Fitness i siłownie

Fitness i siłownie w Łodzi

Wodny Raj
Adres: ul. Wiernej Rzeki 2
Kod: 91-134 Łódź
Telefon: +48 42 250 70 11
E-mail: wodny.raj@mosir.lodz.pl
Witryna: www.mosir.lodz.pl/index.php/nasze-obiekty/plywalnia-wodny-raj
Evergym
Adres: ul. Sienkiewicza 100
Kod: 90-357 Łódź
Telefon: +48 42 632 69 16
E-mail: recepcja@evergym.pl
Witryna: evergym.pl/pl
Herakles Studio Sportu
Adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 18
Kod: 93-357 Łódź
Telefon: +48 42 646 14 06
E-mail: herakles@op.pl
Witryna: www.herakles.chojny.eu
Im Fit
Adres: al. Piłsudskiego 10
Kod: 90-051 Łódź
Telefon: +48 42 663 96 66
E-mail: kontakt@imfit.pl
Witryna: imfit.pl
Body Line Group
Adres: ul. Przybyszewskiego 161
Kod: 93-120 Łódź
Telefon: +48 42 642 01 09
E-mail:
Witryna: body-line.pl
FitFabrik 1.0
Adres: róg al. Włókniarzy i ul. Zielonej
Kod: Łódź
Telefon: +48 514 020 044
E-mail: kontakt@fitfabric.pl
Witryna: www.fitfabric.pl
FitFabrik 2.0
Adres: ul. Kilińskiego 122/128
Kod: Łódź
Telefon: +48 631 96 21
E-mail: kontakt@fitfabric.pl
Witryna: www.fitfabric.pl
FitFabrik 3.0
Adres: ul. Zgierska 211
Kod: Łódź
Telefon: +48 514 020 032
E-mail: kontakt@fitfabric.pl
Witryna: www.fitfabric.pl
FitFabrik 4.0
Adres: ul. Politechniki 1 (Sukcesja)
Kod: Łódź
Telefon: +48 505 450 147
E-mail: kontakt@fitfabric.pl
Witryna: www.fitfabric.pl
Impuls
Adres: ul. Głowackiego 10/12
Kod: Łódź
Telefon: +48 42 659 63 30
E-mail: kontakt@impulsmedfit.pl
Witryna: osrodekimpuls.pl
Rytm Bałuty
Adres: ul. Zgierska 69 (budynek ABC)
Kod: Łódź
Telefon: +48 42 255 53 55
E-mail: zgierska@rytm.pl
Witryna: rytm.pl
Rytm Retkinia
Adres: ul. Hufcowa 20
Kod: 94-107 Łódź
Telefon: +48 042 689 03 54
E-mail: rytm@rytm.pl
Witryna: rytm.pl
Rytm Widzew
Adres: ul. Ćwiklińskiej 22
Kod: 90-508 Łódź
Telefon: +48 42 673 00 77
E-mail: widzew@rytm.pl
Witryna: rytm.pl
Sportera
Adres: al. Piłsudskiego 6
Kod: 90-051 Łódź
Telefon: +48 42 632 25 25
E-mail: kontakt@clubsportera.pl
Witryna: clubsportera.pl
Jatomi
Adres: ul. Karskiego 5 (Manufaktura)
Kod: 91-071 Łódź
Telefon: +48 42 292 04 04
E-mail: lodz_manufaktura@jatomi.com
Witryna: jatomifitness.pl
Vera Sport
Adres: ul. Siewna 15
Kod: 94-250 Łódź
Telefon: +48 42 253 28 44
E-mail: verasport@verasport.pl
Witryna: www.verasport.pl
Atmosfera Fitness&Wellness
Adres: al. Wyszyńskiego 7a
Kod: 94-043 Łódź
Telefon: +48 42 233 66 33
E-mail: klub@atmosfera-fitness.pl
Witryna: atmosfera-fitness.pl
Energym
Adres: al. Piłsudskiego 135 (II piętro)
Kod: Łódź
Telefon: +48 883 623 823
E-mail: energym@energym.pl
Witryna: energym.pl
Nemesis II
Adres: ul. Bratysławska 2a
Kod: Łódź
Telefon: +48 507 187 995
E-mail: biuro@nemesis.info.pl
Witryna: nemesis.info.pl
Lady Fit
Adres: ul.Elsnera 23
Kod: 92-504 Łódź
Telefon: +48 42 671 01 70
E-mail: biuro@lady-fit.pl
Witryna: lady-fit.pl
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.