Podnajem

Czy wiesz, że jako organizacja pozarządowa wynajmująca lokal użytkowy możesz:

podnająć

do 35% lokalu użytkowego

prowadzić działalność gospodarczą w wynajętym lokalu

pod warunkiem, że lokal wykorzystany na działalność gospodarczą nie przekracza 35% wynajmowanej powierzchni, a zyski w całości będą przeznaczone na działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań określonych w politykach Miasta Łodzi

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI PODNAJMU?

SPRAWDZANIE UMOWY

sprawdź umowę i jej zapisy dotyczące podnajmu

HISTORIA OPŁAT

sprawdź, czy w ciągu ostatniego roku nie było zaległości czynszowych

PODPISANIE UMOWY

podpisz aneks do umowy na najem lokalu użytkowego

ZŁOŻENIE WNIOSKU

wystąp z wnioskiem do Dyrektora właściwej jednostki organizacyjnej

Kontakt