Śródmieście

BO 2019/2020 Śródmieście

S001WS - Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: Ul. Wierzbowa 22
Opis projektu:
Zagospodarowanie podwórka pod blokiem. Naprawa istniejącej drogi, utworzenie zielonego parkingu, zburzenie starej kuźni, urządzenie zieleni, posadzenie drzew, instalacja małej architektury. Pomiędzy istniejącymi garażami utworzenie wiaty/przechowalni wózków lub rowerów.
Skan projektu: S001WS.pdf
Skan karty analizy: kS001WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 19 3 19 RADY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S002KA - Zielone podwórko miejskie.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: Ul. Więckowskiego 13 (wejście na podwórko od strony ul. Zachodniej 93).
Opis projektu:

Projekt zakłada ustawienie drewnianych i betonowych donic z różnorodnymi nasadzeniami roślinnymi na terenie wewnętrznego podwórka.

Skan projektu: S002KA.pdf
Karta zmian w projekcie: zS002KA.pdf
Skan karty analizy: kS002KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S003KA - Remont al. Anny Rynkowskiej.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: Al. Anny Rynkowskiej.
Opis projektu:
Zadanie zakłada gruntowny remont al. Anny Rynkowskiej. W skład zadania wchodzi wymiana chodnika, z utworzeniem na środku placu miejsca na nasadzenia, wymianę ławek, latarni, ustawienie nowych koszy na śmieci oraz psie nieczystości, jak również nasadzenia.
Skan projektu: S003KA.pdf
Skan karty analizy: kS003KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S004WS - Jezdnia dla samochodów, chodnik dla pieszych - unormowanie parkowania wzdłuż ul. Pomorskiej.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: Ul. Pomorska na odcinku od Ronda Solidarnosci do ul. Tamka.
Opis projektu:
Wyznaczenie pasów postojowych częściowo na chodniku i częściowo na jezdni (tam gdzie występuje możliwa szerokość). Na długości szerokiego chodnika gdzie nie można utworzyć pasa postojowego należy zamontowac słupki. Zadanie obejmuje tylko stronę południową ul. Pomorskiej.
Skan projektu: S004WS.pdf
Karta zmian w projekcie: zS004WS.pdf
Skan karty analizy: kS004WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 20 3 19 RADY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S005KA - Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: SP 14, ul. Wigury 8/10.
Opis projektu:
Remont placu zabaw polegałby na wymianie nawierzchni, która jest całkowiecie zniszczona i zagraża bezpieczeństwu. Ponadto trzeba wymienić niektóre zabawki, ponieważ też nie nadają się do dalszej eksploatacji. Pozostałe elementy znajdujące się na placu zabaw należy poddać renowacji i pomalować impregnatami zabezpieczającymi przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Z placu zabaw korzysta bardzo duża ilość dzieci zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i poza nimi, dlatego remont jest niezbędny aby dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu. W chwili obecnej plac zabaw jest zamknięty ze względu na stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu.
Skan projektu: S005KA.pdf
Skan karty analizy: kS005KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S006KA - Lifting Łódzkiego Tramwaju Regionalnego - Śródmieście.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: Torowisko Łódzkiego Tramwaju Regionalnego wzdłuż al. Kościuszki i ul. Zachodniej.
Opis projektu:
Zakup i montaż wiat przystankowych dla strefy Wielkomiejskiej. Przebudowa 4 peronów pod kątem montażu secesyjnych wiat przystankowych. Projekt techniczny dla przebudowy 4 peronów przystankowych. Wykonanie prac związanych z oczyszczeniem tłucznia w torowisku tramwajowym z roślinności niepożądanej oraz w zakresie utrzymania czystości.
Skan projektu: S006KA.pdf
Karta zmian w projekcie: zS006KA.pdf
Skan karty analizy: kS006KA.pdf
Skan karty analizy 2: kS006KA-2.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S007KA - Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych - Katedralna.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: Przystanki: Piotrkowska-Żwirki (0401, 1522), Piotrkowska-Brzeźna (0770, 0769), Piotrkowska-pl. Katedralny (0772, 0767), Zachodnia-Próchnika (1402), Zachodnia-Więckowskiego (1389), Kościuszki-Zamenhofa (0391, 0398), Kilińskiego-Tymienieckiego (0306, 0279).
Opis projektu:

Zadanie zakłada montaż 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR. W przypadku zbyt wysokiej kwoty złożonej przez oferentów należy zrezygnować z tablic na przystanku Kilińskiego-Tymienieckiego (0306, 0279). Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie zadania na poszczególne przystanki byłoby nielogiczne, bezzasadne i nieekonomiczne.

Skan projektu: S007KA.pdf
Skan karty analizy: kS007KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S008WS - Nowości w Bibliotece - książki.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Filia nr 41 Biblioteka Miejska w Łodzi, ul. Narutowicza 91a.
Opis projektu:
Celem biblioteki jest udostępnienie bogatej oferty wydawniczej. Jest to szczególnie ważne w czasach wysokich cen książek i niewątpliwie związanych z tym niskim poziomem czytelnictwa. Książki stały się ku ubolewaniu czytelników i biblioteki nazbyt kosztowne, aby pozwolić sobie na ich regularne nabywanie. Nasz projekt pomógłby przeciwdziałać tym negatywnym tendencjom. Nowe pozycje książkowe, zakupione przez naszą placówkę z ŁBO mogłyby służyć wielu osobom jak i samej pięknej przecież idei krzewienia wymierającej sztuki czytania dla przyjemności. Zadanie skupia się na pozyskaniu najnowszych książek, których zakup dokonywany jest z uwzględnieniem próśb i potrzeb czytelników.
Skan projektu: S008WS.pdf
Skan karty analizy: kS008WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 19 3 19 RADY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S009WS - Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii Nr 39.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska w Łodzi Filia Nr 39, ul. Pomorska 96a.
Opis projektu:

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników biblioteki wzbogaci księgozbiór literatury pięknej praz popularnonaukowej. Szeroka oferta zasobów filii przyczyni się do większego upowszechniania czytelnictwa w środowisku lokalnym. Urozmaicenie księgozbioru spełni oczekiwania poszczególnych poziomów wiekowych dzieci i młodzieży oraz rodziców. Jednocześnie umocni naszą placówkę jako partnera w procesie edukacji. Realizacja zadania czyli większy dostęp do nowości książkowych umocni pozycję naszej filii jako nowoczesnej biblioteki wśród najbardziej wymagających czytelników oraz rozszerzy proces wyrównywania szans udostępniając uboższym korzystanie z bieżących nowości wydawniczych.

