Las Młodej Łodzi

Las Młodej Łodzi to inicjatywa prospołeczna i proekologiczna, zapoczątkowana w 2017r. przez ówczesną Radną, obecnie Wiceprezydent Miasta – Małgorzatę Moskwę – Wodnicką. Akcja ma na celu zachęcenie do sadzenia drzew i powrót do tradycji ich sadzenia, jako pamiątki z okazji narodzin dziecka - wierzymy, że jest to jeden z najlepszych prezentów, jaki rodzice mogą podarować nowemu członkowi rodziny. Co równie ważne, utrwalając w ten sposób bezcenną dla rodziców chwilę narodzin potomka, jednocześnie troszczymy się o środowisko.

Inicjatywa ma charakter cykliczny, powtarzanie nasadzeń odbywa się na wiosnę i jesień każdego roku. Drzewa sadzą mieszkańcy Łodzi, którym w obecnym roku urodziło się dziecko: w przypadku chłopca jest to dąb, w przypadku dziewczynki - lipa. 

Chcąc wziąć udział w akcji, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w momencie rozpoczęcia zapisów. Osoby, dla których nie wystarczy drzewek w danej edycji, automatycznie zostaną zakwalifikowane do następnej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w inicjatywie – niech Las Młodej Łodzi się rozrasta!

Zapraszamy do zapisów!

Ze względu na rozpoczęty okres wegetacji roślin, podjęto decyzję o wyjątkowo skumulowaniu obu tegorocznych tur nasadzeń na jesieni. Przewidujemy termin przeprowadzenia akcji na przełomie września i października 2021 roku.

O szczegółach, tj. dokładnej dacie i miejscu, zostaniecie Państwo powiadomieni na przełomie sierpnia i września.

Przy nasadzonych przez Państwa drzewach umieszczone zostaną specjalne tabliczki.

Tabliczki są bezpłatne. Po przeprowadzonej akcji nasadzeń, na podany w zgłoszeniu adres mailowy przekazana zostanie Państwu prośba o podanie treści, jaką życzą sobie Państwo na tabliczce (zgodnie z wytycznymi ogólnymi, dotyczącymi m.in. limitu znaków).

Po zebraniu wszystkich informacji od uczestników, tabliczki zostaną zamówione u wykonawcy, a następnie Leśnictwo Miejskie umieści je przy nasadzonych drzewach, oznaczonych uprzednio numerami odpowiadającymi uczestnikom akcji.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy "Las Młodej Łodzi"

Wypełnij wszystkie pola, aby przesłać formularz

Administratorem danych osobowych jest dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 8/10, 94-303 Łódź, tel. 42 632 75 79, fax 42 632 92 90,e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl, działający na podstawie Statutu jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” w Łodzi, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/975/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” w Łodzi i nadania jej statutu(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2836), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXVII/1601/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5584)i Nr XXIX/752/16 z dnia 11 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2394). administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem: dane.osobowe@zzm.lodz.pl.


Kontakt