Adopcja zwierząt

Jeśli masz swoje ulubione zwierzę w ZOO, zachęcamy do jego adopcji. Dzięki Twojemu wsparciu finansowemu możemy zapewnić mu dodatkowe suplementy diety oraz zabawki.

 • Wybierz zwierzę i zapoznaj się z procedurą adopcji. Kliknij, by pobrać potrzebne dokumenty: ZASADY, UMOWA i CENNIK
 • Wpłacaj na konto:

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.
  nr konta: 56 1240 3073 1111 0010 6929 5921

Informacji o adopcji zwierząt udziela Dział Administracji - tel. 42 632 75 09 wew. 277 e-mail: j.tumilowicz@zoo.lodz.pl

OPIEKUNOWIE VIP

 • Kancelaria Prawna INKASO WEC S.A. opiekuje się rysiem
 • Ogólnopolski Instytut Badań Psychologicznych i Wariograficznych, Szkoleń, Coachingu, Profesjonalnej Mediacji i Psychoterapii EMPIRIA.PL  Anna Miżowska z siedzibą w Łodzi, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EMPIRIA.PL Anna Miżowska opiekuje się żyrafą Juditą oraz Uzuri

Pozostali opiekunowie

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie opiekuje się żbikiem
 • Jakub Ligocki opiekuje się pingwinem przylądkowym
 • Fujitsu Pricing and Bid Finance Team Fujitsu opiekuje się gołębiem zbroczonym
 • Fashion Team opiekuje się surykatką 
 • Szkoła Podstawowa nr 91 w Łodzi opiekuje się kangurem 
 • Przedszkole Miejskie nr 206 w Łodzi opiekuje się kangurem 
 • Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 160 w Łodzi opiekują się surykatką
 • Studio Tańca Janusza Wielgosza opiekuje się kameleonem
 • Akademia Dobrej Gimnastyki i Tańca opiekuje się lemurem 
 • Marta Ozyra opiekuje się lancetogłowem
 • Przedszkole Miejskie nr 215 opiekuje się kameleonem
 • Przedszkole Miejskie nr 206 opiekuje się kangurem
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu opiekuje się kameleonem 
 • Ewa Danielak opiekuje się rysiem
 • Szkoła Podstawowa nr 175 opiekuje się tamaryną cesarską
 • TOYA opiekuje się pandą małą
 • Bluerank opiekuje się pandą małą
 • Przedszkole Miejskie nr 160 w Łodzi opiekuje się surykatką Zozolkiem 
 • Pani Marianna Cieślak opiekuje się kajmanem okularowym 
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi im. ks. prof. Józefa Tischnera opiekuje się pancernikiem włochatym 
 • Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi opiekuje się papugą patagonką 
 • Prywatny gabinet stomatologiczny "CAPF" opiekuje się gekonem 
 • Pan Paweł Pietkowski opiekuje się ropuchą koloradzką 
 • Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi opiekuje się kameleonem 
 • Państwo Krystyna Poklewska oraz Daniel Parra – Poklewski opiekują się lemurem 
 • Pani Hanna Zdanowska opiekuje się lemurem katta Julianem 
 • Gabriela Wagner i lek. wet. Joanna Wagner opiekują się kapibarami Zdzisiem i Etamem 
 • Ewa Wilczyńska - Płonka opiekuje się żbikiem Rufusem 
 • Paulina i Bartek Piaszczyk opiekują się lemurami katta Julianem i Fuki 
 • Zespół Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza opiekuje się Fenkiem
 • klasa Id technikum Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi wraz z wychowawcą Emilią Kaźmierczak opiekuje się fenkiem
 • SP nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim opiekuje się orłem stepowym
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.