Skan projektu: S009WS.pdf
Skan karty analizy: kS009WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 19 3 19 RADY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S010WS - Remont Przedszkola Miejskiego Nr 14.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: Ul. Lubeckiego 5.
Opis projektu:

Jesteśmy jedynym w Łodzi i województwie przedszkolem dla dzieci z cukrzycą. Dla podniesienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków edukacyjnych konieczna jest modernizacja podłóg w 4 salach dla dzieci, wymiana stolarki drzwiowej w salach, które z racji długotrwałego użytkowania zagrażają bezpieczeństwu i nie spełniają warunków higieniczno-sanitarnych. Obok wyżej wymienionych prac niezbędne jest malowanie ścian na korytarzach po wymianie drzwi jak i z uwagi na sypiący się tynk i murszenie podłoża malarskiego. W ramach prac będzie, modernizacja podłóg parkietowych oraz usunięcie szkodliwego dla zdrowia lepiku pod parkietem, wymiana wypaczonej i zużytej długoletnim użytkowaniem stolarki drzwiowej do klas. Malowanie ścian korytarzy. Przedszkole znajduje się w wolnostojącym budynku z tarasem od strony ogrodu, który jest duży i przestronny. Od zachodniej strony budynku znajduje się mini boisko dla dzieci. W ostatnim czasie pojawiły się na terenie naszego ogrodu oraz w budynku oznaki wandalizmu, wybijanie szyb, wyrywanie roślin, niszczenie drzew i roślin posadzonych przez dzieci, kradzieże. Aby ukrócić ten proceder konieczny jest monitoring telewizyjny na terenie ogrodu oraz w szatni przedszkolnej dzieci. Montaż telewizji dozorowanej oraz kontrola wejścia na teren pozwoli na rejestrowanie wszystkich wchodzących i przebywających w ogrodzie i przedszkolu nawet po zamknięciu, znacznie zwiększy się ochrona mienia. Obecnie wszystkie zewnętrzne wejścia na teren przedszkola są niekontrolowane. Każdy może wejść i wyjść niezauważony. Zadanie to jest szczególnie ważne ze względu na standardy bezpieczeństwa i higienę naszych wychowanków. Wpłynie również na estetykę i wygląd wnętrza.

Skan projektu: S010WS.pdf
Skan karty analizy: kS010WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 19 3 19 RADY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S011KA - Doposażenie PM 58 w ZPM Nr 1 w Łodzi w urządzenia do nauczania i prezentacji interaktywnych.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: Pl. Komuny Paryskiej 2.
Opis projektu:

Doposażenie PM 58 w ZPM Nr 1 w Łodzi w tablicę elektromagnetyczną (interaktywną) o powierzchni odpornej na uszkodzenia (wyposażoną w oprogramowanie w języku polskim i akcesoria), elementy montażowe do tablicy, projektor ultra krótkoogniskowy, system mocowania ściennego góra/dół wraz z uchwytem do projektora, laptop, zestaw głośników komputerowych.

Skan projektu: S011KA.pdf
Skan karty analizy: kS011KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S012KA - Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska w Łodzi Filia Nr 48, ul. Brzeźna 10.
Opis projektu:

Zaproponowane zadanie skupia się na regularnym pozyskiwaniu nowości wydawniczych, które odpowiadają potrzebom czytelniczym oraz przyczyniają się do zwiększenia liczby użytkowników biblioteki oraz jej atrakcyjności wśród mieszkańców Osiedla Katedralna. Projekt służy obecnym, ale i przyszłym mieszkańcom Osiedla Katedralna. Będą to zarówno najmłodsi mieszkańcy, dzieci, młodzież ale również osoby dorosłe dla których bliskość biblioteki w stosunku do miejsca zamieszkania jest bardzo istotna.

Skan projektu: S012KA.pdf
Skan karty analizy: kS012KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S013KA - Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii Bibliotecznej nr 47 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Ul. Brzeźna 10.
Opis projektu:

Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości książkowych niezbędnych do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty czytelniczej biblioteki na Brzeźnej.

Skan projektu: S013KA.pdf
Skan karty analizy: kS013KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S014KA - Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii Nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Ul. Sienkiewicza 67.
Opis projektu:

Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup książek w wersji papierowej i mówionej - nagranej na nośniku elektronicznym. Nowości wydawnicze wzbogacą i uatrakcyjnią zbiory biblioteki. Wpłynie to w znacznym stopniu na wzrost zainteresowania mieszkańców Łodzi naszą placówką i pozyskanie nowych odbiorców. Realizacja zadania przyczyni się do popularyzacji i rozwoju czytelnictwa.

Skan projektu: S014KA.pdf
Skan karty analizy: kS014KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S015WS - Toaleta na Placu Dąbrowskiego pilnie potrzebna.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: Pl. Dąbrowskiego.
Opis projektu:

Na pl. Dąbrowskiego pojawia się wielu turystów, emerytów oraz rodzin z małymi dziećmi. Konieczny jest dostęp do toalety, której nam brakuje. Miejsce to jest węzłem przesiadkowym, w którym toaleta jest koniecznością a nie zbytkiem. Łódź z każdym rokiem odzyskuje blask, ale toalet ciągle mamy za mało. łódź to miasto seniorów, osób 60+ mamy już ponad 170 tyś. A osoby te mają specyficzne potrzeby. Musimy zadbać też o toalety w Centrum.

Skan projektu: S015WS.pdf
Skan karty analizy: kS015WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 20 3 19 RADY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
S016KA - Budowa monitoringu - pasaż Abramowskiego włącznie z "Muzeum komórki".
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: Na całej długości pasażu Abramowskiego - pomiędzy ul. Sienkiewicza/Kilińskiego włącznie z "Muzeum komórki".
Opis projektu:

Zadaniem niniejszego wniosku jest budowa monitoringu na całej długości pasażu Abramowskiego włącznie z Muzeum komórki m.in. zamontowanie minimum 3 punktów kamerowych, w których będzie znajdowało się 11 kamer (3 kamery obrotowe i 8 kamer stało-pozycyjnych), budowa światłowodu na całej długości pasażu Abramowskiego. Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszego zadania jeśli takie wystąpią (np. zwiększenie ilości kamer).

