ponadosiedlowe

BO 2020/2021 Ponadosiedlowe

(L244) -> W139SW Bezpieczniej w drodze do szkoły! Instalacja progu zwalniającego przed SP37. Lokalizacja: Ulica Szpitalna - Stary Widzew
Dodatkowe informacje o lokalizacji: W22 22/30
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu:

Konieczne jest zamontowanie dodatkowego progu listwowego (najlepiej o wysokości 70mm i prędkości przejazdu <20kmh) w bezpośredniej bliskości przejścia dla pieszych, które położone jest tuż przy wejściu do SP37. Spowoduje to zmniejszenie prędkości samochodów i zwiększy bezpieczeństwo pieszych przechodzących po tym przejściu. Ulica Szpitalna jest popularnym "objazdem" skrzyżowania Piłsudskiego/Niciarniana. Kierowcy z dużą prędkością przejeżdżają przez przejście dla pieszych; którym do szkoły, przedszkola i żłobka chodzą dzieci. Zamontowane w okolicy progi zwalniające "pinezkowe" są nieskuteczne (kierowcy praktycznie nie zwalniają na nich) i położone w dużej odległości od wspomnianego przejścia dla pieszych. Ponadto często "spieszący się" kierowcy nie ustępują pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych. Zakres projektu: Zakup i montaż progu zwalniającego oraz dostosowanie istniejącego oznakowania przez dodanie tabliczek informujących o liczbie progów zwalniających oraz przeniesienie istniejących znaków w odpowiednie miejsce.

Uwagi: PRZEKWALIFIKOWANY NA PROJEKT OSIEDLOWY POD NUMEREM W139SW.
Skan projektu (pdf): L244.pdf
L001 Bezpłatny dostęp do e-bookow dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Plac Wolności 4 - siedziba główna i pozostałe filie w Łodzi.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:

Zadanie polegać będzie na bezpłatnym dostępie do e-bookow dla wszystkich mieszkańców Łodzi realizowane poprzez zakup rocznego abonamentu do platformy Legimi* dostępnego we wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi, oferującego zasób ponad 60 000 książek - ebookow. Dzięki dostępowi do książek elektronicznych możemy czytać bezpiecznie bez wychodzenia z domu co jest bardzo ważne w stanie pandemii, a i w zwykłym czasie wygodne i coraz bardziej powszechne.

Koszty po weryfikacji: 200 000
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): TAK
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): TAK
Skan projektu (pdf): L001.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL001.pdf
L002 Stop dzikim wysypiskom śmieci na terenach zieleni - zakup systemu fotopułapek dla Straży Miejskiej.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Łódź.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:

Aktualnie nielegalne wysypiska śmieci na terenach zielonych w Łodzi to plaga. Ludzie pomimo funkcjonujących bezpłatnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych SZOK wyrzucają bezmyślnie śmieci w bocznych, mało uczęszczanych uliczkach, wzdłuż rzek, wzdłuż nasypów kolejowych, na terenach leśnych i parkowych. Czują sie bezkarni, bo ciężko zidentyfikować sprawce bez dowodów. Przenośne fotopułapki zapewniłyby Straży Miejskiej w Łodzi możliwość zidentyfikowania sprawców zaśmiecania i karanie ich. Samo nagłośnienie faktu, że Straż Miejska posiada taki sprzęt i może go właściwie wszędzie na terenie Łodzi zainstalować, spowoduje zmniejszenie ilości tych spraw, ponieważ zaśmiecający będą obawiać sie konsekwencji finansowych. Należy tez pamiętać o tym, że aktualnie to my - wszyscy mieszkańcy Łodzi, płacimy dodatkowo za sprzątanie przez służby miejskie dzikich wysypisk na terenie miasta i koszty tego wielokrotnie przekraczają jednorazowy zakup pułapek, które mogą posłużyć straży przez wiele lat. Aktualny kształt projektu jest wynikiem połączenia dwóch projektów ponadosiedlowych dotyczących tego samego zagadnienia - L002 oraz L084.

