Mapa projektów

Projekty realizowane z BO 5 lat

B0002BD - Bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych na Źródłowej do parku.
lokalizacja: ul. Źródłowa
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0003 - Park Julianowski rozbudowa XXI w.
lokalizacja: działki nr 392/8, 329/9, 24/47, 24/40, 24/46, 160/1, obręb B-5
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: Opis - Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod rekreacje. Zbudowany zostanie plac zabaw w formie statku (20mx13m), niski park linowy. Postawione zostaną ławki. Monitoring, ścianki wspinaczkowe, utworzona zostanie plaża oraz wytyczone alejki. Uporządkowany zostanie cały obszar oraz naprawiona istniejąca infrastruktura. Więcej park-julianowski.manifo.com.
edycja budżetu - rok: 2015/2016
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/52084/2364/park linowy.jpg
Pokaż na mapie
B0005JM - Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów.
lokalizacja: Park im. Adama Mickiewicza
rejon: Bałuty
osiedle: Julianów-Marysin-Rogi
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: Zadanie polega na naprawie mostka nad rzeką Sokołówką w Parku Julianowskim. Naprawa znacznie poprawi pomieszczanie się po Parku Julianowskim rowerzystom, pieszym, spacerującym. Należy wykonać nawierzchnię mostka oraz barierkę dopasowaną do stylu z XIX wieku, co zdecydowanie poprawi walory estetyczne parku. Roboty budowlano - remontowe poprawią stan tego historycznego mostka. Remont ma na celu powrót do przedwojennego wyglądu mostka oraz poprawę bezpieczeństwa.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0006RA - Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Radogoszcz.
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Infrastruktura rowerowa
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0007TW - Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Teofilów - Wielkopolska.
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Infrastruktura rowerowa
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0008BC - Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski
lokalizacja: PZ "BYDGOSKA" ul. Bydgoska 17/21
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0009BC - Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski
lokalizacja: PZ "MURARSKA" ul. Murarska 4
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0010 - Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni.
lokalizacja: Park Piastowski przy ul. Wici
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: Wymieniona zostanie stara i popękana nawierzchnia chodników, postawione zostaną nowe ławki, stoliki rekreacyjne, stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Powstanie duża siłownia zewnętrzna dla osób w każdym wieku. Projekt zakłada pielęgnację drzew, posadzenie krzewów oraz ustawienie budek lęgowych dla ptaków.
edycja budżetu - rok: 2014/ 2015
Pokaż na mapie
B0010BC - Polskie łąki przenosimy do miast - unowocześnienie parku przy ul. Hipotecznej.
lokalizacja: Zieleniec w rejonie ul. Hipoteczneji Pojezierskiej
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenów zielnych w mieście. Chcemy utworzyć kolorową pachnącą łąkę o powierzchni 1000 m2- łąka cebulowa: śnieżnik lśniący, złoć polna, krokus, cebulica. W okolicy placu zabaw dosadzone zostanie 300 krzewów. Naprawione zostaną 3 latarnie znajdujące się przy placu zabaw. Przeprowadzony zostanie remont dwóch ciągów schodów i murków na górce saneczkowej wraz z renowacją trawników Więcej parki-balut.manifo.com.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0011RA - Park Julianowski rozbudowa XXI wieku – kontynuacja budowy nowej części parku.
lokalizacja: Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: Projekt jest kontynuacją rozpoczętej budowy nowej części Parku Julianowskiego. Zakłada on wybudowanie boiska do siatkówki plażowej, siłowni, elementów zabawowych pajęczyny, zjeżdżalnia modułowa, postawiony zostanie toitoi, zdrój uliczny, zamontowany zostanie monitoring, nasadzone drzewa. Na dużej polanie zostanie założona łąka ziołowo-kwiatowa która poza walorami estetycznymi ma za zadanie zatrzymać wzrost pokrzyw i pałki wodnej która opanowała ten teren. Więcej http://park-julianowski.manifo.com.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51580/2364/park sokolowka.jpg
Pokaż na mapie
B00122BC - Montaż oświetlenia w parku między ul. Lutomierską i Drewnowską”
lokalizacja: Zieleniec między Lutomierską i Drewnowską
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2016/ 2017
Pokaż na mapie
B0013TW - Telesenior - zakup Smart Tv z możliwością korzystania z internetu.
lokalizacja: Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
opis: Zakup Smart Tv z możliwością korzystania z internetu (wraz z uchwytem mocowania do ściany).
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B00149 - "W zdrowym ciele…" - remont sali gimnastycznej i szatni w SP nr 142 - Łupkowa 6
lokalizacja: Łupkowa 6
rejon: Bałuty
osiedle: Julianów-Marysin-Rogi
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
opis: Remont sali gimnastycznej i szatni.
edycja budżetu - rok: 2014/2015
Pokaż na mapie
B0016RA - Park Julianowski rozbudowa XXI w.
lokalizacja: działka nr 329/9 obręb B-5
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0017BC - Ścieżka rowerowa Limanowskiego.
lokalizacja: chodnik wzdłuż ul. Limanowskiego od ul. Grunwaldzkiej do al. Włókniarzy (B45-144/40, B45-144/39, B45-144/35, B29-204/15, B45-144/33, B45-144/26, B45-144/5, B45-29I/1, B45-296, B45-294, B45-295, B45-293, B44-244/1)
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Infrastruktura rowerowa
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0021 - Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Łodzi - ul. Łanowa 16
lokalizacja: Łanowa 16
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
opis: Opis - Celem projektu jest rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182, mieszczącego się przy ul. Łanowej 16. W projekcie tym występujemy o dobudowę sali gimnastycznej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, tenis ziemny, siatkówka) o wymiarach 44x22 z ogrodzeniem i instalacją monitoringu wizyjnego na miejscu starego boiska asfaltowego. Dostęp do planowanych obiektów będzie miała społeczność lokalna osiedla Teofilów oraz uczniowie SP 182 i zaprzyjaźnionych szkół. Korzyści jakie będzie niosło zrealizowanie tego projektu to aktywizacja ruchowa, poprawa wydolności i sprawności fizycznej mieszkańców; zmniejszenie zagrożenia zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne; upowszechnienie sportu jako działania przeciw negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym; wzrost integracji mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności miasta.
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
B0022BC - Lutomierska /Czarnkowska - chodnik zamiast błota.
lokalizacja: południowa strona ul. Lutomierskiej (B45-183/70)
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0023BD - Boisko wielofunkcyjne przy szkołach: PG nr 14 i ZSZS nr 2. Lokalizacja - Nr działek: 5/22, 5/36, 5/37, 5/38, 5/39, 5/42.
lokalizacja: Dywizji 16/18
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0028 - Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 ul. Libelta 16
lokalizacja: PZ "Karola Libelta" ul. Libelta 16
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
opis: Chodniki i dojścia do budynku Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16.
edycja budżetu - rok: 2014/2015
Pokaż na mapie
B0029 - Modernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w Przedszkolu Miejskim 123, ul. Rojna 24
lokalizacja: Rojna 24
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
opis: Wymiana zniszczonego ogrodzenia działki przedszkola i budynku wraz z bramą wjazdową oraz furtką wejściową; modernizacja schodów zlokalizowanych przed głównym wejściem do budynku przedszkola wraz z budową podjazdów, wyposażenie ogrodu przedszkolnego w urządzenia do zabaw na powietrzu – plac zabaw.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
Kontakt