Las Młodej Łodzi

Las Młodej Łodzi to inicjatywa prospołeczna i proekologiczna, zapoczątkowana w 2017r. przez ówczesną Radną, obecnie Wiceprezydent Miasta – Małgorzatę Moskwę – Wodnicką. Akcja ma na celu zachęcenie do sadzenia drzew i powrót do tradycji ich sadzenia, jako pamiątki z okazji narodzin dziecka - wierzymy, że jest to jeden z najlepszych prezentów, jaki rodzice mogą podarować nowemu członkowi rodziny. Co równie ważne, utrwalając w ten sposób bezcenną dla rodziców chwilę narodzin potomka, jednocześnie troszczymy się o środowisko.

Inicjatywa ma charakter cykliczny, powtarzanie nasadzeń odbywa się na wiosnę i jesień każdego roku. Drzewa sadzą mieszkańcy Łodzi, którym w obecnym roku urodziło się dziecko: w przypadku chłopca jest to dąb, w przypadku dziewczynki - lipa. 

Chcąc wziąć udział w akcji, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w momencie rozpoczęcia zapisów. Osoby, dla których nie wystarczy drzewek w danej edycji, automatycznie zostaną zakwalifikowane do następnej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Każdy, kto zasadzi drzewo, może również zamówić tabliczkę upamiętniającą sadzenie, którą zamontują przy drzewku pracownicy Leśnictwa Miejskiego.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w inicjatywie – niech Las Młodej Łodzi się rozrasta!

Zapraszamy do zapisów!

Nasadzenia Lasu Młodej Łodzi odbywają się w dwóch turach - wiosennej i jesiennej. O szczegółach poinformujemy co najmniej dwa tygodnie przed planowym terminem nasadzeń.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy "Las Młodej Łodzi"

Wypełnij wszystkie pola, aby przesłać formularz

Administratorem danych osobowych jest dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 8/10, 94-303 Łódź, tel. 42 632 75 79, fax 42 632 92 90,e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl, działający na podstawie Statutu jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” w Łodzi, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/975/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” w Łodzi i nadania jej statutu(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2836), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXVII/1601/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5584)i Nr XXIX/752/16 z dnia 11 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2394). administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem: dane.osobowe@zzm.lodz.pl.


Kontakt