Kontakt do realizatorów

Masz pytania dotyczące projektu? Nie wiesz jakie elementy wycenić, co uwzględnić we wniosku? Skontaktuj się z realizatorami. 

PAMIĘTAJ:

Wybierz pracownika jednostki / biura / wydziału, który merytorycznie będzie mógł Ci pomóc - np. zielenią w parkach zajmuje się Zarząd Zieleni Miejskiej.

Jednostka merytoryczna Imię i nazwisko Telefon e-mail
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Marina Kulisiewicz 42 638 40 21 m.kulisiewicz@uml.lodz.pl
Jan Gutarowski 42 638 46 85 j.gutarowski@uml.lodz.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jolanta Dubowska 42 638 47 14 j.dubowska@uml.lodz.pl
Monika Bartczak 42 638 47 78 m.bartczak@uml.lodz.pl 
Wydział Kształtowania Środowiska Joanna Jankowska 42272 65 73 jo.jankowska@uml.lodz.pl
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Juliusz Kurzawa 42 638 47 38 j.kurzawa@uml.lodz.pl
Grażyna Czech 42 638 47 40 g.grzech@uml.lodz
Radosław Bartczak 42 638 56 81 r.bartczak@uml.lodz.pl
Dorota Jarzębska 42 638 47 21 d.jarzebska@uml.lodz.pl
Wydział Edukacji Katarzyna Wielkopolan 42 638 48 57 k.wielkopolan@uml.lodz.pl
Hanna Belke Markiewicz 42 638 48 28 h.markiewicz@uml.lodz.pl 
Wydział Gospodarki Komunalnej Roksana Banachowicz-Brodowicz 42 638 59 06 r.banachowicz@uml.lodz.pl
Piotr Niewinowski 42 638 49 48 p.niewinowski@uml.lodz.pl 
Joanna Marchwicka 42 638 49 02 j.marchwicka@uml.lodz.pl
Piotr Pieróg 42 638 57 65 p.pierog@uml.lodz.pl
Stanisław Dębowski 42 638 49 43 s.debowski@uml.lodz.pl
Bartłomiej Stasiak 42 638 59 11 b.stasiak@uml.lodz.pl 
Magdalena Muller 42 638 54 53 m.muller@uml.lodz.pl 
Wydział Sportu Bartłomiej Mielczarek 42 638-48-75 b.mielczarek@uml.lodz.pl 
Małgorzata Belta 42 638-48-30 m.belta@uml.lodz.pl
Wydział Kultury

Szymon Stankiewicz

Paulina Pajor

Monika Ciupa

Katarzyna Olszowiec

tel. 42 638 53 64

tel. 42 638 43 56

tel. 42 638 43 75

tel. 42 638 42 12

 

s.stankiewicz@uml.lodz.pl

 p.pajor@uml.lodz.pl

 monika.ciupa@uml.lodz.pl

 
 
 
Zarząd Dróg i Transportu Wydział Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem: (42) 272-65-77 b.skoczna@zdit.uml.lodz.pl
Beata Skoczna
Wydział Transportu Zbiorowego: 42 272 64 74               r.wdowiak@zdit.uml.lodz.pl
Robert Wdowiak
Piotr Jolkiewicz 42 272 64 73 p.jolkiewicz@zdit.uml.lodz.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Roweru Publicznego 42 272 64 71 a.sokol@zdit.uml.lodz.pl
(punkt naprawy rowerów):
Aleksandra Sokół
Wydział Eksploatacji: (42) 272-64-42, 49-36  
Bałuty:  
Aleksander Ciułany a.ciulany@zdit.uml.lodz.pl
Wiktor Kiedrowski w.kiedrowski@zdit.uml.lodz.pl
Widzew: (42) 272-64-42, 49-75  
Sebastian Raczyński s.raczynski@zdit.uml.lodz.pl
Michał Pender m.pender@zdit.uml.lodz.pl
Górna: (42) 272-64-42, 49-39 e.mrowinska@zdit.uml.lodz.pl
Ewelina Mrowińska
Dominik Lik d.lik@zdit.uml.lodz.pl
Polesie: (42) 272-64-42, 64-41  
Marek Nowak m.nowak@zdit.uml.lodz.pl
Łukasz Klunder  l.klunder@zdit.uml.lodz.pl
Śródmieście: (42) 272-64-42, 63-25  
Wiktor Kiedrowski w.kiedrowski@zdit.uml.lodz.pl
Andrzej Wlazło a.wlazlo@zdit.uml.lodz.pl
Obiekty inżynierskie: (42) 272-64-42, 58-69 sz.zalewski@zdit.uml.lodz.pl
Szymon Zalewski
 
