Rehabilitacja zwierząt

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt znajduje się przy ul. Wycieczkowej 103. Tam właśnie osobniki chore, ranne czy młodociane, które ucierpiały najczęściej w wyniku kontaktu z człowiekiem, mają zapewnioną całodobową pomoc i opiekę oraz przechodzą rehabilitację pozwalającą im na powrót do naturalnego środowiska.

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przyjmuje zwierzęta dzikie, wymagające okresowej pomocy człowieka, w godzinach od 10:00 do 18:00. Dodatkowe informacje pod tel. 42-617-26-86 w godzinach pracy ośrodka.

Powiadamianie, zgłaszanie zdarzeń ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi):

  • Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt tel. 42-617-26-86 w godzinach pracy ośrodka. 
  • Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 042-638-49-49
  • Straż Miejska tel. 986

Ograniczanie populacji niektórych gatunków zwierzyny łownej prowadzone jest w drodze odłowu lub odstrzału redukcyjnego, na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz Porozumienia zawartego z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi.

Kontakt