Nieruchomości zabudowane

Wyszukiwarka nieruchomości - nieruchomości zabudowane

(Termin przetargu: 20.08.2018 r.) Zielona 12/Wólczańska 25
zdjęcie:
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 2 500 000,00
powierzchnia działki (m2): 2133
działka i obręb: 208, 209, P-19
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, woda, kanalizacja, teletechniczne, gaz
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
termin przetargu: 20.08.2018
termin dostarczenia wadium: 14.08.2018, godz. 16:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/pisemny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ul-zielonej-12-oraz-wolczanski-id21131/2018/6/19/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • nieruchomość przy ul. Zielonej 12 (działka nr 208) zabudowana jest od frontu parterowym budynkiem (dawniej usługowym) oraz wzdłuż pozostałych granic działki jako prawa, poprzeczna i lewa oficyna - budynkami mieszkalnymi o wysokości 4 kondygnacji. Budynki w stanie do kapitalnego remontu lub rozbiórki,
 • miasto Łódź jest w posiadaniu dokumentacji rozbiórkowej, w tym decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę dotyczącej tych budynków. W przypadku nabycia tej dokumentacji od Miasta Łódź, jej cena wynosi 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych). W podwórzu rosną pojedyncze okazy drzew. W północnej ścianie budynku położonego na przyległej działce nr 210, leżącej w granicy z działką nr 209 znajdują się otwory okienne,
 • nieruchomość przy ul. Wólczańskiej 25 (działka nr 209) zabudowana jest budynkiem parterowym, w którym znajduje się lokal użytkowy o powierzchni 31 m2. Lokal objęty jest umową najmu. Ponadto na działce znajdują się pozostałości fundamentów po budynkach kamienic oraz utwardzenie w postaci trylinki, wylewki betonowej oraz płyt chodnikowych. Część nieruchomości objęta jest bezumownym użytkowaniem,
 • nieruchomości podlegające sprzedaży położone są w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego korytarza tunelu średnicowego Kolei Dużych Prędkości. Działki nr 208 i 209 zlokalizowane są poza zakresem przebiegu tunelu średnicowego pomiędzy dworcem Łódź Fabryczna, a dworcem Łódź Kaliska/Żabieniec. W bliskim otoczeniu nieruchomości podlegających sprzedaży planowana jest budowa przystanku obsługującego Kolej Dużych Prędkości.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
(Termin przetargu: 07.09.2018 r.) Narutowicza 112
zdjęcie:
dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 550 000,00
powierzchnia działki (m2): 618
działka i obręb: 114, S-4
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg, kanalizacja, gaz, ogrzewanie - na działce
przeznaczenie:
termin przetargu: 07.09.2018
termin dostarczenia wadium: 03.09.2018, godz. 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-prezydenta-g-id21190/2018/6/21/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • na nieruchomości zlokalizowany jest dwukondygnacyjny (parter i poddasze) budynek mieszkalny o pow. użytkowej 126 m2 oraz komórki gospodarcze,
 • budynek w stanie do remontu,
 • dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje tę nieruchomość symbolem U – tereny zabudowy usługowej.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
(Termin przetargu: 07.09.2018 r.) Obwodowa 10
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 350 000,00
powierzchnia działki (m2): 869
działka i obręb: 74, G-11
ochrona konserwatora: brak
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, teletechniczne
przeznaczenie:
termin przetargu: 07.09.2018
termin dostarczenia wadium: 03.09.2018, godz. 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-prezydenta-g-id21190/2018/6/21/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • nieruchomość zabudowana jest: murowanym budynkiem mieszkalnym, wybudowanym około 1936 roku, o powierzchni zabudowy wynoszącej 82 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 57,40 m2; budynek jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony, posadowiony w zachodnim narożniku działki nr 74, przylegający jedną ścianą do budynku sąsiedniego; budynek
  w stanie do kapitalnego remontu lub rozbiórki, drewnianym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy wynoszącej 34 m2; budynek jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony, kwalifikujący się do rozbiórki,
 • nieruchomość posiada niepełne ogrodzenie bez bramy wjazdowej i furtki z fragmentem parkanu betonowego (od strony ulicy Bartoszewskiego) oraz jest częściowo utwardzona chodnikiem betonowym ułożonym od strony frontowej do budynku, porośnięta roślinnością stanowiącą otoczenie posadowionych budynków. Południowa granica nieruchomości nie pokrywa się
  z przebiegiem ogrodzenia,
 • na nieruchomości podlegającej sprzedaży zlokalizowana jest nieczynna studnia kopana z kręgów betonowych.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 14.09.2018 r.) Pomorska 44

dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 850 000,00
