Nieruchomości niezabudowane

wyszukiwarka nieruchomości - nieruchomości niezabudowane

(Termin przetargu: 07.09.2018 r.) Nawrot 3/5
zdjęcie:
dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 2 600 000,00
powierzchnia (m2): 2901
działka i obręb: 373, 374, 382/9, S-6
przeznaczenie: inne
przyłącza (media): sieć ciepłownicza
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja, telekomunikacyjne
dojazd: asfaltowy
termin przetargu: 07.09.2018
termin dostarczenia wadium: 03.09.2018, godz. 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-prezydenta-g-id21190/2018/6/21/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • na działce brak jest zabudowy,
 • powierzchnia ok. 1700 m2 jest utwardzona asfaltem i betonem,
 • teren funkcjonuje jako parking.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
(Termin przetargu: 05.10.2018 r.) Aleksandrowska bez numeru
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 5 000 000,00
powierzchnia (m2): 10927
działka i obręb: 175/6, B-32
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącze gazowe i gazociag, rurociąg powrotny magistrali sieci ciepłowniczej
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, kanalizacja, gaz, ogrzewanie
dojazd: asfaltowy
termin przetargu: 05.10.2018
termin dostarczenia wadium: 01.10.2018, godz. 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-lagiewnicki-id22161/2018/8/2/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem AG1- tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości (tereny zabudowy przemysłowej, usługowej, magazyny, centra logistyczne z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tereny obsługi komunikacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym).
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 19.10.2018 r.) Wołowa 2

zdjęcie:
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 8 600 000,00
powierzchnia (m2): 16518
działka i obręb: 135, P-29
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): wodociąg, kanalizacja, gaz, ogrzewanie
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd, teletechniczne, ogrzewanie
dojazd: asfaltowy
termin przetargu: 19.10.2018
termin dostarczenia wadium: 15.10.2018, godz. 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonej-przy-ulicy-wolowej-2-oraz-sprzedaz-udz-id22446/2018/8/17/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem WZ2 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej o przeznaczeniu pod zabudowę usługową, mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Agrestowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1251
działka i obręb: 36/12, B-7
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana,
 • w części porośnięta jednorodną roślinnością,
 • przez działkę przebiega energetyczna linia napowietrzna.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Al. Hetmańska bez numeru, Janowska bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 5 500 000,00
powierzchnia (m2): 18780
działka i obręb: 140/31, 140/23, 141/16, 141/20, 138/14, W-34
przeznaczenie: MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, kanalizacja, gaz, ogrzewanie,
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana porośnięta drzewami i krzewami,
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Al. Hetmańska bez numeru, Janowska bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 2 300 000,00
powierzchnia (m2): 7263
działka i obręb: 140/32, 138/15, W-34
przeznaczenie: MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, kanalizacja,
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana porośnięta drzewami i krzewami,
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - małe domy mieszkalne.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Al. Piłsudskiego bez numeru/ul. Piotrkowska bez numeru
dzielnica: Śródmieście
powierzchnia (m2): 744
działka i obręb: 41/24, 42/46, 42/19, S-7
przeznaczenie:
przyłącza (media): prąd, teletechniczne, gaz, ogrzewanie,
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, teletechniczne, gaz, ogrzewanie
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działki niezabudowane, zagospodarowane tymczasowo jako skwer, do momentu realizacji inwestycji kubaturowej.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Atutowa 20c
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 3969
działka i obręb: 580, G-42
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, gaz, wodociąg, kanalizacja, teletechniczne
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana, o kształcie prostokąta, porośnięta zadrzewieniem.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Augustów bez numeru
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 2 000 000,00
powierzchnia (m2): 8728
działka i obręb: 199/27, 199/28 W-19, 78/11, 78/13 W-34
przeznaczenie: inne
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działki podlegające sprzedaży są niezabudowane i tworzą jeden teren inwestycyjny o kształcie zbliżonym do prostokąta,
 • w części pokryte roślinnością, w tym kilkunastoletnimi drzewami wzdłuż ul. Augustów. Przez wschodnią część terenu podlegającego sprzedaży tj. przez działki nr nr: 199/28, 78/11 i 78/13 przebiega kanał deszczowy D=0,80m, wykonany z rur żelbetowych, stanowiący własność Miasta Łodzi,
 • na działce nr 78/13 występuje też przyłącze kanalizacji deszczowej D=0,20m przyjmujące wody opadowe z posesji ul. Augustów 2c.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Augustów bez numeru
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 750 000,00
powierzchnia (m2): 4251
działka i obręb: 235, 236, W-19
przeznaczenie: inne
przyłącza (media): prąd, kanał deszczowy, i sanitarny, infrastruktura teletechniczna
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja, telekomunikacyjne
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działki niezabudowane,
 • działka nr 235 porośnięta jest roślinnością, która stanowi zieleń izolacyjną,
 • działka nr 236 w części utwardzona jest płytami betonowymi.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Brzoskwiniowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1000
działka i obręb: 36/13, B-7
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana,
 • w części porośnięta jednorodną roślinnością,
 • przez działkę przebiega energetyczna linia napowietrzna.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Brzoskwiniowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1000
działka i obręb: 36/15, B-7
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana,
 • w części porośnięta jednorodną roślinnością,
 • przez działkę przebiega energetyczna linia napowietrzna.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Brzoskwiniowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 900
działka i obręb: 36/16, B-7
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, 
 • w części porośnięta jednorodną roślinnością,
 • na działce znajduje się energetyczna linia napowietrzna (wraz ze słupem).
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Brzoskwiniowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 999
działka i obręb: 36/14, B-7
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana.
 • w części porośnięta jednorodną roślinnością,
 • przez działkę przebiega energetyczna linia napowietrzna.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Gdańska bez numeru
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 430 000,00
powierzchnia (m2): 604
działka i obręb: 32/2, P-30
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd, teletechniczne, ogrzewanie.
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka nie przylega bezpośrednio do pasa drogowego,
 • obsługa komunikacyjna nieruchomości będzie odbywać się poprzez ustanowioną służebność gruntową, polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez działkę nr 32/1 w obrębie P-30, której cena wynosi 52 600 zł plus VAT. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości zostanie powiększona o wskazaną wyżej cenę służebności,
 • studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość symbolem W3b – wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Giewont bez numeru
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 100 000,00
powierzchnia (m2): 418
działka i obręb: 557/3, W-9
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, prąd, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, porośnięta samosiejkami,
 • na terenie znajdują się linie: kablowa i napowietrzna oraz przy południowo-zachodniej granicy posadowiony jest słup, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Inflancka 120
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 7512
działka i obręb: 3/6, 1/5, 1/6, 3/9, 3/11 i 3/13, B-51
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: kanalizacja
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Na działce znajdują się:

