Widzew

BO 2019/2020 Widzew

W001WW Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A.
Nazwa osiedla: Widzew-Wschód
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska Filia 53, ul. Jurczyńskiego 30A.
Opis projektu: Zakup nowości książkowych, który wzbogaci ofertę biblioteki oraz spełni oczekiwania wszystkich czytelników. Z realizacji zadania skorzystają mieszkańcy Łodzi oraz mieszkańcy Widzewa-Wschód: dzieci i młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, rodziny, studenci oraz uczniowie.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W001WW.pdf
Skan karty analizy: kW001WW.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: Uchwała - Widzew Wschód.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W002WW Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 Łodzi.
Nazwa osiedla: Widzew-Wschód
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: PM 218, ul. Jurczyńskiego 1/3.
Opis projektu: Wykonanie projektu, demontaż starych urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, prace wykończeniowe (wylewki, tynki, sufity podwieszane, ułożenie glazury i terakoty, zamontowanie nowych kabin, armatury, osprzętu elektrycznego), wywóz i utylizacja materiałów z demontażu i rozbiórki.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W002WW.pdf
Skan karty analizy: kW002WW.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: Uchwała - Widzew Wschód.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W003NO Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu w Rynku Nowosolna.
Nazwa osiedla: Nowosolna
Kategoria projektu: Inne
Lokalizacja projektu: Rynek Nowosolna, plac przed Kościołem w rozwidleniu dróg - Grabińska, Byszewska.
Opis projektu: Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu na skwerze pomiędzy ulicą Byszewską i Grabińską (Rynek Nowosolna), uporządkowanie zieleni (trawnik, rośliny kwitnące), a także ustawienie dwóch ławek. Tak zagospodarowana przestrzeń będzie stanowić ciekawy i unikalny walor historyczny oraz turystyczny nie tylko w skali miasta, ale również kraju. Rekonstrukcja wspomnianych obiektów będzie odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mieszkańców osiedla (i nie tylko) historią tego miejsca. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do popularyzacji historii dawnej Nowosolnej, ale także stanie się interesującym miejscem spotkań dla mieszkańców, a co za tym idzie integracji lokalnej społeczności. Natomiast sama studnia może także pełnić funkcję zdroju (jeśli przeprowadzone na potrzeby projektu badania potwierdzą taką możliwość). W takim przypadku zrekonstruowany obiekt zyska także funkcję praktyczną, którą docenią mieszkańcy osiedla.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: W003NO.pdf
Skan karty analizy: kW003NO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
W004SW Ogródek Jordanowski przy ulicy Józefa - etap I (plac zabaw).
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: ul. Józefa
Opis projektu: Cała inwestycja została podzielona na trzy etapy ze względu na powierzchnię Ogródka Jordanowskiego (7 715,84 m²) oraz bardzo wysoki koszt całkowity zagospodarowania całego terenu. Pierwszy etap to budowa placu zabaw w miejscu kiedyś istniejącego Ogródka Jordanowskiego, który obecnie jest zniszczony i zdewastowany. Zakres prac I etapu: zerwanie asfaltowej nawierzchni dawnego boiska sportowego; montaż urządzeń zabawowych dla różnych grup wiekowych (m.in. urządzenie wielofunkcyjne, zestaw integracyjny, piaskownica, dwie pochylnie umożliwiające wjazd poruszającym się na wózkach inwalidzkich, zestaw maluchy, huśtawka podwójna, huśtawka dziecięca, bujak, równoważnia, zjeżdżalnia na skarpie o wysokości ślizgu 3 m); montaż ławek, koszy na śmieci oraz lamp solarnych w obrębie placu zabaw; usypanie górki o eliptycznym kształcie nawiązującej kształtem do utwardzeń SBR; dokonanie niezbędnego wyprofilowania gruntu na istniejącej skarpie w obrębie zjeżdżalni umożliwiając montaż urządzenia; uporządkowanie terenu w obszarze przekształceń i obsianie trawą; ogrodzenie terenu.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W004SW.pdf
Skan karty analizy: kW004SW.pdf
Skan załącznika do projektu: załącznik do W004SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W005DL Wiaty przystankowe na przystankach w Dolinie Łódki.
Nazwa osiedla: Dolina Łódki
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: Przystanki: Zjazdowa-Beskidzka (1486) (1491), Zjazdowa-Moskuliki (1490) (1488), Łukaszewska-Zjazdowa (1489), Brzezińska-Marmurowa (0076), Marmurowa-Brzezińska (0566), Marmurowa-Beskidzka (0565), Marmurowa-Opolska (0503), Marmurowa-Moskuliki (0564), Brzezińska-Janosika (0065).
Opis projektu: Zamontowanie wiat przystankowych na wskazanych lokalizacjach.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W005DL.pdf
Skan karty analizy: kW005DL.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: Uchwała - Dolina Łódki.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W006OJ Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Janowie.
Nazwa osiedla: Olechów-Janów
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska Filia 52, ul. Ketlinga 21.
Opis projektu: Zakup nowych książek i audiobooków wzbogaci zbiory biblioteki i uatrakcyjni ją dla czytelników Biblioteki na Janowie.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W006OJ.pdf
Skan karty analizy: kW006OJ.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W007ST Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych Stoki-Sikawa-Podgórze.
Nazwa osiedla: Stoki-Sikawa-Podgórze
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: Przystanki: Pomorska-CKD szpital (0161) (0160), Telefoniczna-Weselna (1179), Telefonicnza-Pieniny (1177), Stoki (1176).
Opis projektu: Montaż 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W007ST.pdf
Skan karty analizy: kW007ST.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W008WW Naprawa chodnika miejskiego poprzez wymianę płyt. Chodnik od ul. Milionowej w kierunku TESCO.
Nazwa osiedla: Widzew-Wschód
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: ul. Milionowa 86, 96, 102.
Opis projektu: Wymiana obecnie istniejących płyt chodnikowych 0,5 x 0,5 m na nowe lub kostkę betonową na całej powierzchni chodnika (około 230,0 x 6,0 m) oraz wybudowanie dwóch nowych odcinków chodnika w miejsce obecnie położonych płyt w trawie (ok. 17,0 x 1,5 m każdy) i wymiana płyt chodnikowych na nowe lub kostkę betonową na całej powierzchni chodnika zachodniego (ok. 30,0 x 2,0 m). Na skwerze znajdującym się wokół opisanych wyżej chodników wykonać nasadzenia krzewów ozdobnych w miejsce zaniedbanej trawy. Obecny, bardzo zły stan płyt betonowych zagraża bezpieczeństwu poruszania się pieszych. Beneficjentem tego zadania będą wszyscy poruszający się tym chodnikiem zarówno w ruchu wewnątrzosiedlowym, jak i ruchu osób spoza osiedla.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: W008WW.pdf
Skan karty analizy: kW008WW.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: Uchwała - Widzew Wschód.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
W009WW Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi.
Nazwa osiedla: Widzew-Wschód
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: ul. Milionowa 243.