Skan projektu: S016KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N):
Uwagi: PROJEKT WYCOFANY PRZEZ LIDERA.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N):
wygeneruj PDF
S017KA - Żłobek nr 1.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: Ul. Sienkiewicza 9.
Opis projektu:
Remont podłóg w pomieszczeniach - naprawa i wymiana wykładzin.
Skan projektu: S017KA.pdf
Skan karty analizy: kS017KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S018 - Pracownia Tomatisa - modernizacja gabinetu logopedycznego w SP Specjalnej nr 176 w Łodzi.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: Ul. Roosevelta 11/13.
Opis projektu:

Uczniami SPS 176 w Łodzi są dzieci niepełnosprawne intelektualnie z licznymi deficytami i zaburzeniami rozwojowymi, wymagające intensywnej rehabilitacji. Aby zwiększyć jej skuteczność niezbędna jest modernizacja i wzbogacenie gabinetu logopedycznego w wysokospecjalistyczny sprzęt terapeutyczny. Planujemy: zakupić zestaw "Uwaga Słuchowa - Metoda Tomatisa", przeszkolić terapeutów w zakresie tej metody oraz wyremontować i zmodernizować pomieszczenie gabinetu. Konieczne jest dokonanie modernizacji instalacji elektrycznej pomieszczenia poprzez zwiększenie miejsc dostępu do prądu (zamontowanie listwy z gniazdami elektrycznymi), a następnie pomalowanie ścian i położenie wykładziny, na bardzo zniszczoną podłogę. Z uwagi na duże nasłonecznienie pomieszczenia wskazane jest założenie rolet okiennych. Zadanie jest szczególnie istotne ze względu na utrudniony dla naszych uczniów dostęp do rehabilitacji wg Metody Alfreda Tomatisa poza szkołą z uwagi na niski status materialny ich rodzin. Zajęcia terapeutyczne na terenie szkoły są dla dzieci często jedyną możliwością niwelowania nieprawidłowości rozwojowych z wykorzystaniem tej metody. Uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach, stanowi ważny element wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych naszych uczniów. Realizacja zadania wzbogaci zakres i skuteczność stosowanych w szkole metod pracy rewalidacyjnej i podniesie walory estetyczne otoczenia, w jakim odbywa się proces terapeutyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Skan projektu: S018KA.pdf
Skan karty analizy: kS018KA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S019KA - SP 2 - budowa parkingu i siłowni plenerowej wraz z uporządkowaniem terenów zielonych.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: Ul. Sienkiewicza 137/139.
Opis projektu:

W bocznej części terenu będzie utwardzony ok. 250 metrowy parking dla rodziców uczniów. Uporządkowanie terenów zielonych to przede wszystkim budowa nowego ogrodzenia. Nowe ogrodzenie ma umożliwić nowe zaplanowanie zieleni i ciągów komunikacyjnych dostosowanych do placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego. Na terenach zielonych założone zostaną trawniki i posadzonych będzie 12 drzew i kilkadziesiąt krzewów. Obok boiska planujemy budowę siłowni plenerowej. Cały teren zielony szkoły wraz z wszystkimi urządzeniami dostępny będzie dla mieszkańców.

Skan projektu: S019KA.pdf
Załącznik do projektu: S019KA - załącznik.pdf
Skan karty analizy: kS019KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S020WS - Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Ul. Lumumby 12.
Opis projektu:

Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup nowości wydawniczych i ich lepszą dostępnośc dla czytelników. Poparcie projektu wzbogaci ofertę biblioteki przyczyniając się do rozwoju czytelnictwa.

Skan projektu: S020WS.pdf
Skan karty analizy: kS020WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 19 3 19 RADY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S021KA - Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: Ul. Pomorska 27.
Opis projektu:
Celem projektu jest unowocześnienie sali gimnastycznej wraz z zapleczem, a także dostosowanie jej do wystawiania przedstawień teatralnych. Sala gimnastyczna w SP 175 nie była gruntownie remontowana od kilkudziesięciu lat, prowadzone były tylko drobne prace konserwatorskie. Służy ona nie tylko do realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale także jako scena dla przedstawień teatralnych dla trzech teatrów uczniowskich działających na terenie szkoły. Od wielu lat Szkoła jest organizatorem Przeglądu Teatrów Szkolnych "Wszystko Gra" o zasięgu wojewódzkim, który swym patronatem obejmują m.in. Marszałek Województwa oraz Prezydent Miasta Łodzi. Również od dawna, w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizowana jest Wigilia Środowiskowa z przedstawieniem jasełkowym, na którą zapraszani są okoliczni mieszkańcy, rodzice, dzieci oraz seniorzy z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza, z którym szkoła współpracuje. W związku z powyższym zaplanowaliśmy prace, które usprawniłyby zarówno realizację programu nauczania jak i pozostałe w/w działania szkoły na rzecz lokalnej społeczności. Jest to przeprowadzenie kompleksowego remontu (z wymianą parkietu, drabinek gimnastycznych, kaloryferów, oświetlenia, drzwi), a także unowocześnienie sali poprzez montaż wentylacji, klimatyzacji, rolet, kurtyn i wykonanie nagłośnienia, co umożliwiłoby realizacje przedsięwzięć teatralnych i organizację imprez i uroczystości.
Skan projektu: S021KA.pdf
Skan karty analizy: kS021KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S022KA - Nie czytasz książek, nie idę z Tobą do Domu Literatury.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Dom Literatury, ul. Roosevelta 17.
Opis projektu:

"Nie czytasz książek, nie idę z Tobą do Domu Literatury", ale Domowi Literatury przy ul. Roosevelta 17 przydałby się remont, aby każdy mógł czuć się tam komfortowo. Instytucja działająca pod tym adresem od 1992 roku od ponad dwudziestu lat nie doczekała się remontu przestrzeni ogólnodostępnych m.in. sanitariatów, drzwi czy ościeżnic. Projekt polega na remoncie, wymianie i/lub renowacji: wymianie sanitariatów dla uczestników spotkań (baterie, lustra, itp.); malowaniu przestrzeni ogólnodostępnej (sali kawiarnianej, szatni, galerii, holów, korytarzy i WC); wymianie drzwi i ościeżnic od WC, przejścia na salę i wejścia na scenę; malowaniu drzwi do sali kawiarnianej; malowaniu kaloryferów; oraz zakupowi podestów dla akustyka i oświetleniowca, aby znajdowali się nad poziomem widowni.

Skan projektu: S022KA.pdf
Skan karty analizy: kS022KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S023KA - Sala doznań sensorycznych w Żłobku nr 16.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: Ul. Zachodnia 55a.
Opis projektu:

Projekt obejmuje wyposażenie sali doznań sensorycznych dla dzieci, w pomoce mające na celu stymulowanie multisensoryczne. Podczas zajęć w Sali Doświadczania Świata uruchamiany jest konkretny zmysł dziecka, lub ich współpraca poprzez efekty świetlne, dźwiękowe, zapachowe czy dotyk. Sala tego typu przeznaczona jest do pracy w małych grupach lub indywidualnej z jednym wychowawcą. Pomieszczenie jest całkowicie wybielone, należy doposażyć je w rolety całkowicie niedopuszczające światła i miękki stymulujący zmysł dotyku dywan lub wykładzinę. Wśród pomocy znajduje się m.in. biały domek miejsce gdzie dzieci mogą się chować i obserwować efekty świetlne pojawiające się z pomocy emitujących zmienne światło. Kolejne elementy mające skupić uwagę i wzrok dziecka to wysokie kolumny wodne również emitujące kolorowe światło, a także wiązki światłowodowe, które dziecko może dotykać i formować w dłoniach - doskonale stymulują także przez dotyk. Inne propozycje urządzeń stymulujących jednocześnie zmysł wzroku i węchu to projektor i rozpylacz zapachów. Wśród pomocy znajdują się także świetlne tablice formatu A3. To podświetlane blaty, na których dzieci mogą budować konstrukcje z przezroczystych klocków lub manipulować przezroczystymi elementami wypełnionymi żelem, które jednocześnie wspierają małą motorykę dłoni dziecka.