powierzchnia działki (m2): 1760
działka i obręb: 240/4, S-1
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): kanalizacja, prąd
sieci w najbliższym otoczeniu: kanalizacja, prąd
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
termin przetargu: 14.09.2018
termin dostarczenia wadium: 10.09.2018, godz. 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-porannej-2-i-id21691/2018/7/12/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • działka jest zabudowana dwoma murowanymi budynkami niemieszkalnymi o powierzchni zabudowy 745 m2 i 28 m2,
 • budynki są w stanie technicznym wymagającym prac remontowych,
 • od strony ul. Północnej we wschodniej granicy nieruchomości znajduje się betonowe ogrodzenie,
 • fragment podwórka utwardzony jest płytami betonowymi,
 • nieruchomość jest częściowo zadrzewiona.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 14.09.2018 r.) Poranna 2

dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 195 000,00
powierzchnia działki (m2): 444
działka i obręb: 78, S-3
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): prąd, infrastruktura teletechniczna
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, prąd, kanalizacja, infrastruktura telechniczna
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
termin przetargu: 14.09.2018
termin dostarczenia wadium: 10.09.2018, godz. 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-porannej-2-i-id21691/2018/7/12/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • nieruchomość jest zabudowana wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, w stanie technicznym wymagającym prac remontowych,
 • według wypisu z kartoteki budynków powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 94 m2, a powierzchnia użytkowa 155 m2,
 • działka jest ogrodzona siatką,
 • ogrodzenie nieruchomości od strony zachodniej nieznacznie narusza granicę działki przyległej numer 77/1 w obrębie S-3, położonej przy ul. Porannej 4,
 • nieruchomość porośnięta jest ogrodową roślinnością z udziałem drzew i krzewów liściastych w części sadzonych, od strony ulicy Porannej uformowanych w żywopłot.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 05.10.2018 r.) Leśna 12, Konstantynów Łódzki

zdjęcie:
dzielnica:
cena wywoławcza (PLN): 700 000,00
powierzchnia działki (m2): 2534
działka i obręb: 127, K-13
ochrona konserwatora: brak
sieci w najbliższym otoczeniu: prad, teletechniczne
przeznaczenie: inne
termin przetargu: 05.10.2018
termin dostarczenia wadium: 01.10.2018, godz. 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-lagiewnicki-id22161/2018/8/2/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana:- budynkiem produkcyjnym, parterowym, niepodpiwniczonym, o pow. użytkowej 332,78 m2; - budynkiem mieszkalnym, parterowym, niepodpiwniczonym, o pow. użytkowej 26,4 m2,
 • na zbywanej nieruchomości znajdują się ruchomości stanowiące wyposażenie dawnej cukierni, których wartość została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 9.210 zł plus należny podatek VAT (obecnie wg stawki 23%) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości zostanie powiększona o wskazaną wyżej wartość ruchomości.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 05.10.2018 r.) Łagiewnicka 178

dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 290 000,00
powierzchnia działki (m2): 538
działka i obręb: 238, B-26
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): prąd, wodociąg, teletechniczne
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz, teletechniczne
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
termin przetargu: 05.10.2018
termin dostarczenia wadium: 01.10.2018, godz. 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-lagiewnicki-id22161/2018/8/2/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • działka zabudowana jest wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 125,28 m2 wybudowanym w 1950 roku oraz budynkiem gospodarczym,
 • budynek mieszkalny jest wyłączony z użytkowania, zabezpieczony przed wejściem – otwory okienne oraz drzwi wejściowe są zamurowane,
 • nieruchomość obciążona służebnością przesyłu dla zlokalizowanych na jej terenie: kolektora sanitarnego wraz ze studnią oraz przyłącza wodociągowego.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 19.10.2018 r.) Narutowicza 75D

dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 541 000,00
powierzchnia działki (m2): 885
działka i obręb: 332, S-2
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): prąd, woda, gaz, kanalizacja, ogrzewanie
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
termin przetargu: 19.10.2018
termin dostarczenia wadium: 15.10.2018, godz. 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonej-przy-ulicy-wolowej-2-oraz-sprzedaz-udz-id22446/2018/8/17/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomość stanowi współwłasność miasta (w udziale 16/32 części) oraz osób fizycznych pozostały udział.

 • nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z usługami na parterze, czterokondygnacyjnym w zabudowie zwartej w połowie podpiwniczonym ze strychem użytkowym o powierzchni zabudowy 338,00 m2,
 • w budynku jest 10 lokali mieszkalnych o powierzchni 767,85 m2 i 3 lokale użytkowe o powierzchni 143,77 m2,
 • wszystkie lokale są zasiedlone,
 • powierzchnia piwnic i strychu wynosi 172,65 m2,
 • budynek jest w zadowalającym stanie technicznym.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Kilińskiego 95
zdjęcie:
dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 3 700 000,00
powierzchnia działki (m2): 2879
działka i obręb: 269/2, 269/3, 269/4, S-6
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): wodociąg,kanalizacja,gaz
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd, teletechniczne
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • nieruchomość jest zabudowana budynkiem pofabrycznym (usytuowanym na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Prządki lnu”, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków), o pow. zabudowy 573 m2, budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 231 m2 oraz dwoma przybudówkami o funkcji niemieszkalnej, o pow. zabudowy 92 m2 i 45 m2,
 • budynek pofabryczny należy zachować, służby konserwatorskie dopuszczają jego przebudowę i nadbudowę,
 • w miejscu pozostałych budynków dopuszcza się realizację nowej zabudowy zgodnie z zapisami uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krucza 21
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 250 000,00
powierzchnia działki (m2): 736
działka i obręb: 151, G-3
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg,kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka zabudowana dwoma murowanymi, parterowymi budynkami gospodarczymi wzniesionym w 1961 r. o powierzchni zabudowy 34 m2 i 65 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 84 m2, w stanie do kapitalnego remontu lub rozbiórki. W pozostałej części działka jest niezagospodarowana, porośnięta roślinnością, bez utwardzenia terenu. Od strony frontowej działka bez ogrodzenia, z pozostałych stron w części wygrodzona przez istniejącą zabudowę sąsiadujących nieruchomości,
 • w ścianie zabudowy przyległej do północnej granicy działki, znajduje się kilka otworów okiennych. Granica sprzedawanej nieruchomości w części południowej została naruszona przez budynki na działce sąsiadującej nr 152/1. Ogrodzenie zbywanej nieruchomości od strony południowej nie pokrywa się z jej granicą i wchodzi w teren sąsiadującej działki nr 152/1.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Łagiewnicka 302
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 240 000,00
powierzchnia działki (m2): 1179
działka i obręb: 276, B-11
ochrona konserwatora: brak
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, prąd, gaz, teletechniczne
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • nieruchomość zabudowana jest murowanym, parterowym budynkiem letniskowym o powierzchni zabudowy 16 m2,
 • nieruchomość jest ogrodzona, porośnięta trawą,
 • studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem M4 - tereny zabudowy mieszkaniowej na dużych działkach.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Łąkowa 20 i Łąkowa bez numeru
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 1 750 000,00
powierzchnia działki (m2): 1741
działka i obręb: 71/26, 71/28, 72/17 i 72/19, P-20
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): prąd, gaz, kanalizacja, wodociąg, przewody telekomunikacyjne
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • nieruchomość oznaczona jako działka nr 71/26 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, dla którego dnia 14 grudnia 2016 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę (decyzja stała się ostateczna dnia 18 stycznia 2017 r.),
 • pozostałe nieruchomości są niezabudowane,
 • znajdują się na nich nieurządzone miejsca parkingowe oraz naniesienia roślinne – drzewa i krzewy.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Piłsudskiego 154
dzielnica: Widzew
powierzchnia działki (m2): 897
działka i obręb: 89/1, W-22
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg,kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, ogrzewanie
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 495,31 m2, wybudowanym w 2007 r., wyposażonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania,
 • stan techniczny obiektu jest dobry,
