Edukacja

Prowadzonej w Leśnictwie Miejskim od 1998 r. edukacji przyrodniczo - leśnej przyświecają słowa hetmana Jana Zamojskiego i poetki Marii Konopnickiej" „Takie będą Rzeczpospolite jakie ich młodzieży chowanie…”.

Na specjalnie w tym celu przygotowanych ścieżkach dydaktycznych odbywają się zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a fakt że zajęcia te prowadzone są w tajemniczej i urokliwej scenerii Lasu Łagiewnickiego powodują, iż mają wielu zwolenników zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów biorących udział w leśnej edukacji. Leśne lekcje mają charakter zajęć dydaktycznych ściśle związanych ze środowiskiem leśnym, dzięki któremu uczniowie poznają gatunki roślin, zwierząt, grzybów oraz zachodzące procesy w przyrodzie w miejscu ich występowania.

Zajęcia edukacyjne w Leśnictwie Miejskim - Łódź prowadzone są bezpłatnie, codziennie od poniedziałku do piątku w grupach od 10 do 30 osób. Lekcje trwają przeważnie 1,5 - 2 godziny i prowadzone są przez Jolantę Kacprzak lub Ewelinę Czyżykowską.

Kontakt