Zarząd Zieleni Miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej jest jednostką budżetową miasta Łodzi, powstałą w 2012 roku. W skład Zarządu wchodzą następujące wydziały:

Szczegółowy zakres działalności Zarządu Zieleni Miejskiej zawiera statut.

Pliki do pobrania:

Spis drzew przeznaczonych do usunięcia.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: zglosdrzewo@zzm.lodz.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt