Mikrogranty  • Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych.
  • Łodzianie mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji czy rekreacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym, skierowane głównie do lokalnych społeczności.

Dla kogo? I co?

  • W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i nieformalne grupy osób fizycznych z dorosłym przedstawicielem.
  • Wspólnie współorganizujemy inicjatywy, które mają wymiar kulturalno-społeczny, więziotwórczy lub artystyczny, np. warsztaty, spotkania, wydarzenia, gry miejskie itp.
  • Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla pojedynczego projektu to 5 000 zł brutto. Oprócz tej kwoty można liczyć na nasze wsparcie w kwestiach, które będą dla Was problematyczne, np. w działaniach administracyjnych, prawnych, logistycznych lub promocyjnych.

Kiedy?

Z początkiem lipca 2021 r. uruchomimy nabór na Operatora Mikorgrantów, który najpóźniej po wakacjach będzie realizował działania wspierające inicjatywę mieszkańców Łodzi w zakresie:

  • małej infrastruktury (np. ławki, trawniki, nasadzenia zieleni),
  • projektów kulturalnych (np. koncerty w parkach, wystawy plenerowe),
  • projektów edukacyjnych (np. kursy, warsztaty, szkolenia),
  • projektów wpływających na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  • W ramach jednego projektu możesz wnioskować maks. o kwotę 5.000,00 zł i nie niższą niż 500,00zł.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Oddział ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Biuro Aktywności Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi

 

Artur Skórzak

e-mail: a.skorzak@uml.lodz.pl

tel. 42 638 46 99


Więcej informacji zaraz po rozstrzygnięciu konkursu na Operatora Mikrograntów na rok 2021.


Kontakt