Głosowanie trwa! Pamiętajcie:

  • każdy Mieszkaniec Łodzi będzie mógł oddać 5 głosów na projekty osiedlowe (do wyboru maksymalnie dwa osiedla) oraz 5 głosów na projekty ponadosiedlowe,
  • w przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego Mieszkańca, WSZYSTKIE oddane przez niego głosy uznaje się za nieważne,
  • z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, zachęcamy do oddawania swoich głosów poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020/2021 

Kontakt