Przetargi nieruchomości OnLine

Poniżej znajduje się lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie pisemnym OnLine

Będzie ona sukcesywnie uzupełniana o kolejne pozycje.

Na stronie pod ogłoszeniami znajduje się także krótka instrukcja do nowej formy przetargów.

Wybierz rodzaj interesujących Cię nieruchomości

(Termin przetargu: 28.05.2020 r. - Przetarg pisemny --> OnLine) Tuwima 64, Tuwima bez numeru, Targowa bez numeru i alei Rodziny Scheiblerów bez numeru

Data przetargu OnLine: 28.05.2020
Wpłata wadium do dnia: 21 maja 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Obręb i numer działki: W24-4/1, 4/23, 9/40 i 3/14
Pow. działki w m2: 6377
Poglądowe przyporządkowanie: pod budownictwo wielorodzinne, pod działalność gospodarczą w tym usługową, pod zabudowę wielofunkcyjną
kontakt: znn@uml.lodz.pl
Cena wywoławcza w pln.: 8250000
Dzielnica: Widzew
Link do opisu ogłoszenia i procedury: bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_AB_20/WZiNN_przet_tuwima_20200327.pdf
Informacja graficzna ( powiększa się po kliknięciu na obraz ):


kliknij, by powiększyć
Rodzaj nieruchomości: Działki zabudowane i niezabudowane
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 09.06.2020 r. - Przetarg pisemny --> OnLine) Maratońska 49 i 47/51

Data przetargu OnLine: 09.06.2020
Wpłata wadium do dnia: do dnia 2 czerwca 2020 r.
Obręb i numer działki: P-24, : 310/33, 310/47 i 310/59
Pow. działki w m2: 10943
Poglądowe przyporządkowanie: pod budownictwo wielorodzinne, pod budownictwo wielorodzinne i osiedle domków,
kontakt: znn@uml.lodz.pl
Cena wywoławcza w pln.: 5100000
Dzielnica: Polesie
Link do opisu ogłoszenia i procedury: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/pisemny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-miasta-lodzi-polozonej-w-lodzi-przy-ulicy-maratonskiej-49-i-4751-id33922/
Informacja graficzna ( powiększa się po kliknięciu na obraz ):


kliknij, by powiększyć
Rodzaj nieruchomości: Działki zabudowane i niezabudowane
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 17.07.2020 r. - Przetarg pisemny --> OnLine) Wróblewskiego bez numeru

Data przetargu OnLine: 17.07.2020
Wpłata wadium do dnia: w terminie do dnia 9 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)
Obręb i numer działki: P28-34/25
Pow. działki w m2: 2313
Poglądowe przyporządkowanie: pod przemysł
kontakt: znn@uml.lodz.pl
Cena wywoławcza w pln.: 550000
Dzielnica: Polesie
Informacja graficzna ( powiększa się po kliknięciu na obraz ):


kliknij, by powiększyć
Rodzaj nieruchomości: Działki zabudowane i niezabudowane
pełna treść ogłoszenia: Wróblewskiego bez nr.pdf
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 26.06.2020 r. - Przetarg pisemny --> OnLine) Łagiewnicka 302

Data przetargu OnLine: 26.06.2020
Wpłata wadium do dnia: w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)
Obręb i numer działki: B-11 276
Pow. działki w m2: 1179
Poglądowe przyporządkowanie: pod domek jednorodzinny
kontakt: znn@uml.lodz.pl
Cena wywoławcza w pln.: 210000
Dzielnica: Bałuty
Informacja graficzna ( powiększa się po kliknięciu na obraz ):


kliknij, by powiększyć
Rodzaj nieruchomości: Działki zabudowane i niezabudowane
pełna treść ogłoszenia: Łagiewnicka 302.pdf
wygeneruj PDF Pokaż na mapie

(Termin przetargu: 26.06.2020 r. - Przetarg pisemny --> OnLine) Halki bez numeru

Data przetargu OnLine: 26.06.2020
Wpłata wadium do dnia: w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Obręb i numer działki: G42-513
Pow. działki w m2: 542
Poglądowe przyporządkowanie: pod domek jednorodzinny
kontakt: znn@uml.lodz.pl
Cena wywoławcza w pln.: 65000
Dzielnica: Górna
Link do opisu ogłoszenia i procedury: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/pisemny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-lodzi-przy-ulicy-halki-bez-numeru-id34484/
Informacja graficzna ( powiększa się po kliknięciu na obraz ):


kliknij, by powiększyć
Rodzaj nieruchomości: Działki zabudowane i niezabudowane
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wygeneruj PDF

Przy każdym interesującym Cię ogłoszeniu znajdują się dane dot. wysokości wadium jakie należy wpłacić przelewem na nr. konta 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 prowadzonego na rzecz Urzędu Miasta Łodzi przez Getin Noble Bank S.A.

W pierwszej kolejności należy przygotować dwie koperty.

Kopertę zawierającą ofertę przetargową (wewnętrzną), należy opatrzyć napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ..........”.
Dodatkowo na kopercie należy zamieścić dane kontaktowe WYŁĄCZNIE w postaci numeru telefonu oraz adresu mailowego oferenta.

Zamykamy kopertę wewnętrzną z ofertą przetargową, i dołączamy obok kopię dowodu wniesienia wadium.

Kopertę zawierającą ofertę przetargową wraz z kopią dowodu wniesienia wadium, należy umieścić w drugiej kopercie (zewnętrznej) opatrzonej adresem:

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź.

Po przygotowaniu dokumentacji, której opis znajduje się w kolejnym punkcie trzeba przesłać ją na w/w adres za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera.

W kopercie wewnętrznej j.w musi znaleźć się pisemna oferta, która zawierać będzie:

Dane dotyczące : imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników– przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;

Datę sporządzenia oferty.

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń; - odpowiednie oświadczenie do uzupełnienia można pobrać poniżej w formacie PDF lub sporządzić je w identycznej formie samodzielnie pisemnie.

Oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.

Całość otwarcia ofert odbywa się w czasie rzeczywistym gdzie uczestnicy mogą obserwować przebieg za pośrednictwem narzędzi elektronicznych na stronie internetowej pod adresem:

uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.

Termin i godzinę znajdziesz przy każdym ogłoszeniu na stronie Urzędu Miasta Łodzi.

Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

W kwestiach nieuregulowanych w warunkach przetargu stosuje się przepisy:

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 )

Szczegóły procesu znajdą się przy każdym ogłoszeniu oferowanych nieruchomości w "Ogłoszeniu Przetargowym" oraz w zarządzeniu ogłoszenia przetargu.

Oświadczenia do pobrania:

Kontakt