Parki i zieleńce

Najcenniejszymi terenami zieleni urządzonej w Łodzi są parki miejskie. Większość z nich powstała w końcu XIX w. i w pierwszym trzydziestoleciu XX w. na terenach leśnych i poleśnych jako ogrody otaczające pałace i wille fabrykantów oraz parki publiczne. Były one projektowane przez wybitnych polskich planistów zieleni, takich jak: Teodor Chrząński, Edward Ciszkiewicz i Stefan Rogowicz. Do ich budowy sprowadzano rośliny z najlepszych ówczesnych szkółek, co przyczyniło się do powstania cennych kolekcji dendrologicznych. Parki miejskie założone po II wojnie światowej powstały jako tereny zieleni na obszarach zdegradowanych w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej (np. w kwartałach po wyburzonych kamienicach na Starym Mieście jak w przypadku Parku Staromiejskiego, na terenach byłych składowisk np. w przypadku Parku Podolskiego), porolnych i poleśnych (np. Park Źródła Olechówki).

Rozmieszczenie miejskich terenów zieleni w Łodzi jest nierównomierne. Większość z nich skupiona jest w centralnym obszarze miasta, wyznaczonym linią kolei obwodowej. Są to obiekty bardzo zróżnicowane pod względem powierzchni. Powierzchnia 9 parków miejskich przekracza 10 ha, a jej rozpiętość wynosi od 1,8 ha (Park im. St. Moniuszki) do 169 ha (Park im. Marszałka J. Piłsudskiego, który wraz z Miejskim Ogrodem Zoologicznym, Ogrodem Botanicznym i terenem dawnego poligonu na Brusie stanowi największą enklawę zieleni w zachodniej części Łodzi).

Parki miejskie stanowią bardzo istotny element przyrodniczego systemu Łodzi, są też podstawowym miejscem codziennego wypoczynku łodzian. Ich oferta jest bogata: dobrze wyposażone place zabaw dla dzieci i młodzieży, siłownie na świeżym powietrzu, wygodne place i aleje służące spacerom, przejażdżkom rowerowym, joggingowi, jeździe na rolkach, miejsca do uprawiania gier zespołowych (m.in. boiska do gry w piłkę nożną, koszykówkę, stoły pingpongowe), tory rowerowe, przestrzenie do biernego wypoczynku i tradycyjnych gier (liczne w parkach stoliki szachowe). Łódzkie parki, szczególnie zabytkowe, coraz częściej są miejscami wydarzeń kulturalnych (przedstawienia, koncerty, festyny, pokazy filmowe „pod chmurką”, liczne imprezy plenerowe m.in. propagujące zdrowy styl życia).

Polesie

Górna

Widzew

Śródmieście

Bałuty

Kontakt