Nieruchomości zabudowane

Wyszukiwarka nieruchomości - nieruchomości zabudowane

(Termin przetargu: 31.05.2019 r.) Pryncypalna 66

dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 310 000,00
powierzchnia działki (m2): 903
działka i obręb: 256/6, G-26
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg, kanalizacja, prąd
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
termin przetargu: 31.05.2019
termin dostarczenia wadium: do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 15:00
ogłoszenie o przetargu: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonych-w-lodzi-przy-ulicy-pryncypalnej-id27298/2019/4/16/
status oferty: ogłoszony przetarg
opis:
 • nieruchomość położona jest w Łodzi – Górna, na terenach osiedla mieszkaniowego Chojny – Zatorze, przy skrzyżowaniu ulic Pryncypalnej i Mieszkalnej,
 • nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno – użytkowym frontowym o powierzchni użytkowej 93,23 m2 w stanie technicznym wymagającym remontu oraz budynkiem użytkowym poprzecznej oficyny 
o powierzchni użytkowej 120,11 m2 w dostatecznym stanie technicznym,
 • w budynku frontowym usytuowany jest jeden niezasiedlony lokal mieszkalny oraz wolny lokal użytkowy. W budynku poprzecznej oficyny znajduje się lokal użytkowy wynajęty na czas nieoznaczony,
 • ponadto na terenie nieruchomości znajdują się drewniane zabudowania gospodarcze,
 • nieruchomość porośnięta jest ogrodową roślinnością 
z zadrzewieniem pochodzącym z nasadzeń, składającym się w części z drzew owocowych, 
w części ozdobnych (kasztanowiec).
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Kilińskiego 95
zdjęcie:
dzielnica:
cena wywoławcza (PLN): 3 500 000,00
powierzchnia działki (m2): 2879
działka i obręb: 269/2, 269/3, 269/4, S-6
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): wodociąg, kanalizacja, gaz
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd, teletechniczne
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • nieruchomość jest zabudowana budynkiem pofabrycznym (usytuowanym na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Prządki lnu”, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków), o pow. zabudowy 573 m2, budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 231 m2 oraz dwoma przybudówkami o funkcji niemieszkalnej, o pow. zabudowy 92 m2 i 45 m2,
 • budynek pofabryczny należy zachować, służby konserwatorskie dopuszczają jego przebudowę i nadbudowę,
 • w miejscu pozostałych budynków dopuszcza się realizację nowej zabudowy zgodnie z zapisami uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Kłosowa 3
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 1 050 000,00
powierzchnia działki (m2): 4593
działka i obręb: 120/1, B-36
ochrona konserwatora:
przyłącza (media): wodociąg, prąd
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Na nieruchomości zlokalizowane jest: murowany, jednokondygnacyjny budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 64 m2, garaż, budynki gospodarcze oraz drewniane wc. Na terenie nieruchomości rosną samosiewy drzew oraz krzewów.

Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu:

