TOLERANCJA, EMPATIA, SZACUNEK

W ramach kampanii społecznej realizowanej ze środków finansowych Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF powstały scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych. 

Tolerancja, empatia i szacunek to wartości, które w obecnych czasach są szczególnie ważne w rozwijaniu kompetencji społecznych (międzykulturowych) u dzieci i młodzieży. Rozwijając te kompetencje, dajemy możliwość konstruktywnego współdziałania w nowoczesnym społeczeństwie. Akceptacja dla odmienności, szacunek wobec innych to postawy, które ułatwiają komunikację oraz współpracę i są fundamentem do kształtowania dobrego społeczeństwa opartego na wartościach.

 

Cele zajęć:

  • integracja grupy, w tym integracja dzieci pochodzących z różnych kręgów kulturowych;
  • poznanie wzajemnych zainteresowań, umiejętności, potrzeb, doświadczeń;
  • znalezienie cech wspólnych łączących członków grupy;
  • kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec odmiennego wyglądu, kultury, zainteresowania i potrzeb;
  • wyzwolenie w grupie pozytywnej energii, stworzenie atmosfery do wymiany doświadczeń, przełamanie barier w kontakcie z grupą;
  • budowanie atmosfery współpracy w zespole, integracja grupy;
  • rozwijanie kompetencji międzykulturowych;
  • aktywizacja uczniów i uczennic.

Scenariusze dostępne są w wersji pdf po polsku i ukraińsku. Wszystkie przedszkola miejskie oraz szkoły podstawowe, gdzie miasto pełni funkcję organu prowadzącego otrzymają egzemplarz scenariuszy.

 

Zachęcamy i zapraszamy do korzystania z materiałów i inspirowania siebie oraz innych.

Scenariusze .pdf do pobrania

Kontakt