Koszty po weryfikacji: 131 000
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): TAK
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): TAK
Skan projektu (pdf): L002.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL002.pdf
Skan karty zmian (pdf): zL002.pdf
L003 Szlak miłosierdzia w Łodzi.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Łódź.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:

Żyła wśród łodzian, jako zwykła dziewczyna, jedna z najbardziej wpływowych świętych naszych czasów – Św. Faustyna. Jej misją było przekazanie wszystkim ludziom, wierzącym i niewierzącym, że najpełniejszym wyrazem chrześcijańskich wartości są akty miłosierdzia. Żyjąc z dnia na dzień, nie będąc pewnymi jutra, wśród szerzących się przejawów nienawiści i atmosfery uprzedzeń, potrzebujemy światełka wskazującego właściwą drogę. Galeria rzeźb inspirowana życiem Heleny Kowalskiej, patronki Łodzi, nie tylko będzie stanowiła artystyczne wzbogacenie przestrzeni naszego miasta. Każdego roku do Polski przybywają miliony pielgrzymów. Dla części z nich Św. Faustyna i związany z nią kult bożego miłosierdzia są głównymi powodami przyjazdu. Łódź może zyskać wartościową atrakcję turystyczną, dzięki galerii 4 rzeźb naturalnej wielkości, bez cokołów, ustawionych bezpośrednio na chodnikach przedstawiających akty miłosierdzia inspirowane życiem Heleny Kowalskiej. Prace uzupełnią tablice informacyjne i tabliczki kierunkowe, a uroczystemu otwarciu szlaku towarzyszyć będzie ogólnołódzki integracyjny festyn miejski w Parku im. Juliusza Słowackiego. Galeria będzie obejmować następujące rzeźby: 1.Pasaż Abramowskiego – „Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać” – Helena Kowalska pracując w domu przy ul. Abramowskiego, pomagała człowiekowi mieszkającemu pod schodami kamienicy. 2. Ul. Krośnieńska 9, Dom Zakonny – „Podróżnych w dom przyjąć, chorych nawiedzać, strapionych pocieszać” – w miejscu, które jest otwarte dla wszystkich, w tym dla pielgrzymów, mieszkańców okolicznych domów, ludzi biednych i potrzebujących, gdzie każdy może znaleźć pomocną dłoń i dobre słowo, inspiracją dla rzeźby będzie oddanie, z jakim Św. Faustyna realizowała głoszone przez siebie postulaty. 3. Park Wenecja, dziś Park im. Juliusza Słowackiego – „Grzeszących upominać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować” – tutaj Helena Kowalska doznała objawienia, ujrzała Jezusa cierpiącego męki, z powodu jej grzechów i usłyszała wezwanie do porzucenia życia świeckiego i podążenia przeznaczoną jej drogą. Dla świata chrześcijańskiego Jezus jest symbolem najwyższego poświęcenia, wybaczenia bezwarunkowego i miłości absolutnej. Brak miłości bliźniego, szerzenie nienawiści, sądzenie według uprzedzeń jest grzechem. Drogą do jego eliminacji jest wybaczanie zamiast potępiania. Temu będzie poświęcona rzeźba inspirowana historią Heleny Kowalskiej. 4. Plac Katedralny – "Wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, modlić się za żywych i umarłych” – w kościele katedralnym Helena Kowalska podjęła ostateczną decyzję. Modliła się o wskazówki i je usłyszała. Odważnie wyruszyła w zupełnie nową drogę życiową, z ufnością i bez wahania. Wiele lat odrzucano głoszone przez nią przesłanie o bożym miłosierdziu. Jednak jej niezłomna postawa i wsparcie Ducha Świętego sprawiły, że świat uznał ją za apostołkę naszych czasów. Kiedy w dyskusji społecznej dominuje wykluczanie, groźby, osądzanie, każdy może się temu sprzeciwić, odwołując się do wartości chrześcijańskich. Rzeźba przy Katedrze będzie do tego inspiracją.

Koszty po weryfikacji: 281 000
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): TAK
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): TAK
Skan projektu (pdf): L003.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL003.pdf
Skan karty zmian (pdf): zL003.pdf
L004 Kolorowy i bezpieczny dom dziecka.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Ul. Lniana 9, 91-158 Łódź.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu:

Ubogie wyposażenie placu zabaw nie pozwala wychowankom domu dziecka na pełne i beztroskie korzystanie z uroków zabaw na świeżym powietrzu. Zaplanowane działania zakładają aranżację placu zabaw uwzględniającą obsadzenie tego terenu roślinami ozdobnymi. Straż miejska w ramach dodatkowych służb prowadzić będzie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla personelu domu dziecka oraz obejmie ten rejon nadzorem poprawiającym bezpieczeństwo dla rejonu w okolicy osiedla Teofilów Wielkopolska z uwzględnieniem okolicy mieszczącego się tam domu dziecka.

Koszty po weryfikacji: 97 500
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): TAK
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): TAK
Skan projektu (pdf): L004.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL004.pdf
Skan karty analizy (pdf 2): kL004-2.pdf
L005 Dom dziecka dla małych dzieci.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Ul. Drużynowa 3/5, 94-226 Łódź.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu:

Ubogie wyposażenie placu zabaw nie pozwala wychowankom domu dziecka na pełne i beztroskie korzystanie z uroków zabaw na świeżym powietrzu. Pozyskane środki pozwolą na przeprowadzenie prac remontowych budynku domu dziecka pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Straż miejska w ramach dodatkowych służb prowadzić będzie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla personelu domu dziecka oraz obejmie ten rejon nadzorem poprawiającym bezpieczeństwo dla rejonu w okolicy osiedla Złotno z uwzględnieniem okolicy mieszczącego się tam domu dziecka.

Koszty po weryfikacji: 140 000
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): TAK
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): TAK
Skan projektu (pdf): L005.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL005.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: roL005.pdf
L006 Plac zabaw dla Domu Małego Dziecka. - Ul. Zbocze 2a, 92-003 Łódź.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Ul. Zbocze 2a, 92-003 Łódź.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu:

Ubogie wyposażenie placu zabaw nie pozwala wychowankom domu dziecka na pełne i beztroskie korzystanie z uroków zabaw na świeżym powietrzu. Pozyskane środki pozwolą na przeprowadzenie najpilniejszych prac remontowych budynku domu dziecka pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Straż miejska w ramach dodatkowych służb prowadzić będzie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla personelu domu dziecka oraz obejmie ten rejon nadzorem poprawiającym bezpieczeństwo dla rejonu w okolicy osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z uwzględnieniem okolicy mieszczącego się tam domu dziecka.

Koszty po weryfikacji: 150 500
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): TAK
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): TAK
Skan projektu (pdf): L006.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL006.pdf
L007 "Otwarci na świat" doposażenie PPP Nr 2 w Łodzi w przenośny sprzęt komputerowy.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: PPP Nr 2 w Łodzi.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łodzi obejmuje opieką wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkol w rejonie naszego działania. Ponadto w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju pomagamy dzieciom z rejonu całej Lodzi. Aktualnie w odpowiedzi na zaistniała. sytuacja oraz zapotrzebowanie środowiska poszerzyliśmy nasza. ofertę o pracę zdalna. Tym samym docieramy do większego grona potrzebujących. Aby zwiększyć skuteczność naszych oddziaływań niezbędne jest wzbogacenie warsztatu pracy o przenośny sprzęt komputerowy. Zakupione laptopy będą mogły być wykorzystane w diagnozie i terapii dzieci, które z przyczyn zdrowotnych lub ekonomicznych nie mogą dotrzeć do poradni. Stanowiłoby to realną pomoc dzieciom jak i ich rodzicom. Ponadto zakup specjalistycznych programów diagnostyczno - terapeutycznych z zakresu psychologii, pedagogiki lub logopedii pozwoli wzbogacić ofertę placówki. Posiadając przenośny sprzęt komputerowy możemy korzystać z różnych specjalistycznych programów multimedialnych do terapii słuchowych oraz terapii WWR. Wpłynie to korzystnie na poprawę funkcjonowania dzieci oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Wzbogacenie bazy o przenośny sprzęt komputerowy umożliwi dotarcie do wszystkich potrzebujących pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Tym samym likwidujemy bariery i umożliwiamy dostęp większej liczbie dzieci z rejonu całej Łodzi.

Koszty po weryfikacji: 19 000
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): TAK
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): TAK
Skan projektu (pdf): L007.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL007.pdf
Skan karty analizy (pdf 2): kL007-2.pdf
L008 Sprzęt sportowy dla SP116. ul. Ratajska 2/4, 91-231 Łódź
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Sport i rekreacja
Opis projektu:

Doposażenie sprzętu sportowego na WD dla uczniów SP 116 - zakup piłek pompek.

Koszty po weryfikacji: 3 000
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): TAK
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): TAK
Skan projektu (pdf): L008.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL008.pdf
Skan karty analizy (pdf 2): kL008-2.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: roL008.pdf
L009 -> G108CH Stawy Jana – etap VII. Zagospodarowanie przyłączonego terenu zielenią i małą architekturą. Więcej dostępnych toalet w 2021 r.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Stawy Jana w Łodzi
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Sport i rekreacja
Opis projektu:

W etapie VII ma zostać wykonany projekt zagospodarowania całego terenu zielenią ze szczególnym naciskiem na nowo włączone działki. Jest to konieczne, aby zieleń na stawach jana tworzyła spójną całość, a nie była sadzona chaotycznie - w oderwaniu od wyglądu całości obiektu. Na nowym terenie planowana jest "Zielona Strefa ciszy" - szpalery drzew i krzewów mają zamykać wyodrębnioną przestrzeń w kształcie owalu, gdzie pośród krzewów i kwiatów będzie można spacerować alejami lub odpoczywać na ławkach. W pobliżu rzeki rozplanowane zostaną dodatkowo leżaki i miejsca siedzące dopasowane stylem do funkcjonujących już nad stawem elementów.

Uwagi: Przekwalifikowano na G108CH
Skan projektu (pdf): L009.pdf
L010 Plac zabaw – Żłobek - Doposażenie
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Sport i rekreacja
Opis projektu:

Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe dla najmłodszych 1-3 lat. Bezpieczne, certyfikowane z bezpieczną nawierzchnią. Urządzenie to lokomotywa z tunelem, małą kładką do wspinaczki, kredową tablicą w żywych kolorach z metalu, plastiku, drzewa.\

Uwagi: Projekt wycofany przez Lidera.
Skan projektu (pdf): L010.pdf
L011 Przedszkole 173 – Poprawa bezpieczeństwa
Dodatkowe informacje o lokalizacji: PM 173 w Łodzi
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu:

Remont fragmentu chodnika prowadzącego do głównego wejścia do przedszkola - polegający na wymianie płyt chodnikowych na nowej wyrównanie podbudowy wraz z naprawieniem ubytku w schodach.

Koszty po weryfikacji: 26 900
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): NIE
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): NIE
Skan projektu (pdf): L011.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL011.pdf
Skan karty analizy (pdf 2): kL011-2.pdf
L012 Kompleks rekreacyjno-sportowy dla szkoły i osiedla na terenie SP 116. ul. Ratajska 2/4, 91-231 Łódź.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu:

W ramach projektu: wymiana kostki oraz wysypanie kamienia ozdobnego na obszarze boiska oraz alejek docelowych do boiska, odnowienie boiska do piłki nożnej, budowa boiska do koszykówki, siatkówki, wiaty luźno stojącej zadaszonej i oszklonej jako zaplecza na sprzęt sportowy i miejsce do gry w tenisa, zakupienie sprzętu i urządzeń sportowych między innymi stołów do tenisa, urządzeń do ćwiczeń, szachów wielkogabarytowych, zakupienie ławeczek edukacyjnych itp. oraz instalacja oświetlenia, instalacja źródełka/poidełka wody pitnej, remont zaplecza technicznego wraz z szatniami i korytarzami, wymiana drzwi.