Opis projektu: Zagospodarowanie terenu miejskiego na południowej stronie ul. Milionowej na wysokości nr 243 poprzez wykonanie: z płyt chodnikowych lub kostki betonowej chodnika 120,0 m x 3,0 m² w odległości 5 m od krawężnika jezdni, zatoki parkingowej z ażurowych płyt betonowych 64,0 m x 5,0 m. Wykonanie chodnika umożliwi bezpieczne poruszanie się południową stroną ul. Milionowej na tym odcinku. Dodatkowo wykonanie tego zadania wizualnie poprawi wygląd ul. Milionowej.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W009WW.pdf
Skan karty analizy: kW009WW.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: Uchwała - Widzew Wschód.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W010SW Utwardzenie podwórka Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej.
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: ul. Niciarniana 41.
Opis projektu: Podwórko, którego dotyczy projekt posiada nawierzchnię gruntową. Opady deszczu i wiosenne roztopy powodują, że teren staje się bardzo grząski nawet kilka dni po opadach. Dla przebywających w Centrum pacjentów oraz personelu medycznego poruszanie się pomiędzy budynkiem hostelu a budynkiem, w którym znajduje się oddział szpitalny jest bardzo utrudnione. W tych okresach utrzymanie czystości w obu obiektach jest bardzo uciążliwe poprzez wnoszenie błota do budynków. W naszych oddziałach na stałe przybywa około 100 pacjentów a podobna ilość przybywa codziennie na zajęcia terapeutyczne.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W010SW.pdf
Skan karty analizy: kW010SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W011MI Utwardzenie ulicy Henrykowskiej na odcinku od ul. Arniki do wysokości posesji nr 18.
Nazwa osiedla: Mileszki
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: ul. Henrykowska (od skrzyżowania z ulicą Arniki do numeru 18).
Opis projektu: Utwardzenie ulicy Henrykowskiej. Droga zostanie utwardzona tłuczniem o frakcji 0/31,5.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W011MI.pdf
Skan karty analizy: kW011MI.pdf
Skan karty zmian: zW011MI.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W012WW Maszt Łódzki - pomnik w formie 64-metrowego masztu flagowego.
Nazwa osiedla: Widzew-Wschód
Kategoria projektu: Inne
Lokalizacja projektu: Rondo Sybiraków
Opis projektu: Maszt flagowy byłby zbliżony wymiarami i wyglądem do Masztu Wolności znajdującego się w Warszawie, na Rondzie Zgrupowania Radostaw. Maszt miałby około 64 m wysokości (1 metr wyższy niż w Warszawie), a flaga Polski powierzchnię około 100 m. kwadratowych. Masz z flagą byłby imponujący ze względu na swoją wielkość i widoczny z daleka.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: W012WW.pdf
Skan karty analizy: kW012WW.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: Uchwała - Widzew Wschód.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
W013SW Odkrycie fragmentu rzeki Lamus na 100-metrowym odcinku przepływającym przez park im. Jana Kilińskiego (u zbiegu Kilińskiego i Tymienieckiego).
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: Park im. Jana Kilińskiego.
Opis projektu: Odkrycie fragmentu rzeki Lamus na odcinku około 100 metrów na terenie Parku Kilińskiego (róg Kilińskiego z Tymienieckiego). Ciek ten płynie przez park płytko pod ziemią w dwóch równoległych, krytych, ceglanych kanałach. Ze względu na bardzo zły stan techniczny kanały kilka lat temu zostały ogrodzone siatką. Nie wygląda to estetycznie, zniechęca łodzian i przybywających do naszego miasta turystów do odwiedzenia parku. Odsłonięcie strumienia byłoby pierwszym przypadkiem ukazania mieszkańcom cieku wodnego, który miał bezpośredni wpływ na powstanie w Łodzi osady fabrycznej, a potem zakładów "Ziemi obiecanej" fabrykanckich rodów: Scheiblerów i Grohmanów. Ponieważ nasze miasto jest ubogie w naturalnie, płynące cieki, strumień w parku może korzystnie oddziaływać na otoczenie, poprawiać jakość powietrza, przyciągać mieszkańców powstających licznie na Księży Młynie i w okolicy osiedli mieszkaniowych. Odkrycie strugi na terenie parku i to niemal w centrum miasta przyczyni się do powstania nowej atrakcji turystycznej.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W013SW.pdf
Skan karty analizy: kW013SW.pdf
Skan karty zmian: zW013SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W014ZA "Książkomania dla dzieci" - zakup nowości książkowych i lektur do biblioteki dla dzieci na Zarzewie.
Nazwa osiedla: Zarzew
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska Filia 61, ul. Tatrzańska 63.
Opis projektu: Zakup nowości książkowych i lektur do biblioteki dziecięcej na Zarzewie.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W014ZA.pdf
Skan karty analizy: kW014ZA.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W015ZA "Książkomania dla dorosłych" - zakup nowości książkowych do biblioteki dla dorosłych na Zarzewie.
Nazwa osiedla: Zarzew
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska Filia 62, ul. Tatrzańska 63.
Opis projektu: Zakup nowości książkowych do biblioteki dla dorosłych na Zarzewie.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W015ZA.pdf
Skan karty analizy: kW015ZA.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W016NO Budowa chodnika na ul. Grabińskiej na odcinku od numeru 10 na długości ok. 300 m z podziałem dokumentacji.
Nazwa osiedla: Nowosolna
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: ul. Grabińska (od nr 10 na długości ok.. 300 m).
Opis projektu: Podział posiadanej przez ZIM dokumentacji, skosztorysowanie robót dla wskazanego odcinka, następnie wykonanie robót. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania została zwiększona i wynosi 598 000,00 zł.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W016NO.pdf
Skan karty analizy: kW016NO.pdf
Skan karty zmian: zW016NO.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W017WW Remont pomieszczeń żłobka nr 6.
Nazwa osiedla: Widzew-Wschód
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: ul. Elsnera 12.
Opis projektu: Remont pomieszczeń obejmujący malowanie ścian i sufitu, wymianę opraw oświetlenia ogólnego i montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W017WW.pdf
Skan karty analizy: kW017WW.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: Uchwała - Widzew Wschód.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W018OJ Powiększamy księgozbiór Biblioteki na Zakładowej 50.
Nazwa osiedla: Olechów-Janów
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska Filia 58, ul. Zakładowa 50.
Opis projektu: Zakup książek, audiobooków oraz gier planszowych dla czytelników Filii nr 58 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W018OJ.pdf
Skan karty analizy: kW018OJ.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W019ZA Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach.
Nazwa osiedla: Zarzew
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Lokalizacja projektu: Teren pomiędzy ul. Strzemińskiego a ul. Zapadłą przy Parku Podolskiego - teren dawnego Skateparku CALIFORNIA.
Opis projektu: Pump truck jest torem przeznaczonym do jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach a nawet hulajnogach. Pump truck znajdowałby się na miejscu dawnego Skateparku przy ul. Strzemińskiego "CALIFORNIA" i składał by się z dwóch torów: Pierwszy tor o długości ok. 80 m i 1,5 m szerokości dla dzieci i początkujących. Drugi tor o długości ok.170 m i ok. 2m szerokości dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych (osób z większym doświadczeniem). Łącznie tory zajmowałyby ok. 1500m² powierzchni terenu, który obecnie jest nieużytkowany. Tor jest utwardzony asfaltem, skarpy oraz przestrzeń pomiędzy torami obsiane są trawą. Teren w pobliżu toru należy uporządkować oraz postawić tablice informacyjne i kosze na śmieci. Drzewa, krzewy pozostały by bez zmian. Istniejące latarnie odnowić i wykorzystać do oświetlania torów. Ogrodzenie metalowe od strony Strzemińskiego do odnowy, brama do demontażu, ogrodzenie z siatki do wymiany lub tylko do demontażu. Powstanie toru wiąże się z przygotowaniem specjalistycznego projektu. Podobne pump trucki powstały już w parku na Zdrowiu i w parku 1 Maja. Powstanie toru ma na celu stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji jakiego brakuje w tej części Zarzewia. Jazda na rowerze po takim torze poprawia koordynacje ruchową całego ciała, rozwija kondycję fizyczną i sprawia mnóstwo przyjemności. Tor służyłby nie tylko mieszkańcom osiedla Zarzew, ale również innym łodzianom ponieważ tego typu tory już istniejące cieszą się dużym zainteresowaniem. Korzystanie z toru nie wymaga posiadania żadnych umiejętności dlatego może służyć całym rodzinom, bez ograniczeń wiekowych.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W019ZA.pdf
Skan karty analizy: kW019ZA.pdf
Skan załącznika do projektu: załącznik do W019ZA.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W020ZA Ścieżka piesza z możliwością przejazdu rowerów.
Nazwa osiedla: Zarzew
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: Teren znajdujący się w pobliżu ul. Nurta Kaszyńskiego 3A. Ścieżka przy Rodzinnych Ogrodach Działkowych od zakrętu ul. Nurta Kaszyńskiego do końca ogrodzenia ROD.
Opis projektu: Wykonanie ścieżki o długości ok. 230 m, poszerzonej do szerokości 2,0 m oraz wyłożoną płytą chodnikową lub asfaltem. Istniejący drzewostan kolidujący ze ścieżką (tj. znajdujący się na planowanej szerokości 2,0 m) pozostanie bez zmian. Pobocze ścieżki zostanie uporządkowane i wyrównane. Dodatkowo ścieżka z obu stron zostanie zabezpieczona przed ewentualnym wjazdem samochodów oraz zaopatrzona w kosze na śmieci. Na odcinku ok. 24m od ogrodzenia Osiedla Majowego do połączenia z ul. Nurta Kaszyńskiego nasadzić krzewy, które zabezpieczą przed wjazdem samochodów. Ścieżka jest codziennie uczęszczana przez bardzo dużą ilość osób jako droga do szkoły, pracy, dojścia do ROD oraz w celach rekreacyjnych. Korzystają z niej zarówno mieszkańcy okolicznych osiedli jak i wielu biegaczy, rowerzystów i działkowiczów. Zimą droga ta jest śliska i nierówna, jesienią i wiosną natomiast zabłocona. Droga jest nierówna i ma strome pobocze, stwarza ryzyko wypadku, poślizgnięcia się i duży dyskomfort. Dodatkowo jest ciągle dewastowana przez wjeżdżające na nią samochody.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W020ZA.pdf
Skan karty analizy: kW020ZA.pdf
Skan karty zmian: zW020ZA.pdf
Skan załącznika do projektu: załącznik do W020ZA.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W021AN Chcę przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek schodowych w SP 204.
Nazwa osiedla: Andrzejów
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: SP 204, ul. Gajcego 7/11.
Opis projektu: Szkoła Podstawowa nr 204 w Łodzi została zbudowana w 1962 roku. Korytarz, który chcemy wyremontować i klatki schodowe mieszczą się na I piętrze szkoły. Przebywa tam codziennie około 200 uczniów z klas V-VIII, a także pozostałe dzieci, które wchodzą na salę gimnastyczną oraz przechodzą do szkolnej świetlicy. Dotychczas dyrektor szkoły organizował drobne remonty korytarza, wykorzystując środki z Rady Rodziców oraz angażując do pracy rodziców uczniów. Podłogi na korytarzu pokryte są starym, mocno zniszczonym lastrico. Jedną ze ścian stanowią stare luksfery, które zagrażają bezpieczeństwu dzieci. Koniecznym będzie zmiana instalacji elektrycznej oraz wymiana oświetlenia. Zostaną wykonane następujące prace budowlane: demontaż: i rozbiórka posadzek na korytarzu oraz na klatkach schodowych i wylewka nowych podłóg z wykładziną, gipsy oraz malowanie ścian i sufitów, zainstalowana zostanie elektryka i wymienione oświetlenie. Zdemontowana zostanie ściana z luksferów i zostanie założona z nowego materiału, spełniająca warunki bhp. Ponadto zostaną naprawione schody prowadzące z parteru do szatni. Obecne są bardzo niebezpieczne, śliskie i mogą zagrażać bezpieczeństwu przebywających tu dzieci. Wyremontowany zostanie Kącik Patrona, który usytuowany jest we wnęce na piętrze. Zakupimy wyposażenie korytarza, kanapy oraz gabloty na puchary, rzędy krzeseł przed salami lekcyjnymi.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W021AN.pdf
Skan karty analizy: kW021AN.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W022AN Sala informatyczno-językowa w Szkole Podstawowej nr 204.
Nazwa osiedla: Andrzejów
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: SP 204, ul. Gajcego 7/11.
Opis projektu: W Szkole Podstawowej nr 204 jest jedna pracownia komputerowa z 19 stanowiskami komputerowymi. Komputery z których korzystają uczniowie są bardzo stare z mocno już przestarzałym systemem operacyjnym. Remont sali komputerowej i przekształcenie jej w salę językowo-komputerową, wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt techniczny spowoduje, że nauczyciele prowadzący tam lekcje będą mogli prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem najbardziej przyjaznych dla uczniów programów komputerowych. Sala językowa, która tam powstanie będzie zatem miejscem, gdzie uczniowie w lepszym stopniu będą kształcić słuchanie tekstów zarówno na języku angielskim jak i niemieckim. Z pewnością wzrośnie też atrakcyjność zajęć językowych, a także na informatyce i innych przedmiotach na których wykorzystanie TIK jest wskazane i niezbędne.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W022AN.pdf
Skan karty analizy: kW022AN.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W023ZA Budowa miejsc parkingowych przy ul. Nurta Kaszyńskiego 3A.
Nazwa osiedla: Zarzew
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: Teren znajdujący się pomiędzy ul. Nurta Kaszyńskiego 3A i Osiedlem Majowym.
Opis projektu: Parking składałby się z jednego rzędu miejsc parkingowych prostopadłych. Dojazd do miejsc o szer. 5m znajdowałby się pomiędzy ul. Nurta Kaszyńskiego a Osiedlem Majowym. Rozpatrywany teren obecnie jest zdewastowany, parkują tu samochody jednocześnie coraz bardziej niszcząc zieleń i uniemożliwiając przejście ścieżką pieszym i rowerzystom. W rejonie ul. Nurta Kaszyńskiego jest bardzo duży problem z parkowaniem samochodów. Zadanie dałoby możliwość stworzenia ok. 10-12 miejsc parkingowych jednocześnie pozbywając się bardzo nieprzyjaznego, zabłoconego terenu.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W023ZA.pdf
Skan karty analizy: kW023ZA.pdf
Skan załącznika do projektu: załącznik do W023ZA.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W024AN Zakup książek, audiobooków, regałów i sprzętu do zajęć edukacyjnych dla biblioteki w Andrzejowie.
