Kontakt do realizatorów

Masz pytania dotyczące projektu? Nie wiesz jakie elementy wycenić, co uwzględnić we wniosku? Skontaktuj się z realizatorami. 

 

PAMIĘTAJ:

Wybierz pracownika jednostki / biura / wydziału, który merytorycznie będzie mógł Ci pomóc - np. zielenią w parkach zajmuje się Zarząd Zieleni Miejskiej, a szatniami szkolnymi - Wydział Edukacji.

Jednostka merytoryczna

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Biuro Aktywności Miejskiej

Magdalena Kardas

42 638 44 77

m.kardas@uml.lodz.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Marina Kulisiewicz

Jan Gutarowski

42 638 40 21

42 638 46 85

m.kulisiewicz@uml.lodz.pl

j.gutarowski@uml.lodz.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Jolanta Dubowska

Sylwia Dębicka

42 638 47 14

42 638 47 05

j.dubowska@uml.lodz.pl

s.debicka@uml.lodz.pl

Wydział Kształtowania Środowiska

Aleksandra Sztuka – Tulińska

42 638 65 73

a.sztuka@uml.lodz.pl

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Juliusz Kurzawa

Dorota Jarzębska

42 638 47 38

42 638 47 21

j.kurzawa@uml.lodz.pl

d.jarzebska@uml.lodz.pl

Biuro Architekta Miasta

Dariusz Chmiel

Marcelina Jeżewska

Jacek Gaweł

Agata Matyjaszczyk

Małgorzata  Białkowska

42 638 42 66

42 638 57 83

42 638 44 34

42 638 62 50

42 638 42 27

d.chmiel@uml.lodz.pl

m.jezewska@uml.lodz.pl

gawel@uml.lodz.pl

a.matyjaszczyk@uml.lodz.pl

m.bialkowska@uml.lodz.pl

Biuro Inżyniera Miasta

Martyna Wajerowicz

42 638 48 82

zarzadzanie.ruchem@uml.lodz.pl

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa

Natalia Rydlewska vel Ryglewska

42 638 57 27

n.rydlewska@uml.lodz.pl

Wydział Urbanistyki i Architektury

Katarzyna Wujek

42 638 56 47

k.wujek@uml.lodz.pl

Wydział Dysponowania Mieniem

Ewa Kin

42 638 44 94

e.kin@uml.lodz.pl

Wydział Kultury

Katarzyna Olszowiec

42 638 42 12

k.olszowiec@uml.lodz.pl

Wydział Edukacji

Katarzyna Wielkopolan

Paweł Więcior

42 638 48 57

42 638 48 54

k.wielkopolan@uml.lodz.pl
p.wiecior@uml.lodz.pl

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Magdalena Hryniewicz

Ewa Piechota tylko do 29.07.br.

42 638 42 90

42 638 46 96

znn@uml.lodz.pl

znn@uml.lodz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej

Joanna Marchwicka

Stanisław Dębowski

Bartłomiej Stasiak

Beata Hofman

Piotr Pieróg

Roksana Banachowicz-Brodowicz

Piotr Niewinowski

Magdalena Müller

42 638 49 02

42 638 49 43

42 638 59 11

42 638 49 86

42 638 57 65

42 638 59 06

42 638 49 48

42 638 54 53

j.marchwicka@uml.lodz.pl

s.debowski@uml.lodz.pl

b.stasiak@uml.lodz.pl

b.hofman@uml.lodz.pl

p.pierog@uml.lodz.pl

r.banachowicz@uml.lodz.pl

r.banachowicz@uml.lodz.pl

m.muller@uml.lodz.pl

Wydział Sportu

Krystian Wolnicki

42 638 48 21

k.wolnicki@uml.lodz.pl

Zarząd Dróg i Transportu

Wydział Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem:

Beata Skoczna

42 638 48 84

b.skoczna@zdit.uml.lodz.pl

Wydział Transportu Zbiorowego:

Robert Wdowiak

42 272 64 74

r.wdowiak@zdit.uml.lodz.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Roweru Publicznego
(punkt naprawy rowerów):

Aleksandra Sokół

42 272 64 71

a.sokol@zdit.uml.lodz.pl

Wydział Eksploatacji:

Bałuty:

Aleksander Ciułany

Iwona Pecyna

42 638 49 36

a.ciulany@zdit.uml.lodz.pl

i.pecyna@zdit.uml.lodz.pl

 

Widzew:

Sebastian Raczyński

Michał Pender

42 638 49 75

s.raczynski@zdit.uml.lodz.pl

m.pender@zdit.uml.lodz.pl

Górna:

Ewelina Mrowińska

42 638 49 39

e.mrowinska@zdit.uml.lodz.pl

Polesie:

Marek Nowak

Łukasz Klunder

42 272 64 41

m.nowak@zdit.uml.lodz.pl
 l.klunder@zdit.uml.lodz.pl

Śródmieście:

Wiktor Kiedrowski

Andrzej Wlazło

42 272 63 25

w.kiedrowski@zdit.uml.lodz.pl

a.wlazlo@zdit.uml.lodz.pl

Obiekty inżynierskie:

Szymon Zalewski

42 638 58 69

sz.zalewski@zdit.uml.lodz.pl

Wiaty przystankowe, ławki:

Adam Gałązka

42 638 58 69

a.galazka@zdit.uml.lodz.pl

Wydział Oświetlenia i Infrastruktury Torowo-Sieciowej:

Grzegorz Lefik

Andrzej Sobiech

42 272 63 22

g.lefik@zdit.uml.lodz.pl

a.sobiech@zdit.uml.lodz.pl

Zarząd Inwestycji Miejskich

Katarzyna Skóra

Jacek Mospinek

Agata Bednarek

42 272 63 19

42 272 63 29

42 638 49 23

k.skora@zim.uml.lodz.pl

j.mospinek@zim.uml.lodz.pl

a.bednarek@zim.uml.lodz.pl

Zarząd Zieleni Miejskiej

Wiesława Grochulska (Rejon 1)

42 632 75 09

w.grochulska@zzm.lodz.pl

Anna Maksymiuk (Rejon 2)

42 632 77 26

a.maksymiuk@zzm.lodz.pl

Katarzyna Miksa (Rejon 3)

42 632 75 79

k.miksa@zzm.lodz.pl

Wojciech Wróblewski (Rejon 4)

42 632 75 09

w.wroblewski@zzm.lodz.pl

Aneta Motucka (Rejon 5)

42 632 77 26

a.motucka@zzm.lodz.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Eliza Ziółkowska-Lewandowicz

Wojciech Woźniak

Damian Pacześniak

42 685 43 43

42 684 43 48

784 952 040

e.lewandowicz@mops.lodz.pl

w.wozniak@mops.lodz.pl

d.paczesniak@mops.lodz.pl

Straż Miejska

Maria Śmiechowska

Paweł Trojanowski

Waldemar Walisiak

609 127 400

691 091 162

605 563 715

msmiechowska@strazmiejska.lodz.pl

ptrojanowski@strazmiejska.lodz.pl

wwalisiak@strazmiejska.lodz.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Mirosław Mokrzycki

42 272 14 16

m.mokrzycki@mosir.lodz.pl

Zarząd Lokali Miejskich

Sebastian Rudziński

42 628 70 64

s.rudzinski@zlm.lodz.pl

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Beata Jarząb

42 638 44 62

b.jarzab@uml.lodz.pl

Kontakt