Lokale

Najem lokali dla NGO

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Łodzi mogą występować o najem lokali będących w dyspozycji Urzędu Miasta Łodzi:

  1. POZA PRZETARGIEM
    • Jeśli działasz w kluczowych dla Miasta sferach pożytku publicznego np. zdrowie, pomoc społeczna, kultura, edukacja) wysokość czynszu zakwalifikowana jest do kat. III ze stawką czynszu 5,28 zł/m2 z wyłączeniem strefy zero (lokale z frontem od ul. Piotrkowskiej).  Dodatkowo możesz ubiegać się o obniżenie stawki czynszu do 50 % (dowiedz się więcej: link)
    • W lokalu możesz prowadzić działalność gospodarczą nie przekraczającą 35% powierzchni wynajmowanego lokalu. Pamiętaj by wcześniej zgłosić ten fakt do Zarządu Lokali Miejskich.
    • Możesz również podnająć lokal za zgodą wynajmującego.

Jeśli twoja działalność wykracza poza strefy dział. pożytku publicznego (np. prowadzisz działalność wyznaniową bądź hobbystyczną) obowiązywać Cię będzie stawka czynszu za najem lokalu w przedziale 9,10 zł/m2 – 6,90 zł/m2.

  1. BIERZESZ UDZIAŁ W PRZETARGU

Przetargi organizowane w formie ustnej lub pisemnej i ogłaszane każdorazowo na stronie internetowej Zarządu Lokali Miejskich http://zlm.lodz.pl/przetargi/

  • Organizacje pozarządowe mają również prawo wnioskować o wyłączenie danego lokalu z przetargu.
  • Wyłączenie może nastąpić 7 dni kalendarzowych przed przetargiem, gdy wniosek podmiotu w tej sprawie wpłynie do organizatora przetargu co najmniej na 9 dni roboczych przed przetargiem.

Gdzie znaleźć bazę dostępnych lokali?

Wykaz dostępnych lokali użytkowych: w Zarządzie Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47 – tel. (42) 628-70-85

bądź na stronie http://www.zlm.lodz.pl/lokalebp/ 

Do wniosku o wynajęcie lokalu dołącz:

- statut organizacji,

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Pobierz wniosek o najem lokalu w trybie bezprzetargowym >>>

Ważne akty prawne:

Kontakt