Nazwa osiedla: Andrzejów
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: ul. Szaniawskiego 5a.
Opis projektu: Wnioskujemy o zakup nowości wydawniczych, lektur, audiobooków wraz z przeznaczonymi do nich regałami jak również sprzętów elektronicznych dla Filii nr 54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Projekt ma za zadanie poszerzyć i uzupełnić wybór książek i audiobooków, tak by zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców osiedla bez względu na wiek i zainteresowania. Regały zapewnią odpowiednie przechowywanie i wyeksponowanie audiobooków w lokalu biblioteki. Ponadto realizacja zadania pozwoli na kontynuowanie projektu „Książka dla przedszkolaka" w ramach, którego dzieci mogą wypożyczyć wybrane książki w przedszkolach. Robot edukacyjny wraz z tabletem i matą, umożliwią prowadzenie zajęć wprowadzających w tematykę programowania dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów. Zakup tonera z kolorem czarnym, zapewni możliwość dalszego użytkowania kserokopiarki zakupionej w jednej z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego, która wykorzystywana jest także do przygotowywania kolorowych materiałów do zajęć.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W024AN.pdf
Skan karty analizy: kW024AN.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W025ST Zmysłowy Plac Zabaw - modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 63 w Łodzi ul. Potokowa 15.
Nazwa osiedla: Stoki-Sikawa-Podgórze
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: PM 63, ul. Potokowa 15.
Opis projektu: Główną ideą Zmysłowego Placu Zabaw jest pobudzanie zmysłów z wykorzystaniem atrakcyjnych i kolorowych pomocy dydaktycznych i urządzeń oraz poprawa bezpieczeństwa przebywających na placu zabaw dzieci. Urządzenia znajdujące się na placu wymagają wymiany, a nawierzchnia jest w wielu miejscach uszkodzona, co stwarza duże zagrożenie powstania urazów u dzieci tam przebywających.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W025ST.pdf
Skan karty analizy: kW025ST.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W026ST Nowoczesne pomoce dydaktyczne w Przedszkolu Miejskim nr 63 w Łodzi.
Nazwa osiedla: Stoki-Sikawa-Podgórze
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: PM 63, ul. Potokowa 15.
Opis projektu: Realizacja projektu będzie wspomagać proces ogólnego kształcenia dzieci poprzez nabywanie podstawowych umiejętności i wiadomości oraz stymulować rozwój poznawczy przedszkolaków z wykorzystaniem atrakcyjnych, profesjonalnych pomocy dydaktycznych dostosowanych do ich możliwości psychoruchowych. Przedszkole zostanie doposażone w: tablicę interaktywną, rzutnik, magiczny dywan oraz drukarkę 3D. Nauczyciele przedszkola będą rozwijać różnorodne zainteresowania i zdolności dzieci poprzez organizowanie zajęć i zabaw łączących osiągnięcia współczesnej pedagogiki z nowatorskimi technologiami.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W026ST.pdf
Skan karty analizy: kW026ST.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W027ST Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 63 w Łodzi.
Nazwa osiedla: Stoki-Sikawa-Podgórze
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: PM 63, ul. Potokowa 15.
Opis projektu: Realizacja zadania będzie odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców osiedla Stoki jak i wszystkich rodziców, którzy wybierają naszą placówkę do edukacji swoich dzieci. Poprawi warunki pobytu w przedszkolu przedszkolaków w wieku 3-6 lat. Nawiąże do prac już przeprowadzonych, których celem jest racjonalne gospodarowanie energią cieplną. Ograniczy ilość remontów bieżących i doraźnych napraw. Wpłynie na poprawę estetyki ul. Potokowej i pobliskich okolic.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W027ST.pdf
Skan karty analizy: kW027ST.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W028ST Remont chodnika w ogrodzie przy Przedszkolu Miejskim nr 63 w Łodzi, ul. Potokowa 15.
Nazwa osiedla: Stoki-Sikawa-Podgórze
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: PM 63, ul. Potokowa 15.
Opis projektu: Położenie kostki brukowej na ścieżkach w ogrodzie przy Przedszkolu Miejskim nr 63 w Łodzi. Zniszczone, popękane płyty chodnikowe grożą urazami dzieci przebywających i bawiących się na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W028ST.pdf
Skan karty analizy: kW028ST.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W029ST Remont tarasu przy Przedszkolu Miejskim nr 63 w Łodzi.
Nazwa osiedla: Stoki-Sikawa-Podgórze
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: PM 63, ul. Potokowa 15.
Opis projektu: Główną ideą remontu tarasu, który znajduje się przy budynku przedszkola w ogrodzie jest wykorzystywanie go do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych oraz spotkań integracyjnych dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Realizacja zadania poprawi standard i estetykę placówki.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W029ST.pdf
Skan karty analizy: kW029ST.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W030DL Utwardzenie ul. Łukaszewskiej na odcinku Zjazdowa-Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla "Dolina Łódki".
Nazwa osiedla: Dolina Łódki
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: ul. Łukaszewska (na odcinku Zjazdowa-Nad Niemnem).
Opis projektu: W roku 2018 Rada Osiedla ,,Dolina Łódki" przeznaczyła kwotę 178 tys. złotych na remont (utwardzenie metodą: korytowanie, wypełnianie tłuczniem i położenie podwójnego asfaltu) ul. Łukaszewskiej na odcinku: Zjazdowa-Nad Niemnem. Wg szacunków w/w kwota wystarczy na utwardzenie ok. 200 mb. drogi (cała długość wynosi ok. 900 mb.). Wobec powyższego zasadnym jest kontynuowanie rozpoczętego zadania.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W030DL.pdf
Skan karty analizy: kW030DL.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: Uchwała - Dolina Łódki.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W031ST Wichrolandia - stylowe i bezpieczne ogrodzenie naszego przedszkola.
Nazwa osiedla: Stoki-Sikawa-Podgórze
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: PM 93, ul. Wichrowa 1a.
Opis projektu: Przedszkole istnieje od 1956 r. nigdy nie przeszło remontu ogrodzenia poza jedną niewielką częścią. Przedszkole otoczone jest ogromnym ogrodem, który z kolei okala rozpadające się ogrodzenie. Od strony Halnej widoczne są ubytki w podmurówce. Stopniowo ogrodzenie jest rozkradane z odpadających cegieł. W trosce o bezpieczeństwo bawiących się na terenie ogrodu dzieci należy zmienić ogrodzenie.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W031ST.pdf
Skan karty analizy: kW031ST.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W032WW Nasz własny kawałek przestrzeni - zagospodarowanie terenu przy ulicy Adwentowicza 8.
Nazwa osiedla: Widzew-Wschód
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: ul. Adwentowicza 8.