Koszty po weryfikacji: 2 000 000
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): TAK
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): TAK
Skan projektu (pdf): L012.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL012.pdf
Skan karty analizy (pdf 2): kL012-2.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: roL012.pdf
L013 Cztery pory roku w ogrodzie – strefa relaksacyjno – dydaktyczna i wymiana chodnika dla społeczności szkolnej i lokalnej przy SP 125.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: SP 125 w Łodzi.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie ogrodu sensorycznego na terenie SP 125 oraz wymiana bardzo zniszczonego, nierównego chodnika prowadzącego do szkoły oraz wzdłuż budynku i przed wejściem głównym. Projekt ma na celu stworzenie miejsca, w którym rodzice i opiekunowie oraz sami uczniowie będą mogli spędzić czas w oczekiwaniu na swoje dzieci i dorośli są coraz bardziej zestresowani, mają mnóstwo obowiązków, a coraz mniej czasu na odpoczynek. Tego typu ogród jest również narzędziem edukacyjnym. Rośliny będą tak dobrane, aby różnorodność gatunków odzwierciedlała zmienność przyrody w poszczególnych porach roku.

Koszty po weryfikacji: 167 000
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): TAK
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): TAK
Skan projektu (pdf): L013.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL013.pdf
Skan karty analizy (pdf 2): kL013-2.pdf
L014 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 154.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Ul. Przełajowa 21, Łódź.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu:

Projekt zakłada modernizację placu zabaw - wymianę jednego zestawu zabawowego z wieżami i zjeżdżalniami na nowy, zrobiony w całości z tworzywa sztucznego bądź metalu, aby nadawał się do dezynfekcji. Dotychczasowy plac zabaw składa się głównie z elementów drewnianych, które z upływem czasu bardzo się zniszczyły i wymagają ciągłych napraw. Ponadto nie nadają się one do dezynfekcji, stąd też w czasie epidemii są całkowicie wyłączone z użytku.

Koszty po weryfikacji: 25 000
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): TAK
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): TAK
Skan projektu (pdf): L014.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL014.pdf
Skan karty analizy (pdf 2): kL014-2.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: roL014.pdf
L015 „Kolorowa kraina malucha” – Zakup wyposażenia i zabawek w żłobku nr 26.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: 94-002 ŁÓDŹ, UL.SPRINTERÓW 11.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu:

Projekt zakłada zakup wyposażenia m.in zabawek odpowiednich dla dzieci w wieku od roku do 3 lat.

Koszty po weryfikacji: 7 000
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): NIE
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): NIE
Skan projektu (pdf): L015.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL015.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: roL015.pdf
L016 Pracownia Tomatisa – modernizacja gabinetów logopedycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łodzi.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łodzi.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu:

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łodzi obejmuje opieką wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół w rejonie działania poradni, a także dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Szczególnie dzieci wymagające intensywnej, wielospecjalistycznej rehabilitacji. Mamy wykwalifikowaną kadrę, ale żeby zwiększyć skuteczność naszych działań niezbędna jest modernizacja i wzbogacenie gabinetu logopedycznego w wysokospecjalistyczny sprzęt terapeutyczny. Planujemy zakupić zestaw: "Uwaga słuchowa - metoda Tomatisa", przeszkolić terapeutów w zakresie tej metody, zakupić profesjonalne oprogramowanie logopedyczne "Logopedia Pro-multimedialny gabinet" oraz wyremontować i zmodernizować gabinety logopedyczne.