Skan projektu: S023KA.pdf
Skan karty analizy: kS023KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S024KA - Magiczny ogród w Żłobku nr 16.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: Ul. Zachodnia 55a.
Opis projektu:

Projekt obejmuje nasadzenia nowych krzewów i rabat kwiatowych na terenie żłobka nr 16 wraz z nową trawą, a także wyłożenie 20-30 m2 bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw dla małych dzieci. W ogrodzie niezbędny jest także drewniany domek gospodarczy do przechowywania przedmiotów, służących do zabaw. Uzupełnieniem estetycznego wizerunku terenu jest drewniana pergola, w której zostaną ukryte kosze na odpady segregowane.

Skan projektu: S024KA.pdf
Skan karty analizy: kS024KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S025KA - Wyposażenie Żłobka nr 31 w Łodzi.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: Ul. Sienkiewicza 108.
Opis projektu:

Doposażenie placówki w nowy sprzęt oraz wymiana wyposażenia pomieszczeń, w których przebywają dzieci uczęszczające do żłobka.

Skan projektu: S025KA.pdf
Skan karty analizy: kS025KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S026KA - Nie jestem statystycznym Polakiem, czytam książki Domu Literatury.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Ul. Roosevelta 17.
Opis projektu:

Dom Literatury w Łodzi corocznie wydaje kilkanaście pozycji książkowych, głównie z zakresu literatury pięknej - poezji. Książki te otrzymują nagrody na najważniejszych konkursach literackich - są nominowane do Nike, Nagrody Literackiej Gdyni czy Silesiusa. Niestety publikacje te są, ze względu na m.in. komercyjną konkurencję, niewidoczne. Dlatego też zadanie polega na zakupie standów prezentujących książki Domu Literatury, a także półki do bookcrossingu do prezentowania książek w przestrzeni Domu Literatury lub też pobliskiej przestrzeni OFF Piotrkowska.

Skan projektu: S026KA.pdf
Skan karty analizy: kS026KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S027WS - Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 44 Biblioteki Miejskiej przy Szpitalu im. N. Barlickiego.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Ul. Kopcińskiego 22.
Opis projektu:

Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości książkowych. Wzbogacą i uatrakcyjnią one ofertę filii przeznaczoną dla mieszkańców Łodzi oraz pacjentów i personelu Szpitala im. N. Barlickiego, na terenie którego biblioteka funkcjonuje.

Skan projektu: S027WS.pdf
Skan karty analizy: kS027WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 19 3 19 RADY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S028WS - Dwie pracownie komputerowe w XII LO.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: Ul. Anstadta 7.
Opis projektu:

Sprzęt w istniejących pracowniach komputerowych w XII LO liczy kilkanaście lat - jest przestarzały i wyeksploatowany. W nowym roku szkolnym naukę w XII LO rozpocznie dodatkowo siedem klas pierwszych, które będą uczyć się informatyki przez 3 lata - nowy sprzęt jest konieczny do pełnej realizacji podstawy programowej. Projekt obejmuje pełne wyposażenie dwóch pracowni komputerowych w XII LO w 32 stanowiska uczniowskie i dwa nauczycielskie oraz jedną tablicę multimedialną i projektor.

Skan projektu: S028WS.pdf
Skan karty analizy: kS028WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 19 3 19 RADY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S029KA - Utworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej w Galerii na Piętrze.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Ul. Piotrkowska 86, lokal 11u.
Opis projektu:

Utworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej w Galerii na Piętrze, którą opiekuje się Związek Polskich Artystów Plastyków w Łodzi pozwoli na zwiększenie dostępności do najświeższych dokonań łódzkiego środowiska plastyków szerszej publiczności. Te działania pozwolą na włączenie mieszkańców Łodzi, a w szczególności Osiedla Katedralna, w aktywny kontakt ze sztuką. Pomoże to też we wzmacnianiu tożsamości lokalnej poprzez poznawanie twórczości znanych, łódzkich plastyków. W tej przestrzeni planowane też są zajęcia edukacyjne dla mieszkańców, którzy traktują sztuki plastyczne, jako hobby.

Skan projektu: S029KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
S030KA - Modernizacja Galerii na Piętrze wraz z zapleczem.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Ul. Piotrkowska 86, lokal 11u.
Opis projektu:

Modernizacja Galerii na Piętrze, którą opiekuje się Związek Polskich Artystów Plastyków w Łodzi, pozwoli na realizację wystaw i projektów edukacyjnych, co wpłynie na zwiększenie dostępności do najświeższych dokonań łódzkiego środowiska plastyków szerszej publiczności. Obecny stan pomieszczeń wymaga odświeżenia, bądź wymiany niektórych urządzeń tak, aby uczestnicy życia kulturalnego w Galerii na Piętrze mieli zapewnione odpowiednie warunki do działania, zgodne z zasadami bezpieczeństwa. Pozwoli to na włączenie mieszkańców Łodzi, a w szczególności Osiedla Katedralna, w aktywny kontakt ze sztuką poprzez poznawanie twórczości znanych, łódzkich plastyków, a tym samym wzmocni tożsamość lokalną. W tej przestrzeni planowane też są zajęcia edukacyjne dla mieszkańców, którzy traktują sztuki plastyczne, jako hobby lub są formami terapii.

Skan projektu: S030KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
S031KA - Rozebranie zniszczonego tarasu oraz przebudowa murków oporowych na terenie Pasażu Józefskiego.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: Al. Kościuszki 74/78.
Opis projektu:

Zgłoszeniem do projektu jest rozebranie zniszczonego tarasu oraz przebudowa murków oporowych na terenie Pasażu Józefskiego. Taras ten jest bardzo zdewastowany i zagraża osobom korzystającym z usług salonu fryzjerskiego i kosmetycznego oraz hurtowni kosmetycznej. Znajduje się również w samym centrum Łodzi w strefie "0", przy jednej z głównych ulic miasta, reprezentacyjnej ul. Piotrkowskiej, Sądu Administracyjnego, ZUSu. Miejsce to jest wizytówką miasta Łódź.

