Śródmieście

BO 2020/2021 Śródmieście

S001WS "Wierzby na Wierzbowej" - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Źródłowej do ul. Tuwima.
Nazwa osiedla (lista): Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu (lista): Tereny zielone i ochrona środowiska
Opis projektu:

Nasadzenie 10 sadzonek (wys. min. 2m) wierzby płaczącej (salix sepulcralis) na zieleńcu u zbiegu ul. Wierzbowej i ul. Żródłowej.

Koszty po weryfikacji: 3 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S001WS.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS001WS.pdf
Skan karty zmian (pdf): zS001WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): rS001WS.pdf
S002KA Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników Biblioteki Czterech Kultur.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Ul. Brzeźna 10.
Nazwa osiedla (lista): Katedralna
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:

Zaproponowane zadanie skupia się na regularnym pozyskiwaniu nowości wydawniczych, które będą odpowiadały na potrzeby czytelników z każdej grupy wiekowej. Planuje się zakupić ok. 650 nowości wydawniczych.

Koszty po weryfikacji: 12 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S002KA.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS002KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): Opinia Rady Osiedla Katedralna.pdf
S003WS Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Lumumby 12.
Nazwa osiedla (lista): Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:

Realizacja zadania umożliwi systematyczny zakup nowości wydawniczych wzbogacając ofertę biblioteki. Przyczyni się do rozwoju czytelnictwa pozwalając każdemu na łatwy dostęp do książek.

Koszty po weryfikacji: 10 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S003WS.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS003WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): rS003WS.pdf
S004KA OTWARTA KSIĄŻKA - zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Otwartej.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Narutowicza 8/10.
Nazwa osiedla (lista): Katedralna
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:

Pozyskane środki wykorzystane zostaną na zakup nowości książkowych wydanych zarówno w formie tradycyjnej jak i audiobooków.

Koszty po weryfikacji: 15 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S004KA.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS004KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): Opinia Rady Osiedla Katedralna.pdf
S005WS Sekundniki przy światłach sygnalizacji na skrzyżowaniu Narutowicza-Uniwersytecka/Rodziny Scheiblerów.
Nazwa osiedla (lista): Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu:

W miastach, w których są sekundniki przy sygnalizacji są one bardzo chwalone przez kierowców jako zdecydowanie ułatwiające poruszanie się po mieście, dlatego proponujemy jako pilotaż zamontowanie ich na jednym skrzyżowaniu by łódzcy kierowcy mieli możliwość zapoznania się z tym rozwiązaniem i oceny czy chcą wprowadzenia takiego systemu w szerszym zakresie.

Koszty po weryfikacji: 18 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Nie
Skan projektu (pdf): S005WS.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS005WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): rS005WS.pdf
S006KA Monitoring na ul. Gdańskiej.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: S1-29/6.
Nazwa osiedla (lista): Katedralna
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:

Celem montażu 2 kamer na skrzyżowaniu ulic Gdańska/Próchnika i w jego bezpośrednim sąsiedztwie jest poprawa stanu bezpieczeństwa dla dzieci uczęszczających do pobliskiej SP 23, rodziców z dziećmi uczęszczającymi do PM 41 oraz mieszkańców.

Koszty po weryfikacji: 95 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S006KA.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS006KA.pdf
Skan karty analizy (pdf 2): zS006KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): Opinia Rady Osiedla Katedralna.pdf
S007KA Piękna fontanna przy ulicy Tuwima.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: S6-189/17.
Nazwa osiedla (lista): Katedralna
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:
Fontanna przy Tuwima, niedaleko Piotrkowskiej jest brudna i odrażająca. Czas to zmienić. Umyć, zadbać o zieleń, nowe ławki oraz podświetlić mocnym strumieniem światła fontannę i jej okolice celem zniechęcenia alkoholików do spożywania tam alkoholu i oddawania moczu.
Koszty po weryfikacji: 100 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S007KA.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS007KA.pdf
Skan karty zmian (pdf): zS007KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): Opinia Rady Osiedla Katedralna.pdf
S008KA Rowerowy Pasaż Abramowskiego - budowa podjazdu między alejkami, montaż stojaków.
Nazwa osiedla (lista): Katedralna
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:

Projekt zakłada: budowę podjazdu dla wózków i rowerów, łączącego alejkę pieszo-rolkowo-rowerową z alejką wzdłuż dawnych komórek. Powinien on się znajdować obok schodków, w miejscu obecnej wydeptanej ścieżki (zdjęcie w załączniku); ustawienie stojaków rowerowych obok placu zabaw (2 szt.) oraz tężni (1 szt.).