 • zakładów oraz fabryk,
 • bliska odległość od osiedla domków jednorodzinnych,
 • niedaleko ulicy Aleksandrowskiej.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Krucza 21
dzielnica: Górna
powierzchnia działki (m2): 736
działka i obręb: 151, G-3
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg, kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka zabudowana dwoma murowanymi, parterowymi budynkami gospodarczymi wzniesionym w 1961 r. o powierzchni zabudowy 34 m2 i 65 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 84 m2, w stanie do kapitalnego remontu lub rozbiórki. W pozostałej części działka jest niezagospodarowana, porośnięta roślinnością, bez utwardzenia terenu. Od strony frontowej działka bez ogrodzenia, z pozostałych stron w części wygrodzona przez istniejącą zabudowę sąsiadujących nieruchomości,
 • w ścianie zabudowy przyległej do północnej granicy działki, znajduje się kilka otworów okiennych. Granica sprzedawanej nieruchomości w części południowej została naruszona przez budynki na działce sąsiadującej nr 152/1. Ogrodzenie zbywanej nieruchomości od strony południowej nie pokrywa się z jej granicą i wchodzi w teren sąsiadującej działki nr 152/1.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Leśna 12, Konstantynów Łódzki
zdjęcie:
dzielnica: poza Łodzią
cena wywoławcza (PLN): 600 000,00
powierzchnia działki (m2): 2534
działka i obręb: 127, K-13
ochrona konserwatora: brak
sieci w najbliższym otoczeniu: prad, teletechniczne
przeznaczenie: inne
termin przetargu: 25.01.2019
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana:- budynkiem produkcyjnym, parterowym, niepodpiwniczonym, o pow. użytkowej 332,78 m2; - budynkiem mieszkalnym, parterowym, niepodpiwniczonym, o pow. użytkowej 26,4 m2,
 • na zbywanej nieruchomości znajdują się ruchomości stanowiące wyposażenie dawnej cukierni, których wartość została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 9.210 zł plus należny podatek VAT (obecnie wg stawki 23%) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości zostanie powiększona o wskazaną wyżej wartość ruchomości.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Łagiewnicka 178
dzielnica: Bałuty
powierzchnia działki (m2): 538
działka i obręb: 238, B-26
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): prąd, wodociąg, teletechniczne
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz, teletechniczne
przeznaczenie: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • działka zabudowana jest wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 125,28 m2 wybudowanym w 1950 roku oraz budynkiem gospodarczym,
 • budynek mieszkalny jest wyłączony z użytkowania, zabezpieczony przed wejściem – otwory okienne oraz drzwi wejściowe są zamurowane,
 • nieruchomość obciążona służebnością przesyłu dla zlokalizowanych na jej terenie: kolektora sanitarnego wraz ze studnią oraz przyłącza wodociągowego.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Łagiewnicka 302
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 240 000,00
powierzchnia działki (m2): 1179
działka i obręb: 276, B-11
ochrona konserwatora: brak
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, prąd, gaz, teletechniczne
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • nieruchomość zabudowana jest murowanym, parterowym budynkiem letniskowym o powierzchni zabudowy 16 m2,
 • nieruchomość jest ogrodzona, porośnięta trawą,
 • studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem M4 - tereny zabudowy mieszkaniowej na dużych działkach.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Łąkowa 20 i Łąkowa bez numeru
dzielnica: Polesie
cena wywoławcza (PLN): 1 750 000,00
powierzchnia działki (m2): 1741
działka i obręb: 71/26, 71/28, 72/17 i 72/19, P-20
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): prąd, gaz, kanalizacja, wodociąg, przewody telekomunikacyjne
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • nieruchomość oznaczona jako działka nr 71/26 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, dla którego dnia 14 grudnia 2016 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę (decyzja stała się ostateczna dnia 18 stycznia 2017 r.),
 • pozostałe nieruchomości są niezabudowane,
 • znajdują się na nich nieurządzone miejsca parkingowe oraz naniesienia roślinne – drzewa i krzewy.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Narewska 11 (udział Miasta Łodzi wynosi 1/2)
dzielnica: Górna
powierzchnia działki (m2): 399
działka i obręb: 544, G-9
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg, prąd, gaz, kanalizacja
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale ½) oraz osób fizycznych (w udziale ½).

 • na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny (przylegający do budynku mieszkalnego, oznaczonego adresem Narewska 11A), jednokondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem,
 • budynek o powierzchni użytkowej 46,14 m² (zgodnie z danymi zarządcy), wzniesiony w 1935 r., jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, gazową oraz lokalną kanalizację,
 • w budynku tym znajdują się dwa lokale mieszkalne, z czego jeden zajmowany na podstawie cywilno-prawnej umowy najmu, a na drugi ogłoszono przetarg na najem wolnego lokalu, który został pozytywnie rozstrzygnięty dnia 24 września 2018 r,
 • ponadto na nieruchomości usytuowany jest drewniany budynek gospodarczy, w którym znajdują się komórki lokatorskie.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Pomorska 26/28, Kilińskiego 7
dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 2 500 000,00
powierzchnia działki (m2): 2027
działka i obręb: 183/1, 184/7, 184/12, 184/9, 184/10, S-1
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): prąd, gaz, teletechniczne
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz, teletechniczne
przeznaczenie: inne
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • na działce nr 183/1 znajduje się budynek mieszkalny, nieużytkowany o pow. zabudowy 155 m2,
 • na działce nr 184/9 zlokalizowany jest budynek mieszkalny, nieużytkowany, o pow. zabudowy 215 m2, wpisany do gminnej ewidencji zabytków,
 • działki nr 184/7 i 184/12 zabudowane są budynkiem handlowo-usługowym o pow. zabudowy 78 m2,
 • działki te są w części bezumownie wykorzystywane przez byłego dzierżawcę, który poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku ich wydania,
 • działka nr 184/10 jest niezabudowana,
 • dodatkowo nieruchomości przeznaczone do sprzedaży znajdują się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Postępowa 28
dzielnica: Górna
cena wywoławcza (PLN): 285 000,00
powierzchnia działki (m2): 1112
działka i obręb: 118, G-43
ochrona konserwatora:
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, wodna, kanalizacyjno-sanitarna, teletechniczna
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość ogrodzona, zabudowana jednokondygnacyjnym, murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z drewnianą przybudówką. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 103 m2. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami.

Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu:

 • Alei Władysława Bartoszewskiego,
 • Centrum Handlowego, Giełdy Kwiatowej.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Starorudzka 21/Joanny 17
dzielnica: Górna
powierzchnia działki (m2): 698
działka i obręb: 19/1, G-40
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): wodociąg,kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd, teletechniczne
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • na nieruchomości zlokalizowany jest drewniany budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 128 m2 wyłączony z użytkowania oraz budynek gospodarczy,
 • budynek mieszkalny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Tokarska 4 i 4/6
dzielnica: Bałuty
powierzchnia działki (m2): 995
działka i obręb: 35/1, 35/2, B-47
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, teletechniczne, ogrzewanie
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • na nieruchomości znajdują się dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 83 m2 i 40 m2 oraz budynek przemysłowo - magazynowy o powierzchni zabudowy 267 m2,
 • studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem U – tereny zabudowy usługowej (dodatkowo element szczególny - tereny zabudowy śródmiejskiej oraz obszary o dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o pow. powyżej 2000 m2 z wykorzystaniem wyłącznie jako targowiska).
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Tokarska 5
dzielnica: Bałuty
powierzchnia działki (m2): 833
działka i obręb: 45/1, 45/4, B-47
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): wodociąg,kanalizacja
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociąg, kanalizacja, prąd, teletechniczne, ogrzewanie
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • nieruchomość jest zadrzewiona i ogrodzona murowanym płotem,
 • na nieruchomości znajdują się dwa murowane budynki handlowo - usługowe o powierzchni zabudowy 226 m2 i 33 m2 (wyłączone z użytkowania) oraz murowany budynek (węzeł cieplny) o powierzchni zabudowy 8m2,
 • studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje nieruchomość symbolem U – tereny zabudowy usługowej (dodatkowo element szczególny - tereny zabudowy śródmiejskiej oraz obszary o dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o pow. powyżej 2000 m2 z wykorzystaniem wyłącznie jako targowiska).
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Tuwima 64, Tuwima bez numeru, Targowa bez numeru, Al. Rodziny Scheiblerów bez numeru
zdjęcie:
dzielnica: Widzew
cena wywoławcza (PLN): 16 500 000,00
powierzchnia działki (m2): 6377
działka i obręb: 4/1, 4/23, 9/40 i 3/14, W-24
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przyłącza (media): prąd, wodociąg, kanalizacja, sieć ciepłownicza, sieć telefoniczna
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
status oferty: w przygotowaniu
opis:


 • na działce 3/14 znajduje się murowany budynek użytkowo-magazynowy dawnego składu towarów Spółki Akcyjnej Składów Towarowych "Warrant", który zgodnie z kartoteką budynków posiada powierzchnię zabudowy 2117 m2 i powierzchni użytkowej 3190 m2, parterowy z podpiwniczeniem, założony na rzucie odcinka luku, obejmujący trzy segmenty połączone wspólnym dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej,
 • budynek wpisany jest do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. 5 lokali użytkowych znajdujących się w budynku jest bezumownie wykorzystywanych przez byłych najemców szlaban, waga samochodowa oraz murowany budynek do jej obsługi wybudowany w 1954 r., o jednej kondygnacji naziemnej, który zgodnie z informacją Zarządu Lokali Miejskich posiada powierzchnię zabudowy 36 m2 i powierzchnię użytkową 35 m2, w stanie technicznym wymagającym remontu,
 • pozostałe działki są niezabudowane. Teren nieruchomości utwardzony jest płytami betonowymi. Od strony ulicy Targowej, w granicy działki nr 3/14 biegnie ściana budynku. Działka ta jest oddzielona od pasa drogowego ulicy Targowej betonowym ogrodzeniem wraz z bramą stalową. Ogrodzenie to (wraz z bramą) biegnie w zachodniej granicy działki nr 3/14, która znajduje się we władaniu Zarządu Lokali Miejskich i posiada użytek faktyczny - Ti,
 • od strony ulicy Tuwima, w południowej granicy działek nr 3/14, 4/11 i 4/23 z północną granicą działki 9/40 znajduje się betonowe ogrodzenie z bramą stalową (fragment ogrodzenia wychodzi na działki sąsiednie nr 4/24 i 9/41,
 • od strony Alei Scheiblerów działka częściowo ogrodzona jest siatką metalową. Jednocześnie granice działek nr 3/16, 3/11 i 3/15 zostały naruszone przez znajdujące się na działce nr 3/14 ogrodzenie, rampy oraz ściany murowanej. Na wysokości północnej ściany budynku, opisanego w pkt I, fragment działki nr 3/14 w niewielkim zakresie znajduje się w posiadaniu użytkownika wieczystego działki nr 2/18, zaś po stronie nabywcy leży ryzyko uzyskania jej posiadania. Dodatkowo nieruchomości pokrywa roślinność z udzialem drzew - w większości klonów jednolistnych.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Wólczańska 210 i 212
dzielnica: Śródmieście
powierzchnia działki (m2): 3750
działka i obręb: 21/18, 21/19, 21/21, 25/9, S-9
ochrona konserwatora: ewidencja zabytków
przeznaczenie: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
status oferty: w przygotowaniu
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zakładowa 118
dzielnica: Widzew
powierzchnia działki (m2): 1450
działka i obręb: 234/4, W-37
ochrona konserwatora:
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, wodna, gaz
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym, zlokalizowana w sąsiedztwie:

 • domków jednorodzinnych,
 • oddalona 1 kilometr od autostrady A1,
 • w pobliżu Parku Źródła Olechówki.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zelwerowicza 62
dzielnica:
cena wywoławcza (PLN): 560 000,00
powierzchnia działki (m2): 742
działka i obręb: 293/4 i 293/1, S-5
ochrona konserwatora:
sieci w najbliższym otoczeniu: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Działka nr 293/4 jest zabudowana dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, wzniesionym w II połowie XX wieku, w konstrukcji tradycyjnej, o pow. zabudowy 156 m2 i pow. użytkowej 105 m2. Działka nr 293/1 jest niezabudowana.

Nieruchomość zlokalizowana jest:

 • w sąsiedztwie domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych,
 • w pobliżu Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • w pobliżu Parku 3 Maja i Hali Sportowej MOSiR oddalonej 400 metrów,
 • w bliskiej odległości od sklepów spożywczych, aptek, przychodni, szkół, przedszkoli,
 • w dogodnej lokalizacji połączeń komunikacji miejskiej z centrum miasta.


kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zgierska 71
zdjęcie:
dzielnica: Bałuty
cena wywoławcza (PLN): 4 200 000,00
powierzchnia działki (m2): 4099
działka i obręb: 216/6 , B-49
ochrona konserwatora: brak
przyłącza (media): prąd, woda, gaz, kanalizacja, ogrzewanie, infrastruktura teletechniczna
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:
 • nieruchomość jest zabudowana dotychczas wykorzystywana na cele administracji publicznej (Urząd Stanu Cywilnego) o pow. Użytkowej 1145 m2 i pow. zabudowy 481 m2,
 • na nieruchomości znajduje się zieleń towarzysząca zabudowie, z udziałem kilkunastu i kilkudziesięcioletnich drzew oraz drzew stanowiących pomniki przyrody - klon polny (obwód pnia 255 cm) oraz dąb szypułkowy (obwód pnia 300 cm).
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Źródłowa 31
dzielnica: Śródmieście
cena wywoławcza (PLN): 430 000,00
powierzchnia działki (m2): 721
działka i obręb: 66, S-2
ochrona konserwatora:
sieci w najbliższym otoczeniu: energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gaz, teletechniczna, ciepłownicza
przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego
status oferty: w przygotowaniu
opis:

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym, parterowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 95 m2, dwoma budynkami gospodarczymi i drewnianym garażem.

Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu:

 • Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. W. Reymonta,
 • Parku Helenów oraz Parku Ocalałych,
 • Ronda Solidarności oddalonego 550 metrów.
kontakt: znn@uml.lodz.pl
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.