I i II etap oceny projektów wraz z decyzją Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO

Wykaz projektów zaopiniowanych pozytywnie

Wykaz projektów zaopiniowanych negatywnie

Zgodnie z § 11 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/1256/21 z dnia 17 marca 2021 r., w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, w przypadku niedopuszczenia projektu pod głosowanie, Lider może złożyć umotywowane odwołanie do Prezydenta Miasta Łodzi.

Odwołania należy składać w terminie 6 - 12 września 2022 r. w formie elektronicznej, na adres mailowy: projekt.bo@uml.lodz.pl lub papierowej, w Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi, 90-96 Łódź, ul. Piotrkowska 104;

Kontakt