Sprzedaż nieruchomości

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

odwołuje

ogłoszony na dzień 27 listopada 2020 r. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej     w Łodzi przy ul. Juliana Tuwima bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-24 jako działka nr 233/8 o powierzchni 930 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00328159/8.

Powodem odwołania przetargu jest zaawansowana procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta, w obrębie którego znajduje się nieruchomość będąca przedmiotem przetargu.

                                                                                                                                                                                                                                p.o. DYREKTORA

Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości

 

Marek Jóźwiak

 

 

Sprzedaż nieruchomości telefon: 572 72 80 97

Dzierżawa nieruchomości telefon: 42 638 47 98Kontakt