Skan projektu: S031KA.pdf
Skan karty analizy: kS031KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S032WS - Uporządkowanie ul. Narutowicza od ul. Kopcińskiego na wschód (etap I).
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: Ul. Narutowicza od przystanku tramwajowego (ul. Narutowicza 103) do budynku 107 - strona południowa.
Opis projektu:

Skośne miejsca parkingowe o nawierzchni zielonej pozwolą na udrożnienie ruchu kołowego na jezdni, zwiększą trzykrotnie możliwości parkowania samochodów, wyeliminują ich parkowanie na trawnikach i niszczenie drzew. Zwiększenie miejsc parkingowych umożliwi lepszy dojazd do znajdujących się tam małych sklepów (np. Żabka) i punktów usługowych (fryzjer, weterynarz), poprawi estetykę ulicy, pozwoli na odprowadzanie wody z dojazdów do posesji eliminując powstawanie kałuż przy wyjazdach z posesji, pomiędzy krawężnikiem a chodnikiem (który winien być przesunięty do budynków i zwężony). Powstanie miejsce przyjaźniejsze mieszkańcom. Postawienie słupa ogłoszeniowego powinno wyeliminować rozklejanie ogłoszeń na drzewach, latarniach, itd. Ławki umożliwią oczekującym klientom do gabinetu weterynaryjnego na odpoczynek. Aktualnie pseudotrawniki są rozjechane przez samochody i stanowią siedlisko kurzu. Inwestycja powinna być I etapem porządkowania południowej strony ul. Narutowicza od ul. Kopcińskiego do ul. Krzywickiego. Ze względu na ograniczone środki finansowe proponujemy ten odcinek jako pierwszy z powodów wymienionych wcześniej. Po zakończeniu całości zadania, ruch samochodowy na ul. Narutowicza będzie płynniejszy i bezpieczniejszy.

Skan projektu: S032WS.pdf
Skan karty analizy: kS032WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 20 3 19 RADY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
S033KA - 100-lecie Cudu nad Wisłą - organizacja wystawy w formie konkursowej w Galerii na Pietrze.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Ul. Piotrkowska 86, lokal 11u.
Opis projektu:
Organizacja w formie konkursowej wystawy z okazji 100-lecia Cudu nad Wisłą w Galerii na Piętrze, którą opiekuje się Związek Polskich Artystów Plastyków w Łodzi. Ta rocznica doniosłego dla historii Polski wydarzenia przyczyni się do powstania wielu prac z zakresu sztuk plastycznych, a konkurs da asumpt do osiągnięcia wysokiego poziomu dzieł. ZPAP w Łodzi planuje w ramach tego działania szereg oprowadzeń autorskich, w celu przybliżenia mieszkańcom Łodzi tego wydarzenia w formie zapewniającej wysoki poziom artystyczny. Ta impreza wpisze się w cykl planowanych imprez miejskich, ale też państwowych.
Skan projektu: S033KA.pdf
Skan karty analizy: kS033KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S034WS - Książka dla każdego! Zakup książek i audiobooków dla Dygresji - filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Ul. Rewolucji 1905 r. Nr 84.
Opis projektu:

Dzięki zdobytym w projekcie funduszom biblioteka systematycznie przez cały rok będzie wzbogacana o nowości wydawnicze. Zostaną zakupione powieści obyczajowe, historyczne, a także z gatunków: kryminał, sensacja, thriller, roman, fantastyka. Uzupełnione zostaną m.in. działy z biografiami, reportażem, książkami podróżniczymi, literaturą z dziedziny historii i psychologii. Z biblioteki korzysta coraz więcej dzieci i młodzieży, dlatego dodatkowe finanse pozwolą na uatrakcyjnienie oferty książek dla najmłodszych czytelników. Filia powiększy również swój zbiór audiobooków o najbardziej poszukiwane tytuły. Ofertę biblioteki współtworzą czytelnicy, zostawiając swoje sugestie i na co dzień informując o poszukiwanych przez siebie tytułach. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu biblioteka będzie mogła zaspokoić potrzeby szerokiej i różnorodnej grupy czytelników. Niech w Dygresji znajdzie się książka dla każdego!

Skan projektu: S034WS.pdf
Skan karty analizy: kS034WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 19 3 19 RADY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S035KA - Podaruj sobie radość czytania! Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Otwartej.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 49, ul. Narutowicza 8/10.
Opis projektu:

Pozyskane środki wykorzystane zostaną na zakup nowości książkowych wydawanych zarówno w formie tradycyjnej jak i audiobooków. Wzbogacony księgozbiór przyczynie się do zwiększenia zasobów biblioteki, do stworzenia bardziej atrakcyjnej oferty czytelniczej zarówno dla dorosłych, młodzieży oraz najmłodszych użytkowników. Prężnie działamy w Centrum Łodzi. Biblioteka jest dla wszystkich, więc wspólnie zadbajmy o jej rozwój.

Skan projektu: S035KA.pdf
Skan karty analizy: kS035KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S036KA - Znajdź odpowiedź w bibliotece. Zakup książek popularnonaukowych dla czytelników filii nr 50 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Ul. Narutowicza 8/10.
Opis projektu:

Biblioteka jest jedną z placówek bibliotecznych, która gromadzi wyłącznie literaturę naukową oraz popularnonaukową, dzięki temu zaspokaja potrzeby edukacyjne wielu środowisk czytelników. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup podręczników akademickich, książek dla maturzystów, poradników, przewodników oraz literatury faktu. Ponieważ tego typu publikacje są drogie, biblioteka potrzebuje więcej funduszy aby poszerzyć swoją ofertę.

Skan projektu: S036KA.pdf
Skan karty analizy: kS036KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S037KA - Remont ul. Tylnej wraz z modernizacją kanalizacji, remont chodnika, wyznaczenie ścieżki rowerowej.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: Ul. Tylna.
Opis projektu:

Remont ul. Tylnej wraz z modernizacją kanalizacji a także remontem chodnika oraz wyznaczeniem ścieżki dla rowerów. Projekt obejmuje także wyznaczenie miejsc parkingowych oraz przejść dla pieszych i rowerzystów. Realizacja projektu jest niezwykle ważna ze względu na aktualną jakość/stan drogi praz kanalizacji deszczowej.

