Ponadosiedlowe

BO 2021/2022 Ponadosiedlowe

L081 - "Witajcie w naszej bajce" - adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi przy ul. Łupkowej 6.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Przedmiotem wniosku jest adaptacja mieszkania lokatorskiego znajdującego się w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi przy ul.Łupkowej 6. Pomieszczenia, które można zaadaptować na świetlicę szkolną. Szkoła boryka się z problemem małej liczby pomieszczeń przeznaczonych dla uczniów. Osiedla wokół szkoły się powiększają, budowane są nowe wielorodzinne domy, w związku z tym zwiększa się liczebność dzieci. Pomieszczenie po lokatorze stoi puste od kilku lat, ponieważ szkoła nie dysponuje środkami na zagospodarowanie. Oddzielne wejście do pomieszczenia pozwoliłoby prowadzić tam popołudniami również świetlicę środowiskową z zajęciami dodatkowymi, ponieważ istnieje takie zapotrzebowanie. W okolicy, gdzie wiele zajęć pozalekcyjnych stanowi jedyną rozrywkę i sposób rozwoju dzieci, funkcjonowanie takiej świetlicy z zajęciami dodatkowymi byłoby bardzo pożądane.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Numer działki: 83; Id działki: 106102_9.0020.83
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 99000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L082 - "Jak ćwiczyć, to tylko wśród zieleni" - stworzenie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym znajdującym się przy Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Siłownia zewnętrzna zwiększy atrakcyjność szkoły. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizację młodzieży i lokalnej społeczności w tak ważnym aspekcie jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia dzieci i dorosłych oraz aktywizacji seniorów. Położenie placu blisko szkoły pozwoli częściej prowadzić na zewnątrz zajęcie edukacyjne i wychowawcze, a realizacja wniosku pozwoli wzbogacić ofertę rekreacyjną szkoły i okolicy.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Numer działki: 83; Id działki: 106102_9.0020.83
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 170000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L083 - Modernizacja placu zabaw.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Pomysł na modernizację placów zabaw wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, harmonijnego rozwoju oraz prawa do wypoczynku dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 228. Do placówki uczęszcza 200 dzieci w wieku 3-6 lat. Dotychczas do dyspozycji mają jedynie 4 trzydziestoletnie huśtawki, dwie piaskownice i zestaw z dwoma zjeżdżalniami. Urządzenia, które są do dyspozycji dzieci nie zapewniają należytego bezpieczeństwa. Nowy sprzęt ogrodowy pozwoli na wszechstronny rozwój, aktywności fizyczną i uczestnictwo w szczęśliwej zabawie na świeżym powietrzu.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: W47/303/3
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 346700
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L084 - Prawa jazdy na początek samodzielnego życia dla młodzieży z domów dziecka.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Młodzi ludzie opuszczający domy dziecka potrzebują potrzebują naszego wsparcia, a także wiary w siebie i poczucia niezależności, aby dobrze wejść w dorosłość. Chcemy im w tym pomóc, poprzez z finansowanie kursów prawa jazdy dla 30 osób, które w 2022 roku ukończą 18 rok życia. Skuteczna aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży opuszczającej domy dziecka jest jednym z największych wyzwań w Łodzi, dlatego chcemy jej to ułatwiać. Zdobycie prawa jazdy to bowiem nie tylko marzenie młodzieży. To także lepsza pozycja na rynku pracy i możliwość zdobycia stabilnego i dobrze płatnego zatrudnienia. Właśnie praca jest często wskazywana jako jeden z najważniejszych czynników wpływających na pełne usamodzielnienie młodych ludzi. Młodzi ludzie po opuszczeniu pieczy zastępczej muszą uczyć się dorosłości i zacząć nowe życie często bez wsparcia bliskich. To wielkie wyzwanie. Inwestycja w nich i wykorzystanie ich potencjału, pozwoli im nabrać wiatru w żagle, aby aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i tworzyć swoją przyszłość. Łódź jest miastem z jedną z najliczniejszych pieczy zastępczych w Polsce. Z danych z roku 2018, dostarczonych przez GUS, a zinterpretowanych przez łódzki MOPS wynika, że w mieście Łodzi jedno na 63 dzieci przebywało w pieczy zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze itp.), podczas gdy w porównywalnej wielkością Krakowie tylko jedno na 168 dzieci.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 106105_9.0001.400
