Urodziny w ZOO

Jeśli szukacie niepowtarzalnej imprezy urodzinowej, która spełni marzenia Waszego dziecka o bezpośrednim spotkaniu ze zwierzętami to wybór jest prosty. Zamów urodziny w łódzkim ZOO!

W programie:

 • Pokaz oswojonych zwierząt, czyli przybliżymy dzieciom świat zwierząt, obalamy mity i nieprawdziwe opinie na ich temat. Dla chętnych jest też możliwość dotknięcia zwierząt.
 • Karmienie lemurów (dzieci powyżej 4 roku życia) - spotkaj się z rodziną Króla Juliana i zobacz, co jest ich przysmakiem, zostań kelnerem Ich Królewskich Mości, poznaj historię dynastii. 
 • Pogadanka edukacyjna: ciekawostki o zwierzętach, anegdoty o naszych podopiecznych, niezwykłe zwyczaje zwierząt.

Cena: 400 zł w tym w/w atrakcje + bilety wstępu dla grupy 10 dzieci + 2 opiekunów.

Zapewniamy:

 • niezapomnianą, jedyną w swoim rodzaju przygodę i wspomnienia
 • możliwość wynajmu sali na posiłek (tort, napoje itp. we własnym zakresie)
 • możliwość zamówienia przyjęcia cateringowego (ajenci na terenie ZOO)
 • zniżki cen w parku linowym i przy przejazdach kolejką po ZOO

Zarezerwuj urodziny w ZOO

Fomularz zgłoszeniowy

Wypełnij wszystkie pola, aby przesłac formularz


Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).

 1. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przy rezerwacji urodzin w ZOO przetwarzane są przez Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi z o. o. z siedzibą w (94 – 303)  Łodzi  przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 (dalej: administrator).
 2. Jeśli chcesz skontaktować się z nami wyślij wiadomość na adres mailowy sekretariat@zoo.lodz.pl.
 3. W sprawie swoich danych osobowych możesz też skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych Magdaleną Kacprowicz, e-mail: iod@zoo.lodz.pl.
 4. Cel przetwarzania danych osobowych: obsłużenie transakcji i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – art. 6 ust. 1 lit. b, c i f
 5. Dane osobowe zbierane w celu obsługi transakcji bilet online będą przechowywane zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych – 26 ust. 1 pkt 3 i pkt 4.
 6. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy obsługi klienta, osoby zajmujące się księgowością, zabezpieczeniem informatycznym oraz kadra kierownicza.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani innym podmiotom
  z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.