Wiaty przystankowe, ławki: (42) 272-64-42, 58-69 a.galazka@zdit.uml.lodz.pl
Adam Gałązka
 
Wydział Oświetlenia i Infrastruktury Torowo-Sieciowej:  (42) 272-63-22  
Grzegorz Lefik g.lefik@zdit.uml.lodz.pl
Andrzej Sobiech a.sobiech@zdit.uml.lodz.pl
Zarząd Inwestycji Miejskich Katarzyna Skóra 42 272 63 29 k.skora@zim.uml.lodz.pl
Jacek Mospinek 42 272 63 29 j.mospinek@zim.uml.lodz.pl
Agata Bednarek 42 638 49 23 a.bednarek@zim.uml.lodz.pl
Zarząd Zieleni Miejskiej Wiesława Grochulska (Rejon 1 - Osiedla: Śródmieście-Wschód, Katedralna) 42 632 75 09 w.grochulska@zzm.lodz.pl
Anna Maksymiuk (Rejon 2 - Osiedla: Bałuty-Centrum, Bałuty Zachodnie, Radogoszcz, Teofilów-Wielkopolska, Koziny, Złotno, Zdrowie-Mania, im. Mątwiłła-Mireckiego) 42 632 77 26 a.maksymiuk@zzm.lodz.pl
Katarzyna Miksa (Rejon 3 - Osiedla: Bałuty-Doły, Julianów-Marysin-Rogi, Łagiewniki, Wniesień Łódzkich, Dolina Łódki, Stoki-Sikawa-Podgórze, Nowosolna, Mileszki) 42 632 75 79 k.miksa@zzm.lodz.pl
Wojciech Wróblewski (Rejon 4 - Osiedla: Stary Widzew, Zarzew, Widzew-Wschód, Olechów-Janów, nr 33, Andrzejów, Chojny-Dąbrowa, Chojny, Wiskitno) 42 632 75 09 w.wroblewski@zzm.lodz.pl
Aneta Motucka (Rejon 5 - Osiedla: Stare Polesie, Lublinek-Pienista, Retkinia Zachód-Smulsko, Karolew-Retkinia Wschód, Piastów-Kurak, Górniak, Rokicie, Ruda, Nad Nerem) 42 632 77 26 a.motucka@zzm.lodz.pl
MOPS Karolina Gałecka-Kłys 506 - 984 - 837 k.galecka@mops.lodz.pl
Straż Miejska Maria Śmiechowska 609 127 400 msmiechowska@strazmiejska.lodz.pl
Paweł Trojanowski 691 091 162 ptrojanowski@strazmiejska.lodz.pl
Waldemar Walisiak 605 563 715 wwalisiak@strazmiejska.lodz.pl
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Gabriela Domagalska-Błażałek 42 27 21 416 g.domagalska@mosir.lodz.pl
Emilia Zwolińska 42 27 21 419 e.zwolinska@mosir.lodz.pl
Mirosław Mokrzycki 42 272 14 16 m.mokrzycki@mosir.lodz.pl
Zarząd Lokali Miejskich Emilia Ryś 42 628 71 63  
Tomasz Kot  42 628 70 70  
Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Beata Jarząb

Monika Czapla

42 638 44 62

42 638 44 89

b.jarzab@uml.lodz.pl

m.czapla@um.lodz.pl 

Kontakt