Kontakt

Oddział ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Biuro Aktywności Miejskiej

Artur Skórzak

e-mail: a.skorzak@uml.lodz.pl

tel. 42 638 46 99


Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Łukasz Prykowski

e-mail: l.prykowski@uml.lodz.pl

tel. 42 638 55 65


WAŻNE: W sprawach branżowych, dotyczących współpracy organizacji pozarządowych w konkretnych obszarach
(np. sportu, kultury, edukacji itd.) zachęcamy do kontaktu z właściwymi wydziałami UMŁ /lista kontaktów poniżej/.

Współpraca NGO z Wydziałami Urzędu Miasta Łodzi

Kontakt