Opis projektu: Teren przed blokiem numer 448 przy ul. Adwentowicza 8 jest mocno zaniedbany. Ciąg pieszo-jezdny wymaga naprawy. Liczne ubytki oraz niewłaściwe odwodnienie sprawiają, że przy opadach deszczu powstają kałuże, które znacznie utrudniają możliwość przejścia wzdłuż budynku jak i wejścia do niego bowiem woda nie spływa właściwie nawet przez okres dwóch dni po opadach. Dodatkowo sąsiadujący z ciągiem pieszo-jezdnym, teren zielony wykorzystywany jest jako parking. Na szerokości około metra samochody wyjeździły dotąd ładnie wyglądający teren tworząc ogromne koleiny i nieestetyczny obraz otoczenia. Proponowane zadanie nie tylko w sposób kompleksowy zapewni „odnowienie" ciągu pieszo-jezdnego ale także w znacznym stopniu poprawi wartość estetyczną całej nieruchomości. Inwestycja będzie polegała na zerwaniu obecnej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego (w większości asfalt), wykonaniu prawidłowego odwodnienia terenu celem właściwego odpływu wody (drenaż), stworzenie odpowiedniej podbudowy i na tak przygotowanym podłożu wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zakłada również wymianę obrzeży i krawężników po obu stronach ciągu na nowe, wyższe w celu utrudnienia tworzenia nowych „dzikich miejsc postojowych". Projekt zakłada również poprawę stanu terenu zielonego poprzez wyrównanie całego terenu (nawiezienie ziemi w wyrwach koleinowych) oraz wykonanie trawnika wraz z posadzeniem krzewów ozdobnych (wariant I - ukrócenie parkowania na ciągu pieszo-jezdnym - wówczas wysokie krawężniki musiałby być posadowione w obecnym śladzie ciągu) bądź w wariancie II, który polegałby na wyrównaniu terenu, wykonaniu podbudowy pod kostkę ażurową , położenie kostki jednak nie szerzej niż na odległość 80 cm w głąb terenu zielonego, posadowienie wysokich krawężników na granicy kostki ażurowej i terenu zielonego (dzięki temu unormujemy parkowanie i wykonamy barierę przeciwdziałającą dalszemu niszczeniu terenu zielonego) zaś na jego pozostałym areale proponuje wykonanie trawnika wraz z posadzeniem krzewów ozdobnych na całej długości bloku.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W032WW.pdf
Skan karty analizy: kW032WW.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: Uchwała - Widzew Wschód.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W033NR Ulica Elżbiety Łokietkówny jeszcze piękniejsza - wykonanie miejsc postojowych.
Nazwa osiedla: Nr 33
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: ul. Łokietkówny (na długości 550 m od ul. Zakładowej do ul. Łokietkówny 17).
Opis projektu: Na przewidzianym w projekcie odcinku ulicy Elżbiety Łokietkówny (ok. 550 m strona zachodnia) teren zielony wykorzystywany jest przez mieszkańców pobliskich nieruchomości jako nielegalne miejsca postojowe ze względu na ograniczoną ich liczbę po stronie wschodniej jezdni. Na szerokości około dwóch metrów samochody wyjeździły dotąd ładnie wyglądający teren tworząc ogromne koleiny i nieestetyczny obraz otoczenia Proponowane zadanie nie tylko w sposób kompleksowy zapewni dodatkowe miejsca postojowe ale także w znacznym stopniu poprawi wartość estetyczną nieruchomości położonych wzdłuż przedmiotowej ulicy. Projekt zakłada zagospodarowania terenu wzorem strony wschodniej ulicy, gdzie już funkcjonują miejsca postojowe. Różnica polegać będzie jednak na tym, że po stronie zachodniej, o ile oczywiście będzie to możliwe parkowanie winno odbywać się nie równolegle do śladu ulicy (jak to jest po stronie wschodniej) lecz pod kątem 45 stopni do osi jezdni. Inwestycja będzie polegała na przygotowaniu podłoża pod budowę miejsc postojowych, wykonaniu prawidłowego odwodnienia terenu celem właściwego odpływu wody (drenaż), stworzenie odpowiedniej podbudowy i na tak przygotowanym podłożu wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zakłada również wymianę obrzeży i krawężników wraz z późniejszym ewentualnym wykonaniem oznakowania poziomego przejścia dla pieszych oraz stanowisk postojowych (wykorzystanie innego koloru kostki). Projekt zakłada również wyrównanie terenów zielonych, wykonanie trawników wraz z posadzeniem krzewów zgodnie z mapką załączoną do projektu. Ze względów bezpieczeństwa należy również dokonać oznakowania pionowego skrzyżowania ulic Łokietkówny i Opolczyka (wstawienie znaków A-5). W chwili obecnej skrzyżowanie nie jest oznakowane i wielokrotnie dochodziło do sytuacji wymuszania pierwszeństwa przez uczestników ruchu.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W033NR.pdf
Skan karty analizy: kW033NR.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W034WW Wymiana nawierzchni jezdni ul. Bartoka wraz z wymianą nawierzchni chodników i miejsc postojowych.
Nazwa osiedla: Widzew-Wschód
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: ul. Bartoka (na odcinku Chmielowskiego - Adwentowicza).
Opis projektu: Zadanie polegać będzie na wymianie nawierzchni w ulicy z uporządkowaniem miejsc parkingowych. Z uwagi na zachowanie minimalnych, zgodnych z przepisami, szerokości chodnika i miejsc parkingowych na niektórych odcinkach możliwa będzie organizacja tylko miejsc skośnych/równoległych przy zawężeniu szerokości jezdni.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W034WW.pdf
Skan karty analizy: kW034WW 1.pdf
Skan karty analizy 2: kW034WW 2.pdf
Skan karty zmian: zW034WW.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: Uchwała - Widzew Wschód.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W035ZA Modernizacja instalacji oświetlenia ulicy Przędzalnianej pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Milionową.
Nazwa osiedla: Zarzew
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: ul. Przędzalniana (numery 76 do 98).
Opis projektu: Celem projektu jest modernizacja instalacji oświetlenia ulicy Przędzalnianej. W chwili obecnej oświetlenie ulicy realizowane jest poprzez stare, betonowe latarnie, które zasilane są napowietrzną linią energetyczną (-450 m). Pomiędzy ulicą Przybyszewskiego a ulicą Milionową jest ich łącznie 13 sztuk (załącznik nr 1). Jest to nieduży fragment tej ulicy, w którym oświetlenie rozwiązane jest w ten sposób, pomimo że w bliskich odległościach od latarni znajdują się liczne studnie kablowe. Napowietrzna linia energetyczna rozwieszona pomiędzy kolejnymi latarniami znajduje się w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych co stanowi potencjalne zagrożenie dla mieszkańców. Dodatkowo wpływa negatywnie na walory estetyczne osiedla. Dodatkowym argumentem do modernizacji oświetlenia jest latarnia na skrzyżowaniu ulicy Przędzalnianej oraz ulicy Częstochowskiej, która stoi na wprost przejścia dla pieszych. Linia energetyczna ją zasilająca znajduje się w bardzo bliskiej odległości od balkonów nowo powstałego budynku mieszkalnego. W załączniku nr 2 zamieszczone są propozycje nowej lokalizacji omawianej latarni. Modernizacja obejmowałaby wymianę betonowych latarni na nowe oraz poprowadzenie podziemnej linii zasilającej.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: W035ZA.pdf
Skan karty analizy: kW035ZA.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
W036ZA "Radosne podwórko" - wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci.
Nazwa osiedla: Zarzew
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: PM 156, ul. Tatrzańska 59
Opis projektu: Stworzenie bezpiecznego i kreatywnego miejsca, służącego rozwijaniu sprawności ruchowej wszystkim wychowankom przedszkola i nie tylko. Umożliwienie dzieciom przebywania na świeżym powietrzu, niezależnie od pory roku oraz korzystania z dobrodziejstw nowoczesnego sprzętu sportowo - rekreacyjnego w przyjaznej atmosferze oraz w bezpiecznym środowisku. Plac zabaw oprócz funkcji rozwojowej dla dzieci, będzie spełniał bardzo ważną funkcję poznawczą i odkrywczą, rozwijającą wyobraźnię, a także będzie służył rozwojowi ich kreatywności i nabywania umiejętności dbania o wspólne dobro, z którego będą korzystać. Spełniał będzie, również niemniej ważną funkcję integrującą środowisko lokalne.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W036ZA.pdf
Skan karty analizy: kW036ZA.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W037ZA Bezpieczny i funkcjonalny taras, źródłem radości przedszkolaków.
Nazwa osiedla: Zarzew
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: PM 156, ul. Tatrzańska 59.
Opis projektu: Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca, łączącego budynek z ogrodem przedszkolnym. Taras wymaga gruntownego remontu. Obecnie nawierzchnia betonowa tarasu jest bardzo spękana z licznymi ubytkami oraz nierówna z widocznymi zagłębieniami i wybrzuszeniami. Gazony okalające taras ledwo trzymają się metalowej konstrukcji, w niektórych miejscach odpadły z nich betonowe fragmenty, co grozi rozpadnięciem się kolejnych jej elementów. Schody z tarasu, będące jedyną drogą wyjścia dzieci do ogrodu przedszkolnego, również są bardzo zniszczone z licznymi ubytkami i pęknięciami. Stan techniczny tarasu stanowi zagrożenie dla przedszkolaków oraz zwiększa ryzyko wystąpienia wypadków podczas użytkowania tarasu. Remont tarasu umożliwi bezpieczne funkcjonowanie osobom i dzieciom z niego korzystającym oraz posłuży do wykorzystywania tej powierzchni do różnorodnych celów np. imprezy plenerowe, pikniki, występy dzieci itp.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W037ZA.pdf
Skan karty analizy: kW037ZA.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W038SW Rewitalizacja Księżego Młyna 1.
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: Księży Młyn 1.
Opis projektu: Rewitalizacja Księżego Młyna.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: W038SW.pdf
Skan karty analizy: kW038SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
W039OJ Nowoczesna i przyjazna biblioteka w SP 205.
Nazwa osiedla: Olechów-Janów
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: SP 205, ul. Dąbrówki 1.
Opis projektu: Realizacja tego projektu sprawi, że biblioteka w SP 205 stanie się bardziej przyjaznym i chętnie odwiedzanym miejscem. Nowe wyposażenie będzie sprzyjać odpoczynkowi i wyciszeniu. Nowe książki zachęcą uczniów do czytania. A wreszcie w pełni skomputeryzowana biblioteka wkroczy w nowoczesny świat wspólny z młodymi i bardzo młodymi czytelnikami.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W039OJ.pdf
Skan karty analizy: kW039OJ.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W040ZA Bezpieczny wypoczynek w Parku Podolskim.
Nazwa osiedla: Zarzew
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: Park Podolski.
Opis projektu: Poprawa bezpieczeństwa osób wypoczywających w Parku Podolskim poprzez skierowanie patrolu rowerowego lub pieszego Straży Miejskiej w ramach służb ponadnormatywnych w każdy dzień wakacji. Do zadań ww. patrolu będzie m.in. dbanie o ład i porządek publiczny na terenie Parku Podolskiego oraz zapobieganie aktom wandalizmu.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W040ZA.pdf
Skan karty analizy: kW040ZA.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W041ZA PM 65 - Moje Przedszkole: piękne, zdrowe, kolorowe.
Nazwa osiedla: Zarzew
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: PM 65, ul. Przybyszewskiego 92.
Opis projektu: Budynek położony przy ul. Przybyszewskiego 92 pełni dwojaką funkcję. Mieści się w nim przedszkole oraz organizowane są komisje wyborcze. Budynek wymaga generalnego remontu, poza oknami, które już zostały wymienione. Niezbędne jest położenie nowej elewacji (ze ścian odpada tynk, jedna ściana pokryta jest sidingiem, którego fragmenty notorycznie urywa wichura i jest poddawany "ciągle naprawie). Konieczne jest docieplenie budynku, opaska odwadniająca, odwilgocenie i izolacja ścian piwnic, w których znajduje się szatnia dla dzieci. Podczas ulewnych deszczy napływa do piwnic woda i konieczne są interwencje Straży Pożarnej. Ściany w tym miejscu są zawilgocone, co niekorzystnie wpływa na zdrowie dzieci, a możliwości przeniesienia szatni w inne miejsce nie ma. Remontu wymagają schody do szatni i do głównego wejścia. Mają one szereg wyłomów co utrudnia chodzenie po nich zwłaszcza dzieciom i osobom starszym. W oprawie drzwi bocznych powstały uszczerbki przez które leci woda do środka oraz wieje chłodem. Do uzyskania pełnej termoizolacji należy także wyremontować pokrycie dachu i wymienić rynny. Termomodernizacja budynku będzie skutkować nie tylko walorami estetycznymi, ale przede wszystkim przyczyni się do oszczędności energii cieplnej, bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W041ZA.pdf
Skan karty analizy: kW041ZA.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W042WW Wodny Park Zabaw.
Nazwa osiedla: Widzew-Wschód
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Lokalizacja projektu: ul. Chmielowskiego.
Opis projektu: Wybudowanie wodnego parku (placu) zabaw dla dzieci.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W042WW.pdf
Skan karty analizy: kW042WW.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: Uchwała - Widzew Wschód.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W043OJ Wymiana nawierzchni al. Hetmańskiej.
Nazwa osiedla: Olechów-Janów
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: al. Hetmańska (odcinek Rokicińska-Zakładowa).
Opis projektu: Położenie nowej warstwy asfaltu na al. Hetmańskiej (bez wymiany podbudowy) na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Zakładowej, wykonanie nowego malowania poziomego. Demontaż i ponowna instalacja istniejących azyli na przejściach dla pieszych przy ul. Billewiczówny, Juranda ze Spychowa oraz Zagłoby.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: W043OJ.pdf
Skan karty analizy: kW043OJ.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
W044SW Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: ul. Nowa 16/18, 20.
