Złóż projekt

Już możesz składać wnioski

W formie elektronicznej - przez aplikację

Projekty będzie można składać w formie elektronicznej od 20 kwietnia 2022 roku, od godziny 00:00 do 23 maja 2022 r. do godziny 24:00, za pomocą specjalnej aplikacji na formularzu projektu.

Zachęcamy do złożenia projektu w formie elektronicznej. Już od godziny 00:00 w dniu 20 kwietnia 2022 roku wypełnisz formularz on-line, który krok po kroku pomoże Ci przygotować zgłoszenie projektu, umożliwi dodanie załączników. 


W formie papierowej - zakończono

Składanie projektu w formie papierowej trwa od 20 kwietnia 2022 roku, od godziny 8:00, do 9 maja 2022 roku do godziny 16:00, wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu będzie można również:

 1. dostarczyć do jednego z punktów informacyjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach:
  - ul. Zachodnia 47, - al. Politechniki 32, - ul. Krzemieniecka 2b, - al. Piłsudskiego 100, - ul. Piotrkowska 110 w godzinach pracy Urzędu. Formularze papierowe będą również dostępne w wyżej wymienionych punktach.

 2. lub przesłać drogą korespondencyjną na adres: Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 (o ważności przesłanego projektu decyduje data stempla pocztowego). 

Pamiętaj:

Do projektu składanego za pomocą aplikacji należy dołączyć skan lub zdjęcie listy poparcia projektu. W sytuacji składania projektu w formie papierowej, listę poparcia należy dostarczyć do jednego ze wskazanych punktów informacyjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców tj. ul. Zachodnia 47, - al. Politechniki 32, - ul. Krzemieniecka 2b, - al. Piłsudskiego 100, - ul. Piotrkowska 110 w godzinach pracy Urzędu. w godzinach jego pracy.

Jeżeli projekt dotyczy instytucji, należy dostarczyć skan lu zdjęcie opinii zarządzającego instytucją oraz sposobu realizacji klauzuli ogólnodostępności przy składaniu projektu w formie elektronicznej. Opinie zarządzającego wraz z realizacją klauzuli ogólnodostępności można dostarczyć w formie papierowej do jednego z ww. punktów informacyjnych.

Pamiętaj:

 • szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć całkowitej kwoty przeznaczonej na dane osiedle lub w przypadku projektów ponadosiedlowych 2 000 000 zł;
 • każdy projekt musi mieć dokładnie wskazane osiedle, na którym będzie realizowany (należy pamiętać, że chodzi o nazwę jednostki pomocniczej miasta – osiedla, np. Bałuty Centrum, nie zaś zwyczajowo używanej nazwy);
 • nazwa zgłaszanego projektu może składać się maksymalnie z 20 wyrazów, a jego opis powinien mieć możliwie zwięzłą formę;
 • zwrócić uwagę na to, aby realizacja projektu była możliwa w ciągu jednego roku budżetowego;
 • zgłoszony projekt musi uwzględniać kryterium gospodarności (np. nie powinno się najpierw kłaść nowej nawierzchni drogi, a w kolejnym roku rozkopywać, by wykonać planowane już wcześniej odwodnienie).

Dodaj listy poparcia:

 • do projektu osiedlowego lista poparcia musi zawierać co najmniej jeden podpis mieszkańca,
 • w przypadku projektu ponadosiedlowego wymagane jest co najmniej dwadzieścia podpisów mieszkańców.

KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022/2023

Kontakt