Lasy

Utworzone w 1994 r. Leśnictwo Miejskie Łódź powołane zostało w celu prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych oraz nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Łodzi. Jednym z głównych zadań Leśnictwa Miejskiego jest zachowanie równowagi przyrodniczej przy jednoczesnym przystosowaniu lasów miejskich do celów wypoczynku i rekreacji.Skontaktuj się z nami

Do pobrania

  • Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia (123 KB)

    Zaświadczenie ws. informacji o objęciu gruntu leśnego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty na podstawie inwentaryzacji lasów (otworzy się w nowym oknie).
  • Klauzula informacyjna (195 KB)

    Kliknij, aby otworzyć lub pobrać plik (otworzy się w nowym oknie).

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową można zrealizować przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku mieszczących się w siedzibach Urzędu Miasta Łodzi: ul. Zachodnia 47, ul. Krzemieniecka 2b, ul. Sienkiewicza 5, ul. Piotrkowska 110 - ŁCKzM (wejście od pasażu Schillera), al. Piłsudskiego 100, al. Politechniki 32 oraz w pozostałych oddziałach GETIN NOBLE BANKU S.A. wyszczególnionych na stronie internetowej www.getinbank.pl.

Kontakt