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L085 - Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SOSW Nr 1 w Łodzi ul.Siedlecka7/21.Działka G5-286/4 ,włsność :Miasto Łódź,osiedle Górniak
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 44x22 m o nawierzchni poliuretanowej. Na boisku przewidziano możliwość gry w następujące dyscypliny sportowe : piłka ręczna, koszykówka 2 boiska, siatkówka i tenis ziemny. Inwestycja obejmuje budowę szkolnego polegającego na zmianie podbudowy i nawierzchni (istniejące boisko pokryte jest spękanym nierównym asfaltem). Budowę: piłkochwytów, ogrodzenia boiska, oświetlenia boiska, monitoringu ,stworzenie kanalizacji deszczowej .Przewidziany został następujący sprzęt sportowy :bramki stalowe(3x2) 2 szt., dwa boiska -4 komplety: stojaki metalowe dwusłupowe, tablice 180x105m,obręcze uchylne, siatka łańcuchowa ,słupki z mocowaniami do naciągu siatki. Zaprojektowano nowe oświetlenie, monitoring wizyjny i odwodnienie liniowe wzdłuż boiska.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Górniak; Numer działki: 286/4; Id działki: 106103_9.0005.286/4
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 1457000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L086 - Miasteczko ruchu drogowego - adaptacja starego boiska na terenie SP 138,
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Montaż miasteczka ruchu drogowego na terenie starego boiska do gry w koszykówkę pozwoli dzieciom z osiedla na bezpieczną zabawę i naukę jazdy na rowerze. Miasteczko malowane jest specjalistyczną, trwałą farbą poliuretanową dwuskładnikową, chemoutwardzalną wysokiej jakości przeznaczonej do cienkowarstwowego poziomego oznakowania. Dzieci z całego osiedla będą mogły uczyć się i doskonalić swoje umiejętności jazdy na rowerze na zamkniętym, ogrodzonym i bezpiecznym terenie szkoły. Rodzice będą mieli chwilę wytchnienia na terenie zielonym, bez obawy, że ich dziecko jeździ po niebezpiecznej ulicy. Wszyscy mieszkańcy osiedla i okolicy będą mogli korzystać z miasteczka ruchu drogowego, nie tylko podczas godzin otwarcia szkoły, ale również po jej zamknięciu i w dni wolne od pracy, gdyż teren szkoły jest otwarty całą dobę.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Rokicie; Numer działki: 385/1; Id działki: 106103_9.0008.385/1
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 15500
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L087 - Ogród przedszkolny przy Przedszkolu Miejskim nr 102
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym z przeznaczeniem dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 102, jak i z okolicznych placówek (w ramach organizacji imprez sportowych); jak również dla rodziców z dziećmi w godzinach popołudniowych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: G15-85/2
DODATKOWE LOKALIZACJE: Numer działki GUS: 106 103_9.0015.85/2
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 45000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L088 - Moja wymarzona pracownia matematyczna – projekt uczniowski Szkoła Podstawowa nr 202 Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Łodzi
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Projekt wykonania wymarzonej i profesjonalnej pracowni matematycznej zrealizowany przez uczniów klas VI i VIII SP202 w ZS-P nr 2 w Łodzi w ramach zajęć matematyki.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 81225
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L089 - Ławki na terenie zielonym Szkoły Podstawowej nr 138, ul. św. Franciszka z Asyżu 53 - I etap tworzenia Parku zabaw sensorycznych
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Zakup i montaż ławek na terenie zielonym szkoły umożliwi w pełni wykorzystanie potencjału i terenu szkoły. Docelowo chcemy stworzyć na terenie szkoły park zabaw sensorycznych, który będzie służył jako strefa relaksacyjno-dydaktyczna. Nasz ogród ma sprawić, że poprzez bierny i aktywny kontakt z naturą mieszkańcy osiedla będą mieli możliwość kontaktu z przyrodą i wypoczynku na świeżym powietrzu. Park zabaw sensorycznych będzie odpowiednim miejscem do wyciszenia się zarówno dla dzieci, rodziców po ciężkim dniu pracy, jak i seniorów. Wszyscy mieszkańcy osiedla i okolicy będą mogli korzystać z ławeczek, a docelowo z parku sensorycznego nie tylko podczas godzin otwarcia szkoły, ale również po jej zamknięciu i w dni wolne od pracy, gdyż teren szkoły jest otwarty całą dobę.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Rokicie; Numer działki: 385/1; Id działki: 106103_9.0008.385/1