Koszty po weryfikacji: 95 300
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): TAK
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): TAK
Skan projektu (pdf): L016.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL016.pdf
Skan karty analizy (pdf 2): kL016-2.pdf
L017 EKO-TRANSPORT czyli stojaki na rowery przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łodzi.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Ul. Motylowa 3.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:

Założeniem projektu jest montaż stojaków przy podjeździe do PP-P nr 2 w Łodzi. Na przestrzeni ostatnich lat zauważamy znaczny wzrost liczby klientów przyjeżdżających rowerami do poradni. Niewielka powierzchnia poczekalni zmusza ich do pozostawiania rowerów przed budynkiem. Rowery często przypinane są do barierek znajdujących się przy podjeździe dla wózków. Utrudnia to dostęp do poradni zarówno osobom niepełnosprawnym, rodzicom z małymi dziećmi jak i pieszym. Montaż stojaków rowerowych udrożniłby dojście do poradni, a tym samym zwiększyłby bezpieczeństwo osób korzystających z naszych usług.

Koszty po weryfikacji: 3 500
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): NIE
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): NIE
Skan projektu (pdf): L017.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL017.pdf
L018 Budowa drogi/ścieżki rowerowej od ulicy Rzgowskiej - wzdłuż ulicy Paradnej, do Trasy Górnej.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Od ulicy Rzgowskiej - wzdłuż ulicy Paradnej, do Trasy Górnej.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu:

Chcąc powiększyć teren rekreacyjny oraz zachęcić większą liczbę osób do korzystania z rowerów - chcielibyśmy zgłosić do Budżetu Obywatelskiego projekt budowy drogi/ścieżki rowerowej łączącej tą zlokalizowaną wzdłuż ulicy Rzgowskiej i poprowadzić ją ulicą Paradną, aż do ścieżki rowerowej mieszczącej się przy Trasie Górnej.

Koszty po weryfikacji: 1 500 000
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): TAK
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): TAK
Skan projektu (pdf): L018.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL018.pdf
L019 PM 65 - Moje Przedszkole - Piękne, zdrowe, kolorowe.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: PM 65 w Łodzi.
Osiedle / ponadosielowe: Ponadosiedlowe
Kategoria projektu (lista): Edukacja dzieci i młodzież
Opis projektu:

Budynek położony przy ul. Przybyszewskiego 92 pełni dwojaką funkcję. Mieści się w nim przedszkole oraz organizowane są komisje wyborcze. Budynek wymaga generalnego remontu, poza oknami, które już zostały wymienione. Niezbędne jest położenie nowej elewacji (ze ścian odpada tynk, jedna ściana pokryta jest sidingiem, którego fragmenty notorycznie urywa wichura i jest poddawany ciągle naprawie). Konieczne jest docieplenie budynku, opaska odwadniająca, odwilgocenie i izolacja ścian piwnic, w których znajduje się szatnia dla dzieci. Podczas ulewnych deszczy napływa do piwnic woda i konieczne są interwencje Straży Pożarnej. Ściany w tym miejscu są zawilgocone, co niekorzystnie wpływa na zdrowie dzieci, a możliwości przeniesienia szatni w inne miejsce nie na. Remontu wymagają schody do szatni i do głównego wejścia. Mają one szereg wyłomów co utrudnia wchodzenie po nich zwłaszcza dzieciom i osobom starszym. W oprawie drzwi bocznych powstały uszczerbki przez które leci woda do środka oraz wieje chłodem. Termomodernizacja budynku będzie skutkować nie tylko walorami estetycznymi, ale przede wszystkim przyczyni się do oszczędności energii cieplnej, bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków.

Koszty po weryfikacji: 650 000
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): TAK
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): TAK
Skan projektu (pdf): L019.pdf
Skan karty analizy (pdf): kL019.pdf
Skan karty analizy (pdf 2): kL019-2.pdf
Kontakt