Koszty po weryfikacji: 25 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S008KA.pdf
Załącznik do projektu (pdf): S008KA - załącznik.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS008KA.pdf
Skan karty zmian (pdf): zS008KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): Opinia Rady Osiedla Katedralna.pdf
S009WS Zaczytaj się w Dygresji! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 38 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 84.
Nazwa osiedla (lista): Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:

Celem projektu jest stałe i systematyczne powiększanie księgozbioru o nowości wydawnicze. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup wydawnictw literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literatury popularnonaukowej.

Koszty po weryfikacji: 5 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S009WS.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS009WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): rS009WS.pdf
S010WS Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii Nr 39, ul. Pomorska 96A.
Nazwa osiedla (lista): Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników biblioteki uatrakcyjni księgozbiór literatury pięknej oraz popularnonaukowej poszczególnych poziomów wiekowych - najmłodszych, dzieci szkolnych, młodzieży oraz rodziców.

Koszty po weryfikacji: 5 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S010WS.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS010WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): rS010WS.pdf
S011WS Nowości dla biblioteki, Filia nr 41 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Narutowicza 91A.
Nazwa osiedla (lista): Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:

Zadanie skupia się na pozyskaniu najnowszych książek, których zakup dokonywany jest z uwzględnieniem próśb i potrzeb czytelników.

Koszty po weryfikacji: 15 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S011WS.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS011WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): rS011WS.pdf
S012KA Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii Nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
Nazwa osiedla (lista): Katedralna
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na zakup książek w wersji papierowej i mówionej - na nośniku elektronicznym.

Koszty po weryfikacji: 10 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S012KA.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS012KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): Opinia Rady Osiedla Katedralna.pdf
S013WS Przyjazne Osiedle - ul. Pomorska 115.
Nazwa osiedla (lista): Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:

Budowa placu zabaw wewnątrz przedmiotowego podwórka ul. Pomorska 115 przyczyni się do podniesienia poziomu jakości życia na tym terenie jak również zwiększy relatywnie ilość czasu spędzanego przez dzieci na świeżym powietrzu.

Koszty po weryfikacji: 300 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S013WS.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS013WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): rS013WS.pdf
S014WS Przyjazna Pomorska 88.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: S2-29/39, S2-29/38.
Nazwa osiedla (lista): Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:

Wyburzenie przedmiotowych schodów zwiększy atrakcyjność przestrzeni publicznej tej części os. Śródmieście-Wschód.

Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie):
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie):
Uwagi: PROJEKT WYCOFANY PRZEZ LIDERA.
Skan projektu (pdf): S014WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): rS014WS.pdf
S015KA Automatyka i piloty do bramy wjazdowej - ul. Więckowskiego 13.
Nazwa osiedla (lista): Katedralna
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:

Brama wjazdowa jest często otwierana przez osoby niepowołane, przez co podwórko zajmują pojazdy, które nie należą do najemców. Ostatnio podrzucono na posesję śmieci - np. stos gałęzi z drzew, gdzie na posesji nie rosną drzewa. Problemy te rodzą potrzebę zainstalowania automatyki do bramy i wydanie pilotów do bramy najemcom (np. wjazd docelowy), firmie sprzątającej, firmie wywożącej odpady (zmieszane plus zbiórka selektywna), administracji.

Koszty po weryfikacji: 10 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Nie
Skan projektu (pdf): S015KA.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS015KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): Opinia Rady Osiedla Katedralna.pdf
S016KA Zielone podwórko - ul. Więckowskiego 13.
Nazwa osiedla (lista): Katedralna
Kategoria projektu (lista): Tereny zielone i ochrona środowiska
Opis projektu:

Projekt ma na celu stworzenie klimatycznego zielonego zakątka w podwórkowej przestrzeni miejskiej. Uważamy, że zazielenianie podwórek ma kluczowe znaczenie przy walce z deficytem zieleni w mieście. Ponadto realizacja zadania może motywować ludzi do podjęcia zielonych inicjatyw na posesjach, gdzie przebywają lub mieszkają.

