Lasy

Informacje na temat Akcji "Las Młodej Łodzi" są dla Państwa dostępne pod adresem:
uml.lodz.pl/czas-wolny/zielen-i-rekreacja/zarzad-zieleni-miejskiej/las-mlodej-lodzi/

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, na okres 60 dni, projektu uproszczonego planu urządzania lasu na okres gospodarczy od 1 stycznia 2021 r., do 31 grudnia 2030 r., dla lasów niepaństwowych, będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego z Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

PRZECZYTAJ >>>

Utworzone w 1994 r. Leśnictwo Miejskie Łódź powołane zostało w celu prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych oraz nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Łodzi. Jednym z głównych zadań Leśnictwa Miejskiego jest zachowanie równowagi przyrodniczej przy jednoczesnym przystosowaniu lasów miejskich do celów wypoczynku i rekreacji.


Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Kontakt