Skan projektu: S037KA.pdf
Skan karty analizy: kS037KA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
S038WS - Prosto chodnikiem na ul. Rewolucji 1905 r.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: Północna strona ul. Rewolucji 1905 r. wzdłuż posesji o numerach 48a, 50, 52 (od ul. POW do ul. Sterlinga).
Opis projektu:

Celem projektu jest remont chodnika od północnej strony ul. Rewolucji 1905 r., wzdłuż posesji o numerach 48a, 50, 52 (od ul. POW do ul. Sterlinga). Jest to intensywnie uczęszczany ciąg pieszy i rowerowy. Chodnik jest bardzo nierówny, popękany, a w okresie deszczowym i zimowym z dużymi zastoinami wody. Stare drzewa korzeniami wypychają płyty chodnikowe, uniemożliwiając swobodne przejście, a w okresie zimowym choćby odśnieżenie traktu pieszego. W planach uwzględniono usunięcie starych, w znacznej mierze martwych drzew, które niszczą chodnik i mury budynków. W zamian zaplanowano nasadzenie wąskich, kolumnowych drzew, pod nimi krzewów, by ożywić przestrzeń tej ruchliwej ulicy. Zaplanowano również rozmieszczenie koszy ulicznych na odpady, których w tym momencie brak.

Skan projektu: S038WS.pdf
Skan karty analizy: kS038WS.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S039WS - Opracowanie historii dzielnicy Radiostacja w Łodzi.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Dzielnica Radiostacja w obszarze ul. Małachowskiego, ul. Kopcińskiego, ul. Narutowicza, ul. Edukacyjna.
Opis projektu:

Informacja o historii tej dzielnicy, ludziach tu mieszkających w przeszłości, aktualnie mających wpływ na rozwój Łodzi także na rozwój np. kultury Polski.

Skan projektu: S039WS.pdf
Karta zmian w projekcie: zS039WS.pdf
Skan karty analizy: kS039WS.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S040WS - Przyjazna Szkoła.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: SP 94 przy ul. Zacisze 7/9.
Opis projektu:

Budowa ogrodu sensorycznego oraz dydaktycznego, którego głównym założeniem jest uwzględnienie oddziaływania na wszystkie pięć zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Wśród nich występują także założenia wyspecjalizowane tylko w jednej dziedzinie, np. aromaterapii czy muzykoterapii. Doskonałym uzupełnieniem oddziaływania ogrodów sensorycznych jest umożliwienie osobom odwiedzającym samodzielnej pracy przy ich powstawaniu. Pozwala to na wdrożenie terapii manualnej i wyciszenie poprzez wysiłek fizyczny wspomagający prawidłowy rozwój dzieci. Przestrzenie tego typu są również narzędziem edukacyjnym. Poprzez zabawę dają dzieciom możliwość interakcji z przyrodą. Maluchy odkrywają i rozwijają na nowo swoje zmysły: smaku, dotyku, czy zapachu. Dodatkową atrakcją są ścieżki edukacyjne, na których dzieci uczą się podstaw przyrody i ekologii (np. budowa hotelu dla owadów). Budowa placu zabaw zawierałaby elementy zabawowe dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami aby mogli oni czynnie uczestniczyć w zajęciach na świeżym powietrzu oraz takie, które pozwolą na komfortowe korzystanie z nich przez dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

Skan projektu: S040WS.pdf
Skan karty analizy: kS040WS.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S041WS - Nowoczesna szkoła.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: SP 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi.
Opis projektu:

Kompleks dydaktyczno-rekreacyjny w SP 1 składać się będzie z placu zabaw, ogródka sensoryczno-dydaktycznego. Przedmiotem zadania jest upiększenie i zagospodarowanie terenu szkolnego oraz modernizacja i przebudowa istniejącego placu zabaw. W ramach projektu planujemy wymianę podłoża tartanowego, poszerzenie terenu pod plac zabaw, zakup urządzeń rekreacyjnych oraz wymianie zniszczonych na nowe. Wstępny projekt rozbudowy placu zabaw zakłada wydzielenie przestrzeni przeznaczonej pod urządzenia do zabawy. Montaż bujaków pojedynczych. Postawienie instalacji typu statek piratów lub zamek, które zapewniłoby dzieciom miejsce do wspinania, oraz elementy małej architektury dla opiekunów, m.in. kosze na śmieci, wiata z uchwytami rowerowymi - możliwość pozostawienia rowerów przez pracowników oraz postój dla rowerów dzieci uczęszczających do szkoły. Plac zabaw dla dzieci jest niezbędnym elementem wyposażenia. Służy on realizacji części podstawy programowej oraz spędzaniu czasu wolnego. POZOSTAŁA CZĘŚĆ OPISU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE PROJEKTU.

Skan projektu: S041WS.pdf
Skan karty analizy: kS041WS.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S042WS - Dwukrotnie pojemniejsza wiata przy pętli tramwajowej Radiostacja.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: Przystanek tramwajowy przy pętli "Radiostacja" (kierunek do centrum).
Opis projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie pojemności wiaty i w konsekwencji poprawę komfortu oczekiwania pasażerów na tym przystanku. Gromadzą się tam większe grupy osób (m.in.. Studentów z pobliskiego budynku Wydziału Filologicznego UŁ), nie mieszczące się pod wiatą w deszczowe i śnieżne dni.

Skan projektu: S042WS.pdf
Skan karty analizy: kS042WS.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S043WS - Bezpieczne podwórko z placem zabaw dla przedszkolaków.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: PM 84, ul. Wierzbowa 40.
Opis projektu:
Remont wyjścia tarasowego na podwórko dla podwyższenia bezpieczeństwa przedszkolaków wraz z położeniem płytek antypoślizgowych. Wymiana zniszczonych płyt chodnikowych na terenie przedszkola. Wymiana zniszczonych ławek. Utworzenie placu zabaw.
Skan projektu: S043WS.pdf
Załącznik do projektu: S043WS - załącznik.pdf
Skan karty analizy: kS043WS.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S044KA - Remont chodnika przy pasażu Abramowskiego.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: Ul. Sienkiewicza 104.
Opis projektu:

Chodnik przy ul. Sienkiewicza 104 w Łodzi, na południowym krańcu pasażu Abramowskiego, jest w złym stanie technicznym. Co więcej przy asfaltowym dojeździe do posesji nr 104 oraz "Muzeum Komórki", po opadach deszczu zawsze utrzymuje się woda tworząc kałuże, co uniemożliwia przechodzenie chodnikiem suchą nogą. Projekt ma na celu remont chodnika oraz fragmentu alejki dojazdowej.

Skan projektu: S044KA.pdf
Załącznik do projektu: S044KA - załącznik.pdf
Skan karty analizy: kS044KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S045KA - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w centrum - Katedralna.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: Skrzyżowanie ul. Kilińskiego z ul. Abramowskiego i ul. Abramowskiego z ul. Sienkiewicza.
Opis projektu:

Projekt zakłada rozbudowę monitoringu miejskiego poprzez instalację przyłącza światłowodowego; punktu kamerowego składającego się z pięciu kamer (jedna obrotowa i cztery stałopozycyjne) w lokalizacji ul. Kilińskiego/ul. Abramowskiego; punktu kamerowego składającego się z jednej kamery obrotowej w lokalizacji ul. Abramowskiego/ ul. Sienkiewicza. Projekt powinien umożliwić rozbudowę systemu poprzez wybudowanie nowych punktów kamerowych oraz dobudowanie kolejnych kamer w istniejących punktach.

