Górna

BO 2021/2022 Górna

G001RO - "Kup nam Piękną książkę" - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej 35/39 w Łodzi
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Rokicie ( 563 000 zł )
OSIEDLE: Rokicie
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Postulujemy o zakup książek i audiobooków (nowości wydawniczych, lektur, poradników, beletrystyki, komiksów,, biografii, literatury w językach obcych i wydawnictw popularno-naukowych), których brak jest bardzo odczuwalny. Zakupione książki i audiobooki będą dostępne w Filii nr 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Z nabytych książek i audiobooków będą mogli korzystać wszyscy czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece Miejskiej w Łodzi.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 254/4; Id działki: 106103_9.0001.254/4
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 30000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G002RO - Projekt stworzenia miejsc postojowych na osiedlu Nowe Rokicie
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Rokicie ( 563 000 zł )
OSIEDLE: Rokicie
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada przygotowanie planu oraz projektu stworzenia na osiedlu zielonych miejsc postojowych oraz eko wiat dla samochodów.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 11; Id działki: 106103_9.0010.11
DODATKOWE LOKALIZACJE: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 8/21; Id działki: 106103_9.0010.8/21
ANALIZA FORMALNA: NIEPOPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G003CD - Zakup książek - nowości wydawniczych i lektur dla Filii 78 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci I Młodzieży, pawilon Dąbrówka)
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Chojny-Dąbrowa ( 848 000 zł )
OSIEDLE: Chojny-Dąbrowa
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Zadanie polegać będzie na zakupie książek - nowości wydawniczych i lektur. Książki będą dostępne w Filii 78 i udostępnianie wszystkim czytelnikom z całej Łodzi. Realizacja projektu zapewni czytelnikom (dzieci, młodzież, dorośli) dostęp do najnowszej literatury i pozwoli na wymianę nowych lektur zgodnych z najnowszą podstawą programową. Zakupione książki będzie można wypożyczać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Filia 78 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Tatrzańska 124
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G004CH - Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4 Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi BIBLIOTEKA INSPIRACJA
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Chojny ( 714 000 zł )
OSIEDLE: Chojny
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Zakup proponowanego zadania pozwoli na poszerzenie oferty książkowej i audiobooków o nowości wydawnicze oraz lektury szkolne dla dzieci i młodzieży.Według badań Biblioteki Narodowej Polacy czytają z roku na rok coraz mniej książek, dlatego bardzo potrzebne jest zapewnienie odpowiedniej ilości ciekawej lektury w bibliotekach publicznych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G005RO - Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki przy Cieszkowskiego
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Rokicie ( 563 000 zł )
OSIEDLE: Rokicie
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Zakup nowości i audiobooków pojawiających się na rynku wydawniczym dla wszystkich grup wiekowych, który zwiększy atrakcyjność ofert biblioteki i sprosta coraz większym oczekiwaniom czytelników. Z pozyskanych środków zostaną zakupione książki i audiobooki z literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy biblioteką tworzącą największą instytucję kultury w Łodzi, jaką jest Biblioteka Miejska, dlatego z oferty skorzystają nie tylko mieszkańcy osiedla Rokicie, ale całego miasta.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G006NN - Posadźmy kwiaty na osiedlu (Nad Nerem)
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Nad Nerem ( 411 000 zł )
OSIEDLE: Nad Nerem
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Zadanie ma na celu ukwiecenie osiedla i jego uatrakcyjnienie, jak również ma stanowić oazę dla pszczół.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 24/1; Id działki: 106103_9.0053.24/1
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 55000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G007GO - ul. Milionowa od nowa (nowy chodnik, miejsca parkingowe i bezpieczne przejścia do parku Reymonta i Muzeum Włókiennictwa)
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Górniak ( 569 000 zł )
OSIEDLE: Górniak
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Przebudowa chodnika po północnej stronie ul. Milionowej na odcinku Piotrkowska - Sosnowa. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych do Muzeum Włókiennictwa oraz obniżenie krawężników i odświeżenie przejścia dla pieszych do Parku im. Reymonta. Od ul. Piotrkowskiej do przejścia dla pieszych prowadzącego do muzeum zamontowanie eleganckich czarnych słupków separujących uniemożliwiającym parkowaniem na wąskim chodniku. Za przejściem dla pieszych wyznaczenie miejsc parkingowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 30/9; Id działki: 106103_9.0003.30/9
DODATKOWE LOKALIZACJE: ul. Milionowa (chodnik w północnej części) na odcinku Piotrkowska - Sosnowa
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G008GO - Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – OSiR Angelica, ul Rzgowska 17
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Górniak ( 569 000 zł )
OSIEDLE: Górniak
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. Godzina zostanie ustalona z zarządcą hali i dostosowana do możliwości czasowych instruktora. Organizator zadania zatrudni instruktorów, którzy przeprowadzą zajęcia. Organizator zapewni instruktorom wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat można zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmiany trybu życia. Coraz więcej ludzi młodych jest uzależnionych od Internetu co przekłada się na otyłość, a także wady postawy czy też inne schorzenia zdrowotne. Zadanie spełni funkcje profilaktyki zdrowotnej i walki z uzależnieniami młodzieży (alkohol, Internet i narkotyki).
