Fabryka Aktywności Miejskiej Kontakt Dofinansowanie dla NGO Łódź Jutra - strategia miasta Masz pomysł?

Budżet na zadania dla NGO w roku 2017

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

  • kategoria:
  • NGO

Zebrane zostały dokładne informacje o wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta, na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2017. W tym roku jest to kwota 48 098… więcej

Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu bazy opracowań dot. Łodzi

  • kategoria:
  • NGO

W związku z prowadzonymi pracami nad aktualizację Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 2020+ zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych o udostępnienie opracowań/raportów… więcej

Rekordy i nowości w budżecie obywatelskim

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Zakończył się etap przyjmowania wniosków do BO 2017/2018. Do rozdysponowania jest 40 mln zł. więcej

Zachęcamy do składania wniosków w ramach inicjatyw lokalnych

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

  • kategoria:
  • NGO

W budżecie miasta dostępne są środki w wysokości 300 tys. zł na działania w ramach tzw. inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych realizowanych przez administrację… więcej

Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego wydała stanowisko dot. ustawy o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

  • kategoria:
  • NGO

Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego (ŁRDPP) podziela stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji pozarządowych (OFOP) w sprawie projektu ustawy powołującej nową instytucję odpowiedzialną… więcej

 - Łukasz Prykowski

Dyskutowano o współpracy KDO i Urzędu Miasta

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

  • kategoria:
  • NGO

Odbyło się spotkanie w gronie przedstawicieli Komisji Dialogu Obywatelskiego i Urzędu Miasta Łodzi. Celem spotkania było omówienie możliwej współpracy KDO z Miastem, wskazanie obszarów problemowych… więcej

Kontakt