Opis projektu: Budowa nowego chodnika wzdłuż nieruchomości Nowa 16/18 i Nowa 20 ok 100m². Otworzenie na terenie 380 m² ok 30 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, na których będą mogli bezpiecznie parkować mieszkańcy tych bloków, klienci lokali użytkowych oraz pracownicy i uczniowie II LO.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W044SW.pdf
Skan karty analizy: kW044SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W045SW Wembley na Małachowskiego.
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Lokalizacja projektu: ul. Małachowskiego 5.
Opis projektu: Projekt przewiduje zakup maszyn służących do pielęgnacji i utrzymania boisk piłkarskich w obiekcie sportowym przy ul. Małachowskiego 5 usytuowanym w parku 3-go Maja. Dobry stan płyty boiska to jeden z najważniejszych czynników wpływających na grę piłkarzy. Twarda i zbita ziemia, nierówna powierzchnia, ubytki w trawniku, zachwaszczenie, słaba kondycja trawy, brak drenażu to w większości standard polskich boisk sportowych. Profesjonalna pielęgnacja płyty boiska to szereg zabiegów wykonywanych specjalistycznym sprzętem przy zastosowaniu najwyższej klasy materiałów i wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy. Taki zestaw w połączeniu z terminowym wykonywaniem zabiegów daje pewność, że piłkarze mają zapewnione najlepsze warunki do gry. Ponadto zakup pługa śnieżnego umożliwi sprawne i szybkie odśnieżanie boiska ze sztuczną nawierzchnią podczas zimy.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W045SW.pdf
Skan karty analizy: kW045SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W046OJ Zielony skwer "Oaza Spokoju".
Nazwa osiedla: Olechów-Janów
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: ul. Opolczyka 21.
Opis projektu: Teren z przeznaczeniem na skwer zielony, miejsce odpoczynku dla mam z wózkiem, osób starszych, dla każdego kto chciałby miło spędzić czas z sąsiadem. Alejka w stronę lasku, ławki, nowe drzewa i np. kwiaty (krzaki). Brakuje miejsca na zwykły odpoczynek, miejsca wspólnych spotkań.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Uwagi: Projekt wycofany przez Lidera.
Skan projektu: W046OJ.pdf
Skan karty analizy: kW046OJ.pdf
Skan karty zmian: zW046OJ.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N):
wygeneruj PDF
W047MI Wyasfaltowanie ulicy Bratkowej w Łodzi.
Nazwa osiedla: Mileszki
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: ul. Bratkowa.
Opis projektu: W związku z planowaną w niedalekiej przyszłości modernizacją ulicy Mileszki w Łodzi (na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej) proponuję wykonanie nawierzchni asfaltowej również na ulicy Bratkowej, jako logicznego przedłużenia drogi asfaltowej. Aktualnie stan ulicy Bratkowej (droga utwardzona) jest na tyle zły, iż jej wyasfaltowanie znacząco poprawiłoby komfort mieszkańców. W ulicy Bratkowej nie są planowane żadne nowe inwestycje infrastrukturalne, czyli np. kanalizacja miejska, co pokazuje brak formalnych przeciwwskazań do wyasfaltowania tejże ulicy. Wyasfaltowania tego oczywiście dokonać należy niezależnie od remontu ulicy Mileszki - po prostu podczas remontu ulicy Mileszki obie drogi połączonoby nową nawierzchnią.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: W047MI.pdf
Skan karty analizy: kW047MI.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
W048SW Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXIII LO.
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: al. Piłsudskiego 159.
Opis projektu: Usunięcie nawierzchni betonowej z aktualnego boiska 20x40 m. Ułożenie nawierzchni poliuretanowej. Budowa boiska wielofunkcyjnego i montaż ogrodzenia, wycinka drzew.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W048SW.pdf
Skan karty analizy: kW048SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W049SW Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi.
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: Żłobek 7, ul. Szpitalna 11.
Opis projektu: Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W049SW.pdf
Skan karty analizy: kW049SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W050SW Nowe drzewa na Starym Widzewie.
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: ul. Nowa, ul. Nawrot, al. Piłsudskiego, ul. Kopcińskiego.
Opis projektu: Posadzenie 31 drzew na terenie Osiedla Stary Widzew na ul. Nowa, ul. Kopcińskiego, al. Piłsudskiego, ul. Nawrot.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W050SW.pdf
Skan karty analizy: kW050SW.pdf
Skan karty zmian: zW050SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W051SW Odtworzenie furtki do Parku Źródliska I.
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: Skrzyżowanie al. Piłsudskiego i ul. Przędzalnianej (południowo-zachodni róg).
Opis projektu: Stworzenie nowego wejścia do Parku Źródliska I na rogu al. Piłsudskiego i ul. Przędzalnianej oraz ścieżki w kierunku Palmiarni wraz z 2 ławkami, dzięki którym dostęp do Parku stanie się łatwiejszy dla osób starszych, matek z dziećmi oraz dla wszystkich, którzy po prostu chcą usiąść pośród zieleni jak najbliższej miejsca zamieszkania. Dawniej w tym miejscu znajdowało się wejście, które znacznie skracało drogę nad staw. Najbliższa brama znajduje się około 200 metrów dalej na zachód, naprzeciw ul. Wysokiej, z dala od budynków mieszkalnych, co znacznie utrudnia dostęp do parku.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Nie
Skan projektu: W051SW.pdf
Skan karty analizy: kW051SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Nie
wygeneruj PDF
W052SW Widzew - bezpłatne i bez skierowania badania, konsultacje i rehabilitacja.
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Zdrowie i pomoc społeczna
Lokalizacja projektu: al. Piłsudskiego 157.
Opis projektu: Pacjent odbędzie 10 cykli zabiegów rehabilitacyjnych (masaż, fizykoterapia, ćwiczenia, wirówki). Każdy pacjent przebadany zostanie wcześniej przez lekarza rehabilitacji. Specjalista urolog zbada pacjenta, wykona u niego 2 badania: usg prostaty i usg układu moczowego oraz udzieli wskazówek odnośnie profilaktyki i leczenia. Podolog zaopiekuje się chorą stopą pacjenta - modzele, brodawki, wrastające paznokcie, grzybica paznokci (po zaświadczeniu od dermatologa). Lekarze okuliści wykonają pełne badania okulistyczne: ostrość wzroku, dno oka, ciśnienie śródgałkowe. Pacjenci z dolegliwościami stawowymi wykonane będą mieć jedno usg stawu (łokciowy, barkowy, kolanowy lub skokowy). Badanie densytometryczne określa gęstość kości. Przeznaczone jest głównie dla kobiet w okresie menopauzy lub starszych, a także dla osób zagrożonych osteoporozą.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W052SW.pdf
Skan karty analizy: kW052SW.pdf
Skan karty zmian: zW052SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W053WW Głosujemy za odnowieniem Przychodni „Batory" ul. Elsnera 19 - w estetycznym otoczeniu przyjemniej się leczyć.
Nazwa osiedla: Widzew-Wschód
Kategoria projektu: Zdrowie i pomoc społeczna
Lokalizacja projektu: ul. Elsnera 19.