Skan projektu: S045KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N):
Uwagi: PROJEKT WYCOFANY PRZEZ LIDERA.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N):
wygeneruj PDF
S046KA - Skatepark w centrum Łodzi - aktywizacja dzieci i młodzieży.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Lokalizacja projektu: Pasaż Abramowskiego, pomiędzy ulicami Kilińskiego i Sienkiewicza.
Opis projektu:

Dla wszystkich łódzkich miłośników deskorolek, rolek i rowerów typu bmx. Projekt zostanie zrealizowany w centrum Łodzi, gdzie brakuje tego typu atrakcji dla starszych dzieci i młodzieży. Dzieci jeżdżą po pobliskich ulicach na deskorolkach stwarzając zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu ulicznego. Pobliski plac zabaw spełnia zadanie tylko dla młodszych dzieci. Zadanie BO obejmuje wykonanie projektu skateparku wkomponowanego w otoczenie, po konsultacjach z osobami jeżdżącymi na deskorolkach/rolkach/hulajnogach i bmx-ach; utworzenie skateparku z wytrzymałego betonu (maksymalne wymiary placu: 20m x 50m), wyposażonego w elementy przeszkód odpowiednich dla zaawansowanych i początkujących. Elementy przeszkód powinny być odpowiednie dla zaawansowanych i początkujących, takie jak np. bowl, pumptrack itp.

Skan projektu: S046KA.pdf
Skan karty analizy: kS046KA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
S047KA - Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Zdrowie i pomoc społeczna
Lokalizacja projektu: Gdziekolwiek pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Kościuszki, Narutowicza, Kilińskiego.
Opis projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie higieny osobistej bezdomnych mieszkańców Łodzi., poprawiając w efekcie zarówno ich jakość życia jak i komfort podróży pojazdami MPK pozostałym mieszkańcom naszego miasta. Cel zostanie zrealizowany poprzez uruchomienie łódzkiej publicznej bezpłatnej łazienko-pralni dla bezdomnych. Zadanie składa się z wykonania dokumentacji projektowej, adaptacji budowlanej pomieszczeń, ich wyposażenia, doprowadzenia mediów, podpisania umów z podwykonawcami na całodobowe sprzątanie i całodobową ochronę obiektu. W jednym pomieszczeniu ulokowane zostaną po dwie energooszczędne pralki automatyczne oraz dwie suszarki elektryczne, a także mała poczekalnia składająca się z 8 krzeseł i 2 prostych stolików wraz z 2 ściennymi suszarkami do włosów. W innym pomieszczeniu znajdować się będą 2 kabiny prysznicowe i dwie przebieralnie, a w kolejnym 2 kabiny WC oraz 2 umywalki. Obiekt i wyposażenie będą także regularnie konserwowane przez okres projektu. Projekt obejmuje również bieżące zakupy środków piorących i środków czystości przez cały okres trwania projektu (dostępnych bezpłatnie dla korzystających), bieżące koszty energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń.

Skan projektu: S047KA.pdf
Skan karty analizy: kS047KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S048WS - Ucywilizowanie przejazdu w kierunku wschodnim tramwajów przez rondo Solidarności oraz upłynnienie przejazdu samochodów.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: Ciąg ul. Pomorskiej od ul. Pomorskiej 105 do ul. Pomorskiej 115.
Opis projektu:

Likwidacja parkingu równoległego o długości 100m na ul. Pomorskiej po stronie południowej od budynku VIII LO (ul. Pomorska 115) do przystanku tramwajowego (0828) przy rondzie Solidarności. Ustawienie separatorów oddzielających torowisko od jezdni - od budynku VIII LO do przystanku tramwajowego (0828) przy rondzie Solidarności. Podsumowanie: tramwaje uzyskają możliwość szybszego dojazdu na przystanek oraz przedostania się na drugą stronę ronda, nie będąc blokowanymi przez samochody. Samochody natomiast uzyskają kosztem parkingu przestrzeń, którą będą mogły jeździć bez styczności z tramwajem.

Skan projektu: S048WS.pdf
Skan karty analizy: kS048WS.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
S049KA - Kurs międzynarodowego języka esperanto.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska w Łodzi, filia nr 49 (ul. Narutowicza 8/10).
Opis projektu:

Zadanie polega na przeprowadzeniu ogólnodostępnego, bezpłatnego kursu międzynarodowego języka esperanto. Kurs obejmować będzie 50 bezpłatnych spotkań dla grupy 25 uczestników. W ramach prowadzonego projektu uczestnicy otrzymają bezpłatnie podręcznik do nauki języka esperanto.

Skan projektu: S049KA.pdf
Karta zmian w projekcie: zS049KA.pdf
Skan karty analizy: kS049KA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S050WS - Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - I-szy etap (https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa).
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Lokalizacja projektu: Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94, 96, 96A).
Opis projektu:

Projekt obejmuje budowę placu zabaw: w miejsce dotychczasowego starego placu zabaw chcemy stworzyć i zorganizować nowy mini plac zabaw z dostępem dla osób niepełnosprawnych, w formie niewielkiej pojedynczej (monolitycznej/kompaktowej) konstrukcji lub kilku mniejszych konstrukcji z nawierzchnią amortyzującą, np. statku lub pociągu, która/e zawiera/ją m.in. zjeżdżalnię, drabinki, ściankę wspinaczkową, tunel, mostek, i małą piaskownicę. We wszystkich wariantach, plac zabaw powinien być dostosowany dla osób w różnym wieku i rozwijać wiele zmysłów. Dodatkowo plac zabaw powinien mieć elementy rozwijające aspekt społeczny poprzez wspólne robienie czegoś, zajęcia integrujące, itp.; budowę elementów siłowni typu "streetworkout" dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów do ćwiczeń z wagą własnego ciała (poręcze równoległe, zestaw drążków do podciągania, zestaw drabin: pozioma i pionowa). Urządzenia takiej siłowni będą spełniać funkcje sportowe i rehabilitacyjne. Elementy siłowni mogą być częścią lub być na terenie placu zabaw; projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający układ drogowo-chodnikowy, z uwzględnieniem miejsc parkingowych, oświetlenia, małej architektury i inwentaryzacji zieleni oraz zmiany lokalizacji pergoli na śmieci, zawierający w pierwszym etapie budowę placu zabaw i elementów siłowni typu "streetworkout" dla dzieci i młodzieży.

