Lasy

W związku z ubiegłoroczną Akcją "Las Młodej Łodzi" prosimy uprzejmie uczestników sadzących drzewka na Uroczysku Lublinek
oraz osoby spoza listy zgłoszeń, które zasadziły drzewka przy ul. Boruty o kontakt pod adresem mailowym:

lasmlodejlodzi@zzm.lodz.pl
jeśli wyrażają Państwo chęć zamontowania nieodpłatnie pamiątkowej indywidualnej tabliczki przy zasadzonym drzewku.
(Powyższy adres e-mail służy tylko i wyłącznie zebraniu listy osób oraz tekstów na pamiątkowe tabliczki)


W mailu prosimy zawrzeć:

Numer drzewka oraz tekst jaki ma się znaleźć na tabliczce (najczęściej jest to data urodzin oraz imię i nazwisko dziecka, krótki cytat) - łącznie ok 26 znaków.
Numer telefonu.

 

Termin zgłoszeń: do 30 VI 2022r.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, na okres 60 dni, projektu uproszczonego planu urządzania lasu na okres gospodarczy od 1 stycznia 2021 r., do 31 grudnia 2030 r., dla lasów niepaństwowych, będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego z Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

PRZECZYTAJ >>>

Utworzone w 1994 r. Leśnictwo Miejskie Łódź powołane zostało w celu prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych oraz nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Łodzi. Jednym z głównych zadań Leśnictwa Miejskiego jest zachowanie równowagi przyrodniczej przy jednoczesnym przystosowaniu lasów miejskich do celów wypoczynku i rekreacji.


Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Kontakt