 • teren nieruchomości utwardzony nawierzchnią asfaltową oraz płytami chodnikowymi. Schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych częściowo znajdują się na działce nr 97/110, pozostającej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Piotrkowska 54
dzielnica: Śródmieście
powierzchnia działki (m2): 1512
działka i obręb: 27/2, 27/3, 27/4, S-6
ochrona konserwatora: rejestr zabytków
przyłącza (media): wodociąg, kanalizacja, gaz
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • nieruchomość jest zabudowana: budynkiem kamienicy wielkomiejskiej F. Fischera (budynek narożny przy ul. Piotrkowskiej i ul Narutowicza) o powierzchni zabudowy 395 m2, budynkiem Pałacu Miejskiego F. Fischera (budynek frontowy od ul. Narutowicza) o powierzchni zabudowy 611 m2, budynkiem poprzecznej oficyny o powierzchni zabudowy 164 m2,
 • wymienione powyżej budynki wpisano do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod numerami rejestru: A/340 i A/341. Zabytki te znajdują się na działkach nr: 27/2 i 27/3. Działka nr 27/4 jest niezabudowana i stanowi dziedziniec wewnętrzny,
 • sprzedaż nieruchomości nastąpi wraz ze zbyciem dokumentacji dotyczącej rewitalizacji przedmiotowej nieruchomości (dokumentacja konserwatorska, projektowa, budowlana i wykonawcza oraz kosztorysowa) za dodatkowo płatną kwotę 278 985,92 zł brutto.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Pomorska 100
dzielnica: Śródmieście
powierzchnia działki (m2): 4163
działka i obręb: 101/20, S-2
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz,
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • nieruchomość jest zabudowana budynkami I, II, IV kondygnacyjnymi o charakterze przemysłowym, handlowo-usługowym, biurowymi i inne niemieszkalne o ogólnej powierzchni zabudowy 2466 m2 i powierzchnim użytkowej 5414 m2, obiekty znajdują się w gminnej ewidencji zabytków jako Zespół Fabryczny "Przędzalni Wigonji i Wełny Arthur Gelles i S-ka",
 • służby konserwatorskie - konieczność zachowania budynków i prowadzenia wszelkich działań zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytakami,
 • nieruchomość leży w strefie wielkomiejskiej, studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem W3b - tereny przekształcenia historycznej struktury przestrzennej, wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Pomorska 26/28, Kilińskiego 7
dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 2 500 000,00
powierzchnia działki (m2): 2027
działka i obręb: 183/1, 184/7, 184/12, 184/9, 184/10, S-1
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): prąd, gaz, teletechniczne
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz, teletechniczne
przeznaczenie: inne
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • na działce nr 183/1 znajduje się budynek mieszkalny, nieużytkowany o pow. zabudowy 155 m2,
 • na działce nr 184/9 zlokalizowany jest budynek mieszkalny, nieużytkowany, o pow. zabudowy 215 m2, wpisany do gminnej ewidencji zabytków,
 • działki nr 184/7 i 184/12 zabudowane są budynkiem handlowo-usługowym o pow. zabudowy 78 m2,
 • działki te są w części bezumownie wykorzystywane przez byłego dzierżawcę, który poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku ich wydania,
 • działka nr 184/10 jest niezabudowana,
 • dodatkowo nieruchomości przeznaczone do sprzedaży znajdują się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Przędzalniana 101 i 103
dzielnica: Widzew
powierzchnia działki (m2): 1581
działka i obręb: 76, 84/1, 84/3, 77/1, W-29
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg,gaz
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, gaz, sieć ciepłownicza, wodociąg, kanalizacja ogólnospławna
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka nr 76 zabudowana budynkiem usługowo-handlowym o konstrukcji stalowo-drewnianej o powierzchni użytkowej 41 m2 oraz wiaty o powierzchni użytkowej 12 m2,
 • teren nieruchomości jest częściowo utwardzony,
 • działki nr 77/1, 84/1 i 84/3 są niezabudowane, porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami i krzewami. Od strony północnej i południowej nieruchomość jest ogrodzona płotami betonowymi z elementów prefabrykowanych,
 • mieszkańcy budynków wielorodzinnych wykorzystują nieruchomości jako drogę dojazdową do swoich budynków mieszkalnych, zaś część działki nr 84/1 wykorzystywana jest jako parking samochodowy.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Starorudzka 21/Joanny 17
dzielnica: Górna
powierzchnia działki (m2): 698
działka i obręb: 19/1, G-40
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): wodociąg,kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd, teletechniczne
