O stronie

Strona poświęcona jest współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Łódź. Znajdziesz tu zarówno informacje dotyczące współpracy pozafinansowej (np. ciałach doradczych, konsultacjach z ngo, zasadach najmu lokalu) jak i finansowej (np. ogłaszanych konkursach ofert, trybie pozakonkursowym itp). Na portalu odszukasz również wszelkie akty prawne ważne dla III Sektora w naszym Mieście, a także kontakty od osób w Urzędzie Miasta Łodzi, odpowiadających za współpracę z organizacjami.

W zakładce AKTUALNOŚCI znajdziesz:

  • opisy inicjatyw i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
  • relacje z posiedzeń/spotkań z udziałem ngo i dotyczących III sektora
  • artykuły dotyczące organizacji pozarządowych (np. w temacie zmian w prawie, 1% itp.)

W zakładce KALENDARZ znajdziesz:

  • zapowiedzi wszystkich wydarzeń organizowanych dla i przez organizacje pozarządowe (np. happeningów, szkoleń, seminariów, gier miejskich, ale również posiedzeń KDO, ŁRDPP czy konsultacjach z ngo)

 W zakładce KONKURSY znajdziesz:

  • informacje o ogłaszanych konkursach ofert przez Urząd Miasta Łodzi (w tym  informacje o wezwaniu do uzupełnień braków formalnych, wynikach konkursów)

Serdecznie zachęcamy organizacje pozarządowe z Łodzi do przesyłania nam informacji na temat swojej działalności i realizowanych projektów. W celu zamieszczenia wiadomości na portalu, prosimy o jej przesłanie do Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na adres: zespop@uml.lodz.pl

UWAGA: Przesłana informacja powinna być przeredagowana, gotowa do publikacji i zawierać załączone zdjęcie lub grafikę. Więcej informacji na temat zasad zamieszczania wiadomości, dostępnych jest poniżej.

Kontakt