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 6800
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L090 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE "PRZY CZWÓRCE"
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Wnioskujemy o wykonanie przy Szkole Podstawowej nr 4 boiska wielofunkcyjnego, które służyłoby uczniom i okolicznym mieszkańcom. Obecny stan boiska zagraża bezpieczeństwu: nierówny asfalt, ubytki w nawierzchni. Nowe boisko byłoby pokryte nawierzchnią poliuretanową, dostosowane i wyposażone w niezbędne sprzęty spełniające bezpieczne warunki do uprawiania gier zespołowych (pika nożna, piłka ręczna, koszykówka, badmintona) pozwalające uprawiać biegi oraz skoki w dal. Boisko ogrodzone, wyposażone w piłkochwyty, oświetlenie, monitoring, trybuny z wyremontowaną drogą dojazdową.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Dzielnica: ŁÓDŹ-WIDZEW Nr działki: W26-33/2 Nr działki GUS: 106106_9.0026.33/2
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 1550000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L091 - Remont amfiteatru w Parku Poniatowskiego w Łodzi
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest remont amfiteatru w Parku Poniatowskiego. Obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym. Po remoncie mógłby być miejscem wydarzeń plenerowych, spotkań mieszkańców i działań o charakterze kulturalnym czy sportowym.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Stare Polesie; Numer działki: 15; Id działki: 106104_9.0028.15
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L092 - Modernizacja boiska ORLIK Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Obiekt sportowy ORLIK 2012 był wybudowany w 2008 roku - od tego czasu służył uczniom Szkoły Podstawowej nr 12, Gimnazjum nr 29 oraz okolicznym mieszkańcom. Zlokalizowany w sercu osiedla MIESZKA I pełni bardzo ważną rolę w życiu jego mieszkańców. Bowiem ze względu na swoją całodobową dostępność pozwala na aktywne spędzanie czasu nie tylko dzieciom i młodzieży, ale również osobom dorosłym uprawiającym sport. Co więcej jest przeznaczony głównie do sportów drużynowych, których nie sposób przecenić w kontekście kształtowania kompetencji społecznych oraz podtrzymywania relacji międzyludzkich. Ponadto, Szkoła Podstawowa od lat uczestniczy w projekcie "Lokalny Animator Sportu", w ramach którego na boisku prowadzone są ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz kalendarz rozgrywek zgłaszających się grup piłkarskich w różnym wieku. Obiekt składa się z boiska do gry w pikę nożną, boiska do koszykówki oraz kontenera, w którym znajduje się toaleta, przebieralnia i pomieszczenie do przechowywania sprzętu sportowego. Po 13 latach intensywnej eksploatacji ORLIK 2012 wymaga renowacji i modernizacji. Stąd pilna potrzeba wymiany murawy oraz modernizacji boiska do koszykówki, która w znacznym stopniu zwiększy funkcjonalność i atrakcyjność tej części naszego ORLIKA. Dzięki tym działaniom będzie mogło z niego korzystać więcej osób.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Widzew-Wschód; Numer działki: 203/11; Id działki: 106106_9.0019.203/11
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 392668
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L093 - Dron do walki ze smogiem i kopciuchami dla Eko Patrolu.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Częściowa zmiana zadania polega na przesunięciu części środków przeznaczonych na wykorzystanie drona na dodatkowe patrole Sekcji Ekologicznej Straży Miejskiej w Łodzi. Większa liczba patroli pozytywnie wpłynie na możliwość skuteczniejszego realizowania interwencji, zrealizowania ich większej liczby oraz skrócenie czasu ich realizacji. W związku z powyższym liczbę sesji z wykorzystaniem drona określono na 30 wylotów.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Teren całego miasta
DODATKOWE LOKALIZACJE: Teren całego miasta
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 156825
