Mapa projektów

Współtwórz z nami mapę zrealizowanych projektów!

Drodzy Łodzianie, zapraszamy Was do wspólnego tworzenia mapy projektów zrealizowanych dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Poza podstawowymi informacjami o realizacjach (tytuł, edycja budżetu, lokalizacja) chcielibyśmy zamieścić zdjęcia ilustrujące poszczególne działania - po 1 do projektu. Zapraszamy do przesyłania zdjęć. Szczegóły poniżej.

Budżet Obywatelski projekty realizowane

B0029BC - Zakup książek i audiobooków dla MBP.
lokalizacja: Filia nr 2, 91-471 Łódź, ul. Łagiewnicka 118 c
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0033 - Toalety w Arturówku
lokalizacja: Arturówek, teren wokół stawów kąpielowego i kajakowego. Osiedle Łagiewniki
rejon: Bałuty
osiedle: Łagiewniki
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
B0034TW - Zaczytaj się na Żubardzkiej.
lokalizacja: MBP nr 21, ul. Żubardzka 3.
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0035 - Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.
lokalizacja: Filia nr 18, 91-498 Łódź, ul. Wodnika 7
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
B0038BD - Oznakowanie skrzyżowania ulic Jonschera i Niemojewskiego.
lokalizacja: ul. Jonschera, (809/15), ul. Niemojewskiego (809/10)
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0039 - „Multi-Senior” – rozwój multimedialny seniorów poprzez doposażenie Domu Dziennego Pobytu, ul. Organizacji WiN 37, w sprzęt audiowizualny i nagłaśniający
lokalizacja: Dom Dziennego Pobytu, ul. Organizacji WiN 37
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczne
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0039TW - Zakup książek dla czytelników MBP filia nr 7.
lokalizacja: MBP nr 7, ul. Aleksandrowska 12
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0042 - Mały uśmiech Łodzi - poprawa i budowa infrastruktury palców zabaw na terenie dzielnicy Bałuty - tereny zielone Bałut
obraz:
lokalizacja: tereny zielone Bałut
rejon: Bałuty
osiedle:
kategoria: Sport i rekreacja
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0042BD - Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci, młodzieży i starszych przy ASP.
lokalizacja: Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (między al. Palki a ul. Pankiewicza)
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Sport i rekreacja
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0042BD - Zaczytana Marynarska - zakup książek i audiobooków do biblioteki.
lokalizacja: Filia nr 6, 91-803 Łódź, ul. Marynarska 9
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0044 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Publicznym nr 7, ul. Rojna 33
lokalizacja: Rojna 33
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0044 - Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.
lokalizacja: realizacja zadania merytorycznego na terenie Teofilowa. Realizacja przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych Plaster
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
B0044LA - Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Kuropatwiej.
lokalizacja: przy skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej i ul. Kuropatwiej (B11-7/35, 7/60)
rejon: Bałuty
osiedle: Łagiewniki
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0045LA - Kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki
lokalizacja: działki nr 25/25, 78/27, 78/26, 168/5, 78/29, 164/3, 139/18, 120/8, 96/10, 96/8, 78/55, 306/5, 306/3 obręb B-11 oraz 162/4, 111, 27/5 obręb B-10
rejon: Bałuty
osiedle: Łagiewniki
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0048 - Zakup elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów
lokalizacja: Zadanie nie zostało zrealizowane. Zarząd Dróg i Transportu dwukrotnie ogłosił przetarg na realizację przedmiotowego zadania. W obu przypadkach jedynym oferentem była firma Sprint S.A. o/Bydgoszcz, która złożyła ofertę na kwotę 682 908, 00 zł, tj. ponad dwukrotnie więcej niż wynoszą środki budżetowe przeznaczone na ten cel. Jednocześnie wyjaśniam, iż ze względu na fakt, że w przypadku obu przetargów do Zarządu Dróg i Transportu wpłynęły oferty na realizację inwestycji, nie ma możliwości zlecenia zadania w trybie bezprzetargowym, np. poprzez zamówienie z wolnej ręki. ZDiT przeanalizuje możliwość realizacji zadania w najbliższych latach jako część innego zadania związanego z modernizacją infrastruktury przystankowej, co może wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji. Powyższa informacja została również przekazana wnioskodawcy pismem z dnia 19.12.2014 r., znak: ZDiT-TT.40200.165.2014.
rejon: Bałuty
osiedle:
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0048 - Zakup elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów
lokalizacja: --
rejon: Bałuty
osiedle:
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0048WL - Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.
lokalizacja: ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20
rejon: Bałuty
osiedle: Wzniesień Łódzkich
kategoria: Inne
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0049TW - Rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej - przejazd rowerowy przez Kaczeńcową.
lokalizacja: południowa strona skrzyżowania ul. Aleksandrowska/ul. Kaczeńcowa (B35-79/72)
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Infrastruktura rowerowa
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0050 - Utworzenie parku między Lutomierską i Drewnowską
lokalizacja: Zieleniec między Lutomierską i Drewnowską
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0052BD - Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu wystawienniczego do biblioteki, ul. Chryzantem 2.
lokalizacja: MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt