Zasady ŁBO 2019/2020

Zasady Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego

Podstawowe zasady ŁBO:

  1. Można zgłosić tylko projekty osiedlowe
  2. Zgłoszony projekt nie może przekraczać kwoty przeznaczonej dla danego osiedla
  3. Do każdego projektu powinna być dołączona lista poparcia z co najmniej jednym podpisem popierającym dany projekt
  4. W określonym terminie można złożyć odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie
  5. Głosować na projekty może każdy mieszkaniec Łodzi (nie ma ograniczenia wiekowego)
  6. Głosować można na pięć projektów z dowolnie wybranych osiedli
  7. Aby projekt mógł zostać wybrany do realizacji musi uzyskać nie mniej niż 50 ważnych głosów

Zasady Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego określa uchwała Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1787) zmieniona uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2646).

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020

Dodatkowe informacje

Kontakt