Skan projektu: S050WS.pdf
Skan karty analizy: kS050WS.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S051KA - Filmowy Kurort w Pasażu Róży 2.0.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Ul. Piotrkowska 3.
Opis projektu:

Cykl czterech wieczorów filmowych wraz z kontynuacją wykraczającą poza ekran. Każdy wieczór poprowadzony będzie przez moderatora związanego zawodowo z akcją wynikającą z filmu. Tematem przewodnim będzie motyw szczęścia. Zostanie rozstawiony ekran, projektor oraz krzesła. Pojawią się dodatkowe elementy scenografii związane z treścią filmu. Przed i po seansie zmierzony będzie "poziom szczęścia" urządzeniem EEG Biofeedback w lokalu kreatywnym "Szlifiernia Szczęścia" przy ul. Piotrkowskiej 3. Dodatkowo trener umiejętności miękkich będzie pokazywał i omawiał techniki oraz metody wspierania siebie, dzieci i bliskich w trudnych emocjonalnie sytuacjach. PEŁNY OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W JEGO SKANIE.

Skan projektu: S051KA.pdf
Skan karty analizy: kS051KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S052WS - Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w Przychodni Śródmieście.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Zdrowie i pomoc społeczna
Lokalizacja projektu: Ul. Rewolucji 1905 r. nr 54.
Opis projektu:
Planowanie zadanie to kontynuacja programów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w latach 2017-2019, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkanek Łodzi. Prowadzenie gabinetu zajmującego się kompleksową terapią zachowawczą wraz z ćwiczeniami dla pacjentek z problemami uroginekologicznymi, takimi jak: nietrzymanie moczu (stolca), opadanie narządów rodnych, ból przy współżyciu, zminimalizowanie skutków ciąży, terapia blizny pooperacyjnej. Każda pacjentka objęta będzie programem składającym się z: konsultacji fizjoterapeuty uroginekologicznego, 8 zabiegów i konsultacji lekarza urologa.
Skan projektu: S052WS.pdf
Karta zmian w projekcie: zS052WS.pdf
Skan karty analizy: kS052WS.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S053KA - MAMY przestrzeń w Parku Sienkiewicza.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: Park im. Henryka Sienkiewicza.
Opis projektu:

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniącym funkcję przewijaka.

Skan projektu: S053KA.pdf
Skan karty analizy: kS053KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
S054WS - MAMY przestrzeń w Parku Staszica.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: Park im. Stanisława Staszica.
Opis projektu:

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniącym funkcję przewijaka.

Skan projektu: S054WS.pdf
Skan karty analizy: kS054WS.pdf
Skan karty analizy 2: kS054WS-2.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Uwagi: Projekt wycofany przez Lidera.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N):
wygeneruj PDF
S055KA - "Łódź muzyczna" - wystawa zdjęć z koncertów łódzkich zespołów.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Galeria "ULTRAMARYNA", ul. Wólczańska 118.
Opis projektu:

Zadanie polega na organizacji wystawy fotograficznej (zdjęcia koncertowe łódzkich znanych i nieznanych zespołów i wokalistów). Zdjęcia autorstwa fotografa Bogdana Prusisza (zgoda na bezpłatne wykorzystanie zdjęć autora jest załączona do wniosku). Wystawie towarzyszyć będzie koncert łódzkiego zespołu muzycznego.

Skan projektu: S055KA.pdf
Karta zmian w projekcie: zS055KA.pdf
Skan karty analizy: kS055KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S056KA - Turniej koszykówki ulicznej.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Lokalizacja projektu: Ul. Piotrkowska.
Opis projektu:

Projekt zakłada organizację bezpłatnego dla uczestników turnieju koszykówki ulicznej, przewidujemy udział 500 zawodników w ciągu 2 dni.

Skan projektu: S056KA.pdf
Karta zmian w projekcie: zS056KA.pdf
Skan karty analizy: kS056KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
S057WS - Ruch to Zdrowie.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Ul. Uniwersytecka, ul. Pomorska, ul. Narutowicza.
Opis projektu:

Partycypowanie w dwóch spektaklach: Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: udział w spektaklach w charakterze publiczności. Oglądający zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy umiejętności; występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę. Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym. Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla (po powrocie z wakacji). 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla: ta część programu ma za zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji.

Skan projektu: S057WS.pdf
Skan karty analizy: kS057WS.pdf
Skan karty analizy 2: kS057WS-2.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
S058WS - Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat.
Nazwa osiedla: Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Ul. Rewolucji 1905 r. nr 19, ul. Małachowskiego 14/20.
Opis projektu:

Partycypowanie w dwóch spektaklach: Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: udział w spektaklach w charakterze publiczności Oglądający zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy umiejętności; występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę. Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym. Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla (po powrocie z wakacji). Bezpłatne zajęcia taneczne i akrobatyczne: 378 godzin bezpłatnych zajęć ruchowych (taniec i akrobatyka) w wybranych lokalizacjach. Realizacja od stycznia do grudnia (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych). Możliwe jest zwiększenie liczby miejsc prowadzenia zajęć jeżeli realizator takie miejsca znajdzie. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla: ta część programu ma za zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji. Zorganizowanie 2 turniejów tańca 2 w klasach poziomach: Turniej powinien odbyć się w ramach dowolnej organizacji tanecznej, która posiada program taneczny i możliwość rywalizacji w klasach oraz na poziomach. Zarówno prowadzący jak i uczestnicy będą zmotywowani do jak najlepszej pracy, kiedy wiedzą że będą występować przed szerszą publicznością i mają termin przygotowania.

Skan projektu: S058WS.pdf
Skan karty analizy: kS058WS.pdf
Skan karty analizy 2: kS058WS-2.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
S059KA - Wiem czym oddycham.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Zdrowie i pomoc społeczna
Lokalizacja projektu: Skrzyżowanie ul. Piotrkowskiej z al. Mickiewicza.
Opis projektu:

Montaż tablicy świetlnej informującej o jakości powietrza przytwierdzonej do podłoża informującej naprzemiennie o pomiarach zanieczyszczenia powietrza zbieranych przez czujniki zamontowane z Łodzi (stacje pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska).

Skan projektu: S059KA.pdf
Skan karty analizy: kS059KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
S060KA - Naprawiamy największe łódzkie graffiti.
Nazwa osiedla: Katedralna
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Ul. Piotrkowska 152.
Opis projektu:

Największe łódzkie graffiti na ścianie kamienicy przy ul. Piotrkowskiej i al. Piłsudskiego od lat wymaga naprawy. Po zdemontowaniu budki ochrony pozostał ubytek farby. Chcemy, aby zostało to zamalowane, tak aby graffiti odzyskało pełny blask i było godną wizytówką naszego miasta.

Skan projektu: S060KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: UCHWAŁA NR 47 3 2019-1 OSIEDLA KATEDRALNA.pdf
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N):
Uwagi: PROJEKT WYCOFANY PRZEZ LIDERA.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N):
wygeneruj PDF
wygeneruj PDF
Kontakt