 • latarnie,
 • drzewa liściaste,
 • stary murowany budynek garażowy bez wartości użytkowej, który nadaje się tylko do rozbiórki, 
 • przewód kanalizacyjny stanowiący element instalacji wewnętrznej,
 • billboard reklamowy nie będący własnością miasta Łodzi,
 • teren od strony ul. Inflanckiej jest ogrodzony starym ogrodzeniem.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Janowska bez numeru
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 1 800 000,00
powierzchnia (m2): 5618
działka i obręb: 138/16, 139/4, 138/18, W-34
przeznaczenie: MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, kanalizacja,
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana porośnięta drzewami i krzewami,
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - małe domy mieszkalne.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Klimka Bachledy bez numeru
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 245 000,00
powierzchnia (m2): 1912
działka i obręb: 562/4, W-9
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: prad, wodociąg
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka jest niezabudowana,
 • porośnięta samosiejkami.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Klimka Bachledy bez numeru
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 240 000,00
powierzchnia (m2): 1871
działka i obręb: 560/4, W-9
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka jest niezabudowana,
 • porośnięta samosiejkami.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 12
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1157
działka i obręb: 55/21, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 12
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1074
działka i obręb: 55/20, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): kanalizacja
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami.

kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 12 i Krajowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1068
działka i obręb: 55/19 i 55/26, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działki podlegające sprzedaży są niezabudowane oraz porośnięte drzewami i krzewami.

kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 18/20
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1193
działka i obręb: 56/7, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1078
działka i obręb: 55/25, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg, prąd, kanalizacja
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami,
 • na działce znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1075
działka i obręb: 55/24, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg, prąd, kanalizacja
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami,
 • Na działce znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1073
działka i obręb: 55/23, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg, prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami,
 • na działce znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1152
działka i obręb: 55/22, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg, prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami,
 • na działce znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Murawy bez numeru
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 1148
działka i obręb: 52/2, G-51
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, teletechniczne.
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka położona w bliskim sąsiedztwie Stawów Stefańskiego,
 • znajduje się w strefie archeologicznej,
 • południowo-wschodnia część znajduje się na obszarze korzystnym dla posadowienia budynku.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Nowe Sady bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 840 000,00
powierzchnia (m2): 2997
działka i obręb: 24/76, P-36
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): magistrala wodociągowa, wodociąg, prąd, nieczynna magistrala ciepłownicza, infrastruktura teletechniczna,
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja, telekomunikacyjne
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka posiada kształt prostokąta,
 • na działce znajdują się naniesienia nietrwale związane z gruntem, wzniesione przez byłego dzierżawcę gruntu,
 • na działce rośnie kilka drzew i krzewów.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Obornicka 3 i Obornicka bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 682
działka i obręb: 197/1, 219/17, B-45
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): Na dz. 219/17 - znajdują się dwie linie kablowe, należące do PGE
sieci w najbliższym otoczeniu: wodno-kanalizacyjne, gaz
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, o kształcie prostokąta,
 • porośnięta zadrzewieniem liściastym.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Obywatelska 85 i 86
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 250 000,00
powierzchnia (m2): 925
działka i obręb: 79/13, 79/35, G-1
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd, teletechniczne
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości (tereny zabudowy przemysłowej, usługowej, magazyny, centra logistyczne z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tereny obsługi komunikacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym).

kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Piotrkowska bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 4611
działka i obręb: 177/12, G-3
przeznaczenie:
przyłącza (media): prąd
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, teren wyrównany i w dużej części utwardzony płytami betonowymi,
 • przez południową część przebiega utwardzony trylinką wjazd prowadzący do działek sąsiednich nr 178/1, 178/2, 178/3 i 179,
 • na działce nr 177/12 znajdują się drzewa wzdłuż południowej granicy, oddzielającej zbywaną nieruchomość od działki nr 178/1. Północno-wschodnia ściana budynku, położonego na sąsiadującej działce nr 178/3 przebiega w granicy zbywanej nieruchomości i posiada otwory okienne wychodzące na teren podlegający sprzedaży.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Słomiana bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 577
działka i obręb: 138/4, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana, ogrodzona siatką. Teren działki porośnięty ogrodową roślinnością z udziałem drzew i krzewów ozdobnych.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Solidarności Walczącej 25
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 804
działka i obręb: 524, G-17
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): prąd
sieci w najbliższym otoczeniu: wodno-kanalizacyjne - w ulicy, gaz - w ul. Śląskiej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana,
 • porośnięta samosiejkami,
 • na terenie działki znajduje się przyłącze napowietrzne,
 • w granicy działki znajduje się słup oraz linia napowietrzna, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Świtezianki 10 i Świtezianki bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 3337
działka i obręb: 268/12, 345/57, B-8
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): linia energetyczna, wodociąg, infrastruktura teletechniczna, kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, kanalizacja, telekomunikacyjne
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działki niezabudowane.
 • na działce 268/12 znajdują się pozostałości po rozebranym budynku (fundamenty),
 • na części działki 345/57 znajduje się pas kanału deszczowego w ulicy Świtezianki.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Targowa 69 i 71
dzielnica: Widzew
powierzchnia (m2): 7871
działka i obręb: 64/1, 68, W-25
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): czynna sieć ciepłownicza
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja, telekomunikacyjne
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • na działce brak jest zabudowy,
 • nieruchomości pokrywa roślinność, w tym częściowe zadrzewienie liściastym (m.in. jesiony, topole, klony),
 • w ścianach sąsiedniej zabudowy (zlokalizowanej na działkach nr 60, 61/1, 62/1 i 63/1 oraz działce nr 73/4), usytuowanej w północnej i południowej granicy działki znajduje się kilkanaście otworów okiennych.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Tokarska bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 450 000,00
powierzchnia (m2): 752
działka i obręb: 41/2, 46/1, 46/2, B-47
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): ogrzewanie
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, teletechniczne, ogrzewanie
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem U – tereny zabudowy usługowej (dodatkowo element szczególny - tereny zabudowy śródmiejskiej oraz obszary o dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o pow. powyżej 2000 m2 z wykorzystaniem wyłącznie jako targowiska).

kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Tuwima bez numeru
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 550 000,00
powierzchnia (m2): 930
działka i obręb: 233/8, W-24
przeznaczenie:
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, gaz
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Wólczańska bez numeru
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 2 400 000,00
powierzchnia (m2): 3409
działka i obręb: 267, 270, G-3
przeznaczenie:
przyłącza (media): prąd
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd, ogrzewanie
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działki podlegające sprzedaży są niezabudowane,
 • teren jest wyrównany i w dużej części utwardzony szlaką,
 • na działce nr. 270 znajduje się gęsta roślinność. Południowa granica działki nr 270 jest naruszona przez ogrodzenie nieruchomości sąsiadującej tj. działki nr 272.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Wróblewskiego bez numeru
dzielnica: Polesie
powierzchnia (m2): 2313
działka i obręb: 34/25, P-28
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): kanalizacja ogólnospławna, studnia głębinowa, sieć energetyczna
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, posiada kształt nieregularny,
 • w znacznym stopniu porośnięta drzewami i krzewami.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Wyścigowa bez numeru
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 1044
działka i obręb: 306/1, G-39
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz, telekomunikacyjne
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Wyścigowa bez numeru
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 1026
działka i obręb: 310/1, G-39
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz, telekomunikacyjne
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Wyścigowa bez numeru
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 1034
działka i obręb: 309/1, G-39
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz, telekomunikacyjne
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zagajnikowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 626
działka i obręb: 134/13, B-50
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): prąd
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, ogrzewanie
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz zadrzewieniem liściastym, tworzącym szpaler wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości,
 • działka posiada kształt nieregularny, wielokątny zbliżony do wydłużonego trójkąta.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Żubrowej 4
dzielnica: Polesie
powierzchnia (m2): 476
działka i obręb: 114/8, P-27
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: wodno-kanalizacyjne, gaz
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.