Kluby jeździeckie

Kluby jeździeckie w Łodzi

Łódzki Klub Jeździecki
Adres: ul. Łagiewnicka 307/311
Kod: 91-509 Łódź
Telefon: +48 42 659 04 19
E-mail: lkj@lodz.pl
Witryna: lkj.lodz.pl
Stajnia Wiki
Adres: ul. Pilska 3/2
Kod: 93-467 Łódź
Telefon: +48 504 270 174
E-mail: info@jazda-konna.info
Witryna: jazda-konna.com
Stajnia Oleńka
Adres: ul. Liściasta 241
Kod: 91-220 Łódź
Telefon: +48 42 652 11 13
E-mail: rafalsikora12@wp.pl
Witryna: hippika.com.pl
Smulsko - Ośrodek Nauczania Rekreacyjnej Jazdy Konnej
Adres: ul. Smulska 28
Kod: 94-313 Łódź
Telefon: +48 601 203 896
E-mail: biuro@konie.infocentrum.com
Witryna: konie.infocentrum.com
Klub Jeździecki Arabika
Adres: ul. Opolska 19
Kod: 91-604 Łódź
Telefon: +48 42 650 86 36
E-mail: stajnia@arabika.pl
Witryna: arabika.pl
Ośrodek Jeździecki Centaur
Adres: ul. Brzezińska 183
Kod: 92-703 Łódź
Telefon: +48 602 120 848
E-mail:
Witryna:
HIPO-KRATES - Ośrodek Rehabilitacyjno-Jeździecki
Adres: ul. Wycieczkowa 86
Kod: 91-518 Łódź
Telefon: +48 605 260 244
E-mail:
Klub Jeździecki Lotna
Adres: ul. Kusocińskiego 118/6
Kod: 94-054 Łódź
Telefon: +48 42 633 09 04
E-mail:
Witryna:
Klub Jeździecki Magnat
Adres: ul. Liściasta 241
Kod: 91-220 Łódź
Telefon: +48 602 664 962
E-mail:
Klub Rekreacji Konnej Podkowa
Adres: ul. Oksywie 5
Kod: 93-451 Łódź
Telefon: +48 42 680 17 81
E-mail:
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.