Opis projektu: W ramach poprzednich Budżetów Obywatelskich w znacznym stopniu doposażono i wyremontowano Przychodnię. Tym bardziej rażą niewyremontowane części Przychodni, zwłaszcza toalety. W pomieszczeniach z nowymi meblami i nowym sprzętem rażą dawno malowane ściany, stare drzwi i stare oświetlenie, zużywające dużo energii. W Przychodni leczą się dorośli (poz dla dorosłych) i dzieci (poradnia dzieci zdrowych, poradnia dzieci chorych). Remontu wymaga też część poradni diabetologicznej, ginekologicznej i rehabilitacji.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W053WW.pdf
Skan karty analizy: kW053WW.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: Uchwała - Widzew Wschód.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W054WW Głosujemy za odnowieniem Przychodni „Batory" ul. Sacharowa 21a - w estetycznym otoczeniu przyjemniej się leczyć.
Nazwa osiedla: Widzew-Wschód
Kategoria projektu: Zdrowie i pomoc społeczna
Lokalizacja projektu: ul. Sacharowa 21a.
Opis projektu: W ramach poprzednich Budżetów Obywatelskich w znacznym stopniu doposażono i wyremontowano Przychodnię. Tym bardziej rażą niewyremontowane części Przychodni, zwłaszcza toalety. W pomieszczeniach z nowymi meblami i nowym sprzętem rażą dawno malowane ściany, stare drzwi i stare oświetlenie, zużywające dużo energii. Częściowego remontu wymaga poz dla dorosłych, poradnia dla dzieci zdrowych oraz poradnia dla dzieci chorych.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W054WW.pdf
Skan karty analizy: kW054WW.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: Uchwała - Widzew Wschód.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W055SW Zakończenie zagospodarowania terenu przy Szpitalnej 6 (parking, naprawa murków wokół zewnętrznej siłowni przy CZAS).
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Zdrowie i pomoc społeczna
Lokalizacja projektu: ul. Szpitalna 6.
Opis projektu: Na terenie budynku przy ul. Szpitalnej 6 znajduje się Centrum Zdrowego Aktywnego Seniora, siłownia zewnętrzna dla seniorów i innych mieszkańców osiedla, poradnia pulmonologiczna i zakład opiekuńczo-leczniczy. W trosce o bezpieczne dojście do w/w instytucji i estetykę terenu planowana jest naprawa parkingu i naprawa murków wygradzających posesję.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W055SW.pdf
Skan karty analizy: kW055SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W056SW Termomodernizacja Żłobka nr 7 w Łodzi.
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: Żłobek 7, ul. Szpitalna 11.
Opis projektu: Docieplenie i naprawa elewacji budynku, wymiana instalacji CW, wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami budynku Żłobka nr 7 przy ul. Szpitalnej 11.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W056SW.pdf
Skan karty analizy: kW056SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W057SW Zakup kociołka warzelnego do kuchni Żłobka nr 7 w Łodzi.
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: Żłobek 7, ul. Szpitalna 11.
Opis projektu: Zakup kociołka warzelnego do kuchni Żłobka nr 7 przy ul. Szpitalnej 11.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W057SW.pdf
Skan karty analizy: kW057SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W058OJ Tor rowerowy (pumptrack) dla dzieci i młodzieży z Osiedla Olechów-Janów w rejonie Orlika Janów.
Nazwa osiedla: Olechów-Janów
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Lokalizacja projektu: ul. Skrzetuskiego 5.
Opis projektu: Projekt ma na celu budowę zintegrowanego, naturalnego toru rowerowego typu pumptrack o falistej, asfaltowej, nawierzchni (hopki, górki, muldy, garby, zakręty, nawroty) o różnym stopniu trudności dla maluchów (Mini Pump) oraz dzieci starszych i młodzieży tor do jazdy bardziej zaawansowanej (FlowTrack) w bliskim sąsiedztwie boiska Orlik Janów. Mini Pump składałby się z jednej pętli do 100 m długości i szerokości 1,3 m o niewielkim stopniu nachylenia przeszkód tj. wysokość muld 35 cm, szerokość band 60 cm. Z tej części toru mogłyby korzystać nawet maluchy na rowerkach biegowych. FlowTrack przeznaczony byłby do jazdy bardziej dynamicznej i ekstremalnej z możliwością wykonywania skoków, rowerowych tricków i ewolucji z płynną jazdą na specjalnie przeznaczonych na ten cel wzniesieniach i garbach oraz bezpiecznie wyprofilowanych zakrętach. Tor o długości 250 - 300 m i szerokości 1,8 m składałby się z jednej pętli z odnogami tworzącymi dodatkowe pętle zwiększające ilość możliwych tras przejazdu. Przeszkody o wysokości muld od 40 do 70 cm oraz wysokości band 100 m pozwoliłyby na zróżnicowanie poziomu trudności toru. Z toru pumprack mogłyby korzystać również dzieci jeżdżące na hulajnogach, deskorolkach lub rolkach. W ramach projektu przewiduje się także oświetlenie terenu ekologicznymi lampami solarnymi, wyposażenie toru w stację naprawy rowerów, ławki, kosze na śmieci, regulamin. Tor rowerowy byłby ogólnodostępny, całoroczny, bezpłatny.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N):
Uwagi: PROJEKT WYCOFANY PRZEZ LIDERA
Skan projektu: W058OJ.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N):
wygeneruj PDF
W059SW Nowe miejsca parkingowe - zakończmy parkowanie na zakazie!!.
Nazwa osiedla: Stary Widzew
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: ul. Tymienieckiego (przy skrzyżowaniu z ul. Gołębią - po stronie ogródków działkowych).
Opis projektu: Dotyczy wykonania nowych miejsc postojowych dla mieszkańców ul. Gołębiej i ul. Wilczej. Wraz ze zwiększoną liczbą samochodów na przedmiotowym osiedlu mieszkańcy są zmuszeni do parkowania na zakazie bądź pasie zieleni co generuje dodatkowe koszty w postaci mandatów.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W059SW.pdf
Skan karty analizy: kW059SW.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
W060ST Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego.
Nazwa osiedla: Stoki-Sikawa-Podgórze
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Lokalizacja projektu: Park im. R.Baden-Powella.
Opis projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie serii dwóch otwartych treningów Quidditcha. W trakcie warsztatów przeprowadzonych przez członków łódzkiej drużyny Sky Weavers mieszkańcom Lodzi przybliżone zostaną zasady coraz popularniejszego sportu jakim jest Quidditch. Wydarzenie jest adresowane do wszystkich mieszkańców Łodzi niezależnie od wieku i doświadczenia w grach zespołowych. Będzie to kontynuacja serii treningów otwartych i wydarzeń plenerowych takich jak "Galanty Turniej Quidditcha", czy "Trening Quidditcha w łódzkim ZOO", która może zaowocować możliwością organizacji w Łodzi Ogólnopolskich mistrzostw Quidditcha. Warsztat- mogłyby się odbyć w dowolnym terminie, z wyłączeniem okresu od początku listopada do końca marca, ze względu na warunki atmosferyczne.
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (T/N): Tak
Skan projektu: W060ST.pdf
Skan karty analizy: kW060ST.pdf
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
wygeneruj PDF
wygeneruj PDF
Kontakt