Podział środków między osiedla dla Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020

Nazwa osiedla

Skrót dla osiedla

Liczba mieszkańców*

Kwota dla osiedla

Bałuty Centrum

BC

44680

2.989.000,00 zł

Bałuty Doły

BD

40349

2.734.000,00 zł

Bałuty Zachodnie

BZ

7002

766.000,00 zł

Julianów-Marysin-Rogi

JM

11462

1.030.000,00 zł

Łagiewniki

LA

1669

452.000,00 zł

Radogoszcz

RA

30790

2.170.000,00 zł

Teofilów-Wielkopolska

TW

42946

2.887.000,00 zł

Wzniesień Łódzkich

WL

1314

431.000,00 zł

Nazwa osiedla

Skrót dla osiedla

Liczba mieszkańców*

Kwota dla osiedla

Chojny

CH

32059

2.245.000,00 zł

Chojny-Dąbrowa

CD

46761

3.112.000,00 zł

Górniak

GO

17622

1.393.000,00 zł

Nad Nerem

NN

1069

416.000,00 zł

Piastów-Kurak

PK

19307

1.492.000,00 zł

Rokicie

RO

16647

1.335.000,00 zł

Ruda

RU

11325

1.021.000,00 zł

Wiskitno

WI

3445

557.000,00 zł

Nazwa osiedla

Skrót dla osiedla

Liczba mieszkańców*

Kwota dla osiedla

Karolew-Retkinia Wschód

KR

35891

2.471.000,00 zł

Koziny

KO

9930

939.000,00 zł

Lublinek-Pienista

LP

5537

680.000,00 zł

im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

MM

1618

449.000,00 zł

Retkinia Zachód-Smulsko

RS

25980

1.886.000,00 zł

Stare Polesie

SP

32734

2.285.000,00 zł

Zdrowie-Mania

ZM

3011

531.000,00 zł

Złotno

ZL

8431

851.000,00 zł

Nazwa osiedla

Skrót dla osiedla

Liczba mieszkańców*

Kwota dla osiedla

Katedralna

KA

35699

2.460.000,00 zł

Śródmieście-Wschód

WS

17451

1.383.000,00 zł

Nazwa osiedla

Skrót dla osiedla

Liczba mieszkańców*

Kwota dla osiedla

Andrzejów

AN

5673

688.000,00 zł

Dolina Łódki

DL

2302

489.000,00 zł

Mileszki

MI

1961

469.000,00 zł

Nowosolna

NO

4147

598.000,00 zł

Nr 33

NR

1079

417.000,00 zł

Olechów-Janów

OJ

21043

1.595.000,00 zł

Stary Widzew

SW

21095

1.598.000,00 zł

Stoki-Sikawa-Podgórze

ST

10590

978.000,00 zł

Widzew Wschód

WW

37254

2.551.000,00 zł

Zarzew

ZA

19811

1.522.000,00 zł

Kontakt