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • na nieruchomości zlokalizowany jest drewniany budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 128 m2 wyłączony z użytkowania oraz budynek gospodarczy,
 • budynek mieszkalny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Tokarska 4 i 4/6
dzielnica: Bałuty
powierzchnia działki (m2): 995
działka i obręb: 35/1, 35/2, B-47
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, teletechniczne, ogrzewanie
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • na nieruchomości znajdują się dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 83 m2 i 40 m2 oraz budynek przemysłowo - magazynowy o powierzchni zabudowy 267 m2,
 • studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem U – tereny zabudowy usługowej (dodatkowo element szczególny - tereny zabudowy śródmiejskiej oraz obszary o dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o pow. powyżej 2000 m2 z wykorzystaniem wyłącznie jako targowiska).
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Tokarska 5
dzielnica: Bałuty
powierzchnia działki (m2): 833
działka i obręb: 45/1, 45/4, B-47
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg,kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, teletechniczne, ogrzewanie
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • nieruchomość jest zadrzewiona i ogrodzona murowanym płotem,
 • na nieruchomości znajdują się dwa murowane budynki handlowo - usługowe o powierzchni zabudowy 226 m2 i 33 m2 (wyłączone z użytkowania) oraz murowany budynek (węzeł cieplny) o powierzchni zabudowy 8m2,
 • studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem U – tereny zabudowy usługowej (dodatkowo element szczególny - tereny zabudowy śródmiejskiej oraz obszary o dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o pow. powyżej 2000 m2 z wykorzystaniem wyłącznie jako targowiska).
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Warszawska 10
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 235 000,00
powierzchnia działki (m2): 882
działka i obręb: 764, B-24
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg
przeznaczenie:
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • na nieruchomości znajdują się: jednokondygnacyjny, murowany budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 85 m2/powierzchni użytkowej 72 m2, murowany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 54 m2, drewniany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 43 m2, ogrodzenie z siatki rozpiętej na słupkach stalowych, od strony frontowej znajduje się brama i furtka z kształtowników stalowych,
 • budynki są w dostatecznym stanie technicznym,
 • studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem M3– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Wigury 24
dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 650 000,00
powierzchnia działki (m2): 930
działka i obręb: 127/3, S-7
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg, prąd, ogrzewanie
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, prąd, ogrzewanie
przeznaczenie: inne
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • na terenie nieruchomości usytuowany jest dwukondygnacyjny budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 220 m2, wybudowany w 1880 r,
 • budynek jest prawnie i ewidencyjnie wolny,
 • budynek w stanie do remontu, został wyłączony z użytkowania.
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Wólczańska 210 i 212
dzielnica: Śródmieście
powierzchnia działki (m2): 3750
działka i obręb: 21/18, 21/19, 21/21, 25/9, S-9
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
status oferty: w przygotowaniu
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zgierska 71
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 4 900 000,00
powierzchnia działki (m2): 4099
działka i obręb: 216/6 , B-49
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): prąd, woda, gaz, kanalizacja, ogrzewanie, infrastruktura teletechniczna
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • nieruchomość jest zabudowana dotychczas wykorzystywana na cele administracji publicznej (Urząd Stanu Cywilnego) o pow. Użytkowej 1145 m2 i pow. zabudowy 481 m2,
 • na nieruchomości znajduje się zieleń towarzysząca zabudowie, z udziałem kilkunastu i kilkudziesięcioletnich drzew oraz drzew stanowiących pomniki przyrody - klon polny (obwód pnia 255 cm) oraz dąb szypułkowy (obwód pnia 300 cm).
kontakt: p.arabski@uml.lodz.pl, znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.