Fundusz Wkładów Własnych

Organizacje pozarządowe realizujące zadania finansowane ze źródeł zewnętrznych mogą już składać wnioski w konkursie na wkłady własne. W 2020 roku na Fundusz Wkładów Własnych przeznaczono w budżecie Miasta ponownie kwotę w 200 tys zł.

Przypominamy, iż w konkursie na wkłady własne, aplikować mogą organizacje pozarządowe, które otrzymały już środki na realizację projektu spoza budżetu Miasta Łodzi bądź ubiegają się o jego dofinansowanie (warunkiem jest złożony projekt). Do momentu rozpoczęcia oceny merytorycznej w miejskim konkursie, decyzja o finansowaniu powinna być już jednak podjęta.

Organizacja na etapie wnioskowania o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych powinny już zakładać ew. udział środków finansowych Miasta w swoim projekcie.

W porównaniu do ubiegłorocznej edycji, tym razem składać można wnioski również na wsparcie realizacji zadań, które rozpoczęły się przed miesiącem styczniem br. Część dofinansowanego z Miasta zadania powinna być jednak realizowana w okresie od rozstrzygnięcia konkursu do 31 grudnia br. W tegorocznej edycji zmianie uległ również katalog zadań na wsparcie, których można było uzyskać dofinansowanie. W ubiegłym roku były to jedynie zadania wskazane w Programie Współpracy Miasta z NGO, tym razem jest to szerszy katalog zadań wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego (z kilkoma wyłączeniami).

W konkursie ubiegać będzie można się o dofinansowanie 40% wartości danego projektu (nie więcej jednak niż 50 tys. zł). Nabory będą prowadzone w trybie comiesięcznym, przy czym ostatnim terminem będzie 30 września 2020r.

Oferty należy składać za pośrednictwem strony www.witkac.pl

Organizacje zainteresowane aplikowaniem w konkursie zachęcamy do kontaktu pod nr. tel. 42 638-55-65, 638 -46 -99.

Pytania w sprawie rozstrzygnięć konkursów i zawierania umów prosimy kierować bezpośrednio do Oddziału ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Biurze Aktywności Miejskiej pod nr. 42-638-46-99.

Zobacz też:

 

 

Kontakt