KDO ds. kultury

Dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzeniem nr 3738/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. kultury.

Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) to ciała doradcze i inicjatywne, które mogą być powoływane przez organizacje pozarządowe w danych obszarach życia społecznego (np. kultura, niepełnosprawność, edukacja, ekologia). Komisje te umożliwiać mają wykorzystanie wiedzy przedstawicieli III sektora oraz synergię działań Urzędu Miasta Łodzi i organizacji pozarządowych przy kształtowaniu polityk publicznych.

Zachęcamy organizacje pozarządowe z sektora kultury do zaangażowania się w pracę KDO. Jeśli wśród Was są organizacje, które chciałyby przystąpić do KDO ds. kultury zapraszamy do udziału w pracach Komisji poprzez  Biuro ds. partycypacji społecznej UMŁ.
Oczywiście, zgodnie z regulaminem KDO ds. kultury, w obradach komisji można uczestniczyć również z "wolnej stopy".

Więcej informacji na temat Komisji Dialogu Obywatelskiego znajduje się tutaj

Skład KDO

Przewodnicząca KDO ds. Kultury:
Marta Pszonak
Fundacja Działania
marta.dzialania@gmail.com

Organizacje wchodzące w skład KDO ds. Kultury:

Fundacja ARTe Ego
Fundacja FORM.ART
Fundacja In Search Of...
Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie!
Fundacja Działania
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne VENAE ARTIS
Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56
Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czaraszkiewicza
Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
Fundacja NUR
Fundacja Promocji Sztuki NIEZŁA SZTUKA
Związek Literatów Polskich
Fundacja Miasto Ludzie Czyny
Fundacja Pracownia Portretu
Stowarzyszenie Obszary Kultury
Fundacja MATERIA
Fundacja Przędzalnia Sztuki
Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze Oddział Łódzki

W sprawach organizacyjnych KDO ds. kultury prosimy o kontakt z przedstawicielem Wydziału Kultury UMŁ.

  • Jolanta Sławińska-Ryszka
    tel. (42) 638 43 92

Praca KDO

Kontakt