Jak dojechać - specjalne linie

W tym roku na miasto wyjadą zabytkowe autobusy, które kursować będą pomiędzy ponad 40 muzealnymi placówkami w całym mieście.

Pomiędzy wszystkimi muzeami kursować będą specjalne linie tramwajowe i autobusowe, które zapewnią łatwy przejazd między placówkami. Do obsługi tych linii przygotowaliśmy imprezowy tramwaj w którym światła i muzyka umili podróż,
oraz dzięki współpracy z Stowarzyszeniem Czerwony Ikarus, osiem zabytkowych pojazdów, które przyjadą do Łodzi z różnych miast Polski. Najstarszy będzie Mercedes O305 z 1977 r. Na trasach pojawią się również Ikarus 260, Ikarus 280, oraz Jelcz M11. Pojazdy wyprodukowane zostały w latach 80 i 90.

Tramwaje i autobusy kursować będą od 16 do 1.


Linia M1: Plac Wolności - Radiostacja

obsługiwana będzie tramwajem imprezowym i składem pojazdów 805Na. Kursują co 30 minut.

RADIOSTACJA – Narutowicza, Kopcińskiego, Piłsudskiego, Piotrkowska Centrum, Kościuszki, Zachodnia, Legionów – PLAC WOLNOŚCI – Pomorska, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich, Węglowa, Tramwajowa, Narutowicza - RADIOSTACJA


Linia M2: Plac Wolności - Zajezdnia Muzealna Brus

obsługiwana będzie autobusem Mercedes O305 z 1977 r., oraz autobusem MAN NL222 z 1998 r. Jest to jeden z 6 autobusów wyprodukowanych w fabryce MANA w Sadach pod Poznaniem. Kursują co 30 minut.

 

PLAC WOLNOŚCI – Legionów, Gdańska, Więckowskiego, Zielona, Legionów, Konstantynowska, Krakowska, Minerska, Wilsona, Krańcowa, Konstantynowska – ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS

 

ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS – Konstantynowska, Legionów, Zielona, 1 Maja,  Żeromskiego, Próchnika, Gdańska, Legionów – PLAC WOLNOŚCI


Linia M3: Plac Wolności - Plac Pamięci Narodowej

Obsługiwana będzie taborem 12 metrowym co 30 minut.

 

PLAC WOLNOŚCI – Nowomiejska, Zgierska, Wojska Polskiego, Sporna, Zagajnikowa, Inflancka, Łagiewnicka, Sowińskiego – PLAC PAMIĘCI NARODOWEJ

 

PLAC PAMIĘCI NARODOWEJ – Zgierska, Julianowska, Zagajnikowa, Sporna, Wojska Polskiego, Lutomierska, Zachodnia, Ogrodowa, Nowomiejska – PLAC WOLNOŚCI


Linia M4: Plac Wolności - Plac Niepodległości

kursować będzie co 15 minut i obsługiwana będzie poniższymi pojazdami:

 • Mercedes O405N2 z 2000 r. to jeden z najmłodszych ze znanej na całym świecie serii autobusów Mercedesa.
 • Jelcz M11 z 1990 z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego we Wrocławiu,
 • oraz kultowe Ikarusy.
 • Ikarus 280.26 z 1990 r. z PKM Gliwice.
 • Ikarus 260.04 z 1983 r. który przez wiele lat jeździł w Łodzi na linii 58.
 • Ikarus 280.26 z 1989 r. kursujący niegdyś w Gdańsku, oraz
 • Ikarus 280.70E z 1997 r. Ostatni nowy Ikarus dostarczony do Łodzi, zakupiony przez PKS Łódź.

 

PLAC WOLNOŚCI – Legionów, Gdańska, Zielona, Narutowicza, P.O.W., Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Piłsudskiego, Przędzalniana, Tymienieckiego, Piotrkowska – PLAC NIEPODLEGŁOŚCI

PLAC NIEPODLEGŁOŚCI – Piotrkowska, Tymienieckiego, Przędzalniana, Piłsudskiego, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich, P.O.W., Narutowicza, Zielona, Gdańska, Legionów – PLAC WOLNOŚCI

 

Tramwaje i autobusy zatrzymują się na wszystkich przystankach na trasie oraz
na dodatkowo zlokalizowanych:

 • Piłsudskiego – Targowa (4169, 4170), w obu kierunkach – dla linii N1AB i M4;
 • Tymienieckiego – Łódź Art Center (4593, 4765), w obu kierunkach – dla linii M4;
 • Sowińskiego – Łagiewnicka (4642) – w kier. zachodnim – dla linii M3;
 • Sowińskiego – pl. Pamięci Narodowej (4207) – w kier. zachodnim – dla linii M3;
 • Konstantynowska – Krzemieniecka (4731) – w kier. wschodnim – dla linii M3;
 • pl. Kościelny (4877) – w kier. zachodnim – dla linii M3;
 • Zajezdnia Muzealna Brus (4876) – krańcówka dla linii M2.

 

Dodatkowo wydłużymy i wzmocnimy kursowanie regularnych linii tramwajowych
i autobusowych.

 

Kursowanie linii 2, 3, 4, 6, 7A, 7B, 10A, 10B, 11A, 13 i 57 w sobotę wydłużone zostanie do godz. 1:00.

 

W nocy z 18 na 19 maja autobusy nocne obsługiwane będą taborem przegubowym.


Komunikacyjne atrakcje na Noc Muzeów

Zabytkowe tramwaje, które niegdyś przemierzały łódzkie ulice, symulator jazdy tramwajem, czy wystawy o historii komunikacji miejskiej to jedne z wielu komunikacyjnych atrakcji, które podczas Nocy Muzeów będzie można zobaczyć
w Zajezdni Muzealnej Brus przy Konstantynowskiej 115, oraz w Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK-Łódź przy ul. Wierzbowej 51.
Placówki, tak jak pozostałe muzea w tę noc, otwarte będą w godz. 18 – 1.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.