Program Współpracy z NGO

CZYM JEST PROGRAM WSPÓŁPRACY?

- to najważniejszy dokument określający współpracę Miasta z III sektorem,

- przyjmowany jest do końca listopada każdego roku.

 

CO ZAWIERA?

- najważniejsze zadania priorytetowe zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym,

- narzędzia współpracy finansowej i pozafinansowej

- budżet przeznaczony na zadania zlecane organizacjom pozarządowym.

 

JAK ZGŁOSIĆ UWAGI DO PROGRAMU?

- Możesz przesłać je w konsultacjach dla organizacji pozarządowych (odbywają się corocznie w okolicach września-października),

- propozycję zadania publicznego zlecanego organizacjom pozarządowym (możesz to zgłosić do końca czerwca każdego roku),

- skontaktuj się z właściwą Komisją Dialogu Obywatelskiego lub Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i przedstaw swoją sugestie/postulaty.

Programy z lat poprzednich

Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy

Kontakt