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 198/31; Id działki: 106103_9.0003.198/31
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 28000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G009CH - Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Chojny
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Chojny ( 714 000 zł )
OSIEDLE: Chojny
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). Zajęcia odbywać się będą na terenie osiedla Chojny w obiekcie spełniającym niezbędne wymogi i gwarantującym realizację projektu. Projekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych (dzieci i młodzież). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. Godzina zostanie ustalona z zarządcą obiektu i dostosowana do możliwości czasowych instruktora. Organizator zadania zatrudni instruktora, który przeprowadzi zajęcia. Organizator zapewni wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat można zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmiany trybu życia. Coraz więcej ludzi młodych jest uzależnionych od Internetu co przekłada się na otyłość, a także wady postawy czy też inne schorzenia zdrowotne. Zadanie spełni funkcje profilaktyki zdrowotnej i walki z uzależnieniami młodzieży (alkohol, Internet i narkotyki)
DODATKOWE LOKALIZACJE: Teren osiedla
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 32500
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G010CD - Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – Boisko do unihokeja typu courty - MOSiR Młynek
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Chojny-Dąbrowa ( 848 000 zł )
OSIEDLE: Chojny-Dąbrowa
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu aktywizacje ruchowa i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. Godzina zostanie ustalona z zarządcą hali i dostosowana do możliwości czasowych instruktora. Organizator zadania zatrudni instruktorów, którzy przeprowadzą zajęcia. Organizator zapewni instruktorom wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat można zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmiany trybu życia. Coraz więcej ludzi młodych jest uzależnionych od Internetu co przekłada się na otyłość, a także wady postawy czy też inne schorzenia zdrowotne. Zadanie spełni funkcje profilaktyki zdrowotnej i walki z uzależnieniami młodzieży (alkohol, Internet i narkotyki).
