Baseny kryte

Baseny kryte w Łodzi

Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”
Adres: al. Politechniki 10
Kod: 93-590 Łódź
Telefon: +48 (42) 631 29 77
E-mail: zatokasportu@info.p.lodz.pl
Witryna: zatokasportu.lodz.pl/pl
Aquapark Łódź Fala
Adres: al. Unii Lubelskiej 4
Kod: 94-208 Łódź
Telefon: +48 (42) 640 08 00
E-mail: fala@aquapark.lodz.pl
Witryna: aquapark.lodz.pl
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ
Adres: ul. Styrska 20/24
Kod: 91-404 Łódź
Telefon: +48 (42) 665 51 75
E-mail: cwfis@uni.lodz.pl
Witryna: sport.uni.lodz.pl/
OSIR Angelika - Wyższa Szkoła Informatyki
Adres: ul. Rzgowska 17a
Kod: 93-008 Łódź
Telefon: +48 (42) 275 01 82
E-mail: osir@wsinf.edu.pl
Witryna: osir.wsinf.edu.pl/
Pływalnia "Wodny Raj"
Adres: ul. Wiernej Rzeki 2
Kod: 91-134 Łódź
Telefon: +48 (42) 250 70 11
E-mail: wodny.raj@mosir.lodz.pl
Witryna: mosir.lodz.pl/index.php/nasze-obiekty/plywalnia-wodny-raj
Pływalnia przy SP 137
Adres: ul. Florecistów 3b
Kod: 94-042 Łódź
Telefon: +48 (42) 686 69 19
E-mail: sp137@tlen.pl
Witryna: sp137.wordpress.com/plywalnia/
Pływalnia przy SP 149
Adres: ul. Tatrzańska 69a
Kod: 93-219 Łódź
Telefon: +48 (42) 643 93 21
E-mail: sp149@toya.net.pl
Witryna: wikom.pl/sp149lodz/strona24.htm
Pływalnia przy SP 173
Adres: ul. Sienkiewicza 46
Kod: 90-009 Łódź
Telefon: +48 (42) 636 13 99
E-mail: sp173@poczta.onet.pl
Witryna: sp173.eu/index.php/2013-12-27-16-03-38
Pływalnia przy SP 184
Adres: ul. Syrenki 19a
Kod: 91-496 Łódź
Telefon: +48 (42) 658 11 07
E-mail: sp184@laser.net.pl
Witryna: sp184lodz.republika.pl/plywalnia.html
Pływalnia przy SP 19
Adres: ul. Balonowa 1
Kod: 94-108 Łódź
Telefon: +48 (42) 686 47 89
E-mail: pracownia.sp19@venti.pl
Witryna: sp19lodz.edupage.org/?
Pływalnia przy SP 190
Adres: ul. Malczewskiego 37/47
Kod: 93-154 Łódź
Telefon: +48 (42) 643 25 47
E-mail: sp190@sp190lodz.eu
Witryna: sp190.szkoly.lodz.pl/
Stacja Nowa Gdynia
Adres: ul. Sosnowa 1
Kod: 95-100 Zgierz k/Łodzi
Telefon: +48 (42) 714 21 41
E-mail: rezerwacje@nowa-gdynia.pl
Witryna: stacjanowagdynia.pl/
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Adres: ul. 6-go Sierpnia 71
Kod: 90-645 Łódź
Telefon: +48 (42) 637 69 17
E-mail: swfis@umed.lodz.pl
Witryna: wf.cit.umed.pl/
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Adres: ul. Czajkowskiego 14
Kod: 92-511 Łódź
Telefon: +48 (42) 673 01 25
E-mail: zsonr1a@widzew.net
Witryna: sms-lodz.pl/#obiekty
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.