostępna będzie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Osiedla Chojny- Dąbrowa. Dodatkowo siłownia może stanowić świetnie miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G054CD.pdf
Skan karty analizy: kG054CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G055CD Projekt polonistycznej pracowni kinowo-teatralnej w SP 64.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: SP 64 im. H. CH. Andersena, uL. Anczyca 6.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Projekt obejmuje remont i wyposażenie sali lekcyjnej. Planowane jest przystosowanie przestrzeni do projekcji filmów (sprzęt i zaciemnienie) oraz organizacji przedstawień teatralnych (scena, oświetlenie). Sala wyposażona będzie w niezbędne miejsce do przechowywania i nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego. Projekt zakłada stworzenie miejsca do organizacji procesu dydaktycznego w sposób atrakcyjny i nowoczesny (multimedia). Przestrzeń powinna zachęcać uczniów do aktywnej nauki.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G055CD.pdf
Skan karty analizy: kG055CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G056CD Nowoczesna pracownia historyczna w SP 64.
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Lokalizacja projektu: SP 64 im. H. CH. Andersena, uL. Anczyca 6.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Zgłaszane zadanie związane jest przede wszystkim z generalnym remontem pracowni historycznej w SP 64 oraz wyposażeniem jej w nowoczesne materiały dydaktyczne: tablicę multimedialną, plansze historyczne, mapy ścienne oraz programy interaktywne. Modernizacja sali lekcyjnej związana jest z kompleksową renowacją pomieszczenia oraz jego przebudową poprzez wyznaczenie dodatkowego pomieszczenia na tzw. zaplecze. Należy także zadbać o umeblowanie pracowni: nowe ławki i krzesła dla uczniów oraz regały na tradycyjne środki dydaktyczne, jak również podręczniki. Nowoczesna dydaktyka wymaga zwrócenia uwagi przede wszystkim na ucznia i jego zaangażowanie w proces kształcenia. Stąd niezbędne w dzisiejszym nauczaniu są multimedia, aktywizujące pracę wychowanków. Pracownia historyczna na miarę XXI wieku musi być więc wyposażona w tablicę interaktywną, projektor, laptop oraz oprogramowanie interaktywne. Dodatkowym atutem będzie wyposażenie sali lekcyjnej w komplet map ściennych oraz tablic dydaktycznych. Każda pracownia historyczna powinna umożliwiać spotkanie z „żywą przeszłością". Sposobem na realizację tego przedsięwzięcia jest utworzenie w sali lekcyjnej mini-muzeum. Realizację tego zadania ułatwi wyposażenie pracowni w gabloty muzealne, które będzie można zapełnić pamiątkami z czasów minionych wraz z ich krótkimi opisami.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G056CD.pdf
Skan karty analizy: kG056CD.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G057RO Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier zespołowych.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Lokalizacja projektu: SP 42 im. St.Staszica, ul. Przyszkole 42.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Zadanie obejmuje położenie powierzchni poliuretanowej przy SP 42 z naniesionymi liniami do lekkoatletyki oraz gier zespołowych. Do wykonania tego zadania niezbędne jest usunięcie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i przygotowanie podłoża pod nawierzchnię poliuretanową. Niezbędne będzie przygotowanie miejsc pod mobilne słupki do piłki siatkowej, bramki do piłki ręcznej oraz koszy do piłki koszykowej. Stworzenie takiej bazy sportowo-rekreacyjnej umożliwi prowadzenie ciekawszych zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych. Umożliwi również aktywne spędzanie czasu podczas długich przerw śródlekcyjnych w okresie wiosenno-jesiennym.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: G057RO.pdf
Skan karty analizy: kG057RO.pdf
Skan karty analizy 2: kG057RO -1.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G058RO Wymiana stolarki okiennej w SP 42.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Lokalizacja projektu: SP 42, ul. Przyszkole 42.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Zakres wymiany stolarki okiennej w SP 42 w Łodzi obejmować będzie m.in. roboty demontażowe starej stolarki okiennej i opierzeni parapetów zewnętrznych, ustawienie i montaż nowych okien, montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, montaż parapetów wewnętrznych oraz obróbkę wewnętrzną i zewnętrzną ościeży okiennych. Okna przeznaczone do wymiany są w złym stanie technicznym. W wyniku wieloletniej eksploatacji w znacznym stopniu uległy wypaczeniu. Przyczyniło się to do powstania licznych szpar mających duży wpływ na przenikanie do środka wody opadowej oraz na ubytki ciepła w okresie grzewczym. Część starych okien mamy tymczasowo zabezpieczone przed całkowitym wypadnięciem, ale w związku z powyższym nie można ich otwierać. Najmniejsze podmuchy wiatru stwarzają zagrożenie dla dzieci. Znaczną cześć okien udało się nam już wymienić na przestrzeni ostatnich lat, jednak zostało jeszcze kilka pomieszczeń, w których niezbędna jest wymiana stolarki okiennej. Są to m.in. sale, ciągi komunikacyjne: w tym korytarz szkolny, klatka schodowa, a także szatnie szkolne i toalety uczniowskie. Wymiana stolarki okiennej poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów i pracowników, ale także estetykę szkoły oraz racjonalizację kosztów ogrzewania.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G058RO.pdf
Skan karty analizy: kG058RO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G059RO Remont ogrodzenia w PM 88.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Lokalizacja projektu: Ul. Rogozińskiego 4.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: Wymiana starego ogrodzenia, które jeszcze nigdy od powstania przedszkola (czyli od lat 60-tych) nie było remontowane. Ogrodzenie jest w fatalnym stanie i nie dość, że szpeci, to jeszcze stanowi zagrożenie dla szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G059RO.pdf
Skan karty analizy: kG059RO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
G060RO Super kuchnia w PM 88.
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Lokalizacja projektu: Ul. Rogozińskiego 4.
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu: W ramach realizacji zadania wyremontujemy i doposażymy kuchnię w niezbędne meble ze stali nierdzewnej. Prace remontowe będą polegały na: - demontażu starego pieca węglowego, - wymianie terakoty i glazury, oraz wymianie oświetlenia, - remoncie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, - malowaniu ścian i wymianie drzwi - wymiana instalacji wentylacyjnej.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: G060RO.pdf
Skan karty analizy: kG060RO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
wygeneruj PDF
Kontakt