Pamiętaj:

  • szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć całkowitej kwoty przeznaczonej na dane osiedle lub w przypadku projektów ponadosiedlowych 2 000 000 zł;
  • każdy projekt musi mieć dokładnie wskazane osiedle, na którym będzie realizowany (należy pamiętać, że chodzi o nazwę jednostki pomocniczej miasta – osiedla, np. Bałuty Centrum, nie zaś zwyczajowo używanej nazwy);
  • nazwa zgłaszanego projektu może składać się maksymalnie z 20 wyrazów, a jego opis powinien mieć możliwie zwięzłą formę;
  • zwrócić uwagę na to, aby realizacja projektu była możliwa w ciągu jednego roku budżetowego;
  • zgłoszony projekt musi uwzględniać kryterium gospodarności (np. nie powinno się najpierw kłaść nowej nawierzchni drogi, a w kolejnym roku rozkopywać, by wykonać planowane już wcześniej odwodnienie).
  • dodaj listy poparcia:
    • do projektu osiedlowego lista poparcia musi zawierać co najmniej jeden podpis mieszkańca,
    • w przypadku projektu ponadosiedlowego wymagane jest co najmniej dwadzieścia podpisów mieszkańców.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020/2021 

Kontakt