Las Młodej Łodzi

Las Młodej Łodzi to inicjatywa prospołeczna i proekologiczna, której pomysłodawcą jest p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka (ówczesna Radna, obecnie Wiceprezydent Miasta). Akcja ma na celu zachęcenie do sadzenia drzew i powrót do tradycji ich sadzenia, jako pamiątki z okazji narodzin lub adopcji dziecka.

Pierwsze sadzenie drzew odbyło się w maju 2017. Akcja ma charakter cykliczny, powtarzanie nasadzeń odbywa się na wiosnę i jesień każdego roku.

Drzewa sadzą mieszkańcy Łodzi, którym w obecnym roku urodziło się dziecko: w przypadku chłopca jest to dąb, w przypadku dziewczynki - lipa.  Inicjatywa realizowana jest na terenie uroczyska Lublinek, a sadzonki drzew kupowane są z własnych środków Zarządu Zieleni Miejskiej.

Do posadzenia w każdej edycji przewidziano ok. 100 sadzonek drzew (ok. 50 dębów i 50 lip), a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, dla których nie wystarczy drzewek będą mogły wziąć udział w kolejnej edycji. Każdy, kto zasadzi drzewo, może bezpłatnie zamówić tabliczkę upamiętniającą sadzenie - jej treść wymaga akceptacji Zarządu Zieleni Miejskiej. Montażu tabliczki w terenie dokonają pracownicy Leśnictwa Miejskiego.

W dotychczasowych akcjach ,,Las Młodej Łodzi'' posadzono 262 drzewa upamiętniające narodziny najmłodszych Łodzian.

Informacja o rozpoczęciu akcji i naborze zgłoszeń do kolejnej edycji ,,Lasu młodej Łodzi'' ukaże się na naszej stronie.

Kontakt