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L094 - Weterynarz dla Animal Patrolu.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Inne
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest pozyskanie funduszy na pokrycie kosztów obsługi weterynaryjnej „podopiecznych” sekcji Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi. Aktualny schemat przebiegu interwencji uważamy za niewystarczająco dobry, bowiem w przypadku zwierząt rannych, potrąconych, wymagających natychmiastowej opieki weterynaryjnej lub (w skrajnych wypadkach) eutanazji, funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą udzielić wyłącznie opieki przedmedycznej (unieruchomić zwierzę i przetransportować). Brak możliwości zastosowania terapii, w tym podawania jakichkolwiek medykamentów (z przyczyn formalnych funkcjonariusze Straży Miejskiej nie mają uprawnień do podawania leków przeciwbólowych czy sedacyjnych) prowadził często do wielogodzinnych, dodatkowych, a możliwych do uniknięcia cierpień rannych zwierząt. W skrajnych przypadkach zwierzę umiera z bólu, stresu i odniesionych ran, nie uzyskawszy pomocy, bądź jest odławiane i transportowane (np. z otwartym złamaniem) bez jakiegokolwiek znieczulenia. Projekt niniejszy ma na celu zdobycie środków na wsparcie sekcji Animal Patrol o możliwość korzystania w sposób nieograniczony z usług zakontraktowanych i będących do dyspozycji 24h na dobę weterynarzy, którzy udawać się będą na miejsce „zdarzenia” wraz z funkcjonariuszami (lub równolegle własnym środkiem transportu). System ten umożliwi udzielenie profesjonalnej pomocy zwierzętom tak szybko, jak to możliwe, a w konsekwencji zmniejszy ich cierpienia i stres. Potrzebę tego typu wsparcia skonsultowaliśmy z przedstawicielem łódzkiej Straży Miejskiej, Zastępcą Komendanta ds. Prewencji, Panem Piotrem Czyżewskim, uzyskując pełną akceptację pomysłu i utwierdzając się w przekonaniu o celowości tego typu projektu.
DODATKOWE LOKALIZACJE: Teren całego miasta
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L095 - Remont i modernizacja przestrzeni XII LO: szatnia, dyżurka, bufet i ksero
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Brak maksymalnego zagospodarowania przestrzeni powoduje tłok jaki tworzy się po zajęciach. Obecny metraż każdego boksu to 4m kwadratowe, z którego w jednym czasie korzysta 60 osób. Co ma również wpływ na ewakuację w razie zagrożenia. Pozostałą część przestrzeni wypełniłaby dyżurka, szatnia dla gości i nauczycieli oraz część bufetowa, w której nasza młodzież mogłaby się posilić. Z uwagi na historię budynku, polepszyłaby się jego funkcjonalność jak i reprezentatywność podczas uroczystości z udziałem władz miasta, członków Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego czy pozostałych mieszkańców Łodzi.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 14/1; Id działki: 106105_9.0002.14/1
DODATKOWE LOKALIZACJE: Anstadta 7
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 1551040
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L096 - Zajęcia taneczne wspierające uczniów w trudnościach emocjonalnych - Zumba
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Projekt powstał na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów z l i ll etapu edukacyjnego. Zajęcia te odbywałyby się cyklicznie dwa razy w tygodniu przez cały rok szkolny 2021/2022. Zumba Kids to zajęcia łączące w sobie rożne elementy rytmiczno-muzyczne. Zumba pomaga uwolnić emocje, rozładować napięcie, poprawić koordynację ruchową i sprawność fizyczną.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L097 - Modernizacja i wyposażenie Pracowni komputerowej w XII LO
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Remont sali informatycznej, żeby spełniała ona standardy nowoczesnej szkoły jest bardzo konieczny. Nowe stanowiska pracy zapewniłyby prawidłową postawę ciała przy patrzeniu w monitor. Nowe komputery będą zachęcały, ułatwiały dostęp do informacji i nowych technologii oraz umożliwią pracę społeczności szkolnej przy różnego rodzaju przedsięwzięciach takich jak: tworzenie elektronicznej gazetki, czy przy promocji szkoły. Oprogramowanie dla słabowidzących zniesie pewnego rodzaju bariery i pozwoli na korzystanie w pełni z komputera.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 12/1; Id działki: 106105_9.0002.12/1
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 171000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L098 - Remont i modernizacja części budynku wraz z wymianą ogrodzenia i nawierzchni PSM I st. im. A. Tansmana w Łodzi.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Konieczne jest odwodnienie i odgrzybienie ściany zachodniej budynku: częściowe odkopanie fundamentów budynku, skuwanie tynku zewnętrznego, odgrzybienie ściany, zabezpieczenie przed wilgocią, położenie nowego tynku, wykonanie niecki odwadniającej. Niezbędny jest remont łazienek: skuwanie starej glazury i terakoty, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana armatury i sanitariatów; położenie kafli i terakoty, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej z koniecznością zabezpieczenia dźwiękochłonnego; konieczność wymiany ogrodzenia terenu szkoły (bezpieczeństwo):demontaż starego, skorodowanego ogrodzenia oraz rozbicie starej podmurówki ogrodzenia, zdjęcie starej nawierzchni, wyrównanie terenu, utwardzenie nawierzchni i położenie kostki brukowej, założenie nowego ogrodzenia wraz z podmurówką.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 12/1 w obrębie W-22
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 130000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L099 - Kocham Żużel - trójwymiarowy, podświetlany napis w okolicach Stadionu Żużlowego, promujący dyscyplinę. Działka P17-33/70 przy ulicy 6 sierpnia 71.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Trójwymiarowy napis LED 3D o treści KOCHAM ŻUŻEL wraz z telebimem Konstrukcja jest podświetlana OPIS: Instalacja ma na celu przybliżenie, rozpropagowanie sportów motorowych jak największej liczbie mieszkańców. Celem jest stworzenie miejsca w łódzkiej przestrzeni publicznej, które będzie przybliżać, informować, promować sporty motorowe wszystkim łodzianom. Instalacja składa się z dwóch zintegrowanych elementów: 1. Napis KOCHAM ŻUŻEL 2. TELEBIM Ad. 1 Napis to strefa do robienia zdjęć na tle stadionu Moto Arena Łodź. Dostępna całodobowo dla wszystkich. Podświetlana, stanie się atrakcja o każdej porze dnia. Ad. 2 Telebim nie większy niż 4m x 6m. Na ekranie będą emitowane spoty, materiały filmowe ukazujące dyscypliny motorowe, które mogą rozgrywać się na Moto Arenie Łódź. Telebim będzie filmowym źródłem informacji przybliżający łodzianom czarny sport. Ponadto na telebimie będą emitowane najważniejsze informacje z rozgrywanych na łódzkim stadionie meczów np. prezentacje zawodników, wyniki meczów, tabele ligowe, skróty meczów etc., w tym informacje z bieżącego widowiska sportowego. Stała instalacja KOCHAM ŻUŻEL wraz z telebimem będzie stanowiła sportową, multimedialną atrakcję nie tylko dla łodzian. Specyfikacja techniczna napisu KOCHAM ŻUŻEL: - fronty z plexi opal gr. 6 mm - boki hips grubości 5 mm - wewnętrzny tył pcv spienione gr. 10 mm - wewnętrzna konstrukcja stalowa, spawana, zabezpieczona antykorozyjnie - tyły liter dibond - wewnętrzne podświetlenie led Napis przymocowany do klocków betonowych prefabrykowanych. Konstrukcja stalowa, spawana, może być ocynkowana, malowana nawierzchniowo. Dodatkowo klocki betonowe obudowane cokołem, tak, by całość była estetyczna.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Stare Polesie; Numer działki: 33/70; Id działki: 106104_9.0017.33/70
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 170000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L100 - Nowoczesna fontanna podłogowa na Stawach Jana
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Dawniej, jeszcze jakoś do 2000 r. na Stawach Jana w proponowanym miejscu był brodzik z fontanną i zjeżdżalnią. Proponuję przywrócić fontannę, która będzie podobna do tej w Parku Poniatowskiego, tzn. będzie podświetlana kolorowymi światłami LED oraz będzie posiadać kilkanaście-kilkadziesiąt dysz o różnej wysokości strumienia wody. Cykl dysz będzie zaprogramowany zmiennie. Otoczenie fontanny będzie stanowić mała architektura: ławki oraz nasadzenia roślin, np. krzewów i traw ozdobnych. Projekt był zgłaszany w BO 2019/2020, ale zdobył ciut za mało głosów - przegrał o włos w głosowaniu z innymi projektami dla osiedla Chojny.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Chojny; Numer działki: 746/26; Id działki: 106103_9.0027.746/26
DODATKOWE LOKALIZACJE: Ewentualnie działka 106103_9.0027.746/28
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 1334000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
Kontakt