Zasady otwartych konkursów ofert

Konkurs ofert:

 • Jest głównym sposobem na zlecenie zadania organizacji pozarządowej,
 • Miasto Łódź corocznie ogłasza kilkadziesiąt konkursów na realizację zadań publicznych, które są wymienione w Programie Współpracy >>>,
 • Harmonogram konkursów na dany rok znajdziesz tutaj >>>,
 • Wszystkie ogłoszenia o konkursach znaleźć możesz w zakładce konkursy oraz Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce „konkursy”.

 

Jak aplikować w konkursie?

 • Załóż konto dla swojej organizacji na platformie Witkac (większość naborów w konkursach prowadzonych jest właśnie tam),
 • Znajdź zadanie, które wpisuje się obszar działań Twojej organizacji,
 • Zapoznaj się z ogłoszeniem i sprawdź zasady składania wniosków,
 • Przygotowując ofertę, pamiętaj, że możesz liczyć na pomoc przedstawiciela danego Wydziału Merytorycznego UMŁ >>>.

 

Komisje Konkursowe:

 • Dokonują oceny i rekomendują jak rozstrzygnąć konkurs (ostateczna decyzja należy zawsze do Prezydenta),
 • Składają się z przedstawicieli UMŁ oraz osób z organizacji pozarządowych,
 • Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do prac w komisjach przez cały rok. Trzeba tylko wypełnić formularz i przesłać go do Biura Aktywności Miejskiej.

 

Co poza konkursem?

 

Samorząd może przekazać organizacjom środki również:

 • trybem pozakonkursowym. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>>,
 • w trybie zamówień publicznych (np. zakup usługi). W tym trybie organizacja zrównana jest z przedsiębiorcami w prawach do ubiegania się o realizację zadania. By móc ubiegać się o realizację zadania tym trybem organizacja musi prowadzić działalność gospodarczą (tzn. być wpisana w KRS do rejestru przedsiębiorców) lub odpłatną działalność pożytku publicznego.

 

Kluczowe akty prawne:

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie >>>,
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi określające kluczowe zasady konkursowe w Łodzi >>>.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach ogłaszania i przeprowadzenia konkursów?

Polecamy Poradnik NGO.PL >>>.

Kontakt