Stadion miejski przy al. Piłsudskiego 138

W kwietniu 2014 ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy nowego stadionu miejskiego przy al. Piłsudskiego 138. Zakończyło się ono podpisaniem umowy z Przedsiębiorstwem Robót Mostowych Mosty-Łódź SA, które na początku roku 2017 zakończyło inwestycję.

Efektem prac jest stadion o pojemności 18 018 miejsc, który został przystosowany do rozgrywania spotkań piłki nożnej i rugby oraz do organizacji koncertów. Reprezentacyjną częścią obiektu jest trybuna zachodnia, w której zlokalizowano m.in. szatnie dla zespołów ligowych, a także pokoje sędziów i delegatów, siłownię, pomieszczenia do odnowy biologicznej, obszerną strefę przeznaczoną dla gości, 24 loże VIP, osiem lóż komentatorskich, dwa studia telewizyjne, biura oraz pomieszczenia gospodarcze.

Trzy pozostałe trybuny oprócz wejść i miejsc dla widzów mają też punkty gastronomiczne, promenadę z widokiem na obszar wokół stadionu oraz powierzchnie komercyjne pod wynajem. Dodatkowo w trybunie północnej znajduje się rozkładana scena, zaprojektowana z myślą o organizacji koncertów. Jest tam również sektor przeznaczony dla kibiców gości, mogący pomieścić 900 osób. Na stadionie wydzielono sektor rodzinny oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych. Te ostatnie znajdują się na trybunie zachodniej. W narożnikach trybun zaprojektowano widoczne dla wszystkich kibiców dwa ekrany LED. Wokół stadionu zbudowano 663 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych (w tym 113 stanowisk dla VIP) oraz dziewięć dla autobusów. Wjazdy na obiekt usytuowano od ul. Tunelowej i ul. Józefa, a w trakcie imprez dodatkowo od al. Piłsudskiego.

Realizacja umowy podpisanej z Mostami-Łódź obejmowała dwa główne zadania: wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stadionu oraz przebudowa układu komunikacyjnego na potrzeby obsługi tego obiektu. Całość prac wyceniono na ponad 137 mln zł. Pierwszym etapem realizacji zadania było zaprojektowanie obiektu. Projekt przygotowało Biuro Architektoniczne Ferdzynowie. W dniu 24 października 2014, czyli w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy, wykonawca przekazał zamawiającemu koncepcję wielobranżową stadionu. Kolejnym etapem było złożenie przez wykonawcę projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę. Później rozpoczęły się prace budowlane, które ukończono na początku 2017 roku.

Obiekt oddano do użytku 3 lutego 2017, a nieco ponad miesiąc później rozegrano na nim pierwszy mecz. Było to spotkanie grupy I trzeciej ligi piłkarskiej, w którym Widzew wygrał 2:0 z Motorem Lubawa. Pierwszego gola w 23. minucie meczu strzelił Mateusz Michalski, a tuz przed końcowym gwizdkiem sędziego wynik spotkania ustalił Daniel Maka.

Tak rozpoczął się nowy etap w historii obiektu zlokalizowanego przy al. Piłsudskiego 138. Do 1949 był on wykorzystywany przez nieistniejący już Klub Sportowy WiMa, który powstał w 1928 przy zakładach Towarzystwa Akcyjnego Widzewskiej Manufaktury. Przed wybuchem II wojny światowej funkcjonowało w nim kilkanaście sekcji, m.in. piłki nożnej, piłki ręcznej, boksu, tenisa, lekkiej atletyki, kolarstwa i zapasów. W 1949 decyzją polityczną WiMa stała się częścią Robotniczego Towarzystwa Sportowego Widzew, które przejęło również obiekt przy ówczesnej Armii Czerwonej (wcześniej była to ul. Rokicińska, a od 1990 al. Piłsudskiego). Oprócz boiska piłkarskiego znajdowały się tam również place do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz infrastruktura lekkoatletyczna – bieżnia, skocznia i rzutnia. Była również drewniana hala sportowa.

W kolejnych latach obiekt zmieniał swój wygląd, ale na radykalną przemianę musiał poczekać do drugiej połowy lat 70-tych poprzedniego stulecia i awansu piłkarzy Widzewa do najwyższej klasy rozgrywkowej. Pojawiły się wówczas okalające murawę trybuny na wałach ziemnych (bieżnia została zlikwidowana). W 1985 zamontowano też sztuczne oświetlenie, sprowadzone ze stadionu dożynkowego w Pile. Pod koniec XX w. drewniane ławki zastąpiono siedziskami z tworzywa sztucznego, a trybuna główna doczekała się zadaszenia i przeszklonej restauracji. W drugiej dekadzie XXI wieku władze miasta, będącego właścicielem obiektu, podjęły decyzję o rozbiórce starego stadionu i zastąpieniu go nowym. Ten pomysł doczekał się realizacji.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.