Nieruchomości niezabudowane

wyszukiwarka nieruchomości - nieruchomości niezabudowane

(Termin przetargu: 26.04.2019 r.) Janowska bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 1 800 000,00
powierzchnia (m2): 5619
działka i obręb: 138/16, 139/4, 138/18, W-34
przeznaczenie: 7 MWn - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - małe domy mieszkalne
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, kanalizacja,
dojazd: asfaltowy
termin przetargu: 26.04.2019
termin dostarczenia wadium: 19 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-przy-ul-janowskiej-bez-numeru-id26054/2019/2/15/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • działka niezabudowana porośnięta drzewami i krzewami,
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną- małe domy mieszkalne.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
(Termin przetargu: 26.04.2019 r.) Trójskok bez numeru
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 68 000,00
powierzchnia (m2): 218
działka i obręb: 500/6, P-27
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna
dojazd: z drogi wewnętrznej ulicy Trójskok
termin przetargu: 26.04.2019
termin dostarczenia wadium: do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-drweckiej-3-j-id26735/2019/3/22/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych. Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Na jej terenie usytuowany jest blaszany obiekt nietrwale związany z gruntem. Nieruchomość porośnięta jest w części roślinnością ogrodową, krzewami ozdobnymi i drzewami owocowymi oraz w części samosiejkami.

W pobliżu nieruchomości znajduje się:

 • Przedszkole Miejskie nr 151,
 • Prywatny Żłobek,
 • sklep spożywczy oddalony 400 metrów.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
(Termin przetargu: 26.04.2019 r.) Żubrowej 4
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 190 000,00
powierzchnia (m2): 476
działka i obręb: 114/8, P-27
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): wodociąg, kanał sanitarny, gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 stal, sieć energetyczna oraz telekomunikacyjna
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanał sanitarny, gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 stal, sieć energetyczna oraz telekomunikacyjna
dojazd: z ulicy Żubrowej
termin przetargu: 26.04.2019
termin dostarczenia wadium: do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-drweckiej-3-j-id26735/2019/3/22/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno – wielorodzinnej niskiej. Nieruchomość niezabudowana, porośnięta samosiewami drzew i krzewów.

W pobliżu nieruchomości znajduje się:

 • przystanek autobusowy oddalony 500 metrów,
 • Atlas Arena oddalona 750 metrów,
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi. Ośrodek im. M. Madurowicza oddalony 500 metrów.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
(Termin przetargu: 26.04.2019 r.) Drwęcka 3
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 110 000,00
powierzchnia (m2): 1122
działka i obręb: 83/1, B-53
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, gazociąg
sieci w najbliższym otoczeniu: W ulicy Drwęckiej znajduje się: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, gazociąg w trakcie realizacji.
dojazd: zjazd z ulicy Drwęckiej
termin przetargu: 26.04.2019
termin dostarczenia wadium: do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-drweckiej-3-j-id26735/2019/3/22/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej niskiej.

Nieruchomość pokryta ogrodową roślinnością ruderalną z udziałem drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych w tym licznymi samosiewami wiśni ptasiej, leszczyny pospolitej i lipą drobnolistną o obwodzie pnia wynoszącym 94 cm. We wschodniej części działki znajduje się drewniany obiekt w złym stanie technicznym, niezwiązany trwale z gruntem. W zachodniej części nieruchomości znajduje się skarpa o spadku ok. 3m. Na nieruchomość zawarta jest umowa dzierżawy z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od dnia 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

w pobliżu nieruchomości znajduje się:

 • osiedle akademickie Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Wydziałami uczelni,
 • pływalnia Uniwersytetu Łódzkiego,
 • oddalone 700 m sklepy spożywczo-przemysłowe,
 • oddalony 100 m przystanek autobusowy.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
(Termin przetargu: 07.05.2019 r.) Sebastiana Felsztyńskiego bez numeru
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 400 000,00
powierzchnia (m2): 910
działka i obręb: działka nr 217, obrębie geodezyjnym G-1
przeznaczenie: inne
przyłącza (media): mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych
sieci w najbliższym otoczeniu: mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych
dojazd: zjazd z ulicy Felsztyńskiego
termin przetargu: 07.05.2019
termin dostarczenia wadium: do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-lodzi-przy-ul-sebastiana-felsztynskiego-bez-numeru-id26347/2019/3/1/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Działka pokryta jest spontaniczną roślinnością ruderalną z zadrzewieniem skupionym przy granicach nieruchomości z udziałem m.in. klonów, robinii akacjowej, bzu czarnego.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
(Termin przetargu: 31.05.2019 r.) Parowozowa 14
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 225 000,00
powierzchnia (m2): 1209
działka i obręb: 21, W-19
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna
dojazd: z drogi wewnętrznej gruntowej, z ulicy Parowozowej
termin przetargu: 31.05.2019
termin dostarczenia wadium: do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicy-pryncypalnej-id27298/2019/4/16/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:

Nieruchomość niezabudowana, porośnięta pojedynczymi drzewami.

W pobliżu nieruchomości znajduje się:

 • jedna z głównych ulic w mieście, ulica Rokicińska,
 • sklepy spożywcze, przychodnia, restauracje,
 • Dworzec Kolejowy Łódź-Widzew oddalony 700 metrów.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
(Termin przetargu: 07.06.2019 r.) Agrestowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 253 000,00
powierzchnia (m2): 1251
działka i obręb: 36/12, B-7
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz
termin przetargu: 07.06.2019
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-brzoskwiniowej-id27244/2019/4/12/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana,
 • w części porośnięta jednorodną roślinnością,
 • przez działkę przebiega energetyczna linia napowietrzna.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
(Termin przetargu: 07.06.2019 r.) Brzoskwiniowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 226 000,00
powierzchnia (m2): 1000
działka i obręb: 36/13, B-7
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz
termin przetargu: 07.06.2019
termin dostarczenia wadium: do dnia 3 czerwca 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-brzoskwiniowej-id27244/2019/4/12/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana,
 • w części porośnięta jednorodną roślinnością,
 • przez działkę przebiega energetyczna linia napowietrzna.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
(Termin Przetargu: 07.06.2019r.) Brzoskwiniowa bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 226 000,00
powierzchnia (m2): 999
działka i obręb: 36/14, B-7
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz
termin przetargu: 07.06.2019
termin dostarczenia wadium: do dnia 3 czerwca 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-brzoskwiniowej-id27244/2019/4/12/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana.
 • w części porośnięta jednorodną roślinnością,
 • przez działkę przebiega energetyczna linia napowietrzna.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 07.06.2019 r.) Brzoskwiniowa bez numeru

zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 226 000,00
powierzchnia (m2): 1000
działka i obręb: 36/15, B-7
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz
termin przetargu: 07.06.2019
termin dostarczenia wadium: do dnia 3 czerwca 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-brzoskwiniowej-id27244/2019/4/12/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana,
 • w części porośnięta jednorodną roślinnością,
 • przez działkę przebiega energetyczna linia napowietrzna.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 07.06.2019 r.) Brzoskwiniowa bez numeru

zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 190 000,00
powierzchnia (m2): 900
działka i obręb: 36/16, B-7
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz
termin przetargu: 07.06.2019
termin dostarczenia wadium: do dnia 3 czerwca 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicach-brzoskwiniowej-id27244/2019/4/12/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, 
 • w części porośnięta jednorodną roślinnością,
 • na działce znajduje się energetyczna linia napowietrzna (wraz ze słupem).
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Aleksandrowska bez numeru
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 4 500 000,00
powierzchnia (m2): 10927
działka i obręb: 175/6, B-32
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącze gazowe i gazociag, rurociąg powrotny magistrali sieci ciepłowniczej
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, kanalizacja, gaz, ogrzewanie
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem AG1- tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości (tereny zabudowy przemysłowej, usługowej, magazyny, centra logistyczne z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tereny obsługi komunikacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym).
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Aleksandrowska bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1311
działka i obręb: 216/2, B-37
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gaz, teletechniczna
dojazd: z ulicy Uprawnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w sąsiedztwie domków jednorodzinnych.

W pobliżu nieruchomości znajduje się:

 • ulica Aleksandrowska,
 • poczta, sklepy spożywcze,
 • przystanek autobusowy oddalony 90 metrów.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Atutowa 20c
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 3969
działka i obręb: 580, G-42
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, gaz, wodociąg, kanalizacja, teletechniczne
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana, o kształcie prostokąta, porośnięta zadrzewieniem.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Augustów bez numeru
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 750 000,00
powierzchnia (m2): 4251
działka i obręb: 235, 236, W-19
przeznaczenie: inne
przyłącza (media): prąd, kanał deszczowy, i sanitarny, infrastruktura teletechniczna
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja, telekomunikacyjne
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działki niezabudowane,
 • działka nr 235 porośnięta jest roślinnością, która stanowi zieleń izolacyjną,
 • działka nr 236 w części utwardzona jest płytami betonowymi.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Choińska 23
zdjęcie:
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 783
działka i obręb: 32, G-7
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: energia, wodociąg, kanalizacja, ciepłociąg, infrastruktura teletechniczna
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Giewont bez numeru
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 100 000,00
powierzchnia (m2): 418
działka i obręb: 557/3, W-9
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, prąd, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, porośnięta samosiejkami,
 • na terenie znajdują się linie: kablowa i napowietrzna oraz przy południowo-zachodniej granicy posadowiony jest słup, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Inflancka 120
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 7512
działka i obręb: 3/6, 1/5, 1/6, 3/9, 3/11 i 3/13, B-51
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: kanalizacja
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Na działce znajdują się:

 • latarnie,
 • drzewa liściaste,
 • stary murowany budynek garażowy bez wartości użytkowej, który nadaje się tylko do rozbiórki, 
 • przewód kanalizacyjny stanowiący element instalacji wewnętrznej,
 • billboard reklamowy nie będący własnością miasta Łodzi,
 • teren od strony ul. Inflanckiej jest ogrodzony starym ogrodzeniem.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Józefowska bez numeru
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 758
działka i obręb: obr. G-43, dz. nr 415/14
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
sieci w najbliższym otoczeniu: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
dojazd: obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z pasa drogowego ulicy Józefowskiej
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość jest niezabudowana. W otoczeniu znajduje się węzeł dwupoziomowy al. Władysława Bartoszewskiego i ul. Rzgowskiej. Teren nieruchomości jest odgrodzony od skrzyżowania dwupoziomowego oraz głównych ulic wysokim ekranem akustycznym.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Kajakowa 13 i Kajakowa 15
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 255 000,00
powierzchnia (m2): 849
działka i obręb: 147/7, 161/4, P-27
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): prąd
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działki 147/7 i 161/4 stanowią jedną całość gospodarczą. Na działce 147/7 znajdują się:

 • pozostałości budynku mieszkalnego są to piwnice wykonane w konstrukcji murowanej na fundamentach betonowych z murowanymi ścianami działowymi, posadzką betonową i stropem żelbetowym bez stolarki drzwiowej, przy pozostałościach budynku są mury oporowe,
 • powierzchnia zabudowy wynosi około 101 m2, - murowany jednokondygnacyjny budynek gospodarczy z posadzką betonową i kanałem naprawczym, bez dachu, stolarki drzwiowej i okiennej o powierzchni zabudowy ok. 29m2,
 • na działce 161/4 znajdują się murowane wc oraz słup energetyczny, usytuowany w południowo-wschodnim narożniku.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Klimka Bachledy bez numeru
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 245 000,00
powierzchnia (m2): 1912
działka i obręb: 562/4, W-9
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: prad, wodociąg
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka jest niezabudowana,
 • porośnięta samosiejkami.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Klimka Bachledy bez numeru
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 240 000,00
powierzchnia (m2): 1871
działka i obręb: 560/4, W-9
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka jest niezabudowana,
 • porośnięta samosiejkami.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 12
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1074
działka i obręb: 55/20, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): kanalizacja
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 12
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1157
działka i obręb: 55/21, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 12 i Krajowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1068
działka i obręb: 55/19 i 55/26, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działki podlegające sprzedaży są niezabudowane oraz porośnięte drzewami i krzewami.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 18/20
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1274
działka i obręb: 56/9, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 18/20
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1193
działka i obręb: 56/7, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 18/20
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1274
działka i obręb: 56/8, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa 18/20 i Krajowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1343
działka i obręb: 56/10 i 55/16, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działki podlegające sprzedaży są niezabudowane oraz porośnięte drzewami i krzewami. Na działce 55/16 znajduje się pozostałość betonowego ogrodzenia.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1073
działka i obręb: 55/23, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg, prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami,
 • na działce znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1075
działka i obręb: 55/24, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg, prąd, kanalizacja
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • Działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami,
 • Na działce znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1078
działka i obręb: 55/25, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg, prąd, kanalizacja
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami,
 • na działce znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krajowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 1152
działka i obręb: 55/22, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przyłącza (media): wodociąg, prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka podlegająca sprzedaży jest niezabudowana oraz porośnięta drzewami i krzewami,
 • na działce znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Lawinowa bez numeru
dzielnica: Widzew
powierzchnia (m2): 10100
działka i obręb: 109/4, W-13
przeznaczenie: U - teren zabudowy usługowej
przyłącza (media): energia, wodociąg
sieci w najbliższym otoczeniu: energia, wodociąg, infrastruktura teletechniczna
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działka niezabudowana.

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Obornicka 3 i Obornicka bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 682
działka i obręb: 197/1, 219/17, B-45
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): prąd, kanalizacja, sieć telekomunikacyjna, sieć telewizji kablowej,
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanał ogólnospławny, gaz, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, o kształcie prostokąta,
 • porośnięta zadrzewieniem liściastym.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Piotrkowska bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 4611
działka i obręb: 177/12, G-3
przeznaczenie:
przyłącza (media): prąd
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, teren wyrównany i w dużej części utwardzony płytami betonowymi,
 • przez południową część przebiega utwardzony trylinką wjazd prowadzący do działek sąsiednich nr 178/1, 178/2, 178/3 i 179,
 • na działce nr 177/12 znajdują się drzewa wzdłuż południowej granicy, oddzielającej zbywaną nieruchomość od działki nr 178/1. Północno-wschodnia ściana budynku, położonego na sąsiadującej działce nr 178/3 przebiega w granicy zbywanej nieruchomości i posiada otwory okienne wychodzące na teren podlegający sprzedaży.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Postępowa 48/54
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 1 100 000,00
powierzchnia (m2): 3874
działka i obręb: 109/3, G-43
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość niezabudowana, o kształcie prostokąta, porośnięta pojedynczymi drzewami.

Nieruchomość znajduje się:

 • przy Centrum Handlowym Giełdy Kwiatowej,
 • w sąsiedztwie fabryk oraz zakładów przemysłowych.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Postępowa bez numeru
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 285 000,00
powierzchnia (m2): 1101
działka i obręb: 119/2, G-43
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, wodna, kanalizacyjno-sanitarna, teletechniczna
dojazd: z ulicy Postępowej
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość niezabudowana porośnięta drzewami i krzewami.

Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu:

 • Alei Władysława Bartoszewskiego,
 • Centrum Handlowego, Giełdy Kwiatowej.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rudzka 44
zdjęcie:
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 494
działka i obręb: 174, G-40
przeznaczenie: inne
status oferty: w przygotowaniu
opis:

 • działka położona jest na terenach osiedla Ruda,
 • jest niezabudowana, niezagospodarowana, ogrodzona oraz porośnięta roślinnością, w tym samosiewami młodych drzew: klonu zwyczajnego, robinii akacjowej, brzozy brodawkowatej,
 • na nieruchomości usytuowana jest drewniana komórka gospodarcza, nietrwale związana z gruntem.


Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 44 >>>

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Składowa bez numeru
dzielnica:
cena wywoławcza (PLN): 1 600 000,00
powierzchnia (m2): 781
działka i obręb: 306/2, S-2
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana:

 • w Nowym Centrum Łodzi,
 • na przeciwko Dworca Łódź-Fabryczna,
 • w sąsiedztwie uczelni oraz Nowej Fabrycznej, nowoczesnego biurowca.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Słomiana bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 577
działka i obręb: 138/4, B-3
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-przy-ulicach-slomianej-bez-numeru-obornickiej-3-i-obornickiej-bez-nu-id26050/2019/2/15/
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana, ogrodzona siatką. Teren działki porośnięty ogrodową roślinnością z udziałem drzew i krzewów ozdobnych.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Swobodna bez numeru
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 240 000,00
powierzchnia (m2): 1416
działka i obręb: 550/1, G-42
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, kanalizacyjna, wądociągowa
dojazd: z ulicy Swobodnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce znajduje się studnia.

Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu:

 • domków jednorodzinnych,
 • na skraju lasu Ruda-Popioły,
 • w bliskiej okolicy Stawów Stefańskiego.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Świtezianki 10 i Świtezianki bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 3337
działka i obręb: 268/12, 345/57, B-8
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): linia energetyczna, wodociąg, infrastruktura teletechniczna, kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, kanalizacja, telekomunikacyjne
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • Działki nr 268/12 i 345/57 stanowią jedną całość gospodarczą, są niezabudowane, posiadają kształt regularny, zbliżony do prostokąta (działka nr 268/12 ma wymiary ok. 29 m x 110 m, działka nr 345/57 ma wymiary ok. 14 m x 13,5 m).
 • Działki położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i łącznie przylegają do pasa drogowego ulicy Świtezianki.
 • Na działce nr 268/12 znajdują się pozostałości po rozebranym budynku (fundamenty).
 • Działki pokryte są roślinnością z zadrzewieniem, składającym się głównie z klonów; z nasadzenia pochodzą topole włoskie. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Targowa 69 i 71
dzielnica: Widzew
powierzchnia (m2): 7871
działka i obręb: 64/1, 68, W-25
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
przyłącza (media): czynna sieć ciepłownicza
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja, telekomunikacyjne
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • na działce brak jest zabudowy,
 • nieruchomości pokrywa roślinność, w tym częściowe zadrzewienie liściastym (m.in. jesiony, topole, klony),
 • w ścianach sąsiedniej zabudowy (zlokalizowanej na działkach nr 60, 61/1, 62/1 i 63/1 oraz działce nr 73/4), usytuowanej w północnej i południowej granicy działki znajduje się kilkanaście otworów okiennych.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Tokarska bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 450 000,00
powierzchnia (m2): 752
działka i obręb: 41/2, 46/1, 46/2, B-47
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): ogrzewanie
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, teletechniczne, ogrzewanie
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem U – tereny zabudowy usługowej (dodatkowo element szczególny - tereny zabudowy śródmiejskiej oraz obszary o dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o pow. powyżej 2000 m2 z wykorzystaniem wyłącznie jako targowiska).

kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Tuwima bez numeru
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 550 000,00
powierzchnia (m2): 930
działka i obręb: 233/8, W-24
przeznaczenie: U - teren zabudowy usługowej
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, gaz
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Wołowa 2
zdjęcie:
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 7 300 000,00
powierzchnia (m2): 16518
działka i obręb: 135, P-29
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): wodociąg, kanalizacja, gaz, ogrzewanie
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd, teletechniczne, ogrzewanie
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem WZ2 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej o przeznaczeniu pod zabudowę usługową, mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Wólczańska bez numeru
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 3409
działka i obręb: 267, 270, G-3
przeznaczenie:
przyłącza (media): prąd
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd, ogrzewanie
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działki podlegające sprzedaży są niezabudowane,
 • teren jest wyrównany i w dużej części utwardzony szlaką,
 • na działce nr. 270 znajduje się gęsta roślinność. Południowa granica działki nr 270 jest naruszona przez ogrodzenie nieruchomości sąsiadującej tj. działki nr 272.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Wróblewskiego bez numeru
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 530 000,00
powierzchnia (m2): 2313
działka i obręb: 34/25, P-28
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): kanalizacja ogólnospławna, studnia głębinowa, sieć energetyczna
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działka niezabudowana, posiada kształt nieregularny, w znacznym stopniu porośnięta drzewami i krzewami.

Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu:

 • CH Pasażu Łódzkiego oddalonego 15 minut pieszo,
 • Parku im. ks. J. Poniatowskiego,
 • Alei im. Jana Pawła II.


kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zagadkowa bez numeru
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 1285
działka i obręb: 159, G-43
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd
status oferty:
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zagadkowa bez numeru
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 1264
działka i obręb: 157, G-43
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zagadkowa bez numeru
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 1283
działka i obręb: 136, G-43
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty:
opis:
Działka niezabudowana.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zagadkowa bez numeru
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 1167
działka i obręb: 135/5, G-43
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): prąd, ogrzewanie
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zagadkowa bez numeru
dzielnica: Górna
powierzchnia (m2): 1161
działka i obręb: 165, G-43
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd
status oferty: w przygotowaniu
opis:
Działka niezabudowana
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zagajnikowa bez numeru
dzielnica: Bałuty
powierzchnia (m2): 626
działka i obręb: 134/13, B-50
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
przyłącza (media): prąd
sieci w najbliższym otoczeniu: prąd, wodociąg, ogrzewanie
dojazd: asfaltowy
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz zadrzewieniem liściastym, tworzącym szpaler wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości,
 • działka posiada kształt nieregularny, wielokątny zbliżony do wydłużonego trójkąta.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.