Konkursy

środa, 13 kwietnia 2022

 -  Kobieca ręka wypełniająca formularz

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych polegających na promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych polegających na promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi. więcej

Działania animacyjne

„Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi” - konkurs ofert ogłoszony

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie... więcej

poniedziałek, 11 kwietnia 2022

 -  Na tle pustej, ciemnej alejki pozuje w kolorowym stroju tancerska w baletowej pozie.

„Kultura. Rozwój. Integracja.” - konkurs ofert ogłoszony

Wydział Kultury

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Kultura. Rozwój. Integracja.” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i... więcej

 -  fot. P. Pospieszyński

Kina plenerowe w Łodzi w 2022 roku - konkurs ofert ogłoszony

Wydział Kultury

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w... więcej

 -  W bliskim planie stos książek, na których grzebietach widać informacje o tytułach i autorach.

Konkurs wydawniczy 2022 ogłoszony

Wydział Kultury

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2022 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią,... więcej

piątek, 8 kwietnia 2022

 -  Kobieca ręka wypełniająca formularz

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert - Mobilne Śniadanie Wielkanocne

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Mobilnego... więcej

wtorek, 5 kwietnia 2022

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert dotyczącego „Prowadzenia dziennego domu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych”

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej... więcej

środa, 30 marca 2022

Otwarty konkurs ofert w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Mobilnego Śniadania Wielkanocnego

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Mobilnego Śniadania Wielkanocnego. więcej

wtorek, 29 marca 2022

Przesunięcie terminu składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert pn. Mikrogranty dla Seniorów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych informuje, że termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. Mikrogranty dla Seniorów zostaje... więcej

piątek, 25 marca 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Wydział Sportu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji... więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych - Łódź Sportowa

Wydział Sportu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w... więcej

piątek, 18 marca 2022

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego "Rezydencje artystyczne w Łodzi" ogłoszony!

Wydział Kultury

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Rezydencje artystyczne w Łodzi”, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i... więcej

czwartek, 10 marca 2022

Otwarty konkurs ofert w zakresie „Prowadzenia dziennego domu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych”

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz... więcej

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu pn. Mikrogranty dla Seniorów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu, wspierającego projekty z zakresu promowania wolontariatu i pomocy... więcej

środa, 9 marca 2022

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego... więcej

Kontakt