Harmonogram

Harmonogram ŁBO 2019/2020

Data Wydarzenie
 23 maja -
10 czerwca 2019
Składanie projektów do ŁBO
23 maja - 14 sierpnia 2019 Analiza merytoryczna złożonych projektów
 23 maja - 26 lipca 2019 Wydawanie opinii dla projektów przez Rady Osiedli
 29 lipca - 14 sierpnia 2019 Posiedzenia Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi
19 sierpnia 2019 Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego ds. Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego
 20 - 26 sierpnia 2019 Możliwość składania przez Projektodawców odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie
do 31 sierpnia 2019 Opublikowanie listy projektów do głosowania oraz punktów do głosowania
 14 - 29 września 2019 Głosowanie na projekty drogą papierową
 14 września -
6 października 2019
Głosowanie na projekty drogą elektroniczną
 22 października 2019 Ogłoszenie wyników ŁBO 2019/2020

 

 

Kontakt