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 48/15; Id działki: 106103_9.0019.48/15
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 17000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G011CH - Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Courty - ogólnodostępne - Stawy Jana
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Chojny ( 714 000 zł )
OSIEDLE: Chojny
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Projekt polega na zbudowaniu ogólnodostępnego boiska do unihokeja z nawierzchnią typu courty. Nawierzchnia jest bezobsługowa (mrozoodporna, odporna na płowienie, nie powstają kałuże, gwarancja 10 lat). Wymiar boiska ogrodzonego bandami to 36x18. Wymiar płyty betonowej 20x40m na której będą umieszczone ławeczki i kosze. Ogrodzenie dookoła płyty betonowej z piłkochwytami o oczkach 25x25mm.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 746/27; Id działki: 106103_9.0027.746/27
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 440000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G012RU - PUMPTRUCK na Rudzie (ul Ruchliwa)
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Ruda ( 513 000 zł )
OSIEDLE: Ruda
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: !!! JEDYNY w okolicy Tor PUMPTRUCK – ma służyć młodzieży, amatorom terenowej jazdy na rowerze, którym daje możliwość obycia z rowerem, rozwijania koordynacji ruchowej oraz zmysłu równowagi przy maksymalnym poziomie bezpieczeństwa. Jazda na takim torze, to znakomita zabawa oraz prosty i przyjemny sposób na aktywność sportową bez względu na wiek. Aktualnie działki są zakrzewione, mają naturalnie usypane górki z ziemi, drzewa, które na niej rosną są dodatkową atrakcją PUMPTRUCK. Ten teren idealnie nadaje się na TOR PUMPTRUCKA. Ma on idealme warunki do najlepszego toru PumpTrucka w Łodzi.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 316/11, obręb G-25
DODATKOWE LOKALIZACJE: Działka numer 316/11, obręb G-25
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 509000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G013CD - DĄBROWA PRZYJAZNA KIEROWCOM - remont chodnika wraz z budową miejsc parkingowych wzdłuż ul. Dąbrowskiego, między ulicami Kossaka a Tatrzańską
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Chojny-Dąbrowa ( 848 000 zł )
OSIEDLE: Chojny-Dąbrowa
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada budowę ażurowych miejsc parkingowych oraz remont chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego między ulicami Kossaka a Tatrzańską zgodnie z załączoną mapą. Od strony jezdni powstaną miejsca parkingowe o szerokości min. 3,6 metra z płyt ażurowych, wypełnionych ziemią i obsianych trawą. Pozwoli to na częściowe zatrzymanie wód opadowych oraz uniknięcia konieczności ich odprowadzania. Nikt również nie będzie mógł zarzucić „betonowania” miasta kosztem zieleni. Natomiast w śladzie starego chodnika powstanie nowy o szerokości 3 metrów z płyt chodnikowych 25x25 oddzielony krawężnikiem od miejsc parkingowych. Z uwagi na znajdujące się wzdłuż jezdni słupy oświetleniowe oraz kilka drzew miejsca parkingowe należy tak rozmieścić, aby nie było konieczności usuwania kolizji oraz wycinki drzew. Osiedle, które jest typową "sypialnią" cierpi na deficyt miejsc parkingowych. Sytuację tą pogłębiła sprzedaż przez miasto działek znajdujących się na skrzyżowaniu z ulicą Kossaka, na których znajdował się parking na ok 60 samochodów wybudowany razem z osiedlem w miejsce którego powstanie kolejny pawilon handlowo usługowy z 16 miejscami tylko dla klientów. Miasto nie zaproponowało zmotoryzowanym mieszkańcom żadnej alternatywy. Tym bardziej, iż za sprzedażą tych działek głosował również pan Marcin Hencz, wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego, który w swoim programie ma również budowę miejsc parkingowych na osiedlach.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 606; Id działki: 106103_9.0017.606
DODATKOWE LOKALIZACJE: Obręb G-17, działki nr: 1/87, 605, 606, 607
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 443750
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G014GO - Zazieleniamy południe Piotrkowskiej - nowe drzewa na Górniaku
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Górniak ( 569 000 zł )
OSIEDLE: Górniak
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Projekt przewiduje zasadzenie 35 dużych drzew - gatunków rodzimych, odmian rozłożystych, niekolumnowych na ulicy Piotrkowskiej między Czerwoną a placem Reymonta - jak na załączonym schemacie
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 23/23; Id działki: 106103_9.0003.23/23
DODATKOWE LOKALIZACJE: Piotrkowska na odcinku od Milionowej/Czerwonej do placu Reymonta
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 245000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G015PK - Rowerowe Osiedle - połączenie ul. Zaolziańskiej z drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Piastów-Kurak ( 584 000 zł )
OSIEDLE: Piastów-Kurak
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Budowa łącznika w celu umożliwienia rowerzystom jazdy między drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego a ślepym zakończeniem ul. Zaolziańskiej (rys)
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 64/46; Id działki: 106103_9.0011.64/46
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G016CH - GDZIE JEST TEN BEZPŁATNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW??? 2 tablice - kierunkowskazy z Demokratycznej i Alei Bartoszewskiego do PSZOK przy Granicznej 2
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Chojny ( 714 000 zł )
OSIEDLE: Chojny
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Pomimo wniosków i skarg mieszkańców oraz interwencji radnych miejskich, przez kilka ostatnich lat nie doczekaliśmy się tablic informacyjnych kierujących z Alei Bartoszewskiego oraz z ulicy Demokratycznej do PSZOK przy Granicznej 2. UMŁ, który co roku płaci coraz większe sumy idące w miliony złotych za sprzątanie dzikich wysypisk śmieci, nie widzi potrzeby szerszej informacji dla mieszkańców na temat PSZOK oraz lepszego ich oznakowania. W 2019 roku zapłaciliśmy 996 300 złotych za sprzątanie takich miejsc a w 2020 roku miasto wydało 1 570 000 na sprzątanie wysypisk. To jednak nie zmobilizowało urzędu do szerszej popularyzacji PSZOK niż apele na stronach aktualności urzędu miasta. PSZOK przy Granicznej nie jest widoczny z ulicy Demoratycznej, ponieważ znajduje się za zakrętem drogi, obok skrzyżowania z Finansową. Nie sposób tu trafić bez GPS-u i wyszukania informacji na stronach UMŁ, co jak wiadomo - nadal nie jest dla wszystkich łatwe i dostępne. Dlatego składam ten projekt, bo widzę problem, który UMŁ cały czas bagatelizuje, a w mieście nad rzekami, obok torów, na zieleńcach zalegają sterty śmieci, które ktoś tam wywiózł obawiając się opłat. A mógł je wywieźć bezpłatnie do PSZOK. GDYBY WIEDZIAŁ CO TO JEST I GDZIE SIĘ MIEŚCI.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: G43-12/6, G41-337/6
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 11500
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G017RU - Dodatkowy Przystanek linia 63 obok Selgros, Hotelu BedRoom, firmy Contrain, firmy Centrum Medicum
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Ruda ( 513 000 zł )
OSIEDLE: Ruda
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Dodatkowa para przystanków dla linii 63 na ulicy 3 Maja przy wjeździe do Selgrosa, gdzie znajdują się również Hotel BedRooms, firma Contrain oraz firma Centrum Medicum.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 309/15; Id działki: 106103_9.0024.309/15
DODATKOWE LOKALIZACJE: G-24 309/15 i 309/3
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 105000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G018RU - Dojście deptakiem do mostów do rzeki Olechówki na Rudzie (ulicami Dumna i Barwna i Alojzego)
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Ruda ( 513 000 zł )
OSIEDLE: Ruda
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Dokończenie chodników do mostów ul. Dumnej, ul. Barwnej oraz ul. Alojzego do rzeki Olechówki. Aktualnie chodniki kończą się około 50 metrów przed mostami nad rzeką Olechówką, gdzie dalsze dojście do nich przebiega wąską ścieżką o szerokości 40 cm.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 351/13; Id działki: 106103_9.0024.351/13
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 90000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G019GO - Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki "Przystań" ul. Przybyszewskiego 46/48
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Górniak ( 569 000 zł )
OSIEDLE: Górniak
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla czytelników biblioteki "Przystań". Wnioskowane środki pozwolą użytkownikom filii na pełny dostęp do najnowszych pozycji z rynku wydawniczego zarówno dla dzieci i jak i dorosłych z klasyki literatury jak i najnowszych tzw. "hitów wydawniczych".
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 119/2; Id działki: 106103_9.0004.119/2
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
G020CH - Rowerem nad Stawy Jana - przejazd przez Kosynierów Gdyńskich
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Górna - Chojny ( 714 000 zł )
OSIEDLE: Chojny
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: 1. Wyznaczenie przejazdu przez ul. Kosynierów Gdyńskich łączącego alejkę prowadzącą nad Stawy Jana po południowej stronie z alejką biegnącą przez zieleniec w stronę ul. Sarmackiej po północnej stronie (rys) 2. Obniżenie krawężników w miejscu, gdzie trasa przebiega przez parking przy Kosynierów Gdyńskich
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 227/25; Id działki: 106103_9.0027.227/25
DODATKOWE LOKALIZACJE: Działka 546/1
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 17000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
Kontakt