Złóż formularz. Masz na to czas do 6 lipca

W tym roku możesz wypełnić formularz on-line, który krok po kroku pomoże Ci przygotować zgłoszenie projektu, umożliwi dodanie załączników, a na sam koniec wyśle automatycznie Twoją propozycję na nasz adres projekt.bo@uml.lodz.pl.

Jeśli wolisz jednak bardziej tradycyjne rozwiązania, to wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu (tu pobierz pusty do wypełnienia) możesz również:

 1. złożyć w punktach informacyjno-kancelaryjnych w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach:
  • ul. Zachodnia 47,
  • al. Politechniki 32, 
  • ul. Krzemieniecka 2b,
  • al. Piłsudskiego 100,
  • ul. Piotrkowska 104,
  • ul. Piotrkowska 110,
  • ul. Piotrkowska 153,
  • ul. Piotrkowska 175,
  • ul. Sienkiewicza 5;
 2. przesłać drogą korespondencyjną na adres: Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul Piotrkowska 104 (o ważności przesłanego projektu decyduje data stempla pocztowego);
 3. przesłać mailowo na adres projekt.bo@uml.lodz.pl

Pamiętaj:

 • szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć całkowitej kwoty przeznaczonej na dane osiedle lub w przypadku projektów ponadosiedlowych 2 000 000 zł;
 • każdy projekt musi mieć dokładnie wskazane osiedle, na którym będzie realizowany (należy pamiętać, że chodzi o nazwę jednostki pomocniczej miasta – osiedla, np. Bałuty Centrum, nie zaś zwyczajowo używanej nazwy);
 • nazwa zgłaszanego projektu może składać się maksymalnie z 20 wyrazów, a jego opis powinien mieć możliwie zwięzłą formę;
 • zwrócić uwagę na to, aby realizacja projektu była możliwa w ciągu jednego roku budżetowego;
 • zgłoszony projekt musi uwzględniać kryterium gospodarności (np. nie powinno się najpierw kłaść nowej nawierzchni drogi, a w kolejnym roku rozkopywać, by wykonać planowane już wcześniej odwodnienie).
 • dodaj listy poparcia:
  • do projektu osiedlowego lista poparcia musi zawierać co najmniej jeden podpis mieszkańca,
  • w przypadku projektu ponadosiedlowego wymagane jest co najmniej dwadzieścia podpisów mieszkańców.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020/2021 

Kontakt