Edukacja

Prowadzonej w Leśnictwie Miejskim od 1998 r. edukacji przyrodniczo - leśnej przyświecają słowa hetmana Jana Zamojskiego i poetki Marii Konopnickiej: „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie…”.

Na specjalnie w tym celu przygotowanych ścieżkach dydaktycznych odbywają się zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a fakt, że zajęcia te prowadzone są w tajemniczej i urokliwej scenerii Lasu Łagiewnickiego powoduje, iż mają wielu zwolenników, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów biorących udział w leśnej edukacji. Leśne lekcje mają charakter zajęć dydaktycznych ściśle związanych ze środowiskiem leśnym, dzięki któremu uczniowie poznają florę i faunę leśną, siedliska przyrodnicze, procesy i zjawiska oraz wzajemne zależności, jakie zachodzą w przyrodzie. Celem naszych zajęć jest także uzmysłowienie problemu wynikającego z intensywnie rozwijającego się i zurbanizowanego świata, który jest jednocześnie ogromnym zagrożeniem dla  przyrody. W związku z tym, podczas zajęć leśnych przekazujemy wiedzę i zakres działań, jak chronić twory, zasoby i walory przyrody, tak aby przyszłe pokolenia mogły z nich korzystać.

Zajęcia edukacyjne w Leśnictwie Miejskim - Łódź prowadzone są bezpłatnie, codziennie od poniedziałku do piątku, w grupach od 10 do 30 osób. Lekcje trwają przeważnie 1,5 - 2 godziny i prowadzone są przez Annę Jakimiuk oraz Emilę Kospin.

Aby wziąć udział w zajęciach edukacyjnych w Leśnictwie Miejskim należy dokonać wcześniejszych zapisów pod numerem tel. 42 659 02 49 wew.18. Od poniedziałku do piątku w godz: 8-16.

 

Oferta edukacyjna


Kokurs Edukacyjno - Plastyczny

Konkurs edukacyjno-plastyczny organizowany corocznie przez Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zielni Miejskiej w Łodzi ma na celu zachęcenie wszystkich miłośników i obserwatorów przyrody, zarówno młodszych, jak i starszych, do rozwijania zainteresowań przyrodniczych, wzbogacenia wiedzy o lesie i jego mieszkańcach oraz poznawania jego bogactwa. Poprzez wnikliwe obserwacje uczestnicy rozwijają umiejętności dostrzegania piękna otaczającej przyrody oraz stają się wrażliwsi na potrzeby środowiska przyrodniczego.

Każdego roku uczestnicy konkursu spotykają się na uroczystym wręczeniu nagród w miejscu piknikowym Leśnictwa Miejskiego, przy słodkim poczęstunku. Organizator przyznaje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca, a także wyróżnienia we wszystkich kategoriach konkursowych. Każdy z uczestników otrzymuje dyplom za udział w konkursie.

Nagrody dla uczestników są zakupowane z środków własnych Zarządu Zielni Miejskiej w Łodzi.

 

Kontakt