Koszty po weryfikacji: 75 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Nie
Skan projektu (pdf): S016KA.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS016KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): Opinia Rady Osiedla Katedralna.pdf
S017KA Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit.
Nazwa osiedla (lista): Katedralna
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:

Projekt dotyczy rozebrania zdewastowanego tarasu po dawnej kawiarni Agawa w reprezentacyjnej części Łodzi przy ul. Kościuszki 74/78 pomiędzy hotelem Hilton a Światowit i wybudowanie nowego, i rewitalizacja terenu zielonego.

Koszty po weryfikacji: 280 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S017KA.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS017KA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): Opinia Rady Osiedla Katedralna.pdf
S018WS Mini Park Wierzbowa: odnowa chodnika dla parku osiedlowego i trenu osiedla Wierzbowa-Pomorska- Źródłowa między ulicami : Źródłową (39,41,43,45), Wierzbową (2,4,6,6D,8), Pomorską (94,96,96A), który będzie dopełnieniem wygranego projektu z Budżetu Obywatelskiego S050WS z edycji 2019/2020. (www.facebook.com/MiniPark Wierzbowa).
Dodatkowe informacje o lokalizacji: teren osiedla- między ulicami : Źródłową ( 39,41,43,45), Wierzbową (2,4,6,6D,8), Pomorską (94,96,96A).
Nazwa osiedla (lista): Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:

Projekt obejmuje budowę nowych chodników i remont istniejących w taki sposób aby lokalizacja ciągów pieszych była zgodna z potrzebami mieszkańców osiedla. Budowa ciągów komunikacyjnych ma być dopełnieniem realizowanego projektu z Budżetu Obywatelskiego z edycji 2019/2020, dotyczącego zagospodarowania przestrzennego wewnętrznego obszaru podwórza jako przestrzeni zielonej, z której mogą korzystać mieszkańcy Łodzi..

Koszty po weryfikacji: 500 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S018WS.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS018WS.pdf
Skan karty analizy (pdf 2): kS018WS-2.pdf
Skan karty zmian (pdf): zS018WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): rS018WS.pdf
S019WS Street Workout Park (do ćwiczeń z waga własnego ciała) w zielonych okolicach Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Budowa street workout parku dla młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów spełniających funkcje sportowe i rehabilitacyjne.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Okolice Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ: S4-130/9, S4-22/24, S4-22/25; lub inne w tej okolicy, np. S4-34/3, S4-83/23, S4-94/7, S4-94/12.
Nazwa osiedla (lista): Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu (lista): Sport i rekreacja
Opis projektu:

Budowa małego "street workout parku" (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) dla młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów na jednym z fragmentów zielonych okolic WFiIS UŁ. Siłownia typu "street workout park" będzie pełniła funkcje sportowe i rehabilitacyjne. Ponadto dla studentów będzie pełniła funkcję pobudzania twórczego myślenia w rozwiązywaniu kompletnego zestawu równań rządzących M-teorią i innych zagadnień naukowych.

Koszty po weryfikacji: 126 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S019WS.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS019WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): rS019WS.pdf
S020WS Rowerowe Śródmieście - przejazd Park Staszica-Uniwersytecka-Kamińskiego.
Nazwa osiedla (lista): Śródmieście-Wschód
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu:

Nowy przejazd rowerowy umożliwi rowerowe połączenie NCŁ (ulica Tramwajowa) przez Park Staszica z ulicą Uniwersytecką i dalej przez ulicę Jaracza do ulicy Kamińskiego. W ramach projektu na istniejącym przejściu przez ulicę Uniwersytecką (południowe przejście przy Jaracza) zostanie wymalowany przejazd rowerowy, a w sygnalizatorach zostanie wymieniona blenda na pieszo-rowerową.

Koszty po weryfikacji: 120 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): S020WS.pdf
Skan karty analizy (pdf): kS